Successfully reported this slideshow.

Over vroege signalering bij kwetsbare vogelsoorten - CAPS - Robert Kwak

0

Share

Loading in …3
×
1 of 18
1 of 18

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Over vroege signalering bij kwetsbare vogelsoorten - CAPS - Robert Kwak

 1. 1. Over vroege signalering bij kwetsbare vogelsoorten Robert Kwak Hoofd Afdeling Bescherming Vogelbescherming Nederland
 2. 2. Wat ziet VBN voor zich? -Wat bedoelen we? Wat zouden we over het wel en wee van populaties willen weten? -Wat betekent het? Kunnen we drukfactoren en bottlenecks herkennen? -Wat kun je er mee? Levert het handelingsperspectief of t.b.v. de bescherming?
 3. 3. Beschermingsbenadering - 3 hoofdelementen - Early Warning and Alert Protocol (EWAP) In een zo vroeg mogelijk stadium herkennen wat er met populaties aan de hand is  is een populatie gezond? - ‘Science based’ informatie Wat zijn de drukfactoren die er toe doen en wat is de bottleneck? - Conservation Evidence (CE) Zeker weten wat helpt  bewezen drukfactoren en daaruit volgende bewezen beschermingsmaatregelen
 4. 4. EWAP herkennen gezondheidstoestand van de populaties EWAP -> drukfactorenonderzoek -> herstelmaatregelen
 5. 5. Signalering- hoe doen we dat? Opstellen van een Oranje-Rode Lijstsignalen op grond van: - Analyse en duiding langjarige populatietrends en (simpele) projectie naar toekomst - In kaart brengen van risico-factoren en de verwachte impact - Demografische ontwikkelingen (sterfte-reproductiecijfers) ALERTS Ontwikkeling recente verleden GEVOELIGHEID - Eigenschappen - Ontwikkeling drukfactoren (klimaat, landgebruik) 2.5 2 1.5 1 0.5 0 1980 1990 2000 2010 2020 2030
 6. 6. Voorbeeld ‘oranje’ signaal: scholekster • Sinds 1960 20% afname • Vanaf 1990 negatieve trend • Als je trend van laatste 10 jaar doortrekt dan wordt het 40% afname • Risico op habitat(kwaliteits)verlies is groot • Risico op negatieve effecten van klimaatverandering is groot
 7. 7. EWAP – beter voorspellen? Op basis van demografische parameters en drukfactoren: verwachte populatie ontwikkeling op basis van populatiemodellering Figure 15: Stochastic population dynamics of Hen Harrier using the matrix model in equation 1. Initial population size is 32 juveniles, 11 sub adults and 34 adults. Quasi-extinction threshold is set to 20 individuals (grey line). Projected population size is after breeding.
 8. 8. Volgende stappen binnen EWAP Waar zit ‘t ‘m in? Duiding verantwoordelijke demografische factoren • Reproductie • Sterfte • (immigratie / emigratie) Waar en wanneer treedt het op? Duiding naar tijd van het jaar en regio • moment in de levenscyclus • wintergebied – broedgebied / Sinks – Sources)
 9. 9. Science based aanpak: zicht krijgen op drukfactoren Prachtige voorbeelden vandaag de revue gepasseerd • Pesticiden-invloed • Kolgansbeheer, effecten jacht • Klimaatverandering • Schelpdiervisserij Uitdaging: hoe krijgen we zicht op relatieve belang van iedere factor????
 10. 10. Conservation Evidence– wat werkt (door in de demografie)? • Drukfactoren h(er)kennen en relatieve impact op populaties inschatten • Prioritaire drukfactoren beïnvloeden en voorspellen en toetsen van het effect  opbouwen CE • Doorwerking op de gezondheid van de populatie bepalen - Gaat het snel genoeg / kunnen we een populatie “redden”? - Duurzaamheid van oplossing toetsen
 11. 11. Voorbeeld: steenuil Overleving eerste jaar Overleving volwassen Reproductie Elasticity 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Via een geïntegreerde bewerking van de gegevens (aantalsverloop+ demografische factoren) zicht krijgen de bepalende factoren Het zit ‘m in de sterfte van de adulten Wat veroorzaakt sterfte van de adulten? Lijst met doodsoorzaken - Aanrijdingen verkeer - Verdrinking - Ziektes - Predatie - Strenge winters - ……. Steenuilvriendelijke drinkbakken voorkomen sterfte
 12. 12. Challenges (1) • Het gaat om álle soorten, niet alleen zeldzame ‘Keeping common birds common’ Deze week verschenen
 13. 13. ook in Nederland zo (huismus-spreeuw-veldleeuwerik) Van Turnhout et al. 2007 Maar beschermen van ‘algemene’, wijd verbreide soort is moeilijk (maatregelen moeten op zeer grote schaal werken) sleutel vaak kwaliteit leefgebied, maar hoe bepaal je dat?????
 14. 14. Challenges (2) Alleen paniek als er echt wat loos is / geen vals alarm…… Bijv. terugval populatie IJsvogels na strenge winter incalculeren Herkennen van calamiteiten
 15. 15. Vogels beschermen 2.0  Vroeger herkennen van problemen  Denken op populatie niveau (internationale component)  Denken in drukfactoren  Toewerken naar “aangetoonde oplossingen” Gegevens Vogeltrekstation/Raymond Klaassen
 16. 16. Vooruitzicht EWAP: Work in progress Op dit moment worden voor ongeveer 70 soorten de gegevens op een rij gezet en bewerkt met populatiemodellen
 17. 17. Vooruitzicht Soorten/populaties gerichter gaan benaderen (beter assessment niet-broedvogelpopulaties) Rote Liste der wandernden Vogelarten in Deutschland
 18. 18. Vooruitzicht Stellen van de juiste vragen • Door onderzoekers • Door tellers • Door beschermers Voorbeelden: Jaar van… projecten

×