Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geïntegreerde monitoring van vogels van de Nederlandse Waddenzee - CAPS - Henk van der Jeugd

660 views

Published on

Symposium 6/11/2014

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Geïntegreerde monitoring van vogels van de Nederlandse Waddenzee - CAPS - Henk van der Jeugd

 1. 1. Geïntegreerde monitoring van vogels van de Nederlandse Waddenzee Henk van der Jeugd, Bruno Ens, Martijn Versluijs, Hans Schekkerman
 2. 2. 54 vogelsoorten 27 met demografische gegevens
 3. 3. Trend lange termijn: 1991-2011 Trend korte termijn: 2000-2011 voorspelling populatieontwikkeling op basis van stochastisch populatiemodel
 4. 4. 1991-2011 2000-2011 model
 5. 5. 1991-2011
 6. 6. Niet-broedvogels broedvogels 1991-2011
 7. 7. Niet-broedvogels broedvogels 1991-2011 2000-2011
 8. 8. Niet-broedvogels broedvogels 1991-2011 2000-2011 modelvoorspelling
 9. 9. reproductie overleving
 10. 10. overleving dieet reproductie 1e jaar onvolwassen adult onduidelijk littoraal schelpdieren (4) 2-3 3 1 wormen (1) 1 anders/combinatie (2) 1 1 marien / terrestrisch gras (2) 2 (1) (1) 1 vis (6) 3 2 1 1 1 anders (1) 1 1 totaal (16) 8-9 4-5 1-2 6 3
 11. 11. grote stern rotgans kanoet kleine zilverreiger lepelaar brandgans kleine mantelmeeuw blauwe kiekendief scholekster tureluur kokmeeuw zilvermeeuw visdief kluut bontbekplevier strandplevier drieteenstrandloper steenloper aalscholver eider goudplevier smient wintertaling wilde eend bonte strandloper rosse grutto noordse stern

×