Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cerere indemnizatie iesire sistem [adoptie]

508 views

Published on

Cerere indemnizatie iesire sistem [adoptie]

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cerere indemnizatie iesire sistem [adoptie]

  1. 1. Către, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ................................... Subsemnatul/a/ţii ........................................., domiciliat/ţi în ............................................... ................................... prin prezenta vă rog să îmi acordaţi indemnizaţia care se acordă la ie ireaș din sistemul de protec ie specială, potrivit prevederilor art. 129 alin.4 din Legea nr. 272/2004ț privind protec ia i promovarea drepturilor copilului, republicată, în cont bancar, pentruț ș copilul ..................................., copil care anterior s-a numit .......................................... şi pe care l-am adoptat, potrivit sentinţei civile nr. ............. definitivă şi irevocabilă la data de ......................, a Tribunalului ....................................... Alăturat anexez, în xerocopie, următoarele documente : - Sentinţa civilă nr ............./.................... - CI seria ....... nr ............. (ambii parinti) - Certificat naştere al copilului seria ....... nr. ............. - Extras de cont bancar nr ..................................., deschis la Banca: .............................................................. Vă mulţumesc anticipat. Data, Semnătura,

×