Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Broedvogelonderzoek Nederweert 1994-2016

142 views

Published on

https://www.sovon.nl/ld16/nederweert
Lezing Landelijke Dag 2016

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Broedvogelonderzoek Nederweert 1994-2016

 1. 1. Broedvogelonderzoek 1994-2016 Veel info, maar wat doe je er mee
 2. 2. Nieuw, verdwenen, hervestiging • Verdwenen • Bruine Kiekendief • Draaihals • Paapje • Kramsvogel • Hervestiging • Visdief • Grauwe Klauwier • Nachtzwaluw • Kokmeeuw • Nieuw • Aalscholver • Heilige Ibis • Grote Canadese Gans • Brandgans • Mandarijneend • Casarca • Brilduiker • Krooneend • Kleinst Waterhoen • Slechtvalk • Oehoe • Engelse Kwikstaart • Graszanger • Sijs
 3. 3. Boomklever: spectaculair 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 20 40 60 80 100 120 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 1415 Overig Wellenstein e.o. 't Kruis/Gebleektendijk Weerterbos verspreiding Boomklever. Aantalsontwikkeling en verspreidingsgebied (%) in Nederweert.
 4. 4. Roodborsttapuit:symbool van veerkracht
 5. 5. Vergelijken 0 5 10 15 20 25 30 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 Torenvalk PTT-1996-2015 0 5 10 15 20 25 30 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 Torenvalk Ransuil
 6. 6. 2000, 2007, 2005, 2012 1997, 2011 2014 2006 2015 1991,1998, 2009, 2015-2016 2009-2011, 2015-2016 2009-2011
 7. 7. Dodaars: flink herstel 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 Dodaars. Aantalsontwikkeling in Nederweert.
 8. 8. Of toch niet??? 0 2 4 6 8 10 12 91 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 De Banen Dodaars. venherstel in 1991, 1998 en aantalsontwikkeling in 1994 - 2016. 0 2 4 6 8 10 12 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 Schoorkuilen Dodaars. Venherstel in 1998 en 2008-2009 en aantalsontwikkeling in 1994-2016.
 9. 9. Gevarieerde bermen: reddingsboei in het cultuurland
 10. 10. Bermbroeders houden (nog) stand 0 100 200 300 400 500 600 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 Roodborsttapuit Grasmus Geelgors Roodborsttapuit, Grasmus, Geelgors. Aantalsontwikkeling 1994-2016.
 11. 11. Intensief cultuurlandschap
 12. 12. Weidevogels ook in Nederweert de pineut 0 10 20 30 40 50 60 70 80 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 Grutto Wulp Scholekster
 13. 13. Tungelroijse Beek voor herinrichting
 14. 14. Grasmus 3 Bosrietzanger 1 Kleine Karekiet 0 Rietgors 0 Blauwborst 0 Roodborsttapuit 0
 15. 15. Tungelroijse Beek na herinrichting
 16. 16. Publiceren/rapporteren
 17. 17. Basiscursus vogels herkennen: draagvlak en ledenaanwas

×