Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Natuur op defensieterreinen - Niels Gilissen

1,123 views

Published on

Presentation of Niels Gilissen on the Landelijke Dag 2013 about nature in military area's.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Natuur op defensieterreinen - Niels Gilissen

 1. 1. De interpretatie van deze gegevens vereist achtergrondkennis. Overname van gegevens of van figuren, alleen na overleg met Niels Gilissen Missie Natuur – Bijzondere natuur op defensieterreinen niels.gilissen@wur.nl © Niels Gilissen Niels Gilissen – fauna ecoloog Dienst Vastgoed Defensie 30 november 2013 SOVON-dag
 2. 2. 19e eeuw - Het leger wordt groter, mobieler en wapens worden zwaarder 2 - Op de Woeste Gronden vindt men geschikte oefenterreinen Ministerie van Defensie
 3. 3. 20e eeuw © Niels Gilissen - Voornamelijk heide, zandverstuivingen, bossen 3 Ministerie van Defensie
 4. 4. 20e eeuw © Niels Gilissen - ....maar ook kustgebieden (b.v. Vliehors) 4 Ministerie van Defensie
 5. 5. 20e eeuw © Niels Gilissen - ....en grote oppervlakten graslanden op vliegbases en Marnewaard 5 Ministerie van Defensie
 6. 6. 20e eeuw © Niels Gilissen - ...en het grootste levende hoogveen van NL op het Witterveld 6 Ministerie van Defensie
 7. 7. 21e eeuw - 7 Ca. 75 ‘natuurterreinen’ Ca. 25.000 ha (<SBB, NM) Vrijwel geheel in EHS > 15.000 ha Natura 2000 > 11.000 ha opengesteld 25 beheerders & BOA’s 6 ecologen (sinds 1997) F&F-wet, NB-wet, PAS Geen SNL geld Ministerie van Defensie
 8. 8. Bijdrage aan de Nederlandse natuur 2e Structuurschema Groene Ruimte 8 Ministerie van Defensie
 9. 9. Zandverstuiving (1182 ha) © Niels Gilissen 9 Ministerie van Defensie
 10. 10. Nachtzwaluw: 300-350 terr. - Trend grotendeels in lijn met landelijke index van SOVON 10 Ministerie van Defensie
 11. 11. Droge heide (8856 ha) © Niels Gilissen 11 Ministerie van Defensie
 12. 12. Grauwe klauwier: 20-30 terr. - Populatie ASK de op 1 na grootste in NL - Op steeds meer terreinen aanwezig 12 Ministerie van Defensie
 13. 13. Duinlandschap (2618 ha) © Niels Gilissen 13 Ministerie van Defensie
 14. 14. Strandbroeders Joost Dourleinkazerne en Vliehors - Dwergstern: 100-240 nesten - Bontbekplevier: 4-8 nesten - Strandplevier: 2-5 nesten © Niels Gilissen © Niels Gilissen 14 Ministerie van Defensie
 15. 15. Droog schraalgrasland (2219 ha) © Niels Gilissen - Waaronder de bijzondere droge heischrale graslanden met bijzondere planten en fauna, b.v. grote parelmoervlinder 15 Ministerie van Defensie
 16. 16. Droog schraalgrasland (2219 ha) © Niels Gilissen - Vliegbases en Marnewaard - Van belang voor o.a. veldleeuwerik, veldkrekel en algemene dagvlinders 16 Ministerie van Defensie
 17. 17. Veldleeuwerik heide 17 - ‘trend’ op basis van 23 meetmomenten, meerdere terreinen - Is minder negatief dan landelijk Ministerie van Defensie
 18. 18. - ‘trends’ op graslanden zelfs licht positief! Veldleeuwerik vliegbases 18 Ministerie van Defensie
 19. 19. Verschralingsbeheer vliegbases © Niels Gilissen - Oorzaak ligt in het verschralingsbeheer 19 - Ten behoeve van vliegveiligheid - Weren van grotere vogels (o.a. meeuwen, duiven) - 1-2 x per jaar maaien en afvoeren (juni-september) - Geen bemesting Ministerie van Defensie
 20. 20. Veldleeuwerik Deelen 2000 - Buiten = buiten schrale graslanden - Binnen = binnen schrale graslanden 20 Ministerie van Defensie
 21. 21. Veldleeuwerik Deelen 2013 - Heide en intensieve percelen verlaten - Absolute en relatieve toename op schrale graslanden 21 Ministerie van Defensie
 22. 22. Veldleeuwerik Deelen 2013 - Gearceerd is oppervlakte schrale graslanden 22 Ministerie van Defensie
 23. 23. Veldleeuwerik Noord-Brabant 1997-2008 en 2010-2013 Met dank aan Henk Sierdsema! - Gegevens buiten vliegbases ouder, dus verschil is nog sterker 23 - Gegevens van landelijk gebied, dus excl. kwelders - Vliegbases veruit en hoogste dichtheden natuurterreinen, - startbanen herkenbaar maar deze op kaart gebieden halen dichtheden Ministerie van Defensie vliegbases niet
 24. 24. Veldleeuwerik VB Woensdrecht (21 terr. 2010) 24 Ministerie van Defensie
 25. 25. Veldleeuwerik VB Gilze Rijen (71 terr. 2013) 25 Ministerie van Defensie
 26. 26. Veldleeuwerik VB Eindhoven (88 terr. 2013) 26 Ministerie van Defensie
 27. 27. Veldleeuwerik VB Volkel (53 terr. 2007) Lt. Gen Best Kazerne (VB De Peel) (34 2011) 27 Ministerie van Defensie
 28. 28. veldleeuwerik Alauda arvensis © Niels Gilissen 28 Ministerie van Defensie
 29. 29. vliegveldleeuwerik Alauda aviensis © Niels Gilissen 29 Ministerie van Defensie
 30. 30. Toekomst © Niels Gilissen 30 - Meer vrijwilligers inzetten voor monitoring - Meer samenwerking met PGO’s, TBO’s - Onderzoek effect Ministerie van Defensie militair gebruik
 31. 31. - - - Boek Missie Natuur: achtergronden, verhalen, interviews, 49 terreinbeschrijvingen Vele mooie en unieke foto’s www.miratio.nl www.facebook.com/Missie Natuur 31 Het boek Ministerie van Defensie
 32. 32. Dank © Niels Gilissen 32 - Henk Sierdsema - Vrijwillige vogeltellers - Collega’s Dienst Vastgoed Defensie - Iedereen die aan het boek heeft meegwerkt - SOVON Ministerie van Defensie

×