Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Spreeuwen Edese Golf Club

1,430 views

Published on

Hole-in-one voor de Spreeuwen op de Edese Golfclub Papendal

Published in: Science
 • Be the first to like this

Spreeuwen Edese Golf Club

 1. 1. Hole-in-one voor de Spreeuwen op de Edese Golfclub Papendal Jan Schoppers (VWG Arnhem eo) & Frank Majoor (Sovon)
 2. 2. Sovon Vogelonderzoek Nederland • Spreeuw • Aanleiding • Methode • Resultaten • Conclusies Inhoud
 3. 3. Sovon Vogelonderzoek Nederland Spreeuw • Sterke afname van broed- en wintervogels • In MUS vanaf 2007 afname ruim 25% • Grootste afname in stedelijk & bos, recent ook agrarisch • 500.000 - 900.000 paar, 20% in stedelijk gebied • 2014 Jaar van de Spreeuw ism Vogelbescherming
 4. 4. Sovon Vogelonderzoek Nederland Spreeuw Bron: Sovon ism CBS, NEM en VBN Heldbjerg et al. 2011, gebruik makend van EBCC/RSPB/ BirdLife/Statistics Netherlands
 5. 5. Sovon Vogelonderzoek Nederland Ringterugmeldingen Bron: Vogeltrekstation, www.griel.nl
 6. 6. Sovon Vogelonderzoek Nederland Spreeuw Geschiedenis • Eerste geringde vogel, een Spreeuw, op 24 mei 1911 • Favoriete vogelsoort van Jac. P. Thijsse • Film “Spreeuwenwerk” van Jan Musch en Tijs Tinbergen uit 1983 over het onderzoek voedselecologie Joost Tinbergen cs van RUG
 7. 7. Sovon Vogelonderzoek Nederland Nozeman & Sepp 1770-1829
 8. 8. Sovon Vogelonderzoek Nederland • Spreeuw op Papendal 2000 en 2007 resp. ca. 15 naar 46 broedpaar • In 2007 vnl. in nestkasten opgehangen tussen 2000 en 2007 • Een mooi object voor “Jaar van” Onderzoek • In de periode 17 april – 2 juli negen bezoeken • Samen met Frank en leden Edese Golfclub • Controleren nestkasten en noteren ei en jong • Ringen van de jongen • Meten van gewicht en vleugellengte • Vaststellen of de nesten succesvol zijn • Invoer in Nestkaart. Aanleiding en onderzoek
 9. 9. Sovon Vogelonderzoek Nederland 2014: Jaar van de Spreeuw Samen met Vogelbescherming
 10. 10. Sovon Vogelonderzoek Nederland Leeftijd jonge Spreeuw
 11. 11. Sovon Vogelonderzoek Nederland Gebied
 12. 12. Sovon Vogelonderzoek Nederland Gebied
 13. 13. Sovon Vogelonderzoek Nederland Resultaten 0 5 10 15 20 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ei jong uitgevl Totaal 48 nestkasten (geringd 1e & 2e leg: 196 & 117 = 313 juv) Aantal ei en jong; x-as aantalsverdeling ei/jong 0 5 10 15 20 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ei jong uitgevl 1e leg 5,8 ei en 5,0 jong uitgevl 2e leg 4,4 ei en 2,6 jong uitgevl N=35 (gem. NL 4,7 en 4,3) N=42 Alleen 1e leg: 6 Alleen 2e leg: 14 Beide : 29
 14. 14. Sovon Vogelonderzoek Nederland Verdeling over seizoen • Het verschil tussen de 2 pieken ca 45 dagen. • In de eerste piek zijn 5.8 eieren gelegd (1 ei per dag). • Het broeden duurt ca 12 dagen. • De jongen vliegen uit bij ca 21 dagen. • Bij elkaar kost dat 38 dagen. • De vogels namen dus gemiddeld 7 dagen “vrij” voordat ze aan 2e leg begonnen (voeren van uitgevlogen jongen, voorbereiden op 2e leg, …). dag 90 : 31 maart dag 140: 20 mei ? Invloed droge/warme periode midden mei
 15. 15. Sovon Vogelonderzoek Nederland Van ei naar volgroeid
 16. 16. Sovon Vogelonderzoek Nederland Drie clusters
 17. 17. Sovon Vogelonderzoek Nederland Legsel: alleen 1e/alleen 2e/beide 2/3/3 0/1/6 4/10/20 • Hoge bezetting C • W en O 2e leg uit natuurlijke holtes? • Hoog aandeel 2e leg.
 18. 18. Sovon Vogelonderzoek Nederland
 19. 19. Sovon Vogelonderzoek Nederland % succesvol 1e/2e leg 100/46 100/100 93/74 • Hoogste succes C • Hoog vergel. 80% NL!!
 20. 20. Sovon Vogelonderzoek Nederland Legbegin 1e ei/duur in dagen begin 2e leg 30 mrt/51 dgn 4 apr/41 dgn 4 apr/45 dgn • C begint eerder • W en O beginnen later & minder dagen voor herstel? • Start ruim 2 weken eerder!!
 21. 21. Sovon Vogelonderzoek Nederland Nestkaarten 543 Nestkaarten vooral afkomstig uit Oost-Nederland, zand. Belangrijk dat er ook resultaten komen uit West-Nederland, klei.
 22. 22. Sovon Vogelonderzoek Nederland Nestkasten: emeltenbestrijding? 1e leg 5 jong x 35 nestkast x 25 dagen x 15 emelten + 10% uitval = 70.000 emelten 2e leg 2,6 jong x 42 nestkast x 25 dagen x 15 emelten + 25% uitval = 51.000 emelten Adulten 39 nestkasten x 2 adult x 120 dagen x 15 emelten = 140.400 emelten 261.400 emelten x 0,42 gram = 110 kg Diet of Starling Sturnus vulgaris on farmland: the inmportance of Tipulidae larvae. C.M. Rhymer et al, Bird Study 59 Emelten, de larven van de langpootmug. Henk Vlug, Insect Consultancy http://edepot.wur.nl/141253
 23. 23. Sovon Vogelonderzoek Nederland Dankzij waarnemers
 24. 24. Sovon Vogelonderzoek Nederland Jaar van gaat door in 2015 • (kleur)ringen van vogels en terugmeldingen doorgeven op www.griel.nl • nesten doorgeven Nestkaart(light) • Cameranestkasten • slaapplaatsen doorgeven www.sovon.nl Plannen Papendal 2015 • Ringen, meten, wegen en reproductie • registreren broedsels in boomholtes • Aflezen kleurringen • Protocolleren voedsel en foerageren • Tellen emelten
 25. 25. Sovon Vogelonderzoek Nederland kleurringen VRS Hessenpoort (Zwolle), UR Jan van Dijk www.Nestkastlive.nl GX Koos van Ee Kijk ook www.Beleefdelente.nl
 26. 26. Sovon Vogelonderzoek Nederland kleurringen Locaties waar spreeuwen zijn gekleurringd
 27. 27. Sovon Vogelonderzoek Nederland Dank • Frank Majoor • Edese Golfclub: René Aveskamp, Jan Water, Herman Paul Baars • Jeroen Nienhuis • Foto’s Albert de Jong, Jouke Altenburg en JS
 28. 28. Sovon Vogelonderzoek Nederland Conclusies • Verrassende resultaten • Vroege start en hoog aantal jongen • Hoog aantal 2e leg, normaal laag aandeel (?) • Of is Papendal een bijzonder gebied? • Onderzoek Papendal gaat door in 2015 • Hole-in-one voor Spreeuw…..

×