Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hebben Bijeneters in Nederland een toekomst?

774 views

Published on

Matthias Koster en Hilbert Folkerts
Landelijke Dag 2015, Ede

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hebben Bijeneters in Nederland een toekomst?

 1. 1. Hebben bijeneters een toekomst in Nederland? Werkgroep Bijeneters Nederland
 2. 2. Werkgroep Bijeneters Nederland Fotografen Harvey van Diek Ronald Messemaker Pieter Baalbergen Ernst-Jan Penninkhof Hilbert Folkerts Matthias Koster Rob Dekker Martijn Bunskoek Wouter Knap Marcel Kelfkens Landelijke SOVON Dag 2015, Ede
 3. 3. • Wie & wat is Werkgroep Bijeneter Nederland • Bijeneters in Nederland • Weersomstandigheden jongenfase • Voedselecologie Bijeneters in Nederland • Toekomstbeeld Nederland?: Terugblik op topjaar 2015 en vooruitzichten Werkgroep Bijeneters Nederland Inhoud Lezing
 4. 4. Wat vooraf ging: • 7 verzamelde nesten • Onderzoek broedgevallen Reestdal (2011) door enkele leden VWG Vliegvlug Meppel Werkgroep Bijeneters Nederland: • Oprichting in 2013 • Sinds begin 2014 samenwerking met Deutsche Ornithologen Gesellschaft (DO-G) • Uniek onderzoek: Nergens in Europa dergelijk (langdurig) onderzoek bekend Werkgroep Bijeneters Nederland Wie & wat is de Werkgroep Bijeneters Nederland
 5. 5. Waar houdt Werkgroep Bijeneters Nederland zich mee bezig?? Bijhouden van de ontwikkeling van de bijeneters in Nederland en het nemen van maatregelen ten gunste van de bijeneters. 4 hoofdpunten: • Centrale gegevensinvoer & populatieontwikkeling in Nederland bijhouden (WEL geheimhoudingsplicht!) • Onderzoek & publicatie • Advies, begeleiding & beschermingsmaatregelen • Aanleg broedgelegenheid Werkgroep Bijeneters Nederland Wie & wat is de Werkgroep Bijeneters Nederland (2)
 6. 6. Werkgroep Bijeneters Nederland
 7. 7. Werkgroep Bijeneters Nederland • Eerste waarnemingen rond midden - eind april • Traditiegetrouw Telpost Breskens • Piek: mei • Eind mei - begin juni: • Vestiging broedparen • Begin juli - begin augustus: • Nestjongenfase • September: • Laatste waarnemingen Bijeneters in Nederland
 8. 8. Werkgroep Bijeneters Nederland
 9. 9. Werkgroep Bijeneters Nederland 1950-1999 2000-2015 © Waarneming.nl © Waarneming.nl
 10. 10. Werkgroep Bijeneters Nederland
 11. 11. Werkgroep Bijeneters Nederland Zandafgraving Leggelderveld, Drenthe, 2006-2008 Oeverwal Roerdal, Limburg, 2010 Zandbult Reestdal, Drenthe/Overijssel, 2010-2013 Steilwand Friesland, 2015
 12. 12. Waterrijke omgevingRuigtes met (solitaire) bomen Runderen/veeBloemrijke vegetaties Werkgroep Bijeneters Nederland
 13. 13. Werkgroep Bijeneters Nederland
 14. 14. Broeden: Nestkom tot 1 meter lang 4-7 eieren Broedbegin: begin juni Broedtijd 26-30 dagen Duur nestjongen: 30 dagen Eind augustus Werkgroep Bijeneters Nederland
 15. 15. Werkgroep Bijeneters Nederland
 16. 16. Werkgroep Bijeneters Nederland
 17. 17. Werkgroep Bijeneters Nederland
 18. 18. Werkgroep Bijeneters Nederland
 19. 19. Werkgroep Bijeneters Nederland Bedreigingen: • Verstedelijking • Landhonger van de boeren (toename monocultuur) • Gebruik insecticiden • Frequenter voorkomende weerswisselingen (langdurige neerslag & temperatuurwisselingen) • Predatie (Nederlands probleem?) • Illegaal afschot & vangst Maar toch…. • Uitbreiding broedareaal steeds noordelijker
 20. 20. Werkgroep Bijeneters Nederland Bijeneter vs. Nederlandse weersomstandigheden (2) • Nederland: zeeklimaat • Veel wisselende weersomstandigheden één van de bedreigingen • Activiteit prooien drastisch lager tijdens buien • Uitzondering hommels • Minder selectief qua prooien bij slechte omstandigheden (onderzoek loopt nog) • Hoger percentage kleinere prooien bij slechte omstandigheden • Kleinere prooien ≠ minder energie • Daarentegen hogere actieradius aan voedselvluchten adulte vogels • Resultaat: • Nestjongen verhongeren Conclusie: Langdurige neerslag funest voor slagingskans broedgeval
 21. 21. Werkgroep Bijeneters Nederland Maandsom 08.00-20.00 uur: 50 mm; 43,5 uur Neerslag Hoogeveen, juli 2011
 22. 22. Werkgroep Bijeneters Nederland
 23. 23. Werkgroep Bijeneters Nederland
 24. 24. Werkgroep Bijeneters Nederland Waar bestaat het voedsel van de broedende Bijeneter & nestjongen in Nederland uit: Voedselecologie
 25. 25. Werkgroep Bijeneters Nederland
 26. 26. Sprinkhanen Wantsen Vlinders Mestkevers Aaskevers Meikevers Snuitkevers Boktorren LibellenVliegenHoningbijen Hommels Wespen Werkgroep Bijeneters Nederland
 27. 27. Werkgroep Bijeneters Nederland Zeer laag percentage Vlinders & Motten fragiele prooien: niet terug te vindenEffect aanwezige bijenkasten Percentageprooiverdelingnestjongen Correlatie hoog prooipercentage Vliegen en kustgebieden?
 28. 28. Voedselecologie nestjongen vs. adulten • Broedgeval 2013, Reestdal • Uitzondering op overige onderzochte broedgevallen • 1 broedpaar deed 2 broedpogingen • Geen nestjongen, wel prooiresten in nestholte afkomstig van adulte vogels • Zit er verschil in het dieet tussen adulte vogels en nestjongen? Percentageprooiverdelingnestjongenvs.adultevogels Werkgroep Bijeneters Nederland
 29. 29. Percentageprooiverdelingnestjongenvs.adultevogels Voedselecologie Nederland vs. Europa Werkgroep Bijeneters Nederland
 30. 30. Wat kunnen wij verwachten in Nederland? Werkgroep Bijeneters Nederland • Topjaar 2015 • Grootste waargenomen groepen in 2015: • 32 exemplaren Den Helder (begin juni) • 30 exemplaren Limburg (eind augustus) • 22 exemplaren Asten (eind september) • Uitzonderlijk late vestiging broedvogels in Nederland • Broedaantal bijna verdrievoudigd 16 broedpaar (record!!) • broedkolonie (Limburg) van 7 broedpaar: Succesvol • broedkolonie (Limburg) van minimaal 4 broedpaar: Broedpogingen • 4 broedpaar grensgebied Duitsland (2-3 km grens): Succesvol • 1 broedpaar (Friesland): Mislukt • Basisjaar voor permanente kolonisatie?
 31. 31. Wat kunnen wij verwachten in Nederland? (2) Werkgroep Bijeneters Nederland
 32. 32. Werkgroep Bijeneters Nederland Dank voor uw aandacht! Meer weten over Bijeneters? Neem onze folder mee, bezoek onze website of meld je aan voor onze nieuwsbrief! http://bijeneters.nl/

×