Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opening CAPS-symposium 6/11/2014

336 views

Published on

Door Fred Wouters, Vogelbescherming Nederland

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Opening CAPS-symposium 6/11/2014

  1. 1. We need CAPS…….. Fred Wouters Directeur Vogelbescherming Nederland
  2. 2. Waarom is VBN blij met CAPS? Het valt niet mee vogels te beschermen: 1. Steeds weer onverwachte zaken - Veldleeuwerik verdwijnt in no time - Grote Zilverreiger verschijnt in no time….. 2. Mechanisme vaak onbekend
  3. 3. Waarom is VBN blij met CAPS? VBN wil werken vanuit de wetenschap: 1. Science based conservation 2. Vertaling wetenschap naar grote publiek Waaronder de benutting van de info van amateur vogelaars/beschermers (waaronder opruimen data-kerkhoven…….)
  4. 4. Experiment verkeersveiligheid voor uilen samenwerking tussen rijkswaterstaat en de Kerkuilenwerkgroep
  5. 5. Waarom is VBN blij met CAPS? VBN wil denken vanuit populaties - Kwaliteit van leefgebied - Nationaal en internationaal Rode lijst: 38 van 78 soorten overwinteren in Afrika
  6. 6. Waarom is VBN blij met CAPS? VBN wil vooruit kunnen denken - “voorspellen van populatieontwikkelingen” - “toetsen van beschermingswerk” Persbericht BROEDVOGELS WADDENZEE IN DE PROBLEMEN ZEIST / WAGENINGEN / NIJMEGEN – Vogels die in het waddengebied broeden, zitten flink in de problemen. Dat blijkt uit een nieuwe studie waarbij alle beschikbare gegevens van de afgelopen twintig jaar over elkaar zijn gelegd. Door een nieuwe onderzoeksmethode is het nu mogelijk scherper in beeld te brengen hoe het met vogelpopulaties gaat. Er kan zelfs in de toekomst worden gekeken. Morgen presenteren onderzoekers het rapport over de toestand van de vogels van het waddengebied op het startsymposium van het nieuwe Centre for Avian Population Studies.
  7. 7. Dus: We need CAPS……..! - Samenwerking tussen onderzoekers/beschermers - Multidisciplinair - Binding met vrijwilligers - Vertaling naar beschermingspraktijk en beleid - Meenemen van het “grote publiek” rol VBN

×