PARLAMENTUL ROMÂNIEI                     CAMERA DEPUTAŢILORCOMISIA JURIDICĂ,             ...
Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege (cu unanimitate de voturi), conform adreseicu nr.33/1...
ANEXA I                            AMENDAMENTE ADMISE         Text          ...
familia adoptatoare, cât şi adoptatoare, cât şi adoptatul au                        termenul    ...
p) stat primitor - statul în care  p) stat primitor - statul în care are     ocazional.domiciliază adoptatorul sau ...
mai 1993 şi ratificată deRomânia prin Legeanr.84/1994, terminologiaa fost aleasă astfel încâtsă   reflecte   aceeaşin...
CONSILIULUILEGISLATIV Motivare: OFICIUL  ROMAN PENTRU  ADOPTII pentru  utilizarea sintagmei “reşedinţa obişnuită”Uti...
teritoriul altui stat si isidesfasoara viata socialasi profesionala acolo şicare posedă in continuareBI/CI   cu   dom...
state diferite si nu in                                     situatia in care acestia ...
absenţele temporare care nu       ultimele douăsprezece luni   român care a avut   depăşesc 3 luni şi nici cel...
reşedinţa obişnuită în corelarea cu prevederile                     România a copilului se art.3 lit....
Autor:                                        Comisia juridică, de disciplină   ...
dacă acest lucru este în superior, cu motivarea expresă a   interesul lor superior. hotărârii pronunţate în acest sens....
declară, prin act notarial, că noul  iar acesta se află într-o   la 27 noiembrie 2008 şi              a...
ambii părinţi se aplică prin simultană sau succesivă                                   ...
încuviinţa adopţia chiar dacă   instanţa judecătorească poate Autor:             216 din Legea de punere  ...
c) adoptatorul sau, după caz, care acesta suferă      de  un Autor:              intrarea în vigoare...
16.                   13. Articolul 13     va  avea                     următ...
infracţiune împotriva persoanei   definitiv   pentru   o   sau împotriva familiei, săvârşită  infracţiune  ...
şi  copilul  a   cărui  întemeiate pe prevederile----------------------------------------  paternitate   a   ...
unor acţiuni de adopţiede către soţiile celor careau        recunoscutpaternitatea acestor copiieste de natură a ri...
copilului faţă de tată.            Norma     descurajează            adoptarea     copilului...
19.  Art.132 - (1) Instanţa   judecătorească    poate   trece   peste   refuzul   părinţilor fireşti sau...
Autor:                                         Comisia juridică, de disciplină  ...
părinţi fireşti nu     au Copilul are doi părinţi   împlinit 14 ani.”         fireşti şi, uneori, ambii  ...
atestatului prevăzut la                                    art.19 alin.(4), cu ocazia ...
26.                    17. Articolul     19 va avea 17. Alineatele (5), (6), (8)         ...
termen de 60 de zile de la locuiesc împreună cu solicitantul,data depunerii cererii de precum şi opinia acestora cuevaluar...
în care numai unul dintre cei doi                soţi solicită să adopte un copil,            ...
adoptatoare este valabil pentru o   adoptatorul sau familiaperioadă de un an. Valabilitatea    adoptatoare este vala...
potrivirea practică dintre copilşi familia adoptatoare.(8) Atestatul poate fi retras înurmătoarele situaţii:a) în situaţia...
d) la propunerea Oficiului,atunci  când  constată  căeliberarea atestatului a fost în Nemodificatmod vădit netemeini...
Autor:                        Comisia juridică, de disciplină                   ...
comunică solicitantului.(2) În cazul unui rezultat favorabilal evaluării, direcţia emitedispoziţia  privind   eliberar...
Art.194.- (1) În soluţionareacontestaţiei, Oficiul analizeazădocumentaţia transmisă de cătredirecţie, solicită orice alte ...
c) eliberarea atestatului însituaţiile în care se constată căsunt îndeplinite condiţiile legale Nemodificatde eliberare a ...
condiţiile prevederilor art.194                   alin.(2) lit.b);                   ...
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Legea adoptiilor Comisia Juridica CD
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Legea adoptiilor Comisia Juridica CD

1,009 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,009
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Legea adoptiilor Comisia Juridica CD

 1. 1. PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILORCOMISIA JURIDICĂ, Bucureşti, 25 octombrie 2011DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI Nr. PL-x 416/2011 RAPORT asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şicompletările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul deLege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, trimis Comisiei juridice,de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 416 din 20 iunie 2011 şi înregistrat cu nr.31/654 din 21 iunie 2011. Potrivit prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct.2 dinRegulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor esteCameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 14 iunie 2011. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimuljuridic al adopţiei, republicată, având drept scop redefinirea noţiunilor de adopţie internă şi adopţie internaţională,asigurarea concordanţei cu prevederile în materie ale Legii 287/2009 privind Codul civil, evitarea eludării unor proceduriprealabile adopţiei şi a unor practici ce ridică suspiciuni cu privire la filiaţia copilului faţă de tată, precum şi stabilirea unornoi condiţii şi măsuri referitoare la adopţia internaţională, în conformitate cu instrumentele internaţionale ratificate sausemnate de România. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 259 din10 martie 2011. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil iniţiativalegislativă (cu majoritate de voturi), conform avizului nr.25/447 din 28 septembrie 2011. 1
 2. 2. Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege (cu unanimitate de voturi), conform adreseicu nr.33/181 din 7 septembrie 2011. Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil proiectul de lege, cu unanimitate de voturi,conform adresei cu nr.27/341 din 29 iunie 2011. Prin adresa cu nr.386 din 1 august 2011, Comisia pentru muncă şiprotecţie socială a camerei Deputaţilor a transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi propunerile formulate decătre Organizaţia “Salvaţi Copiii” cu privire la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004privind regimul juridic al adopţiei. Senatul şi Oficiul Român pentru Adopţii şi-au însuşit o parte din aceste propuneri. Organizaţia “Salvaţi Copiii” a transmis doamnei Roberta Anastase, preşedinte al Camerei Deputaţilor, prin adresa cunr.481 din 13 iuie 2011, înregistrată la Camera Deputaţilor cu nr.3742 din 14 iulie 2011, un memoriu prin care face uneleprecizări şi recomandări referitoare la acest proiect de lege, considerând iniţiativa de modificare a Legii nr.273/2004privind regimul juridic al adopţiei o etapă necesară în stabilirea unor norme clare pentru un mediu familial potrivit copiilorincluşi în procedura de adopţie din România. Asociaţia Catharsis – Centru de servicii psiho-sociale, a transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, prinadresa cu nr.72-2011 un memoriu prin care formulează o serie de obiecţii şi propuneri cu privire la adopţia internaţională. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şicompletările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţadin 25 octombrie 2011. La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi din partea Oficiului Român pentru Adopţii – domnul BogdanPanait – secretar de stat şi doamna Nicoleta Curelaru - şef Birou juridic şi din partea Ministerului Justiţiei, doamnajudecător Lidia Barac – secretar de stat şi doamna Alina Bica – secretar de stat. Din numărul total de 23 deputaţi ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri 19deputaţi. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi(19 voturi „pentru” şi un vot de “abţinere”), să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a proiectuluide Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, cu amendamenteleadmise prezentate în Anexa I la raport şi cu amendamentele respinse prezentate în Anexa II la prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. PREŞEDINTE, SECRETAR, DANIEL BUDA ANDRONACHE GABRIELConsilier parlamentar,Rodica Penescu 2
 3. 3. ANEXA I AMENDAMENTE ADMISE Text Text propus de comisieNr.crt. Legea nr.273/2004 Text Senat (autorul Motivare amendamentului)1. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 Nemodificat privind regimul juridic al adopţiei2. Art. I. - Legea nr.273/2004 Art. I. - Legea privind regimul juridic al adopţiei, nr.273/2004 privind republicată în Monitorul Oficial al regimul juridic al adopţiei, României, Partea I, nr.788 din 19 republicată în Monitorul noiembrie 2009, se modifică şi se Oficial al României, completează după cum urmează: Partea I, nr.788 din 19 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: Autor: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi3. Art.3. - În înţelesul prezentei 1. La articolul 3, literele c) - e), k) Pentru cetăţenii români legi, termenii şi expresiile de şi p) vor avea următorul cuprins: sau străini cu domiciliul mai jos au următoarele stabilit în România, semnificaţii: referirea se face la domiciliu, şi nu la c) adopţie internă - adopţia în „c) adopţie internă - adopţia în reşedinţa obişnuită, care atât adoptatorul sau care atât adoptatorul sau familia Nemodificat deoarece acesta este 3
 4. 4. familia adoptatoare, cât şi adoptatoare, cât şi adoptatul au termenul consacratadoptatul au domiciliul în reşedinţa obişnuită în România; legislativ în dreptulRomânia; intern, respectiv în art.13 din Decretul nr.31/1954d) adopţie internaţională - d) adopţie internaţională - adopţia 1. d) adopţie internaţională privitor la persoaneleadopţia care, în condiţiile în care adoptatorul sau familia - adopţia în care fizice şi persoaneleprezentei legi, nu este adopţie adoptatoare şi copilul ce adoptatorul sau familia juridice, care prevede că:internă; urmează a fi adoptat au adoptatoare şi copilul ce “Domiciliul unei reşedinţa obişnuită în state urmează a fi adoptat au persoane fizice este acolo unde ea îşi are locuinţa diferite iar, în urma reşedinţa obişnuită în statornică sau încuviinţării adopţiei, copilul state diferite iar, în urma principală” şi în art.26 urmează a fi deplasat în statul în încuviinţării adopţiei, alin.(1) din Ordonanţa de care adoptatorii au reşedinţa copilul urmând să aibă urgenţă a Guvernului obişnuită; aceeaşi reşedinţa nr.97/2005, cu obişnuită cu cea a modificările şi completările ulterioare, adoptatorului; care prevede că: “domiciliul persoanei Autori: fizice este la adresa la Comisia juridică, de disciplină care aceasta declară că şi imunităţi are locuinţa principală.”e) atestat - documentul e) atestat - documentul eliberat în Conform art.29 dinîntocmit în condiţiile O.U.G. nr.97/2005, condiţiile prezentei legi, careprezentei legi, care face Nemodificat reşedinţa este definitădovada capacităţii de a certifică existenţa abilităţilor ca fiind adresa la careadopta rezultate din parentale ale solicitantului, persoana fizică declară căîndeplinirea garanţiilor precum şi îndeplinirea garanţiilor are locuinţa secundară,morale şi condiţiilor materiale morale şi condiţiilor materiale alta decât cea denecesare dezvoltării depline necesare creşterii, educării şi domiciliu. Deci,şi armonioase a personalităţii domiciliul are sensul de dezvoltării armonioase a copilului;copilului; locuinţă efectivă principală, obişnuită ak) familie extinsă - părinţii, k) familie extinsă - rudele unei persoane, iarcopilul şi rudele fireşti ale copilului până la gradul IV Nemodificat reşedinţa seacestuia, până la gradul IV inclusiv; caracterizează prininclusiv; caracterul secundar, 4
 5. 5. p) stat primitor - statul în care p) stat primitor - statul în care are ocazional.domiciliază adoptatorul sau reşedinţa obişnuită adoptatorul Legea nr.287/2009familia adoptatoare în cazul privind Codul civil sau familia adoptatoare în cazul Nemodificatadopţiei internaţionale şi în (Noul Cod civil)care se deplasează adoptatul adopţiei internaţionale şi în care se defineşte domiciliul laîn urma încuviinţării adopţiei. deplasează adoptatul în urma art.87, ca fiind locul încuviinţării adopţiei.” unde persoana fizică are principala sa aşezare iar reşedinţa, la art.88, ca fiind locul unde persoana fizică are locuinţa secundară. Potrivit art.89, stabilirea sau schimbarea domiciliului se face cu respectarea dispoziţiilor legii speciale, iar aceasta nu operează decât atunci când cel care ocupă sau se mută într-un anumit loc a făcut-o cu intenţia de a avea acolo locuinţa principală. Introducerea sintagmei “reşedinţă obişnuită” poate genera confuzii ce vor face dificil de stabilit competenţa diferitelor autorităţi administrative şi, în special a instanţei judecătoreşti, în materia adopţiei. În Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga, la 29 5
 6. 6. mai 1993 şi ratificată deRomânia prin Legeanr.84/1994, terminologiaa fost aleasă astfel încâtsă reflecte aceeaşinoţiune în dreptulnaţional al fiecărui statparte la Convenţie. Prinreşedinţa obişnuită, înorice stat parte laConvenţie, se înţelegelocul unde persoanafizică locuieşte deobicei, adică arelocuinţa în modobişnuit, în mod normal(nu ocazional) şipotrivit declaraţieioficiale pe care o face laautorităţile competente,iar în dreptul românescare drept corespondenttermenul “domiciliu”.Este necesară inserareaîn cadrul art.3 a uneidefiniţii din care sărezulte cu claritatecaracterul principal şiefectiv al adresei alesepentru individualizareapersoanei respective.Textul, în formaamendată de O.R.A.,contravine normelor înmaterie ale Coduluicivil.Observaţii ale 6
 7. 7. CONSILIULUILEGISLATIV Motivare: OFICIUL ROMAN PENTRU ADOPTII pentru utilizarea sintagmei “reşedinţa obişnuită”Utilizarea în legislaţiainternă a termenului dedomiciliu şi nu a celuide reşedinţă obişnuităpentru diferentiereaadoptiei interne de ceainternationala, ridicăprobleme de interpretareîn ceea ce priveştecalificarea adoptiilorrealizate de catrecetatenii romani stabilitiin strainatate dar care si-au pastrat domiciliul inRomania (si care potadopta in prezent potrivitconditiilor prevazutepentru adoptia interna).Precizăm că folosireasintagmei de reşedinţăobişnuită inclusiv pentrudefinirea adoptiei interneeste de natură a răspundeîntr-un mod adecvatsituaţiilor concreteîntâlnite de ORA înpractică.Astfel, cetăţenii românicare locuiesc in fapt pe 7
 8. 8. teritoriul altui stat si isidesfasoara viata socialasi profesionala acolo şicare posedă in continuareBI/CI cu domiciliulstabilit in Romania, înprezent pot adopta copiidin ţara noastră urmândprocedurile prevăzute delege pentru adopţiainternă. Faţă de astfel decazuri, diferite state părţiale Convenţiei de laHaga, state în carecetăţenii români aureşedinţa obişnuită si incare ulterior se intorcimpreuna cu copiiiadoptati, invocănerespectareaprevederilor Convenţieişi nu recunosc acesteadopţii, fapt ce ar puteaduce la nerespectareadrepturilor copiilor astfeladoptaţi (statutul juridical acestora fiind incert).Conditiile si procedurileimpuse de Convenţia dela Haga asupra protecţieicopiilor şi cooperării inmateria adopţieiinternaţionale se aplica insituatia in caresolicitantul si copilul ceurmeaza a fi adoptat auresedinta obisnuita in 8
 9. 9. state diferite si nu in situatia in care acestia au cetatenii diferite. In concluzie, faptul ca o persoana poseda un document care atesta stabilirea domiciliului in Romania, nu poate proba in toate situatiile si faptul ca persoana respectiva isi desfasoara viata sociala si profesionala in mod efectiv si continuu pe teritoriul Romaniei, deci notiunea de domiciliu in contextul procedurilor de adoptie nu poate fi echivalata cu cea a resedintei obisnuite.4. 2. După articolul 3 se introduce 2. După articolul 3 se un nou articol, art.31, cu introduc două noi Deşi din redactarea părţii introductive ar reieşi că următorul cuprins: articole, art.3¹ şi art.3², urmează a fi definită cu următorul cuprins : “reşedinţa obişnuită în 1 „Art.3 . - În înţelesul prezentei România”, la lit. a) şi b) legi, prin reşedinţă obişnuită în sunt vizate situaţii, nu România a adoptatorului/familiei Nemodificat locuri sau aşezări pe adoptatoare se înţelege situaţia: baza cărora o persoană ar putea fi identificată. a) cetăţenilor români sau Consiliul Legislativ a) cetăţenilor români cu domiciliul cetăţenilor români cu în România, care au locuit efectiv Textul este multiplă cetăţenie, după şi continuu pe teritoriul României caz, care au domiciliul în discriminatoriu pentru în ultimele douăsprezece luni România, care au locuit cetăţenii români cu anterioare depunerii cererii de domiciliul în România, efectiv şi continuu pe din formularea actuală atestare. La stabilirea continuităţii teritoriul României în rezultând că cetăţeanul nu sunt considerate întreruperi 9
 10. 10. absenţele temporare care nu ultimele douăsprezece luni român care a avut depăşesc 3 luni şi nici cele impuse anterioare depunerii permanent domiciliul în România, (lit. a), dar în de şederea pe teritoriul altui stat în cererii de atestare. La ultimul an anterior scop diplomatic; stabilirea continuităţii nu atestării, a avut reşedinţa sunt considerate şi în alt stat – fiindu-i întreruperi absenţele permise doar absenţele ce temporare care nu nu depăşesc 3 luni, depăşesc 3 luni şi nici cele precum şi absenţele determinate de şederea în determinate de şederea pe alt stat -, este cel mai teritoriul altui stat ca defavorizat. O asemenea urmare a existenţei unor condiţie de continuitate contracte de muncă sau de păstrare faptică nu impuse de derularea este impusă cetăţenilor unor activităţi străini cu drept de şedere/rezidenţă desfăşurate în interesul permanentă pe teritoriul statului român, precum României (lit. b)), cărora şi ca urmare a unor nu li se cere să probeze obligaţii internaţionale că au locuit efectiv şi asumate de România. continuu pe teritoriul României în ultimele 12 Autori: luni. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi Consiliul Legislativ b) cetăţenilor statelor membre UE/SEE sau străinilor care au Nemodificat drept de rezidenţă permanentă sau, după caz, drept de şedere permanentă pe teritoriul României.”5. Art.32 - În înţelesul Este necesară prezentei legi, prin reglementarea pentru 10
 11. 11. reşedinţa obişnuită în corelarea cu prevederile România a copilului se art.3 lit.c) şi d) din proiect, în care este--------------------------------------- înţelege situaţia: calificată adopţia ca internă sau a) copiilor cetăţeni internaţională, în funcţie români cu domiciliul în de reşedinţa obişnuită a România, care au locuit adoptatorului şi a efectiv şi continuu pe copilului şi corelarea cu prevederile art.67 alin.1) teritoriul României în şi 2) din proiect, ultimele douăsprezece referitoare la competenţa luni anterioare instanţei judecătoreşti introducerii cererii de care este stabilită în încuviinţare a adopţiei; funcţie de resedinţa obişnuită. Astfel, devine imperios b) copiilor cetăţeni ai necesară definirea statelor membre ale sintagmei de reşedinţă Uniunii Europene şi ai obişnuită a copilului. statelor membre ale Spaţiului Economic European sau străini, care au drept de rezidenţă permanentă ori, după caz, drept de şedere permanentă pe teritoriul României, şi care au locuit în mod efectiv şi continuu pe teritoriul României în ultimele douăsprezece luni anterioare introducerii cererii de încuviinţare a adopţiei. 11
 12. 12. Autor: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi6. Art. 5 3. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins: Articolul 5 este abrogat (2) Copilul poate fi adoptat de la 1 octombrie 2011, „(2) Copilul poate fi adoptat până până la împlinirea vârstei 3. Se elimină. conform prevederilor art. majoratului civil. la dobândirea capacităţii depline 216 din Legea de punere (3) Persoana majoră poate fi de exerciţiu. în aplicare a C. Civ., prin adoptată numai dacă (3) Persoana care a dobândit intrarea în vigoare a adoptatorul sau familia Autor: noului Cod civil. capacitate deplină de exerciţiu adoptatoare a crescut-o în Comisia juridică, de disciplină poate fi adoptată numai dacă şi imunităţi timpul minorităţii sale. adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut-o în timpul minorităţii sale."7. 4. La articolul 5, după alineatul 4. Se elimină. Reglementarea a fost (3) se introduce un nou alineat, introdusă la art.141 . alin.(4), cu următorul cuprins: Autor: „(4) Nu poate fi adoptat copilul ai Comisia juridică, dedisciplină cărui părinţi fireşti nu au împlinit şi imunităţi 14 ani."8. 5. Articolul 6 va avea următorul Articolul 6 este abrogat cuprins: de la 1 octombrie 2011, Art.6. - (1) În cadrul conform prevederilor art. „Art.6.- (1) în cadrul procedurii de 5. Se elimină. procedurii de adopţie se iau 216 din Legea de punere măsurile necesare pentru ca adopţie se iau măsurile necesare în aplicare a C. Civ., prin fraţii să fie încredinţaţi pentru ca fraţii, indiferent de sex, Autor: intrarea în vigoare a împreună. să fie adoptaţi împreună. Comisia juridică, dedisciplină noului Cod civil. şi imunităţi (2) Adopţia separată a fraţilor de (2) Încredinţarea separată a către persoane sau familii diferite fraţilor în vederea adopţiei, precum şi adopţia acestora de se poate face numai dacă instanţa către persoane sau familii judecătorească apreciază că diferite se pot face numai aceasta este în interesul lor 12
 13. 13. dacă acest lucru este în superior, cu motivarea expresă a interesul lor superior. hotărârii pronunţate în acest sens."9. 6. Articolul 7 va avea următorul 6. După art. 7 se cuprins: introduce un nou articol, art. 71, cu următorul cuprins: Articolul 7 este abrogat Art.7. - (1) Copilul, respectiv „Art.7. - (1) Două persoane nu pot „Art.71. - (1) Două de la 1 octombrie 2011, majorul avut în vedere la art. adopta împreună, nici simultan şi persoane nu pot adopta conform prevederilor art. 5 alin. (3), nu poate fi adoptat nici succesiv, cu excepţia cazului împreună, nici simultan şi 216 din Legea de punere de mai mulţi adoptatori nici în care sunt soţ şi soţie. nici succesiv, cu excepţia în aplicare a C. Civ., prin simultan, nici succesiv. intrarea în vigoare a cazului în care sunt soţ şi noului Cod civil. soţie. (2) Prin excepţie de la (2) Cu toate acestea, o nouă (2) Cu toate acestea, o prevederile alin.(1), poate fi adopţie poate fi nouă adopţie poate fi încuviinţată, după caz, încuviinţată atunci când: încuviinţată atunci când: adopţia simultană sau adopţii succesive, atunci când a) adoptatorul sau soţii adoptatori a) adoptatorul sau soţii adoptatorii sunt soţ şi soţie. au decedat; în adoptatori au decedat; în acest caz, adopţia anterioară se acest caz, adopţia consideră desfăcută pe data anterioară se consideră rămânerii desfăcută pe data irevocabile a hotărârii rămânerii judecătoreşti de încuviinţare a noii irevocabile a hotărârii adopţii; judecătoreşti de Motivare pentru încuviinţare a noii adopţii; eliminarea lit. c) alin. (2) al art.7: b) adopţia anterioară a încetat din b) adopţia anterioară a Art. 2 din proiectul de orice alt motiv; încetat din orice alt motiv; Lege pentru ratificarea Convenţiei europene revizuită în materia c) copilul adoptat are un singur c) copilul adoptat are un adopţiei de copii, părinte care singur părinte, necăsătorit, adoptată la Strasbourg 13
 14. 14. declară, prin act notarial, că noul iar acesta se află într-o la 27 noiembrie 2008 şi adoptator a participat direct la relaţie stabilă şi semnată de România la Strasbourg la 4 martie creşterea şi îngrijirea copilului, convieţuieşte cu o 2009 (proiect aprobat de pentru o perioadă neîntreruptă de persoană de sex opus, Camera Deputaţilor) cel puţin 5 ani. necăsătorită, care nu este Contravine dispoziţiilor rudă cu acesta până la art. 462 alin.(1) şi (2) gradul al IV-lea, şi declară din Noul Cod Civil. prin act autentic notarial, Exprimarea utilizata este echivocă şi ambiguă - că noul adoptator a prin sintagma “nou participat direct şi adoptator” se poate nemijlocit la creşterea şi înţelege atât concubinul, îngrijirea copilului, pentru cât şi o persoană de o perioadă neîntreruptă de acelaşi sex cu cel puţin 5 ani. adoptatorul, cât şi orice altă persoană ce se poate implica direct în (3) Două persoane de acelaşi sex (3) “ În situaţia prevăzută creşterea copilului (ex: o(3) Prin excepţie de la nu pot adopta împreună." la alin. (1) lit. c, rudă a adoptatorului, unprevederile alin.(1) şi (2), dispoziţiile legale afin, un vecin); totodatăpoate fi încuviinţată o nouă privitoare la adopţia “noul adoptator” poate fiadopţie atunci când: copilului de către soţul o persoană căsătorită cua) adoptatorul sau soţii altcineva decât cu părintelui firesc sauadoptatori au decedat; în acest părintele adoptator alcaz, adopţia anterioară se adoptiv, precum şi cele copilului, întrucât nu esteconsideră desfăcută pe data privitoare la nume, prevăzut că el trebuie sărămânerii irevocabile a domiciliu, drepturile şi fie o persoanăhotărârii judecătoreşti de obligaţiile dintre părinţi şi necăsătorită.încuviinţare a noii adopţii; copii, exercitarea Atât timp cât în prezent,b) adopţia anterioară a încetat în legislaţia internă nu autorităţii părinteşti,din orice alt motiv. este reglementat drepturile succesorale, „parteneriatul actele de identitate, înregistrat/uniunea aplicabile pentru copilul consensuala/concubinaju născut în afara căsătoriei l, este prematur a fi cu filiaţia stabilită faţă de reglementată adopţia 14
 15. 15. ambii părinţi se aplică prin simultană sau succesivă asemănare. ” de către concubini. (4) Ori de câte ori prin prezenta lege sau prin alte dispoziţii legale se face trimitere la situaţia copilului adoptat de către soţul părintelui firesc sau adoptiv, trimiterea se consideră a fi făcută şi la situaţia menţionată la alin.(1) lit. c)”. (5) Condiţia vizând existenţa relaţiei stabile şi a convieţuirii se verifică de către instanţa judecătorească învestita cu judecarea cererii privind încuviinţarea adopţiei, şi poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. Autor: Comisia juridică, dedisciplină şi imunităţi10. 7. La articolul 9, alineatul (2) va Art. 9 avea următorul cuprins: Articolul 9 este abrogat (2) Pentru motive temeinice, de la 1 octombrie 2011, instanţa judecătorească poate „(2) Pentru motive temeinice, 7. Se elimină. conform prevederilor art. 15
 16. 16. încuviinţa adopţia chiar dacă instanţa judecătorească poate Autor: 216 din Legea de punere diferenţa de vârstă dintre încuviinţa adopţia chiar dacă Comisia juridică, dedisciplină în aplicare a C. Civ., prin adoptat şi adoptatori este mai intrarea în vigoare a diferenţa de vârstă dintre adoptat şi imunităţi mică de 18 ani, dar în nicio noului Cod civil. situaţie mai puţin de 15 ani. şi adoptatori este mai mică de 18 ani, dar în nici o situaţie mai puţin de 16 ani.”11. 8. Articolul 10 va avea următorul cuprins: Articolul 10 este abrogat de la 1 Art.10. - (1) Adoptatorul sau „Art.10.- (1) Adoptatorul sau octombrie 2011, familia adoptatoare trebuie să familia adoptatoare trebuie să conform prevederilor art. îndeplinească garanţiile îndeplinească garanţiile morale, 216 din Legea de punere morale şi condiţiile materiale precum şi condiţiile materiale 8. Se elimină. în aplicare a C. Civ., prin necesare dezvoltării depline necesare creşterii, educării şi intrarea în vigoare a şi armonioase a personalităţii noului Cod civil. copilului. dezvoltării armonioase a copilului. Autor: (2) Îndeplinirea (2) Îndeplinirea garanţiilor şi Comisia juridică, dedisciplină garanţiilor şi condiţiilor condiţiilor prevăzute la alin.(1), şi imunităţi prevăzute la alin.(1) se precum şi existenţa abilităţilor atestă de către autorităţile parentale se certifică de către competente, potrivit autorităţile competente prin prevederilor prezentei eliberarea atestatului prevăzut legi. la art.19 alin.(4), cu ocazia evaluării realizate potrivit prevederilor prezentei legi."12. 9. La articolul 11 alineatul (1), Articolul 11 a fost Art. 11. - (1) Persoanele care literele b) şi c) vor avea abrogat la 1 octombrie trebuie să consimtă la adopţie 9. Se elimină. 2011, conform următorul cuprins: sunt următoarele: prevederilor art. 216 din b) copilul care a împlinit „b) copilul care a împlinit vârsta Legea de punere în vârsta de 10 ani; de 10 ani, cu excepţia cazului în aplicare a C. Civ., prin 16
 17. 17. c) adoptatorul sau, după caz, care acesta suferă de un Autor: intrarea în vigoare a familia adoptatoare. handicap mintal; Comisia juridică, dedisciplină noului Cod civil. şi imunităţi c) adoptatorul sau, după caz, soţii din familia adoptatoare, când aceştia adoptă împreună."13. 10. La articolul 11 alineatul (1), Articolul 1 a fost 10. Se elimină. abrogat la 1 octombrie după litera c) se introduce o 2011, conform nouă literă, lit. d), cu următorul prevederilor art. 216 din cuprins: Autor: Legea de punere în „d) soţul persoanei care adoptă, cu Comisia juridică, dedisciplină aplicare a C. Civ., prin excepţia cazului în care lipsa şi imunităţi intrarea în vigoare a discernământului îl pune în noului Cod civil. imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa."14. Art.11 11. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins: (2) Nu este valabil „(2) Nu este valabil consimţământul dat în considerarea promisiunii sau consimţământul dat în 11. Se elimină. efectuării unei considerarea promisiunii sau contraprestaţii, indiferent de obţinerii efective a unor foloase, Autor: natura acesteia, fie ea indiferent de natura acestora." Comisia juridică, dedisciplină anterioară sau ulterioară. şi imunităţi15. 12. La articolul 12, după Articolul 12 a fost alineatul (2) se introduce un abrogat la 1 octombrie 2011, conform alineat nou, alin.(21), cu prevederilor art. 216 din următorul cuprins: 12. Se elimină. Legea de punere în „(21) Părintele minor care a aplicare a C. Civ., prin împlinit 14 ani îşi exprimă Autor: intrarea în vigoare a consimţământul, asistat de către Comisia juridică, dedisciplină noului Cod civil. ocrotitorul său legal." şi imunităţi 17
 18. 18. 16. 13. Articolul 13 va avea următorul cuprins: Art.13. - În mod excepţional, instanţa „Art.13.- (1) Instanţa Articolul 13 a fost judecătorească poate trece judecătorească poate trece peste abrogat la 1 octombrie peste refuzul părinţilor fireşti refuzul părinţilor fireşti sau, după 2011, conform 13. Se elimină. sau, după caz, al tutorelui de a caz, al tutorelui de a consimţi la prevederilor art. 216 din consimţi la adopţia copilului, adopţia copilului, dacă se Legea de punere în dacă se dovedeşte, prin orice aplicare a C. Civ., prin dovedeşte, prin orice mijloc de mijloc de probă, că aceştia intrarea în vigoare a refuză în mod abuziv să-şi probă, că aceştia refuză în mod Autor: noului Cod civil. dea consimţământul la abuziv să-şi dea consimţământul la Comisia juridică, dedisciplină adopţie şi instanţa apreciază adopţie şi instanţa apreciază că şi imunităţi că adopţia este în interesul adopţia este în interesul superior al superior al copilului, ţinând copilului, ţinând seama şi de seama şi de opinia acestuia opinia acestuia dată în condiţiile dată în condiţiile art. 11 alin. (1) lit. b), cu motivarea art.11 alin.(1) lit. b), cu motivarea expresă a hotărârii în această expresă a hotărârii în această privinţă. privinţă. (2) Se poate considera refuz abuziv de a consimţi la adopţie şi situaţia în care, deşi legal citaţi, părinţii fireşti sau, după caz, tutorele, nu se prezintă în mod repetat la termenele fixate pentru exprimarea consimţământului."17. 14. După articolul 13 se introduce un nou articol, art.131, cu următorul cuprins: „Art.131. - (1) Persoana care a fost 14.„Art.131.- (1) Persoana condamnată definitiv pentru o care a fost condamnată 18
 19. 19. infracţiune împotriva persoanei definitiv pentru o sau împotriva familiei, săvârşită infracţiune contra cu intenţie, precum şi pentru persoanei sau contra infracţiunea de trafic de persoane familiei, săvârşită cu sau trafic şi consum ilicit de intenţie, precum şi pentru droguri nu poate adopta. infracţiunea de trafic de persoane sau trafic şi consum ilicit de droguri nu poate adopta. Autor: Comisia juridică, dedisciplină şi imunităţi (2) Persoana sau familia al cărui copil beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este Nemodificat decăzută din drepturile părinteşti nu poate adopta. 3) Interdicţia se aplică şi persoanelor care doresc să adopte singure, ai căror soţi sunt bolnavi psihic, au handicap Nemodificat mintal sau se găsesc în una dintre situaţiile prevăzute la alin.(1) şi (2)."18. “(4) Copilul din afara Oficiul Roman pentru căsătoriei, recunoscut de Adopţii a sesizat că un număr din ce în ce mai (către) tată pe cale mare de familii apelează administrativă, precum la parcurgerea procedurii 19
 20. 20. şi copilul a cărui întemeiate pe prevederile---------------------------------------- paternitate a fost art. 20 lit. b) din Legea nr. 273/2004, republicată, stabilită prin hotărâre respectiv adopţia judecătorească prin care copilului de către soţul s-a luat act de părintelui firesc sau recunoaşterea de către adoptiv ca urmare a tată sau care consfinţeşte faptului ca soţii din învoiala părţilor, fără a cadrul acestor familii au recunoscut paternitatea se fi cercetat temeinicia unor copii din afara cererii, poate fi adoptat căsătoriei. Este vorba de către soţia tatălui despre încuviinţarea numai dacă filiaţia este adopţiilor unor copii care confirmată prin provin din relaţii rezultatul expertizei extraconjugale, ale soţilor din cadrul realizată prin metoda familiilor susmenţionate, serologică ADN. de către soţiile acestora. Prevederile prezentului Cu ocazia întocmirii alineat sunt aplicabile rapoartelor de consiliere, numai pentru situaţiile prevăzute la art. 14 din în care stabilirea filiaţiei Legea 273/2004, republicată, specialiştii copilului faţă de tată a direcţiilor şi-au exprimat intervenit după intrarea în numeroase cazuri în vigoare a prezentei suspiciunea cu privire le legi.” realitatea declaraţiilor făcute de către soţ, prin Autori: care acesta a recunoscut Comisia juridică, dedisciplină paternitatea acestor copii. şi imunităţi Se apreciază că recunoaşterea paternităţii în cazul unor copii proveniţi din afara căsătoriei şi promovarea ulterioară, foarte rapidă a 20
 21. 21. unor acţiuni de adopţiede către soţiile celor careau recunoscutpaternitatea acestor copiieste de natură a ridica oserie de suspiciuni asupralegalităţii condiţiilor încare au avut loc acesterecunoaşteri. Asemeneapractici, care tind săcapete amploarea unuifenomen şi care de celemai multe ori nu pot fiprobate, conduc laeludarea prevederilorLegii 273/2004, aspectdeosebit de grav, careeste de natură a afectaînsăşi valabilitateaadopţiilor, încuviinţate înasemenea condiţii. Înmăsura în care ar putea fidovedite, aceste fapte arintra, implicit, prin naturalor şi sub incidenţa legiipenale. Pentru a stopaaceste practici, nouareglementare instituie, caşi condiţie de fond laadopţia între soţi, probapaternităţii celui carerecunoaşte copilul, prinefectuarea unui testADN. Prin aceastăexpertiză se înlătură oricesuspiciune legată deadevărata filiaţie a 21
 22. 22. copilului faţă de tată. Norma descurajează adoptarea copilului recunoscut de soţ şi nu este în interesul superior al copilului.“(5) În cazul adopţiei Consiliul Legislativcopilului de către soţiacelui care a recunoscutcopilul născut în afaracăsătoriei, instanţajudecătorească vaadmite cererea deîncuviinţare a adopţieinumai dacă paternitateaeste confirmată prinrezultatul expertizeifiliaţiei prevăzute laalin.(1). Cheltuieliledeterminate deefectuarea expertizeisunt suportate de către adoptator. Insituaţia in careadoptatorul nu dispunede resursele financiarenecesare, acestea vor fisuportate din bugetul destat.Autori:Comisia juridică, de disciplinăşi imunităţi 22
 23. 23. 19. Art.132 - (1) Instanţa judecătorească poate trece peste refuzul părinţilor fireşti sau, după caz, al tutorelui de a consimţi la adopţia copilului, dacă se dovedeşte, prin orice mijloc de probă, că aceştia refuză în mod abuziv să-şi dea consimţământul la adopţie şi instanţa apreciază că adopţia este în interesul superior al copilului, ţinând seama şi de opinia acestuia dată în condiţiile legii cu motivarea expresă a hotărârii în această privinţă. (2) Se poate considera refuz abuziv de a consimţi la adopţie şi situaţia în care, deşi Este necesară legal citaţi, părinţii clarificarea expresiei fireşti sau, după caz, “în mod repetat”. tutorele nu se prezintă în Consiliul Legislativ mod repetat la termenele fixate pentru exprimarea consimţământului.” 23
 24. 24. Autor: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi20. 15. Articolul 14 va avea următorul cuprins: Art.14. - Părinţii fireşti ai „Art.14.- Părinţii fireşti ai copilului sau, după caz, tutorele acestuia trebuie să copilului sau, după caz, tutorele consimtă la adopţie în mod acestuia, trebuie să consimtă la liber, necondiţionat, şi numai adopţie în mod liber şi după ce au fost informaţi în necondiţionat, numai după ce au Nemodificat mod corespunzător asupra fost informaţi în mod consecinţelor adopţiei, în corespunzător asupra special asupra încetării legăturilor de rudenie ale consecinţelor exprimării copilului. Direcţia în a cărei consimţământului şi asupra rază teritorială locuiesc încetării legăturilor de rudenie ale părinţii fireşti sau, după caz, copilului cu familia sa de origine, tutorele este obligată să ca urmare a încuviinţării asigure consilierea şi adopţiei. Direcţia în a cărei rază informarea acestora înaintea exprimării de către aceştia a teritorială locuiesc în fapt părinţii consimţământului la adopţie fireşti sau, după caz, tutorele, este şi să întocmească un raport în obligată să asigure consilierea şi acest sens. informarea acestora înaintea exprimării consimţământului la adopţie şi să întocmească un raport în acest sens."21. 15. După art.14 se Se află reglementat la art.5 introduc trei noi articole, din Legea nr.273/2004, care va fi art.141, art.142 şi art.143, abrogat prin Legea cu următorul cuprins: nr.71/2011, şi nu se regăşte nici în Noul Cod ’’Art.141 – Nu poate fi civil, nici în Legea de adoptat copilul ai cărui punere în aplicare a Codului civil. 24
 25. 25. părinţi fireşti nu au Copilul are doi părinţi împlinit 14 ani.” fireşti şi, uneori, ambii pot avea o vârstă mai mică de 14 ani. Autor: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi22. ‘’Art.142 - Părintele minor care a împlinit 14 ani îşi exprimă consimţământul asistat de către ocrotitorul său legal.” Autor: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi23. Art.143 (1) Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie să îndeplinească garanţiile morale, precum şi condiţiile materiale necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase a copilului. (2) Îndeplinirea garanţiilor şi condiţiilor prevăzute la alin.(1), precum şi existenţa abilităţilor parentale se certifică de către autorităţile competente prin eliberarea 25
 26. 26. atestatului prevăzut la art.19 alin.(4), cu ocazia evaluării realizate potrivit prevederilor prezentei legi." Autor: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi24. CAPITOLUL III: 16. La Capitolul III, titlul Nemodificat Procedura adopţiei interne Secţiunii 1 va avea următorul cuprins: SECŢIUNEA 1: Atestarea adoptatorului sau a familiei „Secţiunea 1: Evaluarea adoptatoare adoptatorului sau a familiei Nemodificat adoptatoare în vederea obţinerii atestatului”25. Art. 18. - (1) Consimţământul adoptatorului sau familiei TREBUIE ABROGATĂ adoptatoare se dă în faţa TEZA II DE LA ALIN.2 instanţei judecătoreşti odată 16. Alin (2) al art. 18 se AL ART.18, cu soluţionarea cererii de abrogă. INTRUCAT RĂMÂNE încuviinţare a adopţiei. FARA OBIECT DEOARECE Articolul (2) Dacă persoana care 18 alin. (2), teza I doreşte să adopte este Autor: urmează a fi abrogat la 1 căsătorită, este necesar şi Comisia juridică, de disciplină octombrie 2011, conform consimţământul soţului său, şi imunităţi prevederilor art. 216 din cu excepţia cazurilor în care Legea de punere în acesta este în imposibilitate aplicare a C. Civ., prin de a-şi manifesta voinţa. intrarea în vigoare a Dispoziţiile alin. (1) se aplică noului Cod civil. în mod corespunzător. 26
 27. 27. 26. 17. Articolul 19 va avea 17. Alineatele (5), (6), (8) următorul cuprins: şi (9) ale articolului 19 se modifică şi vor avea Art.19. - (1) Evaluarea următorul cuprins: garanţiilor morale şi a „Art.19.- (1) Evaluarea condiţiilor materiale ale adoptatorului sau a familiei adoptatorului sau familiei adoptatoare reprezintă procesul adoptatoare se face, pe baza prin care se realizează solicitării lor, de către direcţia identificarea abilităţilor parentale, de la domiciliul acestora şi Nemodificat trebuie să aibă în vedere: se analizează îndeplinirea a) personalitatea, starea garanţiilor morale şi a condiţiilor sănătăţii şi situaţia economică materiale ale adoptatorului sau a adoptatorului sau familiei familiei adoptatoare, precum şi adoptatoare, viaţa familială, pregătirea acestora pentru condiţiile de locuit, asumarea, în cunoştinţă de cauză, aptitudinea de educare a unui copil; a rolului de părinte. b) motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doreşte să adopte; c) motivele pentru care, în cazul în care numai unul dintre cei doi soţi solicită să adopte un copil, celălalt soţ nu se asociază la cerere; d) impedimente de orice natură relevante pentru capacitatea de a adopta. (2) Pe baza rezultatelor evaluării prevăzute la alin. (2) Odată cu evaluarea prevăzută (1), direcţia în a cărei rază la alin.(1) vor fi analizate şi teritorială se află domiciliul caracteristicile psihologice, sociale Nemodificat adoptatorului sau familiei şi medicale ale celorlalţi membri adoptatoare decide, în ai familiei sau altor persoane care 27
 28. 28. termen de 60 de zile de la locuiesc împreună cu solicitantul,data depunerii cererii de precum şi opinia acestora cuevaluare de către adoptator privire la adopţie.sau familia adoptatoare,dacă acesta sau aceştia suntsau nu apţi să adopte. Încazul unui rezultat favorabilal evaluării, direcţia vaelibera atestatul de persoanăsau familie aptă să adopte.(3) Atestatul eliberat dedirecţia în a cărei rază (3) Evaluarea se realizează peteritorială domiciliază baza solicităriiadoptatorul sau familia adoptatorului sau familieiadoptatoare este valabil adoptatoare, de către direcţia de Nemodificatpentru o perioadă de un an. la domiciliul acestora, şi trebuie săValabilitatea acestui atestatpoate fi prelungită anual, cu aibă în vedere:condiţia respectăriiaceloraşi condiţii prevăzute a) personalitatea şi starea sănătăţiila alin. (1) şi în urma unei adoptatorului sau familieisolicitări de reînnoire din adoptatoare, viaţa familială,partea adoptatorului sau condiţiile de locuit, aptitudinea defamiliei adoptatoare. creştere şi educare a unui copil; b) situaţia economică a persoanei/familiei, analizată din perspectiva surselor de venit, a continuităţii acestora, precum şi a cheltuielilor persoanei/familiei; c) motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doreşte să adopte; d) motivele pentru care, în cazul 28
 29. 29. în care numai unul dintre cei doi soţi solicită să adopte un copil, celălalt soţ nu se asociază la cerere; e) impedimente de orice natură relevante pentru capacitatea de a adopta. (4) În cazul unui rezultat(4) În cazul unui rezultatnefavorabil al evaluării, favorabil al evaluării, direcţia vaadoptatorul sau familia elibera atestatul de persoană sauadoptatoare are dreptul să familie aptă să adopte, care se Nemodificatsolicite direcţiei, în termen constituie ca anexă la dispoziţiade 30 de zile de la directorului general/executiv alcomunicarea rezultatului, direcţiei.reevaluarea.(5) Rezultatul nefavorabil al (5) Modelul-cadru al atestatuluireevaluării poate fi atacat, de persoană sau familie aptă să (5) Modelul-cadru alîn termen de 15 zile de la adopte se aprobă prin ordin al atestatului de persoanădata comunicării, la secretarului de stat al Oficiului. sau familie aptă săinstanţa competentă în adopte precum şimateria adopţiei de la modelul şi conţinutuldomiciliul adoptatorului. unor formulare, instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei se aprobă prin ordin al secretarului de stat al Oficiului. (6) Atestatul eliberat de direcţia în (6) Atestatul eliberat de a cărei rază teritorială domiciliază direcţia în a cărei rază adoptatorul sau familia teritorială domiciliază 29
 30. 30. adoptatoare este valabil pentru o adoptatorul sau familiaperioadă de un an. Valabilitatea adoptatoare este valabilacestui atestat se prelungeşte de pentru o perioadă de undrept până la încuviinţarea an. Valabilitatea acestuiadopţiei, în situaţia în care a fost atestat se prelungeşte deintrodusă pe rolul instanţei drept până lajudecătoreşti cererea de încuviinţarea adopţiei, înîncredinţare în vederea adopţiei, situaţia în care a fostprecum şi în situaţia în care introdusă pe rolulpersoana/familia atestată are instanţei judecătoreştideja încredinţaţi, în vederea cererea de încredinţareadopţiei, unul sau mai mulţi în vederea adopţiei,copii, şi a fost introdusă pe rolul precum şi în situaţia îninstanţei judecătoreşti cererea care persoana/familiade încuviinţare a adopţiei atestată are dejaacestora. încredinţaţi, în vederea adopţiei, unul sau mai mulţi copii. Autor: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi(7) Valabilitatea atestatului seprelungeşte la solicitareapersoanei/familiei, prindispoziţia directorului Nemodificatgeneral/executiv al direcţiei,până la încuviinţarea adopţiei,în situaţia în care s-a finalizatprocedura de potrivire şi a fostîntocmit raportul privind 30
 31. 31. potrivirea practică dintre copilşi familia adoptatoare.(8) Atestatul poate fi retras înurmătoarele situaţii:a) în situaţia în care se constatăfaptul că persoana/familia Nemodificatadoptatoare a ascuns sau afurnizat informaţii false cuocazia realizării evaluării;b) când se constată faptul că numai sunt îndeplinite condiţiile înbaza cărora a fost eliberatatestatul;c) în situaţia în care se constată c) în situaţia în care se Lit. c) a alin.8 trebuieimplicarea directă a constată implicarea directă reformulată, dat fiind căpersoanei/familiei atestate în a persoanei/familiei implicarea directă a uneiidentificarea unui copil potenţial atestate în identificarea persoane/familie atestateadoptabil; unui copil potenţial în identificarea unui copil potenţial adoptabil nu adoptabil. Aceasta poate conduce la dispoziţie nu se aplica în retragerea atestatului care situaţia în care se probează abilităţile constată că părinteşti. persoana/familia atestată este rudă până Consiliul Legislativ la gradul al IV-lea cu copilul.” Autor: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 31
 32. 32. d) la propunerea Oficiului,atunci când constată căeliberarea atestatului a fost în Nemodificatmod vădit netemeinică saunelegală. e) la cererea motivată a persoanei sau familiei atestate. Autor: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi(9) Valabilitatea atestatuluiîncetează de drept:a) ca urmare a expirării;b) ca urmare a modificării Nemodificatconfiguraţiei familiei Formularea din tezaatestate, prin decesul unuia finală este inutilă îndintre membrii familiei sau prin contextul dat.divorţ;c) în cazul căsătoriei sau Consiliul Legislativdecesului persoanei atestate." d) după încuviinţarea adopţiei, odată cu rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, când atestatul şi-a produs în integralitate efectele pentru care a fost eliberat. 32
 33. 33. Autor: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi27. 18. După articolul 19 se introduc Alin. (2) lit. b) a art. 194 şapte noi articole, art.191-197, cu se modifică şi va avea următorul cuprins: următorul cuprins: „Art.191. - (1) În situaţia în care solicitantul locuieşte în fapt la adresa de reşedinţă, soluţionarea cererii de evaluare se realizează de către direcţia în a cărei rază Nemodificat teritorială domiciliază acesta. (2) Direcţia în a cărei rază teritorială îşi are stabilită reşedinţa solicitantul are obligaţia de a furniza direcţiei în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul, datele necesare în vederea realizării evaluării, la solicitarea acesteia. Art.192.- (1) Rezultatele evaluării prevăzute la art.19 se consemnează într-un raport final de evaluare a capacităţii de a adopta a solicitantului, care conţine şi propunerea privind Nemodificat eliberarea sau neeliberarea atestatului. Raportul se întocmeşte în maximum 120 de zile de la depunerea cererii de evaluare şi se 33
 34. 34. comunică solicitantului.(2) În cazul unui rezultat favorabilal evaluării, direcţia emitedispoziţia privind eliberareaatestatului.(3) În cazul unui rezultatnefavorabil al evaluării,adoptatorul sau familiaadoptatoare poate formulacontestaţie, în termen de 5 zilelucrătoare de la comunicarearaportului prevăzut la alin.(1).(4) În cazul în care rezultatulevaluării nu este contestat întermenul prevăzut la alin.(3),direcţia emite dispoziţia privindneeliberarea atestatului.Art.193.- (1) Contestaţia prevăzutăla art.192 alin.(3) se depune şi seînregistrează la direcţia care arealizat evaluarea, aceasta avândobligaţia ca, în termen de 5 zilelucrătoare de la înregistrarea Nemodificatcontestaţiei, să o transmită spresoluţionare Oficiului. Contestaţiase transmite însoţită de copiadosarului persoanei/familiei încauză.(2) Contestaţia se soluţionează decătre Oficiu, în termen de 30 dezile de la înregistrare. 34
 35. 35. Art.194.- (1) În soluţionareacontestaţiei, Oficiul analizeazădocumentaţia transmisă de cătredirecţie, solicită orice alte Nemodificatdate/documente suplimentarerelevante pentru soluţionareaacesteia de la direcţie, contestatarsau de la alte persoane fizice saujuridice, sau poate dispuneefectuarea unor verificări propriiasupra cazului.(2) În situaţia în care Oficiul Nemodificatapreciază contestaţia ca fiindîntemeiată, formulează în atenţiadirecţiei următoarele recomandărişi propuneri:a) completarea procesului deevaluare cu noi informaţii saudocumente relevante;b) realizarea unei noi evaluări b) realizarea unei noi Formele de exercitaresociale şi/sau psihologice de către evaluări sociale şi/sau independente includ şicabinete individuale sau societăţi psihologice de către cabinetele asociate.civile profesionale care au încheiat cabinete individuale,convenţii cu Oficiul; cabinete asociate sau societăţi civile profesionale care au încheiat convenţii cu Oficiul; Autor: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 35
 36. 36. c) eliberarea atestatului însituaţiile în care se constată căsunt îndeplinite condiţiile legale Nemodificatde eliberare a acestuia şipropunerea cuprinsă în raportulprevăzut la art.192 alin.(1) este înmod vădit netemeinică saunelegală.(3) Oficiul poate respingecontestaţia formulată ca fiind Nemodificatnefondată, tardivă sau fiindintrodusă de o persoană fărăcalitate sau neîmputernicită săformuleze contestaţie. Nemodificat(4) Rezultatul soluţionăriicontestaţiei se comunică atâtdirecţiei, cât şi contestatarului.Art.195.- (1) În urma comunicăriirezultatului soluţionăriicontestaţiei de către Oficiu,direcţia poate decide următoarele: Nemodificata) menţinerea propuneriiformulate în raportul prevăzut laart.19 alin.(1) şi emitereadispoziţiei privind neeliberareaatestatului;b) completarea procesului deevaluare cu noi informaţii saudocumente relevante;c) realizarea unei noi evaluărisociale şi/sau psihologice, în 36
 37. 37. condiţiile prevederilor art.194 alin.(2) lit.b); d) eliberarea atestatului. (2) În situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.b) şi c), în emiterea dispoziţiei privind eliberarea/ Nemodificat neeliberarea atestatului se vor lua în considerare concluziile rezultate ca urmare a noilor evaluări sociale sau psihologice realizate. Art.196.- În cazul în care se Nemodificat realizează o nouă evaluare, în condiţiile art.195 alin.(1) lit. c), costurile implicate de aceasta se suportă de către contestatar. Art.197.- Dispoziţia privind neacordarea/ retragerea atestatului Nemodificat de persoană/familie aptă pentru adopţie poate fi atacată, în termen de 15 zile de la data comunicării, la instanţa competentă în materia adopţiei, de la domiciliul adoptatorului."28. Art. 20. - Obţinerea 18. La articolul 20, litera atestatului nu este necesară a) se modifică şi va avea ÎN ACTUALA în următoarele cazuri: REGLEMENTARE LA următorul cuprins: ART.20 LIT.A) SE a) pentru adopţia prevăzută FACE TRIMITERE LA la art. 5 alin. (3); a) ’’pentru adopţia ART.5 ALIN.3 CE persoanei care a URMEAZA A FI dobândit capacitate ABROGAT LA 1 37

×