Projektplan trollhättan4

325 views

Published on

Trollhättan 4

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
325
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projektplan trollhättan4

  1. 1. Lokalt utvecklingsprojekt i KRUtProjektplan för kommun* TrollhättanVårt lokala utvecklingsprojekt innehåller följande spår: Kulturell mångfald Reell integration Unga talangerBeskriv nytänket i projektet* Tanken  är  att  fler  elever  med   funktionshinder  och  fler  elever  med  olika   kulturell  bakgrund,  ska  få  kontakt  med   såväl  pedagogerna  från  N3,  deras   verksamhetsområden  och  andra  elever   som  redan  är  välintegrerade  i  N3:s   verksamhet.  För  de  unga  talangerna  blir   detta  ett  tillfälle  att  möta  sin  konstform   under  nya  förutsättningar  vilket   förhoppningsvis  kan  väcka  intressanta   frågor  om  det  egna  och  andras   konstnärliga  uttryck.     Våra  kreativa  coacher  kommer  att  vara   inblandade  i  projektet  och  erbjuda   coaching  till  elever  som  vill  fortsätta  –   kanske  med  egna  projekt  -­‐  efter   terminsslut.   Vi  kommer  att  använda  för  oss  ny  teknik   som  smartboards  för  att  t.ex.  skapa   elektronisk  musik  och  arbeta  med  dans   och  rörlig  bild.  Vi  vill  också  dokumentera   vårt  projekt  ordentligt  med  hjälp  av  digital   teknik.  Utveckling kommer ske med hjälp av Entreprenörskap Teknik Annat ange: Bredda samarbetenUtgångsläget/Udgangspunktet* Vår  önskan  att  få  fler  barn  med  barn  med   olika  kulturell  bakgrund  och  med  olika   typer  av  funktionshinder.    Vision* N3  mötesplats  för  ung  Kultur  
  2. 2. Vårt  uppdrag  är  att  stimulera  och  värna   varje  människas  skapande,  kreativa  och   gestaltande  förmåga.  Vår  utgångspunkt  är   allas  rätt  till  ett  expressivt  liv.     N3  skall  vara  en  Kreativ  möteplats  där  alla   människor  kan  förverkliga  sina  drömmar   och  skapa  sin  egen  framtid.      KRUt  projektet  är  en  del  av  N3s   utvecklingsarbete  där  de  3  spåren,  reell   integration,  unga  talanger  och  kulturell   mångfald  är  prioriterade  områden.    Mätbart mål/Målbart mål* Fler  funktionshindrade  och  fler  elever   med  olika  kulturell  bakgrund  i  vår   verksamhetMilepæler/ Delmål/ MilestonesMålgrupp* En  särskoleklass,  en  klass  med  stor   kulturell  mångfald.  Åk  4-­‐5.Antal deltagande barn/ Två  skolklasser  och  några  ungdomar* kulturskoleelever.Tidsplan* Läsåret  2011-­‐12   Två  klasser,  en  särskoleklass  och  en  klass   från  den  invandrartäta  stadsdelen   Kronogården,  kommer  ges  tillfälle  att   möta  några  av  N3:s  pedagoger  en  gång  i   veckan.  Pedagogerna  kommer  först  ut  till   skolan  där  de  möter  eleverna  tillsammans   med  deras  ordinarie  lärare  vid  flera   tillfällen.  Därefter  fortsätter   undervisningen  i  N3:s  lokaler,  då  kommer   både  ordinarie  lärare  och  elevernas   föräldrar  att  delta.  Till  undervisningen  på   N3  kommer  dessutom  några  unga  talanger   -­‐  elever  med  hög  ambitionsnivå  och  stort   intresse  för  sin  konstform  -­‐  att  bjudas  in.     Träffarna  kommer  att  avslutas  med  någon   form  av  utåtriktad  verksamhet,  men  fokus   kommer  att  ligga  på  mötet  med  eleverna.       Projektet  ses  som  ett  pilotprojekt.    Økonomi/budget Projektet  ryms  inom  vår  ordinarie  budget,  (intäkter/utgifter, eller tid)* inom  uppdragen  N3  Kulturskola  och  N3   Kulturbyrå.Kontaktperson/projektledare i Lina  Karlssonprojektet (lärare)*Projektorganisation
  3. 3. Antal deltagande lärare (inte 8-­‐10bara KRUtare)*Dokumentation av projektet* Vi  kommer  att  arbeta  med  digital  teknik,  vi  ”Från idé till presentation på har  t.ex.  tillgång  till  smartboards  och  slutkonferens” datorer.  Vi  kommer  att  dokumentera  med   hjälp  av  ljudinspelningar,  foto  och  film,   samt  skriftligt.  Vi  tycker  att  det  är  viktigt   att  eleverna  deltar  i  både  dokumentation   och  kontinuerlig  utvärdering.Andra intressenter/intressentanalysFramgångsfaktorernaRisker Kan  vara  svårt  att  få  kollegor  som  inte   deltar  som  pedagoger  att  ändå  känna  sig   delaktiga.  *= obligatorisk uppgift. Övrigt är frivilliga uppgifter som är bra att diskutera.OBS! Att alla kostnader som uppstår i och med era lokala utvecklingsprojektbekostas lokalt.Fem förutsättningar för förändring: • Samarbejde på tværs av ämnesgrupper/fag • Villighed til risiko/risker • Tid • Læring • Samtidighed (projekt som sker parallellt)Tänk på att: • Vision är en bild av ett framtida önskat tillstånd. Den innehåller också någon form av kommentar om varför människor ska sträva i visionens riktning. Visionen ska vara • lätt att föreställa sig • ge positiva känslor • möjlig att uppnå • tydlig men flexibel • lätt att kommunicera • långsiktig • Mätbart mål kan i utvecklingsprojekt förändras. Dock är det viktigt att man kan följa detta i er dokumentation. • Det endast är fantasin som sätter gränser vad gäller er dokumentation av projektet
  4. 4. Er projektplanen ska finnas klar på www.krut.eu under ”Lokalautecklingsprojekt” senast den 15 maj 2011. Spara den som enPDF-fil innan ni lägger ut den!  

×