Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lezing over vogels tellen met een drone

820 views

Published on

Lezing door Jasja Dekker en Jan Schoppers (Sovon)

Published in: Science
 • Be the first to comment

Lezing over vogels tellen met een drone

 1. 1. Vogels tellen met Drone of UAV? • Jasja Dekker & Jan Schoppers jasjavliegt.nl • Marc Plomp & Bernard Spaans vogelinformatiecentrum.nl
 2. 2. Inhoud • Drones, typen en mogelijkheden • Ervaringen Visdief in Duiven • Wetgeving • Toekomst en delen ervaringen • Filmpje en ervaringen Grote Sterns op Utopia Texel.
 3. 3. Tellen uit de lucht is al oud Met vliegtuig
 4. 4. 6/17/13 Waal, Druten Met vlieger
 5. 5. Allerlei gereedschappen KAP Chris Wij focussen op de onderste luchtlaag. Ook kan het bv met uitschuifstok om roofvogelnesten te checken.
 6. 6. Upkomst van drones Drones, of UAV (Unmanned Aerial Vehicle) Chips steeds goedkoper (3D, GPS) Open source software Fixed wing & n-copter
 7. 7. Typen Speelgoed • Ipod/wifi • Geen failsafe, return-to-landing, etc Professional • Sterke betrouwbare remote • grondstation • RTL, batterij-alarm, GPS-check.
 8. 8. Typen • Return to landing: bij verlies van contact, of bij een druk op de knop komt het ding terug en blijft hangen op 3-5 meter of landt • Kosten van 400 euro voor een simpel ding, tot vele duizenden • Zelfbouw is goedkoper en geeft meer flexibiliteit, maar vraagt wel om meer zorgvuldigheid • Uitstekende en relatief veilige drone nu voor 800 euro. Hoe meer rotors, hoe stabieler Accu ~ gewicht ~ vliegtijd
 9. 9. Toepassingen • Nestcontroles hoog • Nestcontrole moeilijke situaties • Kolonies
 10. 10. Verstoring Afhankelijk van: • Vogelsoort • Situatie • Tijd van het jaar, tijd van de dag? • Gedrag van piloot/drone • Is er gewenning? (willen we dat?)
 11. 11. Duiven • Mochten niet boven dak vliegen • Wordt er gebroed? Hoeveel? • 3D robotics hexacopter, met videobril
 12. 12. Duiven • Opstijgen dicht bij dak; • Vrij laag want kleine nesten; • Avond • Felle reactie van Visdieven; • Dak onoverzichtelijk, grof grind, nesten niet of nauwelijks te zien. Conclusie: hier, op deze wijze geen zinnige tool.
 13. 13. Duiven Maar beheerder bood aan dat we welkom zijn op het dak. Ook nu nesten lastig te vinden, voorzichtig lopen! Visdief >= 9 nest, Scholekster 2 en Kleine Plevier 1.
 14. 14. Wat mag? Iedereen: • Maximaal 150 meter hoogte; • Niet boven mensen; • Niet boven wegen; • Minimaal 50 meter van bebouwing blijven; • Altijd toestemming van de terreineigenaar. Lang niet iedereen houdt zich hieraan (Utrechtse dom in de mist, Wageningen op bevrijdingsdag) Professionals moeten een brevet, vliegtuigkeuring, start/landingsveldvergunning (TUG), toestemming gemeente, Nbwet.
 15. 15. Verantwoord gebruik • Is een drone nodig, of leuk/spannend/hip? • Wat zijn de risico’s? • Zorg voor een 2e persoon die omgeving en reactie in de gaten houdt! • Hoe reageren de vogels? • Wees mans genoeg om te stoppen
 16. 16. Wat brengt de toekomst? Veel mogelijkheden, bv. thermisch, bescherming weidevogels? Met dank aan Frank van Langevelde (WUR)
 17. 17. Wat zal de toekomst brengen? • Steeds goedkoper • Makkelijker in te zetten • Ongelukken -> wet trekt aan ‘Jumbojet bijna in botsing met drone op JFK New York’ Dus zorgvuldig zijn, verstand gebruiken, ervaring delen en vastleggen
 18. 18. Het tellen van een Grote Stern kolonie op Texel met behulp van een drone Bernard Spaans Marc Plomp Bekijk eerst het filmpje van Marc Plomp op: https://www.youtube.com/watch?v=JqJOdmj8i3g
 19. 19. Mei 2014: Grote Sterns hebben zich massaal gevestigd op 2 eilandjes in Utopia op Texel Door het vroege voorjaar is er al veel vegetatie: vanaf de kant is de kolonie niet te tellen. Bezoeken van de kolonie om nesten te tellen zou erg veel en langdurige verstoring betekenen
 20. 20. In 2013 hadden we al een proefvlucht met een drone gemaakt boven een kolonie Grote Sterns: De drone veroorzaakte geen verstoring van de broedende sterns!
 21. 21. Voor tellen van aantallen kolonie verdelen in vakken
 22. 22. Resultaat: 3412 zittende witte vogels op westelijk eiland en 4216 op het oostelijke eiland In totaal: 7628 Gecorrigeerd voor Kokmeeuwen en onder de aanname dat maximaal 20% van de niet broedende partners aanwezig was: minimaal 6200 nesten
 23. 23. Voor de toekomst: Kort na de drone vlucht in een klein, goed herkenbaar stukje alle nesten tellen Verhouding aantal getelde vogels/aantal nesten gebruiken om het totale aantal nesten te schatten
 24. 24. Voordelen: • Vrijwel geen verstoring • Aantal aanwezige vogels zeer nauwkeurig te bepalen • Veldwerk duurt zeer kort Nadelen: • Interpretatie van getelde aantal naar aantal nesten is lastig • Drone is windgevoelig; wachten op rustig weer
 25. 25. Ervaringen delen en vastleggen Ervaringen delen in werkgroep Contact: Sovon Joost.vanBruggen@sovon.nl

×