Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mystery Bird Atlas-quiz

589 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mystery Bird Atlas-quiz

 1. 1. Mystery-Zeiss-Atlas-kwisLandelijke Dag 2012Harvey van Diek
 2. 2. Sovon Vogelonderzoek Nederland Kwisregels • Naam vermelden op het formulier (in blokletters) • Totaal 10 vragen • Gebruik je verrekijker • Overleg niet toegestaan • Per vraag een aantal seconden bedenktijd • Vraag 1 t/m 4 zijn meerkeuze • Bij vraag 5 t/m 8 een broedvogelsoort opschrijven • Vraag 9 is een Mystery Bird • Bij vraag 10 schat je het juiste aantal + soort(en) • Na afloop meteen inleveren + evt. pen • Prijsuitreiking vanaf 16.00u in deze zaal (Zeiss-zaal) • Winnaars moeten zelf aanwezig zijn bij de prijsuitreiking
 3. 3. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 1 • Hoeveel verschillende soorten broedvogels werden er tijdens de vorige broedvogelatlas in Nederland vastgesteld volgens de atlascriteria? • A: 214 • B: 236 • C: 249 • D: 261
 4. 4. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 2 • Hoeveel verschillende soorten exoten broedden er tijdens de vorige atlasperiode in ons land volgens de atlascriteria? • A: 19 • B: 24 • C: 29 • D: 34
 5. 5. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 3 • Wat was in de vorige broedvogelatlas de top 3 van talrijkste broedvogels in ons land? • A: Merel – Huismus – Spreeuw • B: Huismus – Vink –Merel • C: Vink – Merel – Witte Kwikstaart • D: Koolmees – Huismus - Merel
 6. 6. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 4 • Wat was in de vorige broedvogelatlas het soortenrijkste vogelgebied? • A: Ooijpolder • B: Lauwersmeer • C: Oostvaardersplassen • D: Markiezaat
 7. 7. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 5 Van welke nieuwe broedvogelsoort is deze broed- zekerheidskaart? (Bron: Atlas 2002)
 8. 8. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 6 Van welke soort is deze aantals- schattingskaart? (Bron: Atlas 2002)
 9. 9. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 7 Van welke soort is deze relatieve dichtheidskaart? (Bron: Atlas 2002)
 10. 10. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 8 Van welke soort is deze relatieve dichtheidskaart? (Bron: Atlas 2002)
 11. 11. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 9 Welke soort is dit?
 12. 12. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 10 Welke soort(en) en in welk(e) aantal(len)?
 13. 13. Sovon Vogelonderzoek NederlandVraag 10
 14. 14. Sovon Vogelonderzoek Nederland Einde van de Zeiss-Mystery-Atlas-Kwis • Pennen en papier meteen inleveren • Tot vanmiddag om 16.00 uur in deze zaal • Prijswinnaars moeten zelf aanwezig zijn! • Maak kennis met het atlasteam en de AtlasDC uit jouw regio! • En koop zo’n fraai atlas-t-shirt voor slechts €7,50 (ook verkrijgbaar in diverse damesmodellen)
 15. 15. Sovon Vogelonderzoek Nederland En dan nu de oplossing…
 16. 16. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 1 • Hoeveel verschillende soorten broedvogels werden er tijdens de vorige broedvogelatlas in Nederland vastgesteld volgens de atlascriteria? • A: 214 • B: 236 • C: 249 • D: 261
 17. 17. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 1 • Hoeveel verschillende soorten broedvogels werden er tijdens de vorige broedvogelatlas in Nederland vastgesteld volgens de atlascriteria? • A: 214 • B: 236 • C: 249 • D: 261
 18. 18. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 2 • Hoeveel verschillende soorten exoten broedden er tijdens de vorige atlasperiode in ons land volgens de atlascriteria? • A: 19 • B: 24 • C: 29 • D: 34
 19. 19. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 2 • Hoeveel verschillende soorten exoten broedden er tijdens de vorige atlasperiode in ons land volgens de atlascriteria? • A: 19 • B: 24 • C: 29 • D: 34
 20. 20. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 3 • Wat was in de vorige broedvogelatlas de top 3 van talrijkste broedvogels in ons land? • A: Merel – Huismus – Spreeuw • B: Huismus – Vink –Merel • C: Vink – Merel – Witte Kwikstaart • D: Koolmees – Huismus - Merel
 21. 21. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 3 • Wat was in de vorige broedvogelatlas de top 3 van talrijkste broedvogels in ons land? • A: Merel – Huismus – Spreeuw • B: Huismus – Vink –Merel • C: Vink – Merel – Witte Kwikstaart • D: Koolmees – Huismus - Merel
 22. 22. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 4 • Wat was in de vorige broedvogelatlas het soortenrijkste vogelgebied? • A: Ooijpolder • B: Lauwersmeer • C: Oostvaardersplassen • D: Markiezaat
 23. 23. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 4 • Wat was in de vorige broedvogelatlas het soortenrijkste vogelgebied? • A: Ooijpolder • B: Lauwersmeer • C: Oostvaardersplassen • D: Markiezaat
 24. 24. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 5 Van welke nieuwe broedvogelsoort is deze broed- zekerheidskaart? (Bron: Atlas 2002)
 25. 25. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 5 Van welke nieuwe broedvogelsoort is deze broed- zekerheidskaart? (Bron: Atlas 2002)
 26. 26. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 5 Van welke nieuwe broedvogelsoort is deze broed- zekerheidskaart? Koereiger
 27. 27. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 6 Van welke soort is deze aantals- schattingskaart? (Bron: Atlas 2002)
 28. 28. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 6 Van welke soort is deze aantals- schattingskaart? Grauwe Kiekendief
 29. 29. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 7 Van welke soort is deze relatieve dichtheidskaart? (Bron: Atlas 2002)
 30. 30. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 7 Van welke soort is deze relatieve dichtheidskaart? Geelgors
 31. 31. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 8 Van welke soort is deze relatieve dichtheidskaart? (Bron: Atlas 2002)
 32. 32. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 8 Van welke soort is deze relatieve dichtheidskaart? Zwarte Mees
 33. 33. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 9 Welke soort is dit?
 34. 34. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 9
 35. 35. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 9 Zwarte Zeekoet
 36. 36. Sovon Vogelonderzoek Nederland Vraag 10 Welke soort(en) en in welk(e) aantal(len)?
 37. 37. Sovon Vogelonderzoek NederlandVraag 10
 38. 38. Sovon Vogelonderzoek NederlandVraag 10
 39. 39. Sovon Vogelonderzoek Nederland Winnaars 1. 2. 3.
 40. 40. Sovon Vogelonderzoek Nederland Winnaars 1. 2. 3.
 41. 41. Sovon Vogelonderzoek Nederland Winnaars 1. 2. 3.
 42. 42. Sovon Vogelonderzoek Nederland Mogelijk gemaakt door Dankwoord Deze Mystery-Zeiss-Atlas-Kwis is mogelijk gemaakt door Zeiss/Technolyt,hoofdsponsor van de Landelijke Sovon-Dag. Tot volgend jaar!

×