Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Dla Kogo?<br /><ul><li>Szkolenie to dedykowane jest przede wszystkim osobom, które chciałyby nabyć wiedzę i umiejętności z...
Osobom zajmującym się Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi, Zarządzaniem Talentami Managerom Zarządzającym Wiedzą, Managerom Zmi...
Osobom zajmującym sięInternetem a w sczególności :Social Media Managerom, Community Managerom, Media Planerom, Marketing M...
Wymagania wobec uczestników<br /><ul><li>Każdy z uczestników szkolenia musi mieć podczas zajęć dostęp do komputera ze spra...
Uczestnicy powinni być zaznajomieni z minimum podstawową obsługą komputera ( w tym programu MS Excell).</li></li></ul><li>...
Warsztat stanowi komplementarne wprowadzenie do podstaw paradygmatu badawczego Analizy Sieci Społecznych i poszerzonych a...
Warsztat stanowi komplementarne wprowadzenie do podstaw paradygmatu badawczego Analizy Sieci Społecznych i poszerzonych a...
Dane z internetu – logi, crawlery ( darmowe przykłady )
Inne źródła danych
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Warsztaty eksperckie analiza sieci społecznych

1,722 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Warsztaty eksperckie analiza sieci społecznych

 1. 1.
 2. 2. Dla Kogo?<br /><ul><li>Szkolenie to dedykowane jest przede wszystkim osobom, które chciałyby nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu sieci społecznych i SNA pozwalająca na praktyczne wykorzystanie ich w swoim środowisku pracy lub środowisku badawczym.
 3. 3. Osobom zajmującym się Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi, Zarządzaniem Talentami Managerom Zarządzającym Wiedzą, Managerom Zmiany, Konsultantom, Analitykom Biznesowym, HR Managerom, PR Managerom, osobom odpowiedzialnym za komunikację wewnętrzną, oraz za zewnętrzny i wewnętrzny wizerunek firmy, pracownikom firm marketingowych. Wszystkie osoby zajmujące się przemyślaną zmianą w organizacji powinny zdecydowanie przyjść.
 4. 4. Osobom zajmującym sięInternetem a w sczególności :Social Media Managerom, Community Managerom, Media Planerom, Marketing Managerom, PR Managerom, Brand Managerom, specjalistom z zakresu badań internetu, pracownikom domów mediowych i agencji social media, badaczom zjawisk społecznych oraz studentom chcącym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. </li></ul>2<br />
 5. 5. Wymagania wobec uczestników<br /><ul><li>Każdy z uczestników szkolenia musi mieć podczas zajęć dostęp do komputera ze sprawnym połączeniem wi-fi umożliwiającym bezpośrednie wykonywanie ćwiczeń, instalowanie oprogramowania oraz pakietem MS Excell.
 6. 6. Uczestnicy powinni być zaznajomieni z minimum podstawową obsługą komputera ( w tym programu MS Excell).</li></li></ul><li>Warsztaty- Program<br />4<br />
 7. 7. Warsztat stanowi komplementarne wprowadzenie do podstaw paradygmatu badawczego Analizy Sieci Społecznych i poszerzonych analiz w programie Pajek.<br />1. Teoria i Zastosowania:<br />Wstęp do paradygmatu analizy sieci społecznych Wprowadzenie podstawowych pojęć, modeli i statystyk z zakresu teorii sieci społecznych (45min)<br />Zastosowania. Przykłady zastosowań, analiz i rozwiązań z zakresu analizy sieci społecznych na przykładach case study (90min)<br /><ul><li>Pierwsza część warsztatu ( Teoria i Zastosowania) ma za zadanie zaznajomić uczestników z podstawowymi pojęciami, teoriami i statystykami z zakresu SNA, oraz ich praktycznym wykorzystaniem na różnych polach. Dzięki wiedzy nabytej w tej części uczestnicy zdobędą odpowiedni background niezbędny do prawidłowego korzystania z oprogramowania i późniejszej interpretacji wyników badań SNA.</li></ul> 2. Przygotowanie badania:<br />aplikacje do analizy i wizualizacji sieci społecznych Przegląd aplikacji związanych z sieciami społecznymi ( 90 min) . <br />Przygotowywanie badania i dobór metody pozyskiwania danych w analizie sieci społecznych. Część praktyczno teoretyczna (45min)<br /><ul><li>Druga część warsztatu odpowiada etapowi przygotowywania badania od wyboru najodpowiedniejszego narzędzia, poprzez zaplanowanie badania do etapu wyboru metody zbierania danych. Po tej części warsztatu uczestnicy będą w stanie samodzielnie zaplanować swoje badanie z zakresu analizy sieci społecznych oraz posiądą wiedzę na temat najpopularniejszego na rynku oprogramowania służącego analizie i wizualizacji sieci społecznych</li></ul>5<br />
 8. 8. Warsztat stanowi komplementarne wprowadzenie do podstaw paradygmatu badawczego Analizy Sieci Społecznych i poszerzonych analiz w programie Pajek<br /> 3. Pozyskiwanie danych sieciowych (90min)<br /><ul><li>Ankiety -Przygotowywanie ankiety do zbierania danych relacyjnych w organizacji
 9. 9. Dane z internetu – logi, crawlery ( darmowe przykłady )
 10. 10. Inne źródła danych
 11. 11. Zbieranie dodatkowych danych o kontekście sieci: tworzenie strukturalizowanych wywiadów, wyszukiwanie danych zastanych, narzędzia do pozyskiwania danych z Internetu.
 12. 12. Trzecia część warsztatu przygotowuje uczestników do konstruowania ankiet wykorzystywanych w badaniach sieci w organizacjach. Obejmuje przygotowanie ankiet w formacie excell(mailing), ankiet online (emisja, mailing) oraz ankiet do metody PAPI. Podczas bloku omówione zostaną konstrukty, wymiary i sposoby zadawania pytań. Uczestnicy zostaną zaznajomieni z darmowymi i komercyjnymi systemami służącymi do konstruowania ankiet i zbierania danych tą metodą. </li></ul>6<br />
 13. 13. Warsztat stanowi komplementarne wprowadzenie do podstaw paradygmatu badawczego Analizy Sieci Społecznych i poszerzonych analiz w programie Pajek<br />4.Pajek - część I : Wprowadzenie do aplikacji. (135min)<br /><ul><li>Czwarta część warsztatu jest wprowadzeniem do programu Pajek, obejmującym :
 14. 14. Omówienie funkcjonalności oprogramowania
 15. 15. Podstawowy tworzenia, importu i zarządzania zbiorami danych.
 16. 16. Podstawowe analizy i wizualizacje
 17. 17. Oprogramowanie wspomagające pracę w programie Pajek</li></ul>5. Pajek - część II : Praktyczna analiza danych (135min)<br /><ul><li>Piąta część obejmuje średniozaawansowane analizy w programie PAJEK :
 18. 18. Różne rodzaje danych w PAJEK’u, Redukcja sieci, analizy makro i mikro w sieci
 19. 19. Tworzenie zbiorów danych z atrybutami jednostek, segmentacja wizualna sieci
 20. 20. Rozszerzone analizy, tworzenie makr i wizualizacji 3d
 21. 21. Oprogramowanie wspomagające zaawansowaną pracę w programie Pajek.</li></ul>7<br />
 22. 22. Warsztat stanowi komplementarne wprowadzenie do podstaw paradygmatu badawczego Analizy Sieci Społecznych i poszerzonych analiz w programie Pajek<br />6. Wprowadzenie do narzędzi Network Workbench i NetDraw:(45 min)<br /><ul><li>Podczas tej części warsztatów uczestnicy zaznajomieni zostaną na poziomie podstawowymi z podstawową wiedzą dotyczącą dwóch programów służących analizie sieci społecznych. Przedstawienie unikalnych funkcjonalności ( i zastosowań) dla obu programów oraz możliwości integracji danych sieciowych pomiędzy aplikacjami.</li></ul>7. Ewaluacja sieci społecznych:(90min)<br /><ul><li>Podczas tej części warsztatów na przykładzie kilku case study i realnych danych uczestnicy wraz z pomocą trenera uczyć będą się praktycznego wykorzystania poznanych narzędzi i metod do ewaluacji i tworzenia rekomendacji na bazie sieci społecznych przy użyciu danych pochodzących z różnych źródeł. </li></ul>Ćwiczenia z case study:<br /><ul><li>Organizacje - określanie wąskich gardeł komunikacji, kluczowych osób w organizacji, optymalizacja sieci procesów, zarządzanie talentami na bazie danych intranetowych .
 23. 23. Internet – Fora i blogi : wyłanianie trendsetterów, określanie komponentów dyskusji internetowych, Elementy analizy treści internetowych.
 24. 24. Tworzenie raportów podsumowujących i programów zaradczych Przygotowywanie scenariuszy działań kryzysowych przy wykorzystaniu poznawanych podczas warsztatu metod i narzędzi.- zadania warsztatowe.</li></li></ul><li>O Trenerze<br /><ul><li>Doktorant środowiskowych studiówdoktoranckich SWPS i Instytutu Psychologii PAN, absolwent Instytutu Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
 25. 25. Naukowo zajmuje się dynamicznymi sieciami społecznymi w kontekście psychologicznych aspektów przywództwa. Swoją wiedzę akademicką zawsze stara się łączyć z praktycznymi rozwiązaniami dedykowanymi biznesowi. Specjalista w dziedzinie konsultingu marketingowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jako niezależny specjalista, we współpracy z instytutami badawczymi oraz firmami konsultingowymi zrealizował szereg komercyjnych projektów badawczych i doradczych. Od 2003 roku zajmuje się analizą sieci społecznych, ostatnio aktywnie włącza się w popularyzację i rozwój tego paradygmatu naukowego w Polsce. Założył pierwszą w Polsce grupę dyskusyjną poświęconą SNA oraz grupę Biznes Social Network Analysis. Współtwórca agencji badawczej zajmującej się badaniami internetu z wykorzystaniem analizy sieci społecznych Interactive Research Center Sp. z o.o. .
 26. 26. Jako wykładowca akademicki pracuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i w Akademi Pedagogiki Specjalnej. Od maja 2011 odpowiedzialny za część wykładowo-ćwiczeniową kursu Analiza Sieci Społecznych w Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.
 27. 27. Członek University-Community Partnership for Social Action Research Network, International Network for Social Network Analysis.  </li></ul>Mariusz Rafał Karbowski<br />9<br />
 28. 28. 10<br />Terminy i Koszty<br />Najbliższy termin Warsztatu Eksperckiego to 2-3 lipca 2011<br />Koszt 960 zł netto + VAT ( 23%)<br />Wszyscy uczestnicy po ukończeniu warsztatu otrzymują certyfikat wraz z kompletem materiałów szkoleniowych i oprogramowaniem.<br />*- Jeżeli jesteś zainteresowany kolejnymi terminami – napisz sna-biz@sna-biz.pl<br />

×