Vogelbalans 2011 - Theo Verstrael - Landelijke Dag SOVON 2011

856 views

Published on

Vogelbalans 2011: Bosvogels doen het goed, vogels van de Rode Lijst gaan verder achteruit

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
856
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vogelbalans 2011 - Theo Verstrael - Landelijke Dag SOVON 2011

 1. 1. Foto: Peter Eekelder
 2. 2. 2011:Internationaal Jaar van deBossen
 3. 3. Bosvogels in Nederland breiden zich uit Door uitbreiding bosareaal in Noord- en West-Nederland toename van veel algemene bosvogels Foto‘s: Harvey van DiekBron: SOVON 2002, Broedvogelatlas
 4. 4. Bestaande bossen worden ouder Broedvogels van oud loofbos profiteren van ouder wordende bossen Foto‘s: Harvey van DiekBron: SOVON 2002, Broedvogelatlas
 5. 5. Maar lijden tegelijk aan te sterke stikstofbelasting Trend sperwer bossen hoge zandgronden 200 populatie index (1990 = 100) 150 100 50 Foto: Danielle Ochato / Buiten-Beeld 0 1990 1995 2000 2005 2010 Sperwer wordt o.a. geconfronteerd Afname veel met afname voedselkwaliteit, leidt tot naaldbosbewoners, o.a. minder legsels zwarte mees, kuifmees, goudhaanBron: Van den Burg 2002, 2011
 6. 6. ...en voedselschaarste aan de rand Wie hoorde in 2011 nog zomertortels? Sinds 1990 landelijk met 75% afgenomen.Foto: Ran Schols
 7. 7. Herstel broedvogels boerenland blijft uit Boerenlandvogels: 180 • Gemiddeld meer 160 dan gehalveerd populatie index (1990 = 100) 140 sinds 1990 120 • Weidevogels 100 herstellen zich niet 80 60 Maar ook: 40 20 boerenland • Grote soorten alle broedvogels 0 (ooievaar, grauwe 1990 1995 2000 2005 2010 kiek en kerkuil) profiteren van soortbeschermingBron: NEM, SOVON/CBS
 8. 8. Boerenland: voedselschaarste in de winter Gangbaar Dichtheid soorten wintervogels en maatregelen in akkerland beheerde akkers 1 0,9 seizoen 1 bieden in de dichtheid soorten per hectare 0,8 seizoen 2 winter weinig seizoen 3 0,7 voedsel en 0,6 trekken amper 0,5 0,4 vogels aan 0,3 0,2 0,1 0 Geploegd Graanrand StoppelrandBron: Roodbergen et al. 2011
 9. 9. Broedende moerasvogels en watervogels in de plus Veel moerasvogels in 200 de lift: 180 • Purperreiger, grauwe populatie index (1990 = 100) 160 gans, krooneend, 140 120 rietzanger. 100 • Lange 80 afstandstrekkers 60 profiteren van natte 40 20 moeras Afrikaanse winter alle soorten 0 1990 1995 2000 2005 2010Bron: NEM, SOVON/CBS
 10. 10. Afname overwinterende kleine zwanen Aantal doortrekkers en overwinteraars sinds 1995/96 met gemiddeld 6% per jaar gedaald door uitblijven succesvolle broedseizoenen. Maxima gedaald tot onder de 10.000 vogelsFoto: Els Branderhorst / Buiten-Beeld Tevens afname broedsucces arctische ganzensoortenFoto: Kees Koffijberg
 11. 11. Broedvogels van heide en stuifzanden sterven uit... • Aantal soorten 180 (vrijwel) uitgestorven: 160 korhoen, duinpieper, klapekster populatie index (1990 = 100) 140 120 •  Wintertaling, wulp en 100 tapuit op laagste stand 80 sinds 1990 60 40 Maar ook: heide 20 alle broedvogels • Toename geoorde 0 fuut, nachtzwaluw, 1990 1995 2000 2005 2010 boomleeuwerik, roodborsttapuitBron: NEM, SOVON/CBS
 12. 12. Veel kustbroedvogels hebben slechte broedresultaten Scherpe tweedeling: 180 • Goed presterende 160 lepelaar, populatie index (1990 = 100) 140 zwartkopmeeuw en 120 grote stern 100 80 Maar ook: 60 • Afname van meer dan 40 40% bij karakteristieke duin & kust 20 alle broedvogels kustvogels: 0 1990 1995 2000 2005 2010 kluut, scholekster, strandplevier en stormmeeuwBron: NEM, SOVON/CBS
 13. 13. Samenvattend: positieve en negatieve trends Lange termijn (>1990) en korte termijn trends (>2000) broed (176 srt) winter (64 srt) water (71 srt) 100 80 percentage soorten 60 40 20 0 > 1990 > 2000 > 1980 > 2000 > 75/76 > 99/00 toename stabiel/onzeker afname
 14. 14. De rode draad door alle ontwikkelingen: zeldzaamwordt zeldzamer, algemene soorten gaat het goed (Ernstig) bedreigde Trend Rode Lijstsoorten (broedvogels) Rode Lijst soorten 160 nemen, op enkelepopulatie-index (1990 = 100) 140 uitzonderingen na, 120 steeds verder af 100 80 60 40 20 0 1990 1995 2000 2005 2010 alle soorten Rode lijst alle Rode Lijst bedreigd
 15. 15. Trends vogels Natura 2000 blijven achter bij doelen Gemiddelde trend per categorie, afgezet tegen Broedvogels: instandhoudingsdoelstelling Natura 2000 (100) 250 Soorten waar in verbeter behoud + ongunstig kader van Natura 200 behoud + gunstig 2000 een instandhoudingsdoel verbeterdoel wordtpopulatie-index 150 nagestreefd herstellen niet, 100 analoog aan bedreigde Rode 50 Lijst soorten 0 1999 2001 2003 2005 2007 2009
 16. 16. Bedankt!7.500 vrijwillige vogeltellers, regiocoördinatoren,districtscoördinatoren, instellingen, terreinbeheerders ensoortspecialisten die aan de SOVON-projecten bijdragenwww.sovon.nl/vogelbalans

×