Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

545 views

Published on

6/11/2014

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters - CAPS symposium - Bruno Ens

 1. 1. Cumulatieve effecten van menselijke invloeden op Scholeksters Bruno J. Ens
 2. 2. Uitsterven?
 3. 3. Ligt oorzaak in overwinteringsgebieden? Waddenzee Delta
 4. 4. Menselijke activiteiten, zoals (mechanische) schelpdiervisserij
 5. 5. Invasieve exoten zoals de Japanse oester
 6. 6. Uitgestelde effecten (zandhonger) stormvloedkering Oosterschelde
 7. 7. Ligt oorzaak in het broedgebied?
 8. 8. Intensivering van de landbouw
 9. 9. Toename overstromingsrisico
 10. 10. Verkeerslachtoffers
 11. 11. Werkzaamheden
 12. 12. Wat is relatieve belang? Wat is het cumulatieve effect?
 13. 13. De wereld is complex
 14. 14. Scholeksters Waddenzee winter instandhoudingsdoel
 15. 15. UvA-BiTS
 16. 16. Zonder modellen kan het niet • Cumulatie/interactie met andere effecten – Zelfde plek, zelfde tijd – Andere plek, zelfde tijd – Andere tijd (zomer versus winter) • Vertaling van korte termijn effecten op het individu naar lange termijn effecten op de populatie
 17. 17. Populatie aantallen cumulatieve effecten op locale & meta-populatie dynamica
 18. 18. Populatie aantallen Demografische parameters overleving reproductie cumulatieve effecten op locale & meta-populatie dynamica
 19. 19. Gedrag & conditie Populatie aantallen Demografische parameters Lichaams conditie Eileg datum overleving reproductie cumulatieve effecten op locale & meta-populatie dynamica
 20. 20. Verschillende bedreigingen Gedrag & conditie Populatie aantallen Demografische parameters Lichaams conditie Eileg datum Veranderend landgebruik overleving reproductie cumulatieve effecten op locale & meta-populatie dynamica
 21. 21. Verschillende bedreigingen Schelpdier visserij Gedrag & conditie Populatie aantallen Demografische parameters Lichaams conditie Eileg datum Veranderend landgebruik overleving reproductie cumulatieve effecten op locale & meta-populatie dynamica
 22. 22. Verschillende bedreigingen Schelpdier visserij Gedrag & conditie Populatie aantallen Demografische parameters Lichaams conditie Eileg datum Veranderend landgebruik overleving reproductie cumulatieve effecten op locale & meta-populatie dynamica
 23. 23. Verschillende bedreigingen Schelpdier visserij Gedrag & conditie Populatie aantallen Demografische parameters Lichaams conditie Eileg datum Zeespiegel stijging / bodemdaling Veranderend landgebruik overleving reproductie cumulatieve effecten op locale & meta-populatie dynamica
 24. 24. Berekening draagkracht winter: WEBTICS Oosterschelde
 25. 25. Berekening draagkracht winter: WEBTICS Oosterschelde
 26. 26. Scholeksters Oosterschelde in de winter 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 geteld voorspeld 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100 2120
 27. 27. CAPS kan het oplossen
 28. 28. •Vrijwilligers (Sovon, Vogeltrekstation) • Individu-gebaseerde modellen (NIOO) •Metapopulatiemodellen (RUN)

×