Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2013: Jaar van de Patrijs - Cees Witkamp

567 views

Published on

Talk of Cees Witkamp on the Sovon Landelijke Dag 2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2013: Jaar van de Patrijs - Cees Witkamp

 1. 1. 2013 Jaar van de Patrijs Cees Witkamp & Maja Roodbergen Vogelbescherming Nederland & Sovon
 2. 2. Hoe zat het ook al weer? ?
 3. 3. Wat willen we weten? Te weinig bekend over de soort in Nederland: • Waar zitten ze, • Wat doen ze daar, • Waar leven ze van, • Hoe overleven ze de winter, • Hoe overleven de kuikens, ….
 4. 4. Het Jaar van de Patrijs • Populatietellingen om meer inzicht te krijgen in vooral reproductie en grondgebruik • Biotoopverbeterende maatregelen in een aantal voorbeeld gebiedsprojecten • Publiciteit en voorlichting
 5. 5. De populatietellingen
 6. 6. Wat eerste resultaten van de populatietellingen 620 aangemaakte gebieden; 400 gebieden geteld in het voorjaar; 170 gebieden zowel in voorjaar als najaar geteld; 109 gebieden hadden in het voorjaar 192 territoria Patrijzen; Hiervan werden er in het najaar nog 71 teruggevonden; Van deze 71 paar waren er 20 succesvol. Deze hadden gemiddeld 6 jongen; Wat er van de rest van de 121 territoria terechtgekomen is is onbekend (dood, weg, niet terug kunnen vinden, …..) Habitatgebruik moet nog geanalyseerd worden.
 7. 7. Een completer beeld
 8. 8. Voorbeeldprojecten voor biotoopverbetering Ingrediënten: • Patrijzen • Grondgebruikers die mee willen doen • Liefst inzicht in de behoeften van de Patrijs in dat gebied • Organisatie die het kan regelen • Geld
 9. 9. Kenmerken voorbeeldprojecten • Vier gebieden: twee particulier eigendom, twee terreinbeheerders; • Grootschalige akkerbouw, kleinschalige akkerbouw, gebied met afwisseling van grasland en akker; • Gekeken naar hoe “optimale” biotoop voor de Patrijs ingevuld kan worden binnen de middelen die er zijn; • Gericht op wintervoedsel, zomervoedsel, dekking; • Aanleg akkerranden, stoppelvelden, struweelranden, diversiteit in gewassen.
 10. 10. De voorbeeldprojecten
 11. 11. Aalten uitgelicht Akkerbouw, afgewisseld met grasland; Sterk geïntensiveerd, maar toch nog relatief kleinschalig; Heggen, houtwallen, eikenrijen; Recente gegevens over het voorkomen van de Patrijs; Grote betrokkenheid van burgers, boeren en buitenlui; Bestaande initiatieven waaronder akkerranden, wildranden; En vooral……….veel enthousiasme!
 12. 12. Dit is het landschap
 13. 13. Dit zijn de initiatiefnemers
 14. 14. Er zijn Patrijzen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gemeente Aalten 18 22 16 17 19 20 Gemeente Winterswijk 20 23 26 18 22 25 Gemeente Oost-Gelre 24 16 18 12 20 22 Jaartotaal 62 61 60 47 61 67 30 25 20 GEMEENTE AALTEN 15 GEMEENTE WINTERWIJK 10 GEMEENTE OOST GELRE 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 15. 15. En er gebeurt van alles…..
 16. 16. Tellingen van 1 maart tot 15 juli P. P. P. 2P. P. P. 2P. 2P. 2P . P. P. P. 2P. 2P. P. 2P. P. P. P. 2P. P. P. P. P. 2P. 2. 10 (2P. ) PAARTJES 16 (P.)ROEPENDE MANNETJES
 17. 17. Hoe ziet het er uit?
 18. 18. En het levert ook nog wat op
 19. 19. Publiciteit
 20. 20. Opnames TV Gelderland
 21. 21. Meer gebiedsinitiatieven • • • • • • Vogels in de Wijhe/ Patrijs in Salland Utrecht Brabant Langs de Vecht bij Hardenberg Natuurrijk Limburg ……..
 22. 22. Publiciteit Vroege vogels Volkskrant Reformatorisch Dagblad Algemeen dagblad Nieuwe Oogst TV Gelderland Sovonnieuws Vogels Waardvogel Facebook Werkgroep Patrijs Veel publicaties in regionale vogeltijdschriften
 23. 23. Effectief beheer Aandachtspunten voor effectief beheer: • alle belangrijke stadia levenscyclus: nestgelegenheid, opgroeihabitat kuikens, voedsel en dekking in winter • op plekken met hoge patrijzendichtheden • brede randen (minimaal 10m, bij voorkeur 20m) of blokken met struweelhagen, heggen, meerjarige braak en/of insectenrijke (onbespoten) vegetatie (nestsucces en kuikenoverleving) • randen dienen heterogeen te zijn en bij de grond ijl, maar wel voldoende dekking te bieden (kuikenoverleving) • in winter structuur- en zadenrijke gewasstoppels (overleving) • Monitoring om beheer te evalueren en optimaliseren.
 24. 24. En hoe gaat het verder? • Voorbeeldprojecten lopen nog twee jaar; • Populatietellingen uitwerken en evalueren; • Hopen dat de opbrengst fondswerving mogelijkheden biedt voor aantal andere acties in 2014.
 25. 25. Vragen?

×