Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comunicat de presa reluare program FIV

572 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Comunicat de presa reluare program FIV

  1. 1. COMUNICAT DE PRESA Asociatia SOS Infertilitatea saluta anuntul facut astazi, 27 septembrie 2014, de catre ministrul Sanatatii, dl. Nicolae Banicioiu, privind reluarea Programului National pentru Fertilizare in Vitro si Embriotransfer incepand cu 2015. Subprogramul FIV a fost initiat de catre Ministerul Sananatii in anul 2011, in urma campaniei de advocacy pe care Asociatia SOS Infertilitatea - cu sprijinul medicilor, pacientilor si familiilor lor largite - a desfasurat-o in regim de voluntariat incepand cu anul 2008. Atât timp cat a func ionat / a fost finan at (trei semestre: iulie ț ț 2011 – decembrie 2012), în cadrul Subprogramului Național de Fertilizare in Vitro și Embriotransfer s-au efectuat proceduri în urma cărora s-au născut sute de copii în familii care altfel nu i-ar fi putut avea. In anul 2013, din motive de finanțare, pacienții nu au putut depune dosare, deși Subprogramul teoretic a existat, figurând în lista de programe naționale de sănătate publicată în Monitorul Oficial pentru anii 2013 și 2014. Conform ultimelor statistici primite de la Ministerul Sanatatii, in cadrul Subprogramului s-au raportat 208 sarcini finalizate cu o nastere. Intrucat, pe de o parte, nu toate nasterile au fost raportate si, pe de alta parte, o mare parte dintre sarcini au fost gemelare, estimam ca in urma Subprogramului s-au nascut peste 300 de copilasi. De asemenea, multi dintre parinti au embrioni crioprezervati in urma procedurilor, care vor fi transferati ulterior, deci numărul sarcinilor, respectiv al copiilor născuți, foarte probabil va fi mai mare. Stoparea finantarii Subprogramului FIV in 2013-2014 a transformat Romania in, practic, singura tara europeana care nu acorda niciun fel de sprijin cuplurilor care au nevoie de ajutor medical in dorinta lor de a deveni parinti. Comparatia nu este facuta cu tari occidentale sau scandinave, recunoscute pentru nivelul ridicat al sustinerii cuplurilor
  2. 2. hipofertile, dar chiar si in vecini situatia este incomparabil mai buna: Bulgaria sustine trei tentative de fertilizare in vitro, Polonia – trei incercari iar Ungaria nu mai putin de cinci tentative de fertilizare in vitro. In acest context, ne bucura mult decizia de a relua Subprogramul FIV si asiguram Ministerul Sanatatii de intreaga noastra cooperare, in calitate de asociatie de pacienti. Asociatia SOS Infertilitatea contact@vremcopii.ro Nevoia privind serviciile de reproducere umana asistata medical Sumarizăm în continuare principalele aspecte care indică existența nevoii pentru facilitarea accesului la procedurile de RUAM. a) Infertilitatea este o boală recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății1. b) Incidența infertilității este în continuă creștere, atingând în prezent 15% din cuplurile de vârstă reproductivă. c) Din punct de vedere demografic, indicele conjuctural al fertilității2 în România a cunoscut o scădere accentuată în ultimele decenii, de la un maxim înregistrat de 3,7 în 1967 la circa 1,4 în prezent3. Acest indicator sugerează o rată a fertilității mai mică decât media europeană de 1,6 și un decalaj considerabil față de alte state cu sisteme moderne de sănătate, cum ar fi Franța (2,1), Irlanda (2,07), Marea Britanie și Suedia (1,94), Belgia (1,84)4 etc. Corelată cu alți indicatori, această scădere a ratei fertilității are un impact demografic îngrijorător, conducând la consecințe grave în ceea ce privește presiunea asupra Bugetului de Stat al României. Având în vedere aceste aspecte, Parlamentul European: 1 A se vedea website-ul oficial al OMS: http://www.who.int/topics/infertility/en/ 2 Numărul de copii născuți de o femeie în cursul vieții sale fertile 3 Sursa: Institutul Național de Statistică – Anuar Statistic 2010 4 Sursa: Comisia Europeană – Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Fertility_statistics
  3. 3. - men ionează „scăderea drastică a fertilită ii în rândul cetă enilor ț ț ț statelor membre și accesul dificil la fertilizarea in vitro din cauza costului ridicat al acesteia (inclusiv legislația relevantă privind piața muncii), precum și implicațiile financiare ale tuturor acestor procese”; - „atrage atenția asupra faptului că trebuie create la nivelul UE stimulente pentru a crește numărul de nașteri, lucru fără de care nu va putea fi rezolvată problema îmbătrânirii în Europa”; - „consideră, de asemenea, că, în Europa, îmbătrânirea populației asociată cu scăderea natalității reprezintă o schimbare demografică fundamentală ce necesită o reformă a sistemelor europene fiscale și de asistență socială”; - „subliniază faptul că indiferent de venituri, vârstă, statut social sau risc de sănătate, oamenii trebuie să beneficieze de asistență medicală accesibilă și de calitate, precum și de îngrijire de înaltă calitate” 5. d) Lipsa accesului la tehnici de RUAM este o sursă potențială pentru dezvoltarea unor afecțiuni medicale de natură psihiatrică de către persoanele afectate de infertilitate. În ultimele decenii au fost realizate numeroase studii din care rezultă că imposibilitatea de a avea un copil biologic din motive de natură medicală conduce la un risc sporit de anxietate, schimbări de dispoziție și chiar depresie severă în cazul celor afectați. Recent, în 2012, cercetătorii danezi au demonstrat printr-un studiu reprezentativ din punct de vedere statistic (realizat pe un eșantion de aproape 100.000 de paciente) că femeile care nu reușesc să dea naștere unui copil în urma investigațiilor și tratamentelor de fertilitate au un risc mai mare (cu circa 18%) de dezvolta afecțiuni de natură psihiatrică și de a necesita spitalizare față de femeile care, în urma investigațiilor specifice infertilității, reușesc să dea naștere unui copil6. Astfel, nealocarea de resurse pentru decontarea serviciilor de RUAM ar putea genera o altă nevoie, de alocare a resurselor pentru decontarea serviciilor de îngrijire psihiatrică, atrăgând în plus un risc suplimentar de sănătate în acest segment al populației, afectat de infertilitate. e) Accesul facil la servicii medicale pentru diagnosticarea și tratarea infertilității este 5 Rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 2010 referitoare la provocările demografice și solidaritatea între generații (2010/2027(INI)) 6 Sursa: ESHRE - http://psychcentral.com/news/2012/07/03/fertility-problems-increase-risk-for-mental-disorders/41093.html
  4. 4. necesar pentru a diminua impactul psiho-social al acestei afec țiuni medicale și pentru a sprijini instituția familiei. Cei mai mulți dintre cei care se confruntă cu dificultăți în concepție trec printr-o experiență dificilă, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional. Există o prejudecată generală că viața celor afectați de infertilitate continuă ca și până atunci, ceea ce nu este deloc adevărat. Lipsa unui copil, starea de incertitudine constantă și încercările lunare de a obține o sarcină, de multe ori de-a lungul mai multor ani, afectează sever toate aspectele vieții unei persoane, având un puternic impact asupra relațiilor cu membrii familiei și cu prietenii. Multe persoane trăiesc un stres emoțional intens, tradus în sentimente de frustrare, stigmatizare, rușine, vină, vulnerabilitate, teamă și pierdere.

×