Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Rock‘n‘Roll poslovne in kadrovske strategije – izzivi implementacije<br />Teja Breznik Alfirev, S&T Slovenija d.d.<br />Lj...
Kazalo<br />1	S&T Slovenija – hitra dejstva<br />2	Poslovna strategija S&T Slovenija<br />3	Implementacija poslovne strate...
Hitradejstva<br /><ul><li>42 mio € letnegaprometa v 2010
250zaposlenih
Čez 1000certifikatov
Certifikat Družini prijazno podjetje
Nagrada za Naj e-projekt
Prvi med ponudniki storitev IT v regiji Adriatik</li></ul>Strateška partnerstva<br />S&T Slovenija – kdo smo?<br />
Poslovna strategija S&T Slovenija<br />Postati najboljši IT zaposlovalec<br />Razviti panožno znanje<br />Doseči 7% dobiče...
Umetnost implementacije strategije je zmes treh sistemov <br />Tehnologija<br />Poslovanje<br />Ljudje<br />
Najboljša tehnologija in izvrstni poslovni načrti so brez pomena, če jih ne upravljajo pravi ljudje!<br />Tehnologija<br /...
Pomagati zaposlenim razumeti strategijo<br />Povečati zavezanost strategiji<br /><ul><li>Spremembe v strategiji pomenijo s...
Zaposleni morajo verjeti, da je njihov trud na dolgi rok vreden napora
Zaposleni morajo razumeti razloge za strategijo
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rock'n'roll poslovne in kadrovske strategije - izzivi implementacije

1,297 views

Published on

Slovenska kadrovska konferenca
16. in 17. junij 2011, Portorož

Rock‘n‘Roll poslovne in kadrovske strategije – izzivi implementacije, Teja Breznik Alfirev, direktorica za korporativno komuniciranje in razvoj kadrov v podjetju S&T Slovenija

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rock'n'roll poslovne in kadrovske strategije - izzivi implementacije

 1. 1. Rock‘n‘Roll poslovne in kadrovske strategije – izzivi implementacije<br />Teja Breznik Alfirev, S&T Slovenija d.d.<br />Ljubljana, junij 2011<br />
 2. 2. Kazalo<br />1 S&T Slovenija – hitra dejstva<br />2 Poslovna strategija S&T Slovenija<br />3 Implementacija poslovne strategije JE HR strategija<br />4 Štiri glavne naloge pri implementaciji strategije in vloga HR<br />5 Rock‘n‘roll implementacije – izkušnje S&T Slovenija<br />
 3. 3. Hitradejstva<br /><ul><li>42 mio € letnegaprometa v 2010
 4. 4. 250zaposlenih
 5. 5. Čez 1000certifikatov
 6. 6. Certifikat Družini prijazno podjetje
 7. 7. Nagrada za Naj e-projekt
 8. 8. Prvi med ponudniki storitev IT v regiji Adriatik</li></ul>Strateška partnerstva<br />S&T Slovenija – kdo smo?<br />
 9. 9. Poslovna strategija S&T Slovenija<br />Postati najboljši IT zaposlovalec<br />Razviti panožno znanje<br />Doseči 7% dobiček<br />Rasti z dvojno rastjo trga<br />Doseči 50% prihodek iz dolgoročnih pogodb<br />CILJIPODJETJA<br />Finančni vidik<br />STRATEGIJA PRODUKTIVNOSTI<br />STRATEGIJA RASTI<br />Vidik stranke<br />SVETOVANJE<br />INTEGRACIJA<br />ZUNANJE IZVAJANJE<br />UPRAVLJANJE PROCESOV<br />Kako izvajamo procese?<br />UPRAV. PRODAJNIH PROCESOV<br />GTM procesi, ki povečujejo vrednost za stranke<br />PROCESI INOVIRANJA<br />Procesi, ki kreirajo nove storitve<br />ZAKONODAJNI IN DRUŽBENI PROCESI<br />Procesi, ki povečujejo tržni kapital<br />Interni vidik<br />ORGANIZACIJSKI KAPITAL<br />Kultura – voditeljstvo<br />TRŽNI KAPITAL<br />Brand – Stranke – Portfelj<br />ČLOVEŠKI KAPITAL<br />Vedenja – Veščine – Znanje<br />Vidik učenja in rasti<br />
 10. 10. Umetnost implementacije strategije je zmes treh sistemov <br />Tehnologija<br />Poslovanje<br />Ljudje<br />
 11. 11. Najboljša tehnologija in izvrstni poslovni načrti so brez pomena, če jih ne upravljajo pravi ljudje!<br />Tehnologija<br />Poslovanje<br />Ljudje<br />
 12. 12. Pomagati zaposlenim razumeti strategijo<br />Povečati zavezanost strategiji<br /><ul><li>Spremembe v strategiji pomenijo spremembe na individualni ravni
 13. 13. Zaposleni morajo verjeti, da je njihov trud na dolgi rok vreden napora
 14. 14. Zaposleni morajo razumeti razloge za strategijo
 15. 15. Zaposleni morajo razumeti svojo vlogo pri doseganju strategije podjetja</li></ul>Prilagoditi procese strategiji<br />Zagotoviti sodelovanje<br /><ul><li>Vsaki spremembi strategije mora slediti sprememba načina dela
 16. 16. Strateške smernice morajo biti prioritete
 17. 17. Povezatimedsebojno odvisne organizacijske enote(npr. prodaja-proizvodnja)
 18. 18. Zagotoviti sodelovanje preko utečenih načinov dela</li></li></ul><li>Kje so tu vloge HR, managementa in zaposlenih?<br />Pomagati zaposlenim razumeti strategijo<br />Povečati zavezanost strategiji<br /><ul><li>Spremembe v strategiji pomenijo spremembe na individualni ravni
 19. 19. Zaposleni morajo verjeti, da je njihov trud na dolgi rok vreden napora
 20. 20. Zaposleni morajo razumeti razloge za strategijo
 21. 21. Zaposleni morajo razumeti svojo vlogo pri doseganju strategije podjetja</li></ul>Prilagoditi procese strategiji<br />Zagotoviti sodelovanje<br />Prilagoditi procese strategiji<br />Zagotoviti sodelovanje<br /><ul><li>Vsaki spremembi strategije mora slediti sprememba načina dela
 22. 22. Strateške smernice morajo biti prioritete
 23. 23. Povezatimedsebojno odvisne organizacijske enote(npr. prodaja-proizvodnja)
 24. 24. Zagotoviti sodelovanje preko utečenih načinov dela</li></li></ul><li>Rock‘n‘roll implementacije strategije <br />Oblikovanje in implementacija močne kombinacije kadrovskih aktivnosti <br /> 1.<br />KORAK<br />Identifikacija morebitnih težav pri implementaciji poslovne strategije<br /> 2.<br />KORAK<br />Sistematičen načrt interne komunikacije<br /> 3.<br />KORAK<br />
 25. 25. Sinhronizacija HR aktivnosti s cilji podjetja<br />Postati najboljši IT zaposlovalec<br />Razviti panožno znanje<br />Doseči 7% dobiček<br />Rasti z dvojno rastjo trga<br />Doseči 50% prihodek iz dolgoročnih pogodb<br />CILJIPODJETJA<br />INDUSTRIJSKI EKSPERTI<br />DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA<br />Finančni vidik<br />Voditeljstvo<br /> „High Performance“ kultura<br />Močan ugled podjetja<br />Vidik (internih) strank<br />Strateško zaposlovanje<br />Strateško upravljanje delovne uspešnosti<br />Employer Branding strategija<br />HR interni vidik<br />Vidik učenja in rasti<br />RAZVOJ STRATEŠKIHHRM KOMPETENC <br />IT PODPORAHR PROCESOM<br />
 26. 26. Predvidevaj vzroke težav <br />SLABA KOORDINACIJA MED MANAGEMENTOM<br /><ul><li>Neusklajeno delovanje top mngt glede ciljev, mnenj, politik, ki jih zahteva strategija</li></ul>NI „buy-in“-a ZAPOSLENIH<br /><ul><li>Nerazumevanje strategije,
 27. 27. Ni občutka os.odgovornosti za izvajanje strategije,
 28. 28. Pasivni zaposleni </li></ul>NEUSTREZNA VPELJAVA SPREMEMB<br /><ul><li>Neprimeren stil vodenja zaposlenih
 29. 29. Ni sprememb v načinih dela, ki jih strategija zahteva</li></ul>ŠIBKO MEDODDELČNO SODELOVANJE<br /><ul><li>Vpeljava neučinkovitih procesov za povečanje sodelovanja med različnimi operativnimi in funkcijskimi področji</li></ul>NI MERJENJA NAPREDKA PRI DOSEGANJU CILJEV<br /><ul><li>Ni sistema merjenja napredka ali pa je neprimeren. </li></li></ul><li>Strateške fokusne skupine<br />Dosledna interna komunikacija<br />Sistem internih sestankov<br />Interni dogodki za vse zaposlene<br />Klasična orodja interne komunikacije<br />Razgovori 1:1 (Zaposleni: HR)<br />Vizija, poslanstvo, vrednote<br />Strateški cilji podjetja<br />Strateške teme<br />Ključni kazalci uspešnosti (KPI)<br />Sistemizacija in kompetence<br />Vodenje s cilji<br />
 30. 30. Kaj smo se naučili? <br />LEADERSHIP<br />KOMUNIKACIJA<br />Največje težave:<br /><ul><li>Sinhroniziranost managementa
 31. 31. Vodenje ljudi (strah pred uporom spremembam iz strani zaposlenih)
 32. 32. Dolgotrajen proces spremembe miselnosti vodij iz „če je bilo do sedaj ok, bo še naprej“ v „resnično potrebujemo te spremembe“ (ni bilo občutka nujnosti)
 33. 33. Potrebna je hitrost!</li></ul>Kako smo to rešili?<br />NOVI NAČIN DELA, VPELJAVA TRANSPARETNOSTI, SANKCIONIRANJE<br />Največje težave:<br /><ul><li>Pomanjkljiva komunikacija o spremembah iz strani managementa
 34. 34. Nezaupanje zaposlenih</li></ul>Kako smo to rešili?<br />VZTRAJANJE IN DOKAZOVANJE PREKO REZULTATOV <br />
 35. 35. Povzetek<br />Izvajanje strategije pomeni SPREMINJATI<br />Vsaki spremembi stojijo na poti OVIRE<br />Naloga HR je predvideti ovire in jih odstraniti – ustvariti PRAVO KULTURO za vpeljavo sprememb!<br />

×