Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Outsourcing Case Studies, Marjan Posedi, S&T Slovenija

1,845 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Outsourcing Case Studies, Marjan Posedi, S&T Slovenija

 1. 1. Predstavitev primerov<br />Ljubljana, Hotel Mons, 7. september 2011<br />
 2. 2. OMVSrednja in Vzhodna Evropa<br />Stranka<br /><ul><li>Največji distributer naftnih proizvodov in plina v CEE
 3. 3. Prisotnost v 13 državah
 4. 4. 30.000 zaposlenih in 20B€ prihodka letno</li></ul>Rešitev<br /><ul><li>Strateško svetovanje na IT področju
 5. 5. Workplace Operation Services (w.OS)
 6. 6. End User Support Services</li></ul>Ključna dejstva<br /><ul><li>IT operacija za 400 črpalk v Avstriji
 7. 7. Podpora za 6.000 uporabnikov v 10 državah CEE</li></li></ul><li>Življenski cikel storitev zunanjega izvajanja w.OS<br />Zagon, vzpostavitev<br />Razvojpaketov<br />Priprava image-ov<br />Opredelitev in uvedbaprocesov<br />Distribucijastrojneopreme<br />Distribucijaprogramskeopreme<br />Nabava<br />Kompletiranje naročila<br />Zagotavljanje razpoložljivosti<br />Procesiranje naročila<br />Računovodstvo<br />Logistika<br />Odpis<br />Kopiranje in arhiviranje podatkov<br />Brisanje podatkov<br />Transport<br />Odstranitev<br />Desktop LifeCycle<br />Nameščanje<br />Pred-nastavitve<br />Prilagojene nastavitve<br />Označevanje<br />Upravljanje s sredstvi<br />Installation<br />Dobava<br />Osebna prilagoditev<br />Zagon in sprejem<br />Restavracija podatkov<br />Odstranitev embalaže<br />Vzdrževanje<br />Central<br />Vzdrževanje image-ov<br />Distribucija OS<br />Distribucija programske opreme<br />OnSite<br />Popravila<br />Garancije<br />Programski popravki<br />IMAC/D<br />Dodatne storitve<br />Podpora končnim uporabnikom (helpdesk)<br />2. in 3. nivo podpore<br />VIP podpora<br />Varnostno kopiranje<br />Sporočilni sistemi, komuniciranje in sodelovanje<br />
 8. 8. IMAC na zahtevo<br />DataBackup<br />Trans-portation<br />Disposal<br />DataDeletion<br />Disposal<br />Messaging<br />Communi-cation<br />Collabo-ration<br />Helpdesk<br />2nd and 3rd Level<br />VIPSupport<br />Backup<br />AddOn Services<br />IMAC/D<br />Break & Fix<br />Operating software distribution<br />Image Building<br />Care Packages<br />Software Distribution<br />Maintenance<br />Guarantee<br />Software Recovery<br />Persona-lization<br />Custom Installation<br />Labeling<br />AssetManage-ment<br />Delivery<br />Installation<br />Commis-sioning and Acceptance<br />DataRestore<br />Entrain-ment<br />Logistics<br />Shopping Basket<br />Availability<br />Order Processing<br />Accounting<br />Procurement<br />Process <br />Software Distribution<br />Remote Install<br />Image Creation<br />Package Develop-ment<br />Startup<br />
 9. 9. Slovakia Steel MillsSlovaška<br />Stranka<br /><ul><li>Novo podjetje na Slovaškem s tendenco hitre rasti in uvrščanja med velike dobavitelje železa in jekla</li></ul>Rešitev<br /><ul><li>Načrtovanje in uvedba vseh ključnih IT sistemov (SAP, MES, datacenter)
 10. 10. Izvajanje celotne IT operacije</li></ul>Ključna dejstva<br /><ul><li>a.OS vključno s SAP in ostalimi aplikacijami
 11. 11. IT podpora za 700 uporabnikov (v pripravi)</li></li></ul><li>KOMPASSlovenija<br />Stranka<br /><ul><li>Turistična agencija z dolgoletno tradicijo
 12. 12. 50 poslovalnic širom po svetu
 13. 13. 480 zaposlenih in letni prihodek 229 M€</li></ul>Rešitev<br /><ul><li>Strateško svetovanje Spletne rezervacije (a.OS</li></ul>Ključna dejstva<br /><ul><li>600 uporabnikov v Sloveniji in na Hrvaškem
 14. 14. 10 držav</li></li></ul><li>Klepet<br />1<br />Kako se v vsakodnevni praksi srečujete z zunanjim izvajanjem?<br />Dnevna opravila, odprave napak, uvajanje sprememb … revizije in poročila?<br />‘Premestitev’ dela operacije v tujino?<br />
 15. 15. Klepet<br />2<br />Kakšen je vaš odnos do zunanjega izvajanja?<br />Je to nekaj kar je potrebno ali celo nujno, ali je to nekaj, kar so vam vsilili?<br />
 16. 16. Klepet<br />3<br />Ali so opazne razlike med internim zagotavljanjem storitev IT in uporabo zunanjega zagotavljanja le-teh?<br />Prednosti in slabosti?<br />Poslovni učinek?<br />Izkušnja uporabnikov?<br />Neizbežne posledice … negativna plat …<br />
 17. 17. Klepet<br />4<br />Kakšna je vaša strateška usmeritev na področju uporabe zunanjega izvajanja in storitev iz oblakov?<br />Strateški pogledi na zunanje izvajanje in storitve iz oblaka.<br />Ali bo to postalo sestavni del vašega okolja in v kakšni meri?<br />
 18. 18. Klepet<br />5<br />Kakšno izkušnjo ali priporočilo lahko daste na temo zunanjega izvajanja oziroma uporabe storitev iz oblaka?<br />Kaj je pomembno za tiste, ki se bodo tega lotili?<br />Česa ste se do sedaj naučili?<br />Kaj priporočate in kaj odsvetujete?<br />

×