Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reactie op de Vogelbalans 2014 door Vogelbescherming

595 views

Published on

Presentatie Robert Kwak - 2014

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reactie op de Vogelbalans 2014 door Vogelbescherming

 1. 1. Reactie Vogelbescherming Robert Kwak Afdelingshoofd Bescherming Vogelbescherming Nederland
 2. 2. Hoofdconclusies die voor VBN van belang zijn 1. Nederland is enorm belangrijk voor soorten van Wetlands 2. Voor veel gebieden worden de vogeldoelen nog niet gehaald 3. Maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit en aanleg broedplekken leiden tot herstel vogelpopulaties
 3. 3. Hoofdboodschappen (1) Nederland is enorm belangrijk voor soorten van wetlands, maar…. • Wetlands en de soorten die daarvan afhankelijk zijn staan nog steeds onder druk;  Vogelbalans onderdeel Early Warning;  Tellingen essentheel belangrijk; maar ook kennis over drukfactoren noodzakelijk
 4. 4. Voorbeeld ‘oranje’ signaal: scholekster • Sinds 1960 20% afname • Vanaf 1990 negatieve trend • Als je trend van laatste 10 jaar doortrekt dan wordt het 40% afname • Risico op habitat(kwaliteits)verlies is groot • Risico op negatieve effecten van klimaatverandering is groot
 5. 5. Zorgwekkend dat het niet goed gaat met veel Waddenbroedvogels
 6. 6. Broedprestaties van veel soorten blijven achter
 7. 7. Hoofdboodschappen (2) Veel vogeldoelen (nog) niet gerealiseerd. • Laatste 10 seizoenen lijken meer winterpopulaties in aantallen af te nemen. • Waarom?
 8. 8. Inzoomen op belangrijkste Vogelgebied van Nederland: wat is er aan de hand in de Waddenzee? Instandhoudingsdoelstellingen worden voor (veel) soorten niet gehaald.
 9. 9. Hoofdboodschappen (3) Maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit en aanleg broedplekken leiden tot herstel vogelpopulaties • Vogelbalans laat zien dat herstel werkt! Maar wat precies? En is het duurzaam? • Conservation Evidence • Kennis verspreiding  Voorbeeld: Themadag Sterns
 10. 10. Wat kan VBN doen? • Promoten wetenschappelijke onderbouwing • Vinger aan de pols (wetlandswachten!) • Actie • Voorbeelden hoe het wel kan….
 11. 11. Vogelbescherming ondersteunt ‘science-based’ analyses
 12. 12. Wat doet VBN? Wetenschappelijke onderbouwing • Ondersteuning Global Flyway Network en Leerstoel Flyway Ecology in Groningen
 13. 13. Wat doet VBN? Wetenschappelijke onderbouwing • Oprichting Centre for Avian Population Studies – Inzicht in belangrijkste oorzaken voor- en achteruitgang door het linken van demografie en drukfactoren • Doel: alle vogels van NL
 14. 14. Keep the Common Birds Common Van Turnhout et al. 2007 Maar beschermen van ‘algemene’, wijd verbreide soort is moeilijk (maatregelen moeten op zeer grote schaal werken)  ecologisch duurzaam gebruik
 15. 15. Wat doet VBN in wetlands?? • Juridische formele bescherming blijft belangrijke basis • Ontwikkelingen in Wetlands signaleren en bijsturen • Uitvoeren en stimuleren van voorbeeldprojecten voor soortgroepen duin, kust en moeras
 16. 16. Inspireren met voorbeeldprojecten • Natuurlijke klimaatbuffers – Voorbeeld Onlanden – Zandmotor bij Scheveningen • Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen
 17. 17. We kunnen het niet alleen… • Al 20 jaar samen met WetlandWachten • Samenwerken met andere partijen • Vliegende start in 2015
 18. 18. We kunnen het niet alleen… • Nieuwe strategisch meerjarenplan 2015-2020 Lancering met “Vliegende start” eind jan 2015 Drieluik met: Visie 2050 Actieplan bedreigde vogels
 19. 19. Help ons samen vogels en natuur te beschermen!! Dank voor uw aandacht! Foto’s met dank aan Jankees Schwiebbe

×