Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Jaar van de Kievit 2016

388 views

Published on

Lezing met resultaten, gegeven op de Landelijke Dag van 2016

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Jaar van de Kievit 2016

 1. 1. WolfTeunissen Henk van der Jeugd Maja Roodbergen Tess van deVoorde Het Jaar van … de eerste resultaten JoukeAltenburg &WolfTeunissen mmv Maja Roodbergen & Henk van der jeugd in samenwerking met
 2. 2. Trend Kievit Bron: NEM, CBS & Sovon, provincies 0 50 100 150 200 250 300 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 Index Oystercatcher Lapwing Black-tailed Godwit Redshank Ruff Curlew Scholekster Tureluur Kievit Kemphaan Grutto Wulp De feiten op een rij
 3. 3. Verspreiding en dichtheden De feiten op een rij Foto:JoukeAltenburg Voorlopige relatieve dichtheidskaart weinig veel Voorlopige relatieve dichtheidskaart Bron: Atlasproject 2012-2015, Sovon
 4. 4. Afname in alle provincies De feiten op een rij Bron: Atlasproject 2012-2015, Sovon Foto:JulesBos Voorlopige veranderingskaart 2012-2015 vs. 1998-2000 sterke toename sterke afname
 5. 5. De feiten op een rij Foto:JoukeAltenburg Ligt de drukfactor buiten Nederland?
 6. 6. De feiten op een rij Ligt de drukfactor buiten Nederland? Overleving in de tijd van 1 kj en adulten is constant dus Jacht is niet de hoofdoorzaak van de achteruitgang Souchay G, Schaub M (2016) PLoS ONE 11(9): e0163850 Bron:Vogeltrekstation, NIOO KNAW
 7. 7. Ook voor de Kievit steekt het nauw … …. de kievit lift onvoldoende mee op gruttobeheer De feiten op een rij Foto:JoukeAltenburg
 8. 8. Hoeveel plaats blijft er voor Kieviten? Scenarioverkenning (Melman et al. 2016) In weidevogelreservaten: ca. 12% In weidevogelreservaten + gebieden met • hoog % ‘zwaar’ agr. natuurbeheer • legselbeheer ca. 39% De feiten op een rij Foto: Jouke Altenburg
 9. 9.  merendeel Kieviten broedt buiten beschermd gebied  de ‘eilandjes’ met goede inrichting en beheer worden steeds gevoeliger voor predatie De feiten op een rij Foto: Jouke Altenburg
 10. 10. Hoe vergroten we de kuikenoverleving? ook in regulier boerenland Onderzoek 2016 Foto:JoukeAltenburg Foto:GerritGerritsen
 11. 11. 10 Broedcode Omschrijving 0 Niet-territoriumindicerende waarnemingen buiten geschikt broedbiotoop 1 Volwassen individu in mogelijk broedbiotoop 2 Zingend of baltsend individu in geschikt broedbiotoop 3 Paar in geschikt broedbiotoop 5 Baltsend paar in broedbiotoop 6 Bezoek van een vogel aan een waarschijnlijke nestplaats 7 Alarmeren/angstkreten of ander gedrag dat wijst op aanwezigheid van nest of jongen 9 Transport van nestmateriaal/nestbouw/uithakken of graven nestholte 10 Afleidingsgedrag 11 Pas gebruikt nest of eierschalen 12 Pas uitgevlogen nestblijvers, of uitgelopen donsjongen van nestvlieders 13 Gebruikt nest met onbekende inhoud 14 Transport voedsel of ontlasting 15 Nest met eieren 16 Nest met jongen Hoe meten we de kuikenoverleving? BMP als relatieve maat
 12. 12. 11 Hoe meten we de kuikenoverleving? BMP als relatieve maat 272 296 318 322 261
 13. 13. 12 Hoe meten we de kuikenoverleving? BMP als relatieve maat
 14. 14. Hoe meten we de kuikenoverleving? Merken kuikens Foto:FrankMajoor
 15. 15. Hoe meten we de kuikenoverleving? Merken kuikens 8 testlocaties en 8 referentiegebieden Foto:HansGebuis
 16. 16. Hoe meten we de kuikenoverleving? Merken kuikens Gebied Vegetatie Beheer vlag Metaal totaal bezoeken terugv aflez. dood Bergboezem gras B 31 19 50 13 1 Westeinde gras B 16 16 26 Eempolder beheerd gras B 4 4 2 Greidhoeke beheerd gras B 19 1 20 35 1 Mieden gras B 45 35 80 59 10 4 Oude Leede gras O 8 8 7 Driemanspolder gras O 27 27 17 12 1 Eempolder onbeheerd gras O 12 12 2 1 Greidhoeke onbeheerd gras O 15 15 0 St. Oedenrode mais B 23 6 29 15 2 2 Beerse Overlaat mais B 47 16 63 27 10 8 3 Bovenkerkerpolder mais B 25 0 25 26 2 Reusel mais O 31 2 33 31 1 1 Lingewaard mais O 41 41 44 ? 58 Binnenveld mais O 32 26 58 97 8 17 2 totaal 376 105 481 401 46 91 7
 17. 17. Hoe meten we de kuikenoverleving? Merken kuikens Gebied Vegetatie Beheer vlag Metaal totaal bezoeken terugv aflez. dood Bergboezem gras B 31 19 50 13 1 Westeinde gras B 16 16 26 Eempolder beheerd gras B 4 4 2 Greidhoeke beheerd gras B 19 1 20 35 1 Mieden gras B 45 35 80 59 10 4 Oude Leede gras O 8 8 7 Driemanspolder gras O 27 27 17 12 1 Eempolder onbeheerd gras O 12 12 2 1 Greidhoeke onbeheerd gras O 15 15 0 St. Oedenrode mais B 23 6 29 15 2 2 Beerse Overlaat mais B 47 16 63 27 10 8 3 Bovenkerkerpolder mais B 25 0 25 26 2 Reusel mais O 31 2 33 31 1 1 2 Lingewaard mais O 41 41 44 ? 58 Binnenveld mais O 32 26 58 97 8 17 2 totaal 376 105 481 401 46 91 9
 18. 18. Hoe meten we de kuikenoverleving? Merken kuikens Gebied Vegetatie Beheer vlag Metaal totaal bezoeken terugv aflez. dood Bergboezem gras B 31 19 50 13 1 Westeinde gras B 16 16 26 Eempolder beheerd gras B 4 4 2 Greidhoeke beheerd gras B 19 1 20 35 1 Mieden gras B 45 35 80 59 10 4 Oude Leede gras O 8 8 7 Driemanspolder gras O 27 27 17 12 1 Eempolder onbeheerd gras O 12 12 2 1 Greidhoeke onbeheerd gras O 15 15 0 St. Oedenrode mais B 23 6 29 15 2 2 Beerse Overlaat mais B 47 16 63 27 10 8 3 Bovenkerkerpolder mais B 25 0 25 26 2 Reusel mais O 31 2 33 31 1 1 2 Lingewaard mais O 41 41 44 ? 58 Binnenveld mais O 32 26 58 97 8 17 2 totaal 376 105 481 401 46 91 9
 19. 19. Hoe meten we de kuikenoverleving? Groeicurves • Significant verschil (GLM: F=19,174; p<0.001) • Gewicht 4.4 (±1.0) gram lager in beheerde gebieden • Maar wat is invloed van dat ene punt daar aan de rechterkant?
 20. 20. 1. Individueel herkenbare kuikens Overlevingsanalyses Principe Jaap Gijsbertsen Algemeen
 21. 21. 1. Individueel herkenbare kuikens 2. Waarnemingen 3. Waarneemkans Overlevingsanalyses Principe Algemeen GerardvanderWouw Door waarnemingen te corrigeren voor deze waarneemkans kun je de overleving berekenen.
 22. 22. 21 1. Verwachting: kan verschillen tussen • type gebied (maïs vs gras), • beheer (ja vs nee), • leeftijden (≤ 1 week vs >1 week) en • door het weer (koudeperiode 15 apr-5 mei) 2. Let op: koudeperiode valt samen met eerste 3 weken; kan dus ook een effect van datum zijn Overlevingsanalyses Overleving Frank MajoorFrank Majoor Albert de Jong Algemeen
 23. 23. 22 1. Overleving lager bij jonge kuikens dan bij oude kuikens 2. Effect beheer afhankelijk van weer (~datum): positief in koude (~vroeg), negatief in normale periode (~laat) Overlevingsanalyses Overleving week1 week1 week1 week1oud oud oud oud beheerd beheerdonbeheerd onbeheerd koud normaalAlbert de Jong Resultaten
 24. 24. 23 3. Overleving in maïs hoger dan in gras, vooral in koudeperiode 4. Effect van koude (~vroeg) afhankelijk van gewas: positief in maïs, negatief in gras Overlevingsanalyses Overleving Albert de Jong week1 week1 week1 week1oud oud oud oud beheerd beheerdonbeheerd onbeheerd koud normaal Resultaten
 25. 25. 24 1. Wekelijkse overleving; omrekenen naar totale kuikenoverleving (5 weken): 2. Op gras hebben (vrijwel) geen kuikens de (vroege) koudeperiode overleefd 3. Alleen op maïspercelen met beheermaatregelen, in de (vroege) koudeperiode lijkt de overleving redelijk 4. Overall overleving slechts 0,07! Overlevingsanalyses Overleving onbeheerd beheerd gras maïs koud 0.00 0.14 normaal 0.10 0.14 gras maïs koud 0.00 0.37 normaal 0.02 0.04 Resultaten
 26. 26. 25 5Z op 19 mei bij boer van Ginkel, 4 weken oud 5Z op 5 juli bij Hoolbeemd, ruim twee maanden oud en hemelsbreed 30 km verder 5Z op pad
 27. 27. 26 Iedereen bedankt! HarveyvanDiek Wout van Kemenade Albert deJong Aad van Paassen Aad van Paassen Coördinatoren Boeren Nestenzoekers Ringers Aflezers Tellers Studenten Fotografen LandschappenNL Jaap van Duinfonds BettieWiegmanfonds Prins Bernhard Cultuurfonds LedenVogelbescherming Nederland

×