SlideShare a Scribd company logo
1 of 83
KurumsalSosyalSorumluluk ve Sosyal Medya Ayşe Kök
Ajanda Sosyal medya KSS 2.0 ve örnekleri Başarılı KSS için 5 Sosyal Medya Sırrı
Ajanda Sosyal medya
“ Gelecek aslında burada, sadece eşit dağılmış durumda değil. William Gibson ‘Cyberspace’ terimini bulan Kanadalı Sci-fi yazarı
Bireyler Üretim İş gücü Ulaşım ArzCHAIN Tesisler 21. Yüzyıl ENSTRÜMENTAL BAĞLI ZEKİ Artık, hemen hemen her şeyin durumunu ölçme, hissetme ve görme imkanımız var.  Bireyler ve sistemler artık tamamen yeni şekillerde iletişim halindedirler. Değişikliklere çabuk cevap verebiliyor ve bazı durumları öngörerek daha iyi sonuç alabiliyoruz. Teknoloji
6
Dijital medya nedir? Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Thumbs-up_position.jpg, Steven H. Keys and http://www.keysphotography.com, http://en.wikipedia.org/wiki/File:OK_Sign.jpg, http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_gesture02.jpg, Lisans- Creative Commons ShareAlike 2.0 http://www.filmstudion.se/This_01.jpg
Sadece web deĞİL… Herhangi bir dijital araçla sağlanan iletişim
“ Medya mesajdır. Ünlü Kanadalı düşünür Marshall McLuhan’ın söylediği gibi;içerikten ziyade kullanılan medya hayatı değiştiriyor. Kaynak: The Medium is the Massage, Marshall McLuhan and Quentin Fiore Bantam Books, 1967 ,watch Kaynak: Understanding Media: The Extensions of Man, Marshall McLuhan, McGraw-Hill, 1964
“ Teknoloji, güç dengesini editörlerden ve yayıncılardan, ‘medya elitleri’ ne doğru değiştirmektedir. Şimdikontrolü ele geçiren bireylerdir. Kaynak: Wired 14.07, July 2006, “His Space,” Spencer Reiss http://www.wired.com/wired/archive/14.07/murdoch.html
Kaynak: http://internetworldstats.com/ StatistiklerAralık 2010’da Wikipedia’dan alınmıştır. http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Internet_users_en_2007.PNG dstats.com/
En önemli araç, ABD 2010 Kaynak: http://www.edisonresearch.com/home/archives/2010/04/the_infinite_dial_2010_use_of_social_media_explodes.php http://www.edisonresearch.com/home/archives/Q3%20Media%20Perceptions%20-%20large%20slides%20_2_.pdf
http://mashable.com/2011/01/04/internet-surpasses-television-as-main-news-source-for-young-adults-study/ Internet ABD’de gençler için Ana haber kaynağı olarak Internet’i geçmiş durumda 2010: 30 yaşın altındakilerin 65% i için,Internet ana haber kaynağı 2007’desadece 34% TV ana haber kaynağı olarak sadece52% 2007 was 68%
Ocak 2011 Kaynak: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/
“ 2010 Haziran’da, ortalama, bir kişi Internet’te geçirdiği, her 4.5 dakikadan 1 dakikasını, blogveyasosyal paylaşım sitelerinde geçirmiştir. The Nielsen Kaynak: http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007797
16 Amerika’da sosyal medya kullanıcılarının üçte ikisi, iş dünyasını, kendi seslerini duyurarak etkileyebileceklerini düşünmektedirler (2009 Cone Yeni Medya Çalışması). Katılımcıların 79% u, eğer firmaların hangi alanda gönüllülük faaliyetlerinde bulunduklarını seçme şansları olsaydı, sosyal medya sayesinde bir alanda onlara destek olacaklarını bildirmişlerdir.
Sosyal Medya Kullanımı Sosyal medya araçlarını kullanan yaş grupları (%) En çok kullanılan araçlar (%) Kaynak: SOCIAL MEDIAMARKETING INDUSTRY REPORT - How Marketers Are Using Social Media to Grow Their Businesses MA R C H 2 0 0 9, M I C H A E L A . S T E L Z N E R
Kullanıcıları ’elçi’ ye dönüştüren düşünen Eyleme geçmeye hazır meşgul beğenen birey EYLEM farkında Sosyal Megafon
Ajanda Sosyal medya KSS 2.0 ve örnekleri
KSS’i nasıl tanımlarsınız? Sosyal problemlerin çözümü? Güvenilir ürünler? Yardımseverlik? Çevresel etki? Risk yönetimi? İnsan kaynakları? Çalışanların gönüllülüğü? Sürdürülebilir gelişim? Etik anlayış? Kurumsal yönetim? Şeffaflık? Sponsorluk? Halkla ilişkiler? Orijinal tanım-Dr. Kellie McElhaney, Haas School of Business, 2009
KSS’nin Çeşitli Tanımları Fırsatların değerlendirilmesi ve ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerden ötürü ortaya çıkan risklerin yönetilmesiyle, uzun vadeli değer yaratmaya yönelik bir iş yapma yaklaşımı Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi Firmaların sosyal endişelerini ticari faaliyetleri ve müşterileriyle olan ilişkilerine gönüllü olarak entegre ettikleri bir kavramAvrupa Komisyonu İş dünyasının gücünün daha iyi bir dünya yaratmak için kullanılmasıNet Impact Dr. Kellie McElhaney, Haas School of Business
Stratejik Düşünme– KSS’nin Daha İyi Bir Tanımı   “KSS, değer yaratmak ve pozitif bir sosyal değişim yaratmak için, firmaların günlük faaliyetleriyle birlikte yürüyen, ana iş hedeflerini destekleyen ve esas yeterliliklerini kullanmalarını sağlayan bir strateji” Dr. Kellie McElhaney, Haas School of Business, 2009
23
Web 1.0 veKSS 1.0 KSS 1.0 ,[object Object]
Traidcraft vb. yenilikçiler
Walmart vb. ana oyuncular
Standard KSSkodları & kurallarıWeb 1.0 ,[object Object]
Netscape vb. yenilikçiler
Microsoft vb. ana oyuncular
Standard PC donanım & yazılım,[object Object]
İşbirlikçi ağlar
Kullanıcı katılımı
Sosyal medya
Bilgi organizasyonu
Beta testleri
Yeni bir felsefeKSS 2.0 ,[object Object]
Yenilikçi ortaklıklar
Paydaşların katılımı
Eş-zamanlı raporlama
Sosyal kuruluş
Yeni iş modelleri,[object Object]
İşin Yeni DNA sı: KSS 2.0 KSS 2.0 Modeli Hedef Göstergeler DNA Kodu Değer yaratma Ekonomik gelişim Faydalı ürünler Şeffaflık Kurumsal verimlilik İyi yönetim Etik anlayış Toplumsal katkı Hayırseverlik Paydaşların katılımı Yenilenebilir kaynaklar Çevresel bütünlük Sürdürülebilir ekosistemler Wayne Visser, 2008
KSS 1.0 ve KSS 2.0 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ,[object Object]
Riske dayalı
İmaj odaklı
Uzmanlaşmış
Standard
Marjinal
BatılıKurumsal Sürdürülebilir Sorumluluk ,[object Object]
Ödüle dayalı
Performans odaklı
Entegre
Çeşitlendirilmiş
Ölçülebilir
GlobalWayne Visser, 2008
KSS 2.0 nin Önündeki Zorluk Web 2.0 gibi, KSS 2.0 nin de başarısı şunlara bağlı olacaktır: K = Kapsamlı S = Sosyal S = Sorumlu 2 = Global ve Yöresel 0 = Sirküler
DOT: Organizasyon Yapisi Digital Opportunity Trust (DOT)Merkez: Ottawa, Kanada DOT, teknolojinin etkin kullanımı sayesinde, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki bireyler için eğitim, ekonomik, ve girişimcilik imkanlarının yaratılmasını sağlar. 4 kıtada 11 ülkede Yerel faaliyetler- Yerel örgütlenme, ortak bir hedef, uzun vadeli planlar www.dotrust.org
DOT Ekibi  Janet Longmore Genel Müdür  Jane Jamieson Genel Başkan  Grant Thomasİş Geliştirme Müdürü Erlinda Saculles Finans Direktörü  Tony Vetter Operasyonlardan sorumlu müdür Gerard van der Burg        BT Direktörü Terrie Lynn Thompson         Araştırmacı Rami Al-Karmi   Ürdün         Frank Shi          Çin Violette Uwamutara Rwanda Gillian Brewin  Ethiopia, Kenya Sherry Youseff  Mısır  MarthaAliciaRamos Meksika MarianneBitar Lübnan  Nuria Arias ABD
@ Program Modeli Projeler aracılığıyla teknoloji kullanımı ,[object Object]
Yeni kuruluşlar
OkullarÖzel kuruluşlar& Topluluklar Eğitimcinin eğitimi Topluluklar Çözüm Ortakları Gönüllüler Yerel program ekibi www.dotrust.org
DOT Türkiye Stratejik Ortaklıklar & Programlar ,[object Object]
Odak noktası: 1) Ekonomikgelişim; 2) KOBI lerin gelişimi; 3) Kurumsal sosyal sorumluluk & Liderlik gelişim programları
Uygulama: IBM : Corporate Service Corps (CSC)
Planlama:KOBI gelişim programları: teknoloji kullanımı, girişimcilerin ve KOBI lerin ekonomiye geri kazandırılması
Mevcut bağlar: Başbakanlık ofisi (e-Advisory Group), Özel Sektör Gönüllüler Derneği, İlgili Ticaret Odaları ve kuruluşlar,[object Object]
3 ortak çalışma sahası: özel sektör, teknoloji, eğitim
Özel sektör işbirliği:BM Bin yıl kalkınma hedefleri(MDG)
Ana sorunlar:Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İnsan hakları, Çalışan hakları, Çevre Koruma…vb
UNDP DOT & IBM CSC ortaklığı: Teknolojinin yerel ve ulusal kalkınma için kullanılması,[object Object]
YenilikçiKamu & Özel Sektör İşbirliği Modeli: CSC Türkiye Programı = IBM + DOT + UNDP Türkiye + Yerel Ticaret Odaları/Teknoparklar,[object Object]
Faaliyet Alanları Stratejik Planlar/Eylem Planları/ Modellerin Geliştirilmesi Teknoparklar Turizm sektörünün gelişimi BT Strateji & e-devlet hizmetlerinin yerel kuruluşlar için önerilmesi IBM ‘Akıll Şehir’ çözüm önerisinin getirilmesi Inovasyon ve Ar-Ge amaçlı sanal ağların kurulması KOBI ler için strateji ve teknolojik çözüm önerileri Web sayfası önerileri Workshop / sunumlar 37
CSC Ekipleri 38
Ülke (Kısıtlı erişim) Ülke-(Açık erişim) Program Alanları Teknolojiye Yatırım Sosyal paylaşım siteleri Browser ve Mobil Erişim Intranet Sosyal içerik & Öğrenme
KullandığımızAraçlar Diğer sosyal sistemlerle bağlantı kurmamızı sağlayan ‘widget’ lar Veri tabanı Twitter MS SharePoint ERP Doküman yönetimi CRM Open Source Topluluk uygulamaları
Tablet Versiyonu:Yakında- 1. Çeyrek Navigasyon unsurlarının eklenmesi Logo Kurum içinde ne olup bittiğinden haberdar olma Arka plan Ekip çalışma alanları
42
43
44
45
46 Araştırma Soruları: Sosyal medya, IBM çalışanları tarafından gönüllülük projeleri kapsamında ne şekilde kullanılmaktadır? Bu araçları bu kapsamda kullanmanın artı ve eksileri nelerdir?
“Sosyal medyayı sadece CSC kapsamında sosyal amaçlı kullanılan bir şey olarak değil, daha çok bir çalışma şekli olarak görmeyi tercih ederim. Sürekli olarak bilgi paylaşımını sağlayarak öncü olmaya çalışıyorum, ancak diğerlerinin katılımı da önemli tabii, onları da teşvik etmenin bir sırrı var mı acaba?” 47
48 “Sosyal medyanın kullanımı, aynı zamanda ekip oluşum süreçlerinin ve dinamiklerinin desteklenmesi ve farklı kültürlerden kişilerle etkileşim sağlanması açısından çok faydalıdır.“

More Related Content

What's hot

Markalar İçin Sosyal Medya Kullanımı
Markalar İçin Sosyal Medya KullanımıMarkalar İçin Sosyal Medya Kullanımı
Markalar İçin Sosyal Medya Kullanımısosyalmedyakulubu
 
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptx
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptxE-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptx
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptxJean Cedric Lagou
 
öRgütsel güven
öRgütsel güvenöRgütsel güven
öRgütsel güvennilayy03
 
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
Dijital Pazarlama ve Sosyal MedyaDijital Pazarlama ve Sosyal Medya
Dijital Pazarlama ve Sosyal MedyaMehmet Cebeci
 
Kurumsal Kimlik, iİmaj ve iİtibar Yönetimi
Kurumsal Kimlik, iİmaj ve iİtibar YönetimiKurumsal Kimlik, iİmaj ve iİtibar Yönetimi
Kurumsal Kimlik, iİmaj ve iİtibar YönetimiMerve Şahin
 
Pazarlama işlevi
Pazarlama işleviPazarlama işlevi
Pazarlama işleviMert Erkol
 
Örgütsel Güven-Kuramsal Çerçeve
Örgütsel Güven-Kuramsal ÇerçeveÖrgütsel Güven-Kuramsal Çerçeve
Örgütsel Güven-Kuramsal ÇerçeveDeniz Dirik
 
Turkcell swot ve pest analizi
Turkcell swot ve pest analiziTurkcell swot ve pest analizi
Turkcell swot ve pest analiziNecip Toprak
 
Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukKurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukKeskin Bicak
 
Reklamcılık Projesi
Reklamcılık ProjesiReklamcılık Projesi
Reklamcılık ProjesiGozde Ozata
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Sosyal SorumlulukKurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Sosyal SorumlulukInanc Alikilic
 
Kurumsal İtibar ve Yönetimi
Kurumsal İtibar ve YönetimiKurumsal İtibar ve Yönetimi
Kurumsal İtibar ve YönetimiMehmet Erduğan
 
Kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etik
Kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etikKurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etik
Kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etikilker serdar
 
Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven
Örgütsel Adalet ve Örgütsel GüvenÖrgütsel Adalet ve Örgütsel Güven
Örgütsel Adalet ve Örgütsel GüvenYILDIR YILDIRIM
 
"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu
"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu
"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu4. Boyut Akademi
 
Arçelik Sosyal Sorumluluk Projesi
Arçelik Sosyal Sorumluluk ProjesiArçelik Sosyal Sorumluluk Projesi
Arçelik Sosyal Sorumluluk ProjesiBerk Barlak
 
Stratejik İletisim ve Halkla İliskiler ( PR) Nedir?
Stratejik İletisim ve Halkla İliskiler ( PR) Nedir? Stratejik İletisim ve Halkla İliskiler ( PR) Nedir?
Stratejik İletisim ve Halkla İliskiler ( PR) Nedir? GIS Consult
 
Sosyal Sorumluluk Sunumu
Sosyal Sorumluluk SunumuSosyal Sorumluluk Sunumu
Sosyal Sorumluluk SunumuMerve Şahin
 

What's hot (20)

Markalar İçin Sosyal Medya Kullanımı
Markalar İçin Sosyal Medya KullanımıMarkalar İçin Sosyal Medya Kullanımı
Markalar İçin Sosyal Medya Kullanımı
 
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptx
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptxE-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptx
E-ticaret sunumu - Cedric Lagou [562920922].pptx
 
öRgütsel güven
öRgütsel güvenöRgütsel güven
öRgütsel güven
 
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
Dijital Pazarlama ve Sosyal MedyaDijital Pazarlama ve Sosyal Medya
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
 
Kurumsal Kimlik, iİmaj ve iİtibar Yönetimi
Kurumsal Kimlik, iİmaj ve iİtibar YönetimiKurumsal Kimlik, iİmaj ve iİtibar Yönetimi
Kurumsal Kimlik, iİmaj ve iİtibar Yönetimi
 
Pazarlama işlevi
Pazarlama işleviPazarlama işlevi
Pazarlama işlevi
 
Örgütsel Güven-Kuramsal Çerçeve
Örgütsel Güven-Kuramsal ÇerçeveÖrgütsel Güven-Kuramsal Çerçeve
Örgütsel Güven-Kuramsal Çerçeve
 
Turkcell swot ve pest analizi
Turkcell swot ve pest analiziTurkcell swot ve pest analizi
Turkcell swot ve pest analizi
 
Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukKurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk
 
Reklamcılık Projesi
Reklamcılık ProjesiReklamcılık Projesi
Reklamcılık Projesi
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Sosyal SorumlulukKurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 
Kurumsal İtibar ve Yönetimi
Kurumsal İtibar ve YönetimiKurumsal İtibar ve Yönetimi
Kurumsal İtibar ve Yönetimi
 
Kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etik
Kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etikKurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etik
Kurumsal sosyal sorumluluk, is etigi ve etik
 
Kurumsal İmaj
Kurumsal İmajKurumsal İmaj
Kurumsal İmaj
 
Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven
Örgütsel Adalet ve Örgütsel GüvenÖrgütsel Adalet ve Örgütsel Güven
Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven
 
"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu
"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu
"4B Genç Profesyoneller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Raporu
 
Arçelik Sosyal Sorumluluk Projesi
Arçelik Sosyal Sorumluluk ProjesiArçelik Sosyal Sorumluluk Projesi
Arçelik Sosyal Sorumluluk Projesi
 
Stratejik İletisim ve Halkla İliskiler ( PR) Nedir?
Stratejik İletisim ve Halkla İliskiler ( PR) Nedir? Stratejik İletisim ve Halkla İliskiler ( PR) Nedir?
Stratejik İletisim ve Halkla İliskiler ( PR) Nedir?
 
Medya Planlama
Medya PlanlamaMedya Planlama
Medya Planlama
 
Sosyal Sorumluluk Sunumu
Sosyal Sorumluluk SunumuSosyal Sorumluluk Sunumu
Sosyal Sorumluluk Sunumu
 

Viewers also liked

Ekranlar Olmadan Sosyalleş Sosyal Sorumluluk Projesi
Ekranlar Olmadan Sosyalleş Sosyal Sorumluluk ProjesiEkranlar Olmadan Sosyalleş Sosyal Sorumluluk Projesi
Ekranlar Olmadan Sosyalleş Sosyal Sorumluluk ProjesiFatma Kaya
 
üLker swot anali̇zi̇
üLker swot anali̇zi̇üLker swot anali̇zi̇
üLker swot anali̇zi̇giresunadem
 
SWOT VE PEST ANALİZİ - ÜLKER / YILDIZ HOLDİNG
SWOT VE PEST ANALİZİ - ÜLKER / YILDIZ HOLDİNGSWOT VE PEST ANALİZİ - ÜLKER / YILDIZ HOLDİNG
SWOT VE PEST ANALİZİ - ÜLKER / YILDIZ HOLDİNGFurkan Özgür
 
ASLI ŞENGÜL PEST ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ
ASLI ŞENGÜL PEST ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ ASLI ŞENGÜL PEST ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ
ASLI ŞENGÜL PEST ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ snglasli
 
Mavi̇ jeans swot anali̇zi̇
Mavi̇ jeans swot anali̇zi̇Mavi̇ jeans swot anali̇zi̇
Mavi̇ jeans swot anali̇zi̇Berna Birkan
 
ASLI ŞENGÜL SWOT ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ
ASLI ŞENGÜL SWOT ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ ASLI ŞENGÜL SWOT ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ
ASLI ŞENGÜL SWOT ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ snglasli
 

Viewers also liked (11)

Ekranlar Olmadan Sosyalleş Sosyal Sorumluluk Projesi
Ekranlar Olmadan Sosyalleş Sosyal Sorumluluk ProjesiEkranlar Olmadan Sosyalleş Sosyal Sorumluluk Projesi
Ekranlar Olmadan Sosyalleş Sosyal Sorumluluk Projesi
 
üLker swot anali̇zi̇
üLker swot anali̇zi̇üLker swot anali̇zi̇
üLker swot anali̇zi̇
 
Swot anali̇zi̇ örneği̇
Swot anali̇zi̇ örneği̇ Swot anali̇zi̇ örneği̇
Swot anali̇zi̇ örneği̇
 
SWOT VE PEST ANALİZİ - ÜLKER / YILDIZ HOLDİNG
SWOT VE PEST ANALİZİ - ÜLKER / YILDIZ HOLDİNGSWOT VE PEST ANALİZİ - ÜLKER / YILDIZ HOLDİNG
SWOT VE PEST ANALİZİ - ÜLKER / YILDIZ HOLDİNG
 
ASLI ŞENGÜL PEST ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ
ASLI ŞENGÜL PEST ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ ASLI ŞENGÜL PEST ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ
ASLI ŞENGÜL PEST ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ
 
Mavi̇ jeans swot anali̇zi̇
Mavi̇ jeans swot anali̇zi̇Mavi̇ jeans swot anali̇zi̇
Mavi̇ jeans swot anali̇zi̇
 
ASLI ŞENGÜL SWOT ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ
ASLI ŞENGÜL SWOT ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ ASLI ŞENGÜL SWOT ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ
ASLI ŞENGÜL SWOT ANALİZİ VE ÖRNEKLERİ
 
Halkla i̇lişkiler projesi örneği
Halkla i̇lişkiler projesi örneğiHalkla i̇lişkiler projesi örneği
Halkla i̇lişkiler projesi örneği
 
Digital in 2017: Western Asia
Digital in 2017: Western AsiaDigital in 2017: Western Asia
Digital in 2017: Western Asia
 
2017 Digital Yearbook
2017 Digital Yearbook2017 Digital Yearbook
2017 Digital Yearbook
 
Digital in 2017 Global Overview
Digital in 2017 Global OverviewDigital in 2017 Global Overview
Digital in 2017 Global Overview
 

Similar to Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sosyal Medya

irketler Sosyal letmecilii Kucaklamal m Vaka Analizi irke.pdf
irketler Sosyal letmecilii Kucaklamal m Vaka Analizi irke.pdfirketler Sosyal letmecilii Kucaklamal m Vaka Analizi irke.pdf
irketler Sosyal letmecilii Kucaklamal m Vaka Analizi irke.pdfaarthitimesgd
 
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Education PowerPoints
 
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Karel Van Isacker
 
İK'cılar için Sosyal Medya Zirvesi
İK'cılar için Sosyal Medya ZirvesiİK'cılar için Sosyal Medya Zirvesi
İK'cılar için Sosyal Medya ZirvesiIpek Aral
 
AJANSLARDA_ORGANIZASYON_VE_YONETIM.pdf
AJANSLARDA_ORGANIZASYON_VE_YONETIM.pdfAJANSLARDA_ORGANIZASYON_VE_YONETIM.pdf
AJANSLARDA_ORGANIZASYON_VE_YONETIM.pdfHandanGlerpliki2
 
İşletmeler için Sosyal Medya
İşletmeler için Sosyal Medya İşletmeler için Sosyal Medya
İşletmeler için Sosyal Medya THKÜ
 
Sosyal Ağ Kavramı | Yrd. Doc. Dr. Aykut Arıkan | PTMS İlaç Sektörü Sosyal Ağl...
Sosyal Ağ Kavramı | Yrd. Doc. Dr. Aykut Arıkan | PTMS İlaç Sektörü Sosyal Ağl...Sosyal Ağ Kavramı | Yrd. Doc. Dr. Aykut Arıkan | PTMS İlaç Sektörü Sosyal Ağl...
Sosyal Ağ Kavramı | Yrd. Doc. Dr. Aykut Arıkan | PTMS İlaç Sektörü Sosyal Ağl...Pharma Tailor Made Services
 
Sosyal Medya ve İK mayıs 2012
Sosyal Medya ve İK mayıs 2012Sosyal Medya ve İK mayıs 2012
Sosyal Medya ve İK mayıs 2012Ipek Aral
 
Sosyal medya ile değişen pazarlama anlayışları
Sosyal medya ile değişen pazarlama anlayışlarıSosyal medya ile değişen pazarlama anlayışları
Sosyal medya ile değişen pazarlama anlayışlarıTolga Çakmak
 
Mehmet Gözetlik Kurumsal Eğitim İçerikleri
Mehmet Gözetlik Kurumsal Eğitim İçerikleriMehmet Gözetlik Kurumsal Eğitim İçerikleri
Mehmet Gözetlik Kurumsal Eğitim İçerikleriMehmet Gozetlik
 
MENTOR-MK-SUNUM-2023.pdf
MENTOR-MK-SUNUM-2023.pdfMENTOR-MK-SUNUM-2023.pdf
MENTOR-MK-SUNUM-2023.pdfMustafa Kuğu
 
Sosyal medya ve kurumsal dönüşüm kalder 13. mas sempozyumu
Sosyal medya ve kurumsal dönüşüm kalder 13. mas sempozyumuSosyal medya ve kurumsal dönüşüm kalder 13. mas sempozyumu
Sosyal medya ve kurumsal dönüşüm kalder 13. mas sempozyumuIsmail Hakki Polat
 
Knowledge Management
Knowledge ManagementKnowledge Management
Knowledge ManagementGamze Saba
 
Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı - Br
Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı - BrSosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı - Br
Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı - BrŞirket Haberleri
 
Türkiye İnternet Raporu 2013
Türkiye İnternet Raporu 2013Türkiye İnternet Raporu 2013
Türkiye İnternet Raporu 2013Aytac Mestci
 
Sosyal Medya Krizi Neden Cikar Nasil Onlenir?
Sosyal Medya Krizi Neden Cikar Nasil Onlenir?Sosyal Medya Krizi Neden Cikar Nasil Onlenir?
Sosyal Medya Krizi Neden Cikar Nasil Onlenir?Ufuk Tarhan
 
Module4 4.1 presentation_version1.tr
Module4 4.1 presentation_version1.trModule4 4.1 presentation_version1.tr
Module4 4.1 presentation_version1.trTamunaNL
 

Similar to Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sosyal Medya (20)

irketler Sosyal letmecilii Kucaklamal m Vaka Analizi irke.pdf
irketler Sosyal letmecilii Kucaklamal m Vaka Analizi irke.pdfirketler Sosyal letmecilii Kucaklamal m Vaka Analizi irke.pdf
irketler Sosyal letmecilii Kucaklamal m Vaka Analizi irke.pdf
 
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
 
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
 
Neden Enterprise 2.0
Neden Enterprise 2.0Neden Enterprise 2.0
Neden Enterprise 2.0
 
İK'cılar için Sosyal Medya Zirvesi
İK'cılar için Sosyal Medya ZirvesiİK'cılar için Sosyal Medya Zirvesi
İK'cılar için Sosyal Medya Zirvesi
 
AJANSLARDA_ORGANIZASYON_VE_YONETIM.pdf
AJANSLARDA_ORGANIZASYON_VE_YONETIM.pdfAJANSLARDA_ORGANIZASYON_VE_YONETIM.pdf
AJANSLARDA_ORGANIZASYON_VE_YONETIM.pdf
 
Proje Sunumu
Proje SunumuProje Sunumu
Proje Sunumu
 
İşletmeler için Sosyal Medya
İşletmeler için Sosyal Medya İşletmeler için Sosyal Medya
İşletmeler için Sosyal Medya
 
Sosyal Medya ve İK
Sosyal Medya ve İKSosyal Medya ve İK
Sosyal Medya ve İK
 
Sosyal Ağ Kavramı | Yrd. Doc. Dr. Aykut Arıkan | PTMS İlaç Sektörü Sosyal Ağl...
Sosyal Ağ Kavramı | Yrd. Doc. Dr. Aykut Arıkan | PTMS İlaç Sektörü Sosyal Ağl...Sosyal Ağ Kavramı | Yrd. Doc. Dr. Aykut Arıkan | PTMS İlaç Sektörü Sosyal Ağl...
Sosyal Ağ Kavramı | Yrd. Doc. Dr. Aykut Arıkan | PTMS İlaç Sektörü Sosyal Ağl...
 
Sosyal Medya ve İK mayıs 2012
Sosyal Medya ve İK mayıs 2012Sosyal Medya ve İK mayıs 2012
Sosyal Medya ve İK mayıs 2012
 
Sosyal medya ile değişen pazarlama anlayışları
Sosyal medya ile değişen pazarlama anlayışlarıSosyal medya ile değişen pazarlama anlayışları
Sosyal medya ile değişen pazarlama anlayışları
 
Mehmet Gözetlik Kurumsal Eğitim İçerikleri
Mehmet Gözetlik Kurumsal Eğitim İçerikleriMehmet Gözetlik Kurumsal Eğitim İçerikleri
Mehmet Gözetlik Kurumsal Eğitim İçerikleri
 
MENTOR-MK-SUNUM-2023.pdf
MENTOR-MK-SUNUM-2023.pdfMENTOR-MK-SUNUM-2023.pdf
MENTOR-MK-SUNUM-2023.pdf
 
Sosyal medya ve kurumsal dönüşüm kalder 13. mas sempozyumu
Sosyal medya ve kurumsal dönüşüm kalder 13. mas sempozyumuSosyal medya ve kurumsal dönüşüm kalder 13. mas sempozyumu
Sosyal medya ve kurumsal dönüşüm kalder 13. mas sempozyumu
 
Knowledge Management
Knowledge ManagementKnowledge Management
Knowledge Management
 
Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı - Br
Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı - BrSosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı - Br
Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı - Br
 
Türkiye İnternet Raporu 2013
Türkiye İnternet Raporu 2013Türkiye İnternet Raporu 2013
Türkiye İnternet Raporu 2013
 
Sosyal Medya Krizi Neden Cikar Nasil Onlenir?
Sosyal Medya Krizi Neden Cikar Nasil Onlenir?Sosyal Medya Krizi Neden Cikar Nasil Onlenir?
Sosyal Medya Krizi Neden Cikar Nasil Onlenir?
 
Module4 4.1 presentation_version1.tr
Module4 4.1 presentation_version1.trModule4 4.1 presentation_version1.tr
Module4 4.1 presentation_version1.tr
 

More from Social Media Week Istanbul (11)

Mobil Ağlarda Kullanıcı Deneyimi
Mobil Ağlarda Kullanıcı DeneyimiMobil Ağlarda Kullanıcı Deneyimi
Mobil Ağlarda Kullanıcı Deneyimi
 
Smw istanbul presentation_baris_yilmazsoy
Smw istanbul presentation_baris_yilmazsoySmw istanbul presentation_baris_yilmazsoy
Smw istanbul presentation_baris_yilmazsoy
 
Sosyal Medya ve Değişen Tüketici Davranışları
Sosyal Medya ve Değişen Tüketici DavranışlarıSosyal Medya ve Değişen Tüketici Davranışları
Sosyal Medya ve Değişen Tüketici Davranışları
 
Babylon: Müzik Birleştirir
Babylon: Müzik BirleştirirBabylon: Müzik Birleştirir
Babylon: Müzik Birleştirir
 
Babylon: Müzik Birleştirir
Babylon: Müzik BirleştirirBabylon: Müzik Birleştirir
Babylon: Müzik Birleştirir
 
Sosyal Medyada Muhalefet Mümkün mü?
Sosyal Medyada Muhalefet Mümkün mü?Sosyal Medyada Muhalefet Mümkün mü?
Sosyal Medyada Muhalefet Mümkün mü?
 
Kolektif Akıldan Post-Demokrasiye
Kolektif Akıldan Post-DemokrasiyeKolektif Akıldan Post-Demokrasiye
Kolektif Akıldan Post-Demokrasiye
 
Sosyal Medya Diplomasisi
Sosyal Medya DiplomasisiSosyal Medya Diplomasisi
Sosyal Medya Diplomasisi
 
Ism wpresentation
Ism wpresentationIsm wpresentation
Ism wpresentation
 
Sosyal Medya ve Muhalefet
Sosyal Medya ve MuhalefetSosyal Medya ve Muhalefet
Sosyal Medya ve Muhalefet
 
Bigumigu SMW İstanbul Sunumu
Bigumigu SMW İstanbul SunumuBigumigu SMW İstanbul Sunumu
Bigumigu SMW İstanbul Sunumu
 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sosyal Medya

Editor's Notes

 1. Increased Time to MarketIncreased Ease of UseSupport IGLOO Overall Software Development Paradigm:Can Never Make Software Too Easy to UseIncreased Centralization to Share InformationIncreased Customization
 2. Champa
 3. Champa
 4. Saket