Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cloud in de onderwijspraktijk

444 views

Published on

Presentatie tijdens SURFnet/Kennisnet Cloud seminar door Eric Kluijfhout

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cloud in de onderwijspraktijk

 1. 1. Cloud in de onderwijspraktijkop zoeknaar best practices<br />Eric Kluijfhout<br />
 2. 2. Maar eerst even meten!<br />
 3. 3. ‘Cloud functionaliteiten’ – de activiteiten<br />Functionaliteiten overzicht<br />Cloud-diensten in gebruik?<br />Beschrijven en dissemineren<br />Praktijkverhalen<br />
 4. 4. Op zoek naar cloud functionaliteiten<br />
 5. 5. Gebruikte architectuur-frameworks<br />PO: PO op maat<br />VO: DigiCTO<br />MBO: Triple A<br />HO: DLWO<br />Int: eFramework<br />
 6. 6. Vervolgens .......<br />
 7. 7. Bevindingen<br />Overeenkomsten:<br />Starten vanuit de ‘business’<br />‘Lagen’: processen, informatie, functies <br />UML notatie<br />Verschillen:<br />Detail en omvang<br />Nadruk op primair proces of ondersteuning<br />Richtlijnen<br />Wat mist nog?<br /><ul><li>Onderzoek (HO)</li></li></ul><li>Toelaten, inschrijven,<br />registreren<br />Plannen & beheren leerpaden<br />Doceren, begeleiden,<br />leren, toetsen<br />Onder-zoeken (WO)<br />Ontwikkelen & arrangeren leermiddelen<br />Beheer, planning, logistiek<br />Ondersteunende processen (HR, Financiën, etc.)<br />Ext. communiceren, rapporteren, verantwoorden<br />Grootste gemene deler: 8 hoofdprocessen<br />
 8. 8. Discrepantie processen vs cloud-diensten<br />De frameworks beschrijven vooral ‘corporate’ toerpassingen<br />Centraal (account)beheer<br />Toegang op basis van rollen (authenticatie, autorisatie)<br />Beschikbare cloud diensten enkel commercieel aangeboden<br />De meest bekende cloud-diensten zijn gericht op de individuele gebruiker (docent, leerling/student)<br />Eigen accountbeheer<br />Open toegang of zelf toegang voor derden regelen<br />Veelal gratis<br />Vooral inzetbaar in ‘ontwikkelen materialen’ en ‘onderwijs-leerproces’<br />
 9. 9. Toelaten, inschrijven,<br />registreren<br />Plannen & beheren leerpaden<br />Doceren, begeleiden,<br />leren, toetsen<br />Onder-zoeken (WO)<br />Ontwikkelen & arrangeren leermiddelen<br />Beheer, planning, logistiek<br />Ondersteunende processen (HR, Financiën, etc.)<br />Ext. communiceren, rapporteren, verantwoorden<br />Persoonlijke cloud-diensten<br />
 10. 10. Oplossing voor inventarisatie?<br />‘Corporate’ cloud-diensten rubriceren naar 8 hoofdprocessen<br />‘Persoonlijke’ cloud diensten rubriceren naar functie <br />
 11. 11. ‘Persoonlijke’ cloud diensten naar detailfunctie<br />Tekst-beheer (GoogleDocs, Vuzit, ....)<br />Audio-beheer (PodBean, Kiwi6, ....)<br />Foto-beheer (Flickr, ....)<br />Video-beheer (YouTube, ....)<br />Presentatie-beheer (SlideShare, ....)<br />Toets-beheer (ProProfs, ....)<br />Algemeen filebeheer (DropBox, ....)<br />Profiel-beheer (Hyves, Facebook, LinkedIn, ....)<br />Communicatie (Skype, Gmail, Twitter, ....)<br />Authenticatie (OpenId, ....)<br />Anders: .................<br />
 12. 12. En nu aan de slag!<br />
 13. 13. Tenslotte nog twee vragen .......<br />Op welke aspecten de cloud-diensten beschrijven?<br />Wensen m.b.t. toegankelijk maken/presenteren van bevindingen?<br />
 14. 14. Competence Solutions<br />Eric Kluijfhout<br />eric@competence-solutions.com<br />eric.kluijfhout<br />http://nl.linkedin.com/in/erickluijfhout<br />http://www.slideshare.net/eric.kluijfhout<br />attribution – non-commercial – share alike<br />

×