การพัฒนาหลักสูตร ภาษาไทยB

1,206 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,206
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การพัฒนาหลักสูตร ภาษาไทยB

 1. 1. การพัฒนาหลักสูตร
 2. 2. เสนอ <ul><li>ดร . ณรงค์ กาญจนะ </li></ul><ul><li>อาจารย์พรรณี ผุดเกตุ </li></ul><ul><li>อาจารย์วิภาพรรณ นำอุทิศ </li></ul>
 3. 3. สมาชิกในกลุ่ม <ul><li>1. นางสาวซารีนา แวบือซา รหัสนักศึกษา 52 E 101055 </li></ul><ul><li>2. นางสาวซูรีตา แมเร๊าะ รหัสนักศึกษา 52 E 101056 </li></ul><ul><li>3. นางสาวซูฮัยลา หะยีมามุ รหัสนักศึกษา 52 E 101057 </li></ul><ul><li>4. นายณรงค์ฤทธิ์ นพสวัสดิ์ รหัสนักศึกษา 52 E 101058 </li></ul><ul><li>5. นางสาวนูรีฮัน อูเซ็ง รหัสนักศึกษา 52 E 101065 </li></ul><ul><li>6. นางสาวรอดียา เจ๊ะนิ รหัสนักศึกษา 52 E 101075 </li></ul><ul><li>7. นางสาววานีตา อาลี รหัสนักศึกษา 52 E 101079 </li></ul><ul><li>8. นางสาวสุพรรณี หะยีสาแหละ รหัสนักศึกษา 52 E 101085 </li></ul><ul><li>9. นางสาวฮามีด๊ะ ตาเยะ รหัสนักศึกษา 52 E 101095 </li></ul>
 4. 4. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
 5. 5. ประวัติโรงเรียน <ul><li>โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส  โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีอุปสรรคในการเข้ารับการศึกษา  โดยเฉพาะเด็กที่ได้รับการยกเว้นตาม พ . ร . บ . ประถมศึกษาเช่น อยู่ห่างไกล ท้องถิ่นกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก กำพร้าบิดามารดา ขาดผู้อุปการะ หรือภัยคุกคาม โดยรับผิดชอบในเขตการการศึกษา 2 ประกอบด้วยจังหวัด ยะลา ปัตตานี สตูลและนราธิวาส           </li></ul><ul><li>       </li></ul>
 6. 6. <ul><li>ต่อมาในปีการศึกษา 2543 ทางโรงเรียนได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์การรับนักเรียนเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสตามที่กระทรวง ศึกษาธิการกำหนด 10 ประเภท  เพื่อมุ่งให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา  และได้ขยายพื้นที่บริการการรับนักเรียนจากเดิมรับเฉพาะในเขต 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรับนักเรียนจากจังหวัดสงขลา ( อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะเดา อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา )  เพิ่มอีก 1 จังหวัด </li></ul>
 7. 7. <ul><li>เมื่อปี พ . ศ .2513 ซึ่งเป็นระยะเริ่มก่อตั้งนั้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส มีที่ดิน  220 ไร่ </li></ul><ul><li>97 ตารางวา ซึ่งกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้ใช้ที่ดินแห่งนี้  ต่อมาทางนิคมสร้างตนเองอำเภอแว้ง ขอที่ดินคืนเพื่อนำไปใช้เป็นที่ดินทำกินของเยาวชน ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระ - เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี กรมป่าไม้ ขอใช้ที่ดินก่อสร้างสำนักงาน และบ้านพัก ปัจจุบันจึงเหลือพื้นที่อยู่ 190 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา </li></ul><ul><li>        </li></ul>
 8. 8. <ul><li>วันที่ 8 มิถุนายน 2514 เป็นวันแรกที่เปิดเรียนโดย พณฯ นายอภัย จันทวิมล รมช . ระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นโรงเรียนให้นักเรียนอยู่ประจำ ในปีแรกนี้สามารถรับนักเรียนได้เพียง 41 คน มีครู - อาจารย์   2 ท่าน คือ </li></ul><ul><li>นายโสภณ อนันตโสภาจิตร์  ขณะนั้นดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้ครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในขณะนั้นจัดสรรมาให้อีก 1 ท่านเข้ามาช่วยสอน  มีคนงานภารโรงเพียง 3 คน ต่อมาอีก 6 เดือน ได้ครูบรรจุเพิ่มมาอีก 2 ท่าน แล้วก็บรรจุมาเป็น 4 ท่าน ในเวลาต่อมาครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงขอกลับไปทำงานสถานที่เดิม </li></ul>
 9. 9. <ul><li>  ในปี 2514 นั้นเหตุการณ์ต่างๆยังไม่สงบนัก ครู - อาจารย์จึงต้องรักษาเวรยามอย่างเข้มแข็งถึงขั้นนอนในที่มีกำบังมิดชิดคล้ายบังเกอร์ โดยได้จัดขึ้นเป็นชุดๆและได้อาศัยความอุปการะด้านความปลอดภัยจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอแว้ง ที่ได้จัดส่งกำลังให้  รวมถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงที่มาช่วยเหลือในการรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน การพัฒนาด้านต่างๆได้ดำเนินเรื่อยมา จำนวนครู - อาจารย์  และคนงาน  ภารโรง </li></ul><ul><li>เพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับ เหตุการณ์ต่างๆที่ไม่น่าไว้วางใจเริ่มสงบลง  ทำให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ราบรื่นขึ้น </li></ul><ul><li>         </li></ul>
 10. 10. <ul><li>ในปี การศึกษา 2533  โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา  ให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 </li></ul><ul><li>      ปี พ . ศ . 2543 กองการศึกษาพิเศษได้แยกออกเป็นกองการศึกษาสงเคราะห์และกองการศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์  กรมสามัญศึกษา </li></ul><ul><li>        ปี พ . ศ . 2546 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการตามปฏิรูปการศึกษา โดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต  2  และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  </li></ul>
 11. 11. <ul><li>         ปีการศึกษา 2549  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  </li></ul><ul><li>ได้ปรับเขตพื้นที่บริการรับนักเรียนของโรงเรียนจากเดิม  5  จังหวัด  เป็น 4  จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส </li></ul><ul><li>ยะลา ปัตตานี และจังหวัดสงขลา ( อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะเดา   อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา )  </li></ul><ul><li>        ปี พ . ศ 2550 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปัจจุบันโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส  ได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน   25  ห้องเรียน </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 12. 12. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน  
 13. 13. วิสัยทัศน์ <ul><li>เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งพัฒนาเด็กด้อยโอกาส เน้นการเรียน วิชาชีพ </li></ul><ul><li>ความสามารถพิเศษ คุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง เพื่อดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 14. 14. พันธกิจ <ul><li>     1 . จัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง </li></ul><ul><li>     2. พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาการและวิชาชีพให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>     3. ส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมและดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแก่ผู้เรียน </li></ul><ul><li>     4. ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ตามศักยภาพของตน </li></ul><ul><li>    5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา </li></ul>
 15. 15. เป้าประสงค์ <ul><li>      </li></ul><ul><li>นักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่บริการ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้คู่วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดำรงชีวิตแบบพอเพียง </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 16. 16. กลยุทธ์ระดับองค์กรของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ( ปี 2551-2555) <ul><li>1) สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน </li></ul><ul><li>2) เร่งเพิ่มศักยภาพของครูในโรงเรียนให้เป็นไปครูมืออาชีพตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ . ศ . 2542 </li></ul><ul><li>3) พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>4) ประสาน ให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา </li></ul><ul><li>5) พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอนและการอยู่ประจำของผู้เรียน </li></ul><ul><li>6) พัฒนาผู้เรียนโดยเน้นความรู้คู่คุณธรรมนำวิชาชีพเพื่อชีวิตพอเพียง </li></ul>
 17. 17.   นโยบายของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ปีการศึกษา 2551 <ul><li>1. รับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการให้ทั่วถึง  โดยใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก </li></ul><ul><li>2. เร่งพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยมุ่งเน้นลดจำนวนนักเรียนที่ติด 0 และ รและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน </li></ul><ul><li>3. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการประเมินเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา  และพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของครูและนักเรียน </li></ul>
 18. 18. <ul><li>5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         </li></ul><ul><li>6. ประสานความร่วมมือจากชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงานและองค์กรภายในท้องถิ่นในการจัดการศึกษา         </li></ul><ul><li>7. พัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและส่งเสริม  สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 19. 19. <ul><li>ตราสัญลักษณ์โรงเรียน </li></ul><ul><li>หนังสือ คบเพลิง  คันไถ และทุ่งนา </li></ul><ul><li>หนังสือ  หมายถึง   ให้ความรู้ </li></ul><ul><li>คบเพลิง  หมายถึง   ให้แสงสว่างจุดประกายปัญญา </li></ul><ul><li>คันไถและทุ่งนา  หมายถึง   การศึกษาเพื่อเน้นอาชีพ เกษตรกรรม </li></ul>
 20. 20. <ul><li>ปรัชญาของโรงเรียน </li></ul><ul><li>การศึกษาช่วยพัฒนาชีวิต   ทุกคนมีสิทธิทัดเทียมกัน </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>อักษรย่อของโรงเรียน </li></ul><ul><li>ศส . นธ </li></ul><ul><li>สีประจำโรงเรียน </li></ul><ul><li>เขียว - ชมพู </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 21. 21. <ul><li>คติพจน์ของโรงเรียน </li></ul><ul><li>กตัญญู  รู้หน้าที่  สามัคคี  มีวินัย </li></ul><ul><li>อาณาเขตการติดต่อ </li></ul><ul><li>  ทิศเหนือ สำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี  ตำบลโละจูด  อำเภอแว้ง </li></ul><ul><li>       จังหวัดนราธิวาส                                                     </li></ul><ul><li>      ทิศใต้        ที่ดินเอกชน </li></ul><ul><li>      ทิศตะวันออก    ที่ดินเอกชน </li></ul><ul><li>    ทิศตะวันตก      บ้านพักฉุกเฉิน </li></ul>
 22. 22. ข้อคิดสำหรับนักศึกษาครูเกี่ยวกับหลักสูตร <ul><li>การที่จะประสบผลสำเร็จในการสอนนั้น ครูผู้สอนไม่ควรยึดหนังสือเป็นหลัก เพราะหนังสือเป็นเพียงแค่สื่อ แต่ควรยึดตัวชี้วัดเป็นหลักคือ ตัวนักเรียน เนื่องจากตัวนักเรียนมีความสามารถที่ต่างกัน </li></ul>
 23. 23. จำนวนนักเรียน <ul><li>ชั้นประถมศึกษา </li></ul><ul><li>ชาย พุทธ 30 คน / ชายมุสลิม 59 คน </li></ul><ul><li>หญิง พุทธ 19 คน / หญิงมุสลิม 45 คน </li></ul><ul><li>รวม 104 คน </li></ul><ul><li>ชั้นมัธยมศึกษา </li></ul><ul><li>ชาย พุทธ 51 คน / ชายมุสลิม 116 คน </li></ul><ul><li>หญิง พุทธ 51 คน / หญิงมุสลิม 126 คน </li></ul><ul><li>รวม 242 คน </li></ul>
 24. 24. ประมวลภาพ
 25. 25. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
 26. 26. บรรยากาศภายใน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
 27. 27. หลักสูตรเพิ่มเติม คือ หลักสูตรการดำเนินชีวิตของนักเรียนประจำ
 28. 28. ในส่วนที่ 2 ห้องสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเอง
 29. 29. ห้องวิชาการ
 30. 30. ทำเนียบกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
 31. 31. บรรยากาศในการเรียนการสอน ( วิชาภาษาไทย )
 32. 32. บรรยากาศในการเรียนการสอน ( วิชาภาษาไทย 2 โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม )
 33. 33. เริ่มการสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
 34. 34. รูปตัวอย่างหลักสูตรก่อนสัมภาษณ์
 35. 35. บรรยากาศการสัมภาษณ์เรื่อง ของการสร้างหลักสูตร
 36. 36. การมอบของที่ระลึกให้กับกลุ่มบริหารงานวิชาการ
 37. 37. ประมวลภาพ การเข้าค่ายลูกเสือและการจัดกิจกรรมเสริมให้น้องๆ
 38. 38. เก็บตกที่เหลือจากกิจกรรม
 39. 39. ภาพประทับใจหลังจบงาน
 40. 40. สวัสดีค่ะ

×