Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie overhandiging Vogelbalans 2015

472 views

Published on

Landelijke Dag 2015
De Reehorst, Ede
Theo Verstrael, Sovon
Fred Wouters, Vogelbescherming NL

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie overhandiging Vogelbalans 2015

 1. 1. De Vogelbalans - 2015 Theo Verstrael
 2. 2. Sovon Vogelonderzoek NederlandSovon Vogelonderzoek Nederland Atlasprojecten 1971-1977 1978-1983 1998-2000 2012-2015
 3. 3. Sovon Vogelonderzoek NederlandSovon Vogelonderzoek Nederland Atlassen… om de verspreiding van algemene en schaarse soorten gedetailleerd in beeld te brengen. Torenvalk Winterverspreiding 2012-2015 Foto: Harvey van Diek
 4. 4. Sovon Vogelonderzoek NederlandSovon Vogelonderzoek Nederland Door te Atlassen … kunnen we ruimtelijke veranderingen in beeld brengen Foto: Jouke Altenburg
 5. 5. Sovon Vogelonderzoek NederlandSovon Vogelonderzoek Nederland Door te Atlassen … kunnen we ruimtelijke veranderingen in beeld brengen Foto: Jouke Altenburg
 6. 6. Sovon Vogelonderzoek NederlandSovon Vogelonderzoek Nederland Atlassen Blauwborst: veranderingen in broedverspreiding Foto: Harvey van Diek
 7. 7. Sovon Vogelonderzoek NederlandSovon Vogelonderzoek Nederland Thema: Atlasproject 2013 -2015
 8. 8. Sovon Vogelonderzoek NederlandSovon Vogelonderzoek Nederland Ambitie… ontwikkeling kaartbeelden Atlasgegevens Meetnetten Habitatinfo
 9. 9. Sovon Vogelonderzoek NederlandSovon Vogelonderzoek Nederland Ambitie… ontwikkeling kaartbeelden Dichtheid p/km2 40 30 20 10 0 + monitoring + habitat dataatlasdata (2002) Broedverspreiding Tureluur
 10. 10. Sovon Vogelonderzoek NederlandSovon Vogelonderzoek Nederland Atlasproject 2013-2015 toepassing Grote vraag naar verspreidingsgegevens en trends, o.a.: • Rode Lijst – Ministerie van EZ (2016) • Europese Vogelatlas o.l.v. EBCC (2018?)
 11. 11. Sovon Vogelonderzoek NederlandSovon Vogelonderzoek Nederland Ambitie… ‘boek’ 2012-2015 2016 laatste veldwerk inhoudelijke gedachtevorming sluitende begroting Prognose 2018: ‘Het Boek’
 12. 12. & 12 FredWouters, directeur
 13. 13. Wat een rijkdom… 40 jaar terugkijken veertig jaar terug kunnen kijken 13 Foto: Michel Geven
 14. 14. Hoe gaat het met de vogelstand van NL? 14
 15. 15. … aan de slag op basis van uw tellingen 15 www.weidevogelboerderijen.nl
 16. 16. … aan de slag op basis van uw tellingen 16 Foto:JoukeAltenburg
 17. 17. … aan de slag op basis van uw telwerk 17 Samenwerking met Afrikaanse partners i.s.m. Birdlife International Bron: www.kenfanegreide.nl Foto: Barend van Gemerden
 18. 18. … aan de slag op basis van uw tellingen 18
 19. 19. … aan de slag op basis van uw tellingen 19 Visetende moerasvogels in de lift maar veel zorg om Grote karekiet
 20. 20. … aan de slag op basis van uw tellingen 20 o.a. Naar een Rijke Waddenzee Haringvliet
 21. 21. … aan de slag op basis van uw tellingen 21 Keep common birds common
 22. 22. … aan de slag op basis van uw tellingen 22 Keep common birds common
 23. 23. & 23 Bedankt!

×