SAP EHS – Skladnost poslovnih procesov z zahtevami okolja

1,103 views

Published on

V predavanju z naslovom »SAP EHS – Skladnost poslovnih procesov z zahtevami okolja« je Miha Klaj, svetovalec iz podjetja S&T Slovenija, predstavil EHS Management rešitve s poudarkom na management okolju, njihove lastnosti in funkcionalnosti ter primer uvedbe EHS rešitev v koncern Givaudan.

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,103
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • REACH = Registration, Evaluation, Authorisationand Restriction of ChemicalsNa podlagi REACH morajo uvozniki in proizvajalci registrirati ter voditi količine definiranih nevarnih in specialnih substanc.Poleg tega morajo skrbno nadzorovati te substance skozi celoten življenski cikel in to tem tudi redno poročati pristojnim institucijam.
 • EHS zmanjšuje stroške, tako da strogo sledi globalnim in lokalnim EHS zahtevamin obenem omogoča dostop do trgov. EKSPERTNA PRAVILA: Efikasno in zaupno določanje kemičnih sestavin in klasifikacija nevarnih substancMSDS: Avtomatično generiranje dokumentov, v skladu z državnimi in svetovnimi regulativami
 • SAP EHS – Skladnost poslovnih procesov z zahtevami okolja

  1. 1. SAP EHS – Skladnost poslovnihprocesov z zahtevami okoljaMiha Klaj, S&T SlovenijaSAP WORLD TOUR 2011, 14.6.2011, Brdo pri Kranju
  2. 2. Agenda1. EHS Management rešitev s poudarkom na managementu okolja2. Okoljska skladnost, recikliranje, skladnost izdelkov3. Lastnosti in funkcionalnosti rešitve za podporo managementu okolja4. Regulativna področja okoljskega računovodstva5. Integracija z ERP moduli6. Okoljski odtisi na ravni podjetja, proizvodnega procesa in izdelka7. Primer uvedbe EHS v koncernu Givaudan
  3. 3. EHS Management rešitev s poudarkom namanagementu okolja
  4. 4. EHS Management rešitev s poudarkom namanagementu okolja S pomočjo EHS rešitev lahko podjetja: • izboljšajo storitve za stranke • dosežejo skladnost z zakoni in uredbami • zmanjšajo operativne stroške in povečajo učinkovitost
  5. 5. EHS Management rešitev s poudarkom na managementu okoljaEHS rešitve na področjumanagementa okolja sestavljajonaslednja področja:• skladnost izdelkov• recikliranje• okoljska skladnost
  6. 6. Okoljska skladnost, recikliranje, skladnost izdelkovSkladnost izdelkov – rešitev za organizacije • Zmanjšuje čas in delo pri zmanjševanju tveganj v zvezi z zagotavljanjem okoljske skladnosti in konkurenčnosti. • Zagotavlja preglednost in transparentnost statusa skladnosti lastnih in zunanjih materialov, delov in izdelkov. • Izboljšuje razvoj izdelkov z izmenjavo svežih informacij med vsemi ljudmi, ki so vključeni v okoljsko politiko. • Zmanjšuje logistične stroške, saj lahko uporabljamo iste matične podatke za vse materiale, dele in izdelke. • Uporablja prilagodljivo poslovno rešitev, ki pokriva vse obstoječe in bodoče uredbe. • Vzpodbuja uporabo SAP NetWeaver tehnologije za zmanjševanje TCO (total cost of ownership).
  7. 7. Okoljska skladnost, recikliranje, skladnost izdelkovSkladnost izdelkov - proces Skladnost izdelkov z REACH - proces• upravljanje specifikacij• upravljanje delovnega toka• preverjanje skladnosti z okoljskimi regulativami• dokumentiranje skladnosti• analize skladnosti in poročanje• avtomatična izmenjava podatkov med partnerji
  8. 8. Okoljska skladnost, recikliranje, skladnost izdelkovSkladnost izdelkov – paket poslovne vsebine • substance lists and reference data – dostop do več kot 250,000 substanc in njihovih skupin na podlagi svetovnih regulativ o kemikalijah • večjezična knjižnica – več kot 9,000 izrazov v več kot 40 jezikov • ekspertna pravila za substance in klasifikacija mešanic • predloge za Material safety data sheets (MSDS) - Kosovnica materialnih podatkov vezanih na varnost • online viewer oz. spletni pregled vsebnosti substanc in regulatornih predpisov • osveževanje in usklajevanje hitro spreminjajočih se regulativ • ekstenzivna in natančna obrazložitev regulativ
  9. 9. Okoljska skladnost, recikliranje, skladnost izdelkovRecikliranje – rešitev za organizacije • povečajo učinkovitost in zmanjšajo stroške, saj se znanje o uredbah in zakonih centralizira • izboljšajo kakovost podatkov tako, da natančno sledijo količinske tokove različne embalaže in baterij v obtoku • povečajo nadzor skladnosti, tako da pravilno izračunavajo na izdelke vezane reciklažne pristojbine • zmanjšujejo ponovno obdelavo, tako da na osnovi samodejno generiranih dokumentacijskih sledi uspešno prestanejo revizije • povečajo transparentnost stroškov reciklaže • pridobijo konkurenčno prednost
  10. 10. Okoljska skladnost, recikliranje, skladnost izdelkovRecikliranje - proces• Upravljanje matičnih podatkov za recikliranje• Upravljanje pogodb vezanih na recikliranje• Kreiranje in upravljanje deklaracij• Analiza procesa recikliranja
  11. 11. Okoljska skladnost, recikliranje, skladnost izdelkovOkoljska skladnost • nadzor in poročanje vseh zadev v zvezi z okoljsko skladnostjo na ravni podjetij kot tudi obratov • nadzor vseh aktivnosti za doseganje skladnosti, upravljanje izjem in sledenje omejitvam • podporo vsem zakonskim in na ravni podjetij določenim okoljskim procesom, • usklajevanje vseh okoljskih procesov z neposredno integracijo
  12. 12. Lastnosti in funkcionalnosti rešitve za podporomanagementu okolja  sledenje, merjenje in nadzor izpustov in odplak  uvedbo procesov na podlagi delovnih tokov za izpolnjevanje zahtev in upravljanje dovoljenj.  upravljanje izjem in dogodkov  modeliranje stroškovnih vplivov na osnovi prilagajanja spremenljivk  poročanje tako za notranje potrebe podjetij kot za zunanje ustanove  regulatorno vodenje etiketiranja in oznak proizvodov  pripravo na nove ragulatorne sheme na osnovi sedanjega stanja izpustov ogljikovega dioksida podjetja  uskladitev vseh okoljskih procesov na osnovi obstoječe infrastrukture
  13. 13. Regulativna področja okoljskega računovodstva• upravljanje skladnosti z okoljskimi regulativami• upravljanje emisij• upravljanje porabe• upravljanje odpadkov• računovodstvo emisij• specifične EHS rešitve za različne branže • primer Proizvodnje električnih izdelkov
  14. 14. SAP EHS moduli in integracija z ERP• Environment, Health and Safety (EHS)• SAP Product and REACH Compliance• SAP Environmental Compliance• SAP REA Recycling• SAP EHS Analytics
  15. 15. Okoljski odtisi na ravni podjetja, proizvodnega procesa in izdelka• rešitev bnvironmental Compliance• zbiranje in agregiranje okoljevarstvenih podatkov iz senzorjev, finančnih podatkov in laboratorijskih poročil (npr. izpust CO2,..)• skladnost z zahtevami EU ETS• odtis na ravni podjetja• odtis na ravni nabavne verige
  16. 16. Primer uvedbe EHS v koncernu GivaudanKoncern: Givaudan S.A., Švica: UGODNOSTI REŠITVE:• prvi primer implementacije SAP EHS v EU • nadaljevanje optimalnega poslovanja kljub• industrija hrane in pijače hitro spreminjajočemu se kompleksnemu regulatornemu okoljuZAKAJ SAP? • zmožnost razvijanja produktov konformih z• integrirani pristop rešitve EHS nacionalnimi in internacionalnimi zakoni in• razumljiva funkcionalnost zaktevami potrošnikov• strokovnjaki v industrijski rešitvi ERP • možnost popravljanja• znanje na področju integracije z osnovnimi • support za celotno verigo vrednosti procesi • automatizirano monitoriranje, fokusiranjeCILJI: proizvodnih manmagerjev na upravljanje z• zamenjava obstoječega decentraliziranega izjemami in implementiranjem novih sistema za EHS z Integrirano rešitvijo proizvodov
  17. 17. Ugodnosti implementacije SAP EHS • centralizacija in hitrejši dostop do EHS informacij • poslovanje skladno z okoljevarstvenimi zakoni in predpisanimi varnostnimi regulativami • optimiziranje stroškov vezanih na EHS • poenotenje procesa managementa okolja v organizaciji • povečanje ugleda in dobre imena podjetja • podpora pri upravljanju in zmanjševanju tveganj vezanih na okolje, varnost in izdelek

  ×