Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sosyal Medya

7,407 views

Published on

Ayşe Kök

Published in: Lifestyle, Technology, Business
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F90ZZC ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sosyal Medya

 1. 1. KurumsalSosyalSorumluluk ve Sosyal Medya <br />Ayşe Kök<br />
 2. 2. Ajanda<br />Sosyal medya<br />KSS 2.0 ve örnekleri<br />Başarılı KSS için 5 Sosyal Medya Sırrı<br />
 3. 3. Ajanda<br />Sosyal medya<br />
 4. 4. “<br />Gelecek aslında burada, sadece eşit dağılmış durumda değil.<br />William Gibson<br />‘Cyberspace’ terimini bulan Kanadalı Sci-fi yazarı<br />
 5. 5. Bireyler<br />Üretim<br />İş gücü<br />Ulaşım<br />ArzCHAIN<br />Tesisler<br />21. Yüzyıl<br />ENSTRÜMENTAL<br />BAĞLI<br />ZEKİ<br />Artık, hemen hemen her şeyin durumunu ölçme, hissetme ve görme imkanımız var. <br />Bireyler ve sistemler artık tamamen yeni şekillerde iletişim halindedirler.<br />Değişikliklere çabuk cevap verebiliyor ve bazı durumları öngörerek daha iyi sonuç alabiliyoruz.<br />Teknoloji<br />
 6. 6. 6<br />
 7. 7. Dijital medya nedir?<br />Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Thumbs-up_position.jpg, Steven H. Keys and http://www.keysphotography.com, http://en.wikipedia.org/wiki/File:OK_Sign.jpg, http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_gesture02.jpg, Lisans- Creative Commons ShareAlike 2.0 http://www.filmstudion.se/This_01.jpg<br />
 8. 8. Sadece web deĞİL…<br />Herhangi bir dijital araçla sağlanan iletişim<br />
 9. 9. “<br />Medya mesajdır.<br />Ünlü Kanadalı düşünür Marshall McLuhan’ın söylediği gibi;içerikten ziyade kullanılan medya hayatı değiştiriyor.<br />Kaynak: The Medium is the Massage, Marshall McLuhan and Quentin Fiore Bantam Books, 1967<br />,watch<br />Kaynak: Understanding Media: The Extensions of Man, Marshall McLuhan, McGraw-Hill, 1964<br />
 10. 10. “<br />Teknoloji, güç dengesini editörlerden ve yayıncılardan, ‘medya elitleri’ ne doğru değiştirmektedir.<br />Şimdikontrolü ele geçiren bireylerdir.<br />Kaynak: Wired 14.07, July 2006, “His Space,” Spencer Reiss http://www.wired.com/wired/archive/14.07/murdoch.html<br />
 11. 11. Kaynak: http://internetworldstats.com/ StatistiklerAralık 2010’da Wikipedia’dan alınmıştır.<br />http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Internet_users_en_2007.PNG<br />dstats.com/<br />
 12. 12. En önemli araç, ABD 2010<br />Kaynak: http://www.edisonresearch.com/home/archives/2010/04/the_infinite_dial_2010_use_of_social_media_explodes.php<br />http://www.edisonresearch.com/home/archives/Q3%20Media%20Perceptions%20-%20large%20slides%20_2_.pdf<br />
 13. 13. http://mashable.com/2011/01/04/internet-surpasses-television-as-main-news-source-for-young-adults-study/<br />Internet ABD’de gençler için Ana haber kaynağı olarak Internet’i geçmiş durumda <br />2010: 30 yaşın altındakilerin 65% i için,Internet ana haber kaynağı<br />2007’desadece 34%<br />TV ana haber kaynağı olarak sadece52%<br />2007 was 68%<br />
 14. 14. Ocak 2011<br />Kaynak: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/<br />
 15. 15. “<br />2010 Haziran’da, ortalama, bir kişi Internet’te geçirdiği, her 4.5 dakikadan 1 dakikasını, blogveyasosyal paylaşım sitelerinde geçirmiştir.<br />The Nielsen<br />Kaynak: http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007797<br />
 16. 16. 16<br />Amerika’da sosyal medya kullanıcılarının üçte ikisi, iş dünyasını, kendi seslerini duyurarak etkileyebileceklerini düşünmektedirler (2009 Cone Yeni Medya Çalışması). Katılımcıların 79% u, eğer firmaların hangi alanda gönüllülük faaliyetlerinde bulunduklarını seçme şansları olsaydı, sosyal medya sayesinde bir alanda onlara destek olacaklarını bildirmişlerdir. <br />
 17. 17. Sosyal Medya Kullanımı <br />Sosyal medya araçlarını kullanan yaş grupları (%)<br />En çok kullanılan araçlar (%)<br />Kaynak: SOCIAL MEDIAMARKETING INDUSTRY REPORT - How Marketers Are Using Social Media to Grow Their Businesses MA R C H 2 0 0 9, M I C H A E L A . S T E L Z N E R<br />
 18. 18. Kullanıcıları ’elçi’ ye dönüştüren<br />düşünen<br />Eyleme geçmeye hazır<br />meşgul<br />beğenen<br />birey<br />EYLEM<br />farkında<br />Sosyal Megafon<br />
 19. 19. Ajanda<br />Sosyal medya<br />KSS 2.0 ve örnekleri<br />
 20. 20. KSS’i nasıl tanımlarsınız?<br />Sosyal problemlerin<br />çözümü?<br />Güvenilir ürünler?<br />Yardımseverlik?<br />Çevresel etki?<br />Risk yönetimi?<br />İnsan kaynakları?<br />Çalışanların gönüllülüğü?<br />Sürdürülebilir gelişim?<br />Etik anlayış?<br />Kurumsal yönetim?<br />Şeffaflık?<br />Sponsorluk?<br />Halkla<br />ilişkiler?<br />Orijinal tanım-Dr. Kellie McElhaney, Haas School of Business, 2009<br />
 21. 21. KSS’nin Çeşitli Tanımları<br />Fırsatların değerlendirilmesi ve ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerden ötürü ortaya çıkan risklerin yönetilmesiyle, uzun vadeli değer yaratmaya yönelik bir iş yapma yaklaşımı <br />Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi<br />Firmaların sosyal endişelerini ticari faaliyetleri ve müşterileriyle olan ilişkilerine gönüllü olarak entegre ettikleri bir kavramAvrupa Komisyonu<br />İş dünyasının gücünün daha iyi bir dünya yaratmak için kullanılmasıNet Impact<br />Dr. Kellie McElhaney, Haas School of Business<br />
 22. 22. Stratejik Düşünme– KSS’nin Daha İyi Bir Tanımı<br /> “KSS, değer yaratmak ve pozitif bir sosyal değişim yaratmak için, firmaların günlük faaliyetleriyle birlikte yürüyen, ana iş hedeflerini destekleyen ve esas yeterliliklerini kullanmalarını sağlayan bir strateji”<br />Dr. Kellie McElhaney, Haas School of Business, 2009<br />
 23. 23. 23<br />
 24. 24. Web 1.0 veKSS 1.0<br />KSS 1.0<br /><ul><li>İlham kaynağı broşürler
 25. 25. Traidcraft vb. yenilikçiler
 26. 26. Walmart vb. ana oyuncular
 27. 27. Standard KSSkodları & kuralları</li></ul>Web 1.0<br /><ul><li>Enformasyon kaynağı
 28. 28. Netscape vb. yenilikçiler
 29. 29. Microsoft vb. ana oyuncular
 30. 30. Standard PC donanım & yazılım</li></li></ul><li>Web 2.0 veKSS 2.0<br />Web 2.0<br /><ul><li>Toplu akıl
 31. 31. İşbirlikçi ağlar
 32. 32. Kullanıcı katılımı
 33. 33. Sosyal medya
 34. 34. Bilgi organizasyonu
 35. 35. Beta testleri
 36. 36. Yeni bir felsefe</li></ul>KSS 2.0<br /><ul><li>Evrensel bir alan
 37. 37. Yenilikçi ortaklıklar
 38. 38. Paydaşların katılımı
 39. 39. Eş-zamanlı raporlama
 40. 40. Sosyal kuruluş
 41. 41. Yeni iş modelleri</li></li></ul><li>KSS 2.0: İşin Yeni DNA sı<br />KSS, eğer bir organizasyonun DNA sının bir parçasıysa esneklik gösterebilir; yani değişken pazarları, inip çıkan kazançları ve finansal krizleri kurumsal kültürle, stratejiyle ve yönetim sistemleriyle bütünleşikse aşabilir.” <br />– Wayne Visser, 2008<br />KSS 2.0<br />Değer yaratma<br />İyi yönetim<br />Toplumsal katkı<br />Çevresel bütünlük<br />
 42. 42. İşin Yeni DNA sı: KSS 2.0<br />KSS 2.0 Modeli<br />Hedef<br />Göstergeler<br />DNA Kodu<br />Değer yaratma<br />Ekonomik gelişim<br />Faydalı ürünler<br />Şeffaflık<br />Kurumsal verimlilik<br />İyi yönetim<br />Etik anlayış<br />Toplumsal katkı<br />Hayırseverlik<br />Paydaşların katılımı<br />Yenilenebilir kaynaklar<br />Çevresel bütünlük<br />Sürdürülebilir ekosistemler<br />Wayne Visser, 2008<br />
 43. 43. KSS 1.0 ve KSS 2.0<br />Kurumsal<br />Sosyal<br />Sorumluluk<br /><ul><li>Hayırsever
 44. 44. Riske dayalı
 45. 45. İmaj odaklı
 46. 46. Uzmanlaşmış
 47. 47. Standard
 48. 48. Marjinal
 49. 49. Batılı</li></ul>Kurumsal<br />Sürdürülebilir<br />Sorumluluk<br /><ul><li>İşbirlikçi
 50. 50. Ödüle dayalı
 51. 51. Performans odaklı
 52. 52. Entegre
 53. 53. Çeşitlendirilmiş
 54. 54. Ölçülebilir
 55. 55. Global</li></ul>Wayne Visser, 2008<br />
 56. 56. KSS 2.0 nin Önündeki Zorluk <br />Web 2.0 gibi, KSS 2.0 nin de başarısı şunlara bağlı olacaktır:<br />K = Kapsamlı<br />S = Sosyal<br />S = Sorumlu<br />2 = Global ve Yöresel<br />0 = Sirküler<br />
 57. 57. DOT: Organizasyon Yapisi<br />Digital Opportunity Trust (DOT)Merkez: Ottawa, Kanada<br />DOT, teknolojinin etkin kullanımı sayesinde, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki bireyler için eğitim, ekonomik, ve girişimcilik imkanlarının yaratılmasını sağlar.<br />4 kıtada 11 ülkede<br />Yerel faaliyetler- Yerel örgütlenme, ortak bir hedef, uzun vadeli planlar<br />www.dotrust.org<br />
 58. 58. DOT Ekibi<br /> Janet Longmore <br />Genel Müdür<br /> Jane Jamieson <br />Genel Başkan<br /> Grant Thomasİş Geliştirme Müdürü<br />Erlinda Saculles<br />Finans Direktörü<br /> Tony Vetter <br />Operasyonlardan sorumlu müdür<br />Gerard van der Burg BT Direktörü<br />Terrie Lynn Thompson Araştırmacı<br />Rami Al-Karmi <br />Ürdün<br /> Frank Shi <br />Çin<br />Violette Uwamutara<br />Rwanda<br />Gillian Brewin <br />Ethiopia,<br />Kenya <br />Sherry Youseff <br />Mısır<br /> MarthaAliciaRamos<br />Meksika<br />MarianneBitar<br />Lübnan<br /> Nuria Arias <br />ABD<br />
 59. 59. @<br />Program Modeli<br />Projeler aracılığıyla<br />teknoloji kullanımı<br /><ul><li>Girişimciler
 60. 60. Yeni kuruluşlar
 61. 61. Okullar</li></ul>Özel kuruluşlar& <br />Topluluklar<br />Eğitimcinin eğitimi<br />Topluluklar<br />Çözüm Ortakları<br />Gönüllüler<br />Yerel program ekibi<br />www.dotrust.org<br />
 62. 62. DOT Türkiye<br />Stratejik Ortaklıklar & Programlar<br /><ul><li>Stratejikortaklık: UNDP Türkiye Özel Sektör Ofisi
 63. 63. Odak noktası: 1) Ekonomikgelişim; 2) KOBI lerin gelişimi; 3) Kurumsal sosyal sorumluluk & Liderlik gelişim programları
 64. 64. Uygulama: IBM : Corporate Service Corps (CSC)
 65. 65. Planlama:KOBI gelişim programları: teknoloji kullanımı, girişimcilerin ve KOBI lerin ekonomiye geri kazandırılması
 66. 66. Mevcut bağlar: Başbakanlık ofisi (e-Advisory Group), Özel Sektör Gönüllüler Derneği, İlgili Ticaret Odaları ve kuruluşlar</li></li></ul><li>UNDP Türkiye<br /><ul><li>+ 50 yıl: Yerel yönetim, akademi, özel sektör işbirliği
 67. 67. 3 ortak çalışma sahası: özel sektör, teknoloji, eğitim
 68. 68. Özel sektör işbirliği:BM Bin yıl kalkınma hedefleri(MDG)
 69. 69. Ana sorunlar:Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İnsan hakları, Çalışan hakları, Çevre Koruma…vb
 70. 70. UNDP DOT & IBM CSC ortaklığı: Teknolojinin yerel ve ulusal kalkınma için kullanılması</li></li></ul><li>DOT Türkiye<br />IBM CSC Programı(Liderlik Gelişim Programı)<br /><ul><li>DOT Global IBM Partneri: Türkiye, Çinve Mısır
 71. 71. YenilikçiKamu & Özel Sektör İşbirliği Modeli: CSC Türkiye Programı = IBM + DOT + UNDP Türkiye + Yerel Ticaret Odaları/Teknoparklar</li></li></ul><li>DOT Kurumsal Liderlik/ Gönüllülük Programları<br />IBM Corporate Service Corps (CSC)- 'KURUMSAL HİZMET GÜCÜ PROGRAMI'<br /> IBM tarafından 2007 yılında geliştirilen gönüllü bir hizmet programı<br /> Küresel ekonomik fırsatların geliştirilmesi, eğitim kaynaklarına daha fazla erişim sağlanması ve çevre ve toplum sorunları üzerinde çalışılması<br />
 72. 72. Faaliyet Alanları<br />Stratejik Planlar/Eylem Planları/ Modellerin Geliştirilmesi<br />Teknoparklar<br />Turizm sektörünün gelişimi<br />BT Strateji & e-devlet hizmetlerinin yerel kuruluşlar için önerilmesi<br />IBM ‘Akıll Şehir’ çözüm önerisinin getirilmesi<br />Inovasyon ve Ar-Ge amaçlı sanal ağların kurulması<br />KOBI ler için strateji ve teknolojik çözüm önerileri<br />Web sayfası önerileri<br />Workshop / sunumlar<br />37<br />
 73. 73. CSC Ekipleri<br />38<br />
 74. 74. Ülke<br />(Kısıtlı erişim)<br />Ülke-(Açık erişim)<br />Program Alanları<br />Teknolojiye Yatırım<br />Sosyal paylaşım siteleri<br />Browser ve Mobil Erişim<br />Intranet<br />Sosyal içerik & Öğrenme<br />
 75. 75. KullandığımızAraçlar<br />Diğer sosyal sistemlerle bağlantı kurmamızı sağlayan ‘widget’ lar<br />Veri tabanı<br />Twitter<br />MS <br />SharePoint<br />ERP<br />Doküman <br />yönetimi<br />CRM<br />Open Source<br />Topluluk uygulamaları<br />
 76. 76. Tablet Versiyonu:Yakında- 1. Çeyrek<br />Navigasyon unsurlarının <br />eklenmesi<br />Logo<br />Kurum içinde ne olup bittiğinden haberdar olma<br />Arka plan<br />Ekip çalışma alanları<br />
 77. 77. 42<br />
 78. 78. 43<br />
 79. 79. 44<br />
 80. 80. 45<br />
 81. 81. 46<br />Araştırma Soruları: <br />Sosyal medya, IBM çalışanları tarafından gönüllülük projeleri kapsamında ne şekilde kullanılmaktadır?<br />Bu araçları bu kapsamda kullanmanın artı ve eksileri nelerdir?<br />
 82. 82. “Sosyal medyayı sadece CSC kapsamında sosyal amaçlı kullanılan bir şey olarak değil, daha çok bir çalışma şekli olarak görmeyi tercih ederim. Sürekli olarak bilgi paylaşımını sağlayarak öncü olmaya çalışıyorum, ancak diğerlerinin katılımı da önemli tabii, onları da teşvik etmenin bir sırrı var mı acaba?”<br />47<br />
 83. 83. 48<br />“Sosyal medyanın kullanımı, aynı zamanda ekip oluşum süreçlerinin ve dinamiklerinin desteklenmesi ve farklı kültürlerden kişilerle etkileşim sağlanması açısından çok faydalıdır.“ <br />
 84. 84. “Katılımcılara, bu araçların önemi ve kullanmaları için gerçekten efor harcamalarıyla ilgiIi olarak yeterince bilgi verildiğinden emin değilim. Yaşadığımız çağda, bireyler bilginin sindirilmiş ve onları hazır kullanılabilecek bir hale getiren bir sisteme entegre edilmiş olmasına alışkınlar. Bu araçların bilgi paylaşımı için kullanımı, aynı zamanda bireylerin güçlenmesini de sağlamaktadır.”<br />49<br />
 85. 85. Araştırma Sonuçları<br />50<br />Sosyal sorumluluk projelerine sosyal medya entegrasyonu, teknolojiden ziyade öncelikle zihinsel bir değişiklikle ilgilidir.<br />Bu değişiklik, teknolojik araçlardan ziyade kişiler ve kurumlarla ilgilidir. Bu dijital araçların eksikliği değişim için bir engel teşkil eder, ancak varlıkları değişimi garanti etmez. <br />
 86. 86. Ajanda<br />Sosyal medya<br />KSS 2.0 ve örnekleri<br />Başarılı KSS için 5 Sosyal Medya Sırrı<br />
 87. 87. Sosyal Medya Nasıl Yardımcı Olabilir?<br />
 88. 88. “Gruplar aracılığıyla yayılan fikirler bireysel olarak yayılanlardan çok daha güçlüdür.”<br /> Seth Godin(Emarketing yazarı)<br />
 89. 89. Erişimi arttırır.<br />Zamanı azaltır.<br />Faaliyetlerinizin artan şeffaflığı sayesinde farkındalık yaratın.<br />İki yönlü diyalog oluşturun.<br />Güven yaratın.<br />Sanal trafik oluşturun.<br /><ul><li>Mesajlarınızı daha güvenilir ve değer verilir olan düşünce liderlerine iletin.
 90. 90. Sanal topluluklar oluşturun.
 91. 91. Değerli öngörüler edinin.</li></ul>Siz<br />
 92. 92. Yapılacaklar Listesi<br />Araçlarınızı hazır bulundurun<br /><ul><li>plan
 93. 93. Twitter hesap(lar)ı
 94. 94. Facebooksayfa(lar)ı
 95. 95. Web sayfası: tüm browserlar
 96. 96. Mikrositeler
 97. 97. Dinleme araçları</li></ul>Dinlemek çok önemli. Bir çok araç mevcut (Google sosyal ağ gözetimi): Google alert ve Twitter arama (bedava) danpahalı çözümlere kadar<br />Kaynak: http://searchengineland.com/seo-for-a-good-cause-tips-for-advocacy-groups-non-profit-campaigns-61151<br />
 98. 98. Kontrol ediyor musunuz?<br />Ne söylenmektedir? <br />Kanaat nedir?<br />Kim konuşmaktadır?<br />Kim dinlenmektedir?<br />Kimlerdüşünce liderleridir?<br />Hakkınızda?<br />İş birlikçileriniz kimlerdir?<br />Mevcut durum nasıldır?<br />inanılmaz araştırma fırsatı<br />
 99. 99. Yapılacaklar Listesi(devam)<br />Araçlarınızı hazır bulundurun<br /><ul><li>plan
 100. 100. Twitter hesap(lar)ı
 101. 101. Facebooksayfa(lar)ı
 102. 102. Web sayfası: tüm browserlar
 103. 103. Mikrositeler
 104. 104. Dinleme araçları </li></ul>Araçları kullanmayı alışkanlık edinin.<br /><ul><li>Haftada en az birkaç kere bir şeyler yazın.</li></ul>Etkili kullanıcıları belirleyin ve ‘sanal elçi’ ilan edin.<br /><ul><li>Twitter skorlarınıza bakın.
 105. 105. Blogcular</li></ul>Kaynak: http://searchengineland.com/seo-for-a-good-cause-tips-for-advocacy-groups-non-profit-campaigns-61151<br />
 106. 106. Sanal elçilerle birlikte çalışmak<br /><ul><li>Neye ihtiyaç duymaktalar?
 107. 107. içerik? tanınmışlık? ödül? fon? destek?
 108. 108. Dahil edilmek, katılmak, söz almak
 109. 109. Kitlelere yayılacak olan içerik oluşturun.
 110. 110. mikrositeler
 111. 111. video
 112. 112. Download</li></li></ul><li>Yapılacaklar Listesi(devam)<br /><ul><li>Hızlı cevap araçları geliştirin.
 113. 113. bağlantılar, özlü sözler, resimler, tepki çeken konularla ilgili videolar</li></ul>Arama motoru üzerinden sanal pazarlamayı düşünün (SEM)<br /><ul><li>Google grant
 114. 114. Belki bir uygulama
 115. 115. Mevcut web sayfalarını kullanın.</li></ul>Kaynak: http://www.google.com/grants/<br />
 116. 116. Başarılı KSS için 5 Sosyal Medya Sırrı<br />
 117. 117. 1. Anlamlı bir hareket başlatın.<br />Saygı oluşturmaya ve güven kazanmaya çalışın. <br />
 118. 118. iHobo<br />Kaynak: http://www.ihobo.org/<br />iPhone için iHobo uygulaması- Evsizlerle ilgili farkındalık yaratılıp bağış toplanmakadır.<br />
 119. 119. Çeşitli firmalar “takip” edebilirler.<br />40% ABD & Kanada, 35% İngiltere, 25% diğer. 500,000+ ziyaretçi (2008)<br />http://www.justmeans.com/<br />
 120. 120. Profil yaratıp programlar hakkında bilgi verebilirsiniz. <br />http://www.developmentcrossing.com/<br />
 121. 121. Kendi sayfanızı yaratabilirsiniz.<br />Vaka çalışmaları içeren interaktif bir harita<br />Podcastserileri<br />http://www.businessfightspoverty.org/<br />
 122. 122. Kaynak: http://www.tigweb.org/<br />Taking It Global<br />yaklaşık 250,000 üye, 269 farklı ülkeve 1169 okul. <br /><ul><li>Kendi sayfanızı yaratın
 123. 123. Kaynaklara erişim
 124. 124. Kampanyalarınızı yaratın
 125. 125. Faaliyet rehberleri oluşturun
 126. 126. Eğitimci kaynaklarını kullanın
 127. 127. Topluluk liderleri için rehberler</li></li></ul><li>Fikirleri bulabilir & önerebilirsiniz.<br />Fikirleri oylayabilirsiniz.<br />http://my.socialactions.com/<br />
 128. 128. 68<br />
 129. 129. 69<br />
 130. 130. 2. Araçlarınızın program içeriğinize uygun& yenilikçi olduğundan emin olun.Hedef kitlenizi bilin; ihtiyaçlarını & ilgi alanlarını anlayın.Kendi içeriklerini katmalarını teşvik edin.<br />
 131. 131. 1. Integrated CSR Portal: Nokia Cares <br />Hedef kitle<br /><ul><li>Çalışanlar</li></ul>Web 2.0 Araçları<br /><ul><li>Blog
 132. 132. Facebook
 133. 133. Twitter
 134. 134. RSS </li></ul>Fikir Tanımı<br />Çalışanlar için önemli kurumsal sorumluluk insiyatifleri hakkında tek durak görevi gören ve sosyal medya araçlarıyla entegre olmuş bir KSS portalı:<br /><ul><li>Mentör Eşleştirme: Çalışanların bireysel veya ekip halinde çeşitli sosyal girişimcilerle bağlantıya geçmelerini sağlayan bir mentör eşleştirme aracı
 135. 135. Bağış İmkanı: Çalışanlara bağış yapmalarını ve takibini sağlayan bir Facebookuygulaması entegre etmek
 136. 136. Ayın yardımı: Aylık olarak en fazla katkıda bulunan çalışanı duyurma
 137. 137. Çalışan Fikirleri: Herhangi bir KS programıyla ilgiil yorumda bulunmalarını ve yeni fikirler üretmelerini sağlayacak bir forum oluşturulması
 138. 138. TwitterGüncellemeleri: Spesifik kurumsal konularla ilgili Twitterhesabplarının oluşturulması. Konuyla ilgili çalışan tweetlerininIntranette yayımlanması</li></li></ul><li>2. Wiki:Nokia Knowledge Banks<br />Hedef kitle<br /><ul><li>Hedef kitle çalışanlar, ortak kuruluşlar ve son kullanıcılar olabilir. </li></ul>Web 2.0 Araçları<br /><ul><li>İçeriği zenginleştirmek amaçlı video kullanılabilir. Wetpaint vb. 3. parti platformlardan faydalanılabilinir.</li></ul>Fikir Tanımı<br />Bir çok wiki farklı alanlarda bilgi paylaşım platformu olara kullanılabilir, ör: dijital ve mobil teknolojilerin eğitim ve öğrenme amaçlı kullanımı.<br /><ul><li>Bireyler, karşılaştıkları zorluklarla ilgili önerilerde bulunabilirler.
 139. 139. Yeni fikir ve önerileri sunmak amaçlı kullanılabilir.
 140. 140. Uzman önerileri video şeklinde yayınlanabilir. </li></li></ul><li>4. External Blog:Nokia Community<br />Hedef kitle<br /><ul><li>Çalışanlar, ortaklar, müşterileri genel kitle</li></ul>Web 2.0 Araçları<br /><ul><li>Blog
 141. 141. RSSFeed</li></ul>Fikir Tanımı<br /><ul><li>Sohbet ortamı yaratma amacı yayımlanan harici bir blog. (Örneğin “Yahoo! For Good‘ - Yahoo Corporate Blog)
 142. 142. İçerik, ilgili KSS müdürleri , sivil toplum kuruluşlarındaki proje sorumluları ve çalışanları tarafından oluşturulabilir ve KSS portalına entegre olabilir.
 143. 143. Toplu blog tutulması, bireylerin her hafta katkıda bulunmasından ötürü ortaya çıkan baskıyı da azaltabilir.
 144. 144. Belirli bir topluluk hakkında konuşan harici kesimler daha inandır ıcı olurlar ve kurum imajına da katkıda bulunurlar. </li></li></ul><li>6. Twitter:Connect Tweet<br />Hedef kitle<br /><ul><li>Employees
 145. 145. Customers
 146. 146. Partners
 147. 147. NGOs</li></ul>Web 2.0 Araçları<br /><ul><li>Twitter
 148. 148. Intranet
 149. 149. Blog</li></ul>Fikir Tanımı<br />Twitter, hem mobil hem de dijital teknolojilerle kullanım kolaylığı açısından şu fırsatları sunmaktadır:<br /><ul><li>İlgi uyandırmak: İlginç hikayeleri paylaşın, takipçilerinizin sorularına yanıt verin.
 150. 150. Destek almak: Takipçilerinize soru sorun ve fikirlerini alın.
 151. 151. Twitter dostu araçlar: Önemli konuşmaları filtrelemek için TweetDeckveyaTwhirlgibi araçlar kullanın.
 152. 152. Twestivaller: Kritik bir soruna yönelik ‘twestival’ ler yaratın ve diğer ortak kuruluş ve dernekleri de içine alan geniş bir topluluk yaratın.</li></li></ul><li>3. Gönüllülük süreçlerinizi radikal bir şekilde basitleştirin.Sosyal medya araçları, süreci değiştirmese de hızlandırabilir.<br />
 153. 153. Short list of proposed ideas<br />Düşük<br />Orta<br />Yüksek<br />Kaynak: SOCIAL MEDIAMARKETING INDUSTRY REPORT - How Marketers Are Using Social Media to Grow Their Businesses MA R C H 2 0 0 9, M I C H A E L A . S T E L Z N E R<br />
 154. 154. Roadmap for Recommendations<br />KISA VADELİ(ilk3 ay)<br />ORTA VADELİ(6-9 ay)<br />UZUN VADELİ(12-24 ay)<br /><ul><li>KSS Portalı
 155. 155. Çalışanları sorumluluk projeleri hakkında blog tutmaya teşvik edin.
 156. 156. Video
 157. 157. Topluluk vizyonunuzla ilgili bir YouTube account u yaratın.
 158. 158. Örnek video lar postalayın ve geri bildirim almak için bir forum yaratın.
 159. 159. Facebook
 160. 160. Bir Facebook account u yaratın.
 161. 161. Twitter
 162. 162. Fırsat ve zorlukları belirlemek için bir Twitter hesabı yaratın.
 163. 163. KSS Portalı
 164. 164. Çalışanların katılımının gerekli olduğu öngörü programları başlatın.
 165. 165. Twitter
 166. 166. Program bazlı birkaç hesap oluşturun.
 167. 167. Hevesli çalışanların ilgili konularda tweet etmelerini teşvik edin.
 168. 168. Etkileşimin kalitesini ölçün.
 169. 169. Topluluk (Harici Blog)
 170. 170. Çalışanların işte blog tutmalarını sağlayın.
 171. 171. Katılımı ölçün.
 172. 172. KSS Portalı
 173. 173. Topluluk katılım araçlarını tekbir yerde toplayın.
 174. 174. Facebook
 175. 175. KSS hakkında bilgi sağlayan bir Facebookarayüzü
 176. 176. Twitter
 177. 177. Takipçilerinizin Twestival başlatması için stratejiler geliştirin.
 178. 178. SMS güncellemeleri entegre edin.</li></li></ul><li>4. Yaratıcı liderlik unsurları katın.Başarılı bir transformasyon, liderlik gerektirir. <br />
 179. 179. <ul><li>Mevcut yetenekleriniz üzerine odaklanın.
 180. 180. Mevcut sosyal medya birliklerinden faydalanın.
 181. 181. Stratejik ortaklıklarınızı belirleyin ve sohbeti başlatın.
 182. 182. Farklı paydaş gruplarının etkileşimini sağlayın.</li></ul>In Conclusion: Critical Success Factors<br /><ul><li>Çalışanlarınızın gönüllülük projenizi sahiplenmelerini sağlayın.
 183. 183. Çalışanlarınızın katılımını teşvik eden bir kültür yaratın.</li></ul>Aşağıdaki unsurlar topluluğun katılımıyla ilgili her hangi bir Web 2.0 önerisinin başarısında kritik bir rol oynamaktadır:<br />
 184. 184. 5. Sonuçları değerlendirirken dürüst olun!!Dinleyin, saygılı olun & değer katın.<br />Internet ortamında gerçek eninde sonunda ortaya çıkar.<br />
 185. 185. Potential Ideas for Nokia<br />
 186. 186. 82<br />Teşekkürler<br />
 187. 187. Sorular ve Yorumlar<br />ayshe.kok@gmail.com<br />http://www.aysekok.info<br />

×