SlideShare a Scribd company logo

بزرگ‌داده؛ مقیاسی از دنیای واقعی

http://www.behestan.net/fa/blog/course-page

1 of 26
Download to read offline
شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان 
بزرگ داده؛ مقیاسی از دنیای واقعی 
سیدمحمدمسعود صدرنژاد – ۴شهریور ۱۳۹۳
فهرست مطالب 
۱. سیر تاریخی رشد و تکامل داده 
۲. بررسی نمون ههایی از بزرگ داده 
۳. تعریف بزرگ داده به کمک شاخص ههای اصلی آن 
۴. معرفی فناوری های موجود در زمینه بزرگ داده 
شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
بزرگ داده یعنی چقدر بزرگ؟ 
مفهوم داده  
سیر تاریخی رشد و تکامل داده  
اندازه بزرگ داده  
تصور ما از اندازه بزرگ داده  
بازه عاددی بزرگ داده  
چند نمونه از بزرگ داده در دنیای واقعی  
بزرگ داده از کجا تولید می شود؟  
بررسی نمونه هایی از بزرگ داده  
در دنیای مجازی  
در دنیای غیرمجازی  
شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
سیر تکاملی رشد داده 
راهبرد اطلعاات در حال شکل گیری  
پیکربندی آسان، استفاده آسان  
بزرگ داده ها توسط مردم و برای مردم  
نیاز به تحلیل بلدرنگ داده  
بزرگ داده و تحلیل های اجتماعای  
اینترنت اشیاء  
استفاده های تجاری از بزرگ داده  
پردازش داده های بهداشتی  
کشف تقلب در نظام مالی و بیمه  
تشخیص خطا در تولید و صنعت  
داده 
بزرگ داده 
شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
چقدر بزرگ؟ 
( گوگل ( ۱۳۹۰  
بیش از صد پتابایت داده  
بیش از هزار میلیارد آدرس صفحات اینترنتی  
۳ میلیون کارگزار  
۷.۲ میلیارد بازدید در روز  
( فیسبوک ( ۱۳۹۲  
بیش از یک میلیارد کاربر  
بیش از ۳۰۰ پتابایت داده  
به عالوه بیش از ۵۰۰ ترابایت در روز  
بیش از ۳۵ درصد تمام عاکس های رقمی در جهان  
شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
چقدر بزرگ؟ 
( یوتیوب ( ۱۳۹۳  
بیش از یک اگزابایت داده  
بازدید بیش از یک میلیارد کاربر در ماه  
بازدید از بیش از ۶ میلیارد ساعات ویدیو در ماه  
۸۰ ترافیک خارج از آمریکا ٪  
به عالوه بیش از ۱۰۰ ساعات فیلم در هر دقیقه  
بارگذاری بیش از ۳۷ میلیون ساعات فیلم در سال  
۴ میلیون بازدید در روز  
بومی سازی شده به ۶۱ زبان گوناگون  
شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی

Recommended

معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانینمعرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانین
معرفی و آموزش سامانهٔ مدیریت محتوا مزانینS. M. Masoud Sadrnezhaad
 
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)
طراحی و معماری خدمات ابری زیرساخت آمازون (AWS)S. M. Masoud Sadrnezhaad
 
Open Source Creativity
Open Source CreativityOpen Source Creativity
Open Source CreativitySara Cannon
 
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد
داده های عظیم چگونه دنیا را تغییر خواهند داد Farzad Khandan
 
1393 itrc-ارائه-مدل-مفهومی-روندها-و-حوزه-های-تحقیقاتی-داده-های-عظیم
1393 itrc-ارائه-مدل-مفهومی-روندها-و-حوزه-های-تحقیقاتی-داده-های-عظیم1393 itrc-ارائه-مدل-مفهومی-روندها-و-حوزه-های-تحقیقاتی-داده-های-عظیم
1393 itrc-ارائه-مدل-مفهومی-روندها-و-حوزه-های-تحقیقاتی-داده-های-عظیمEbrahim S. Barazandeh
 
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آنبی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آن
بی‌طرفی شبکه و ریشه‌های آنS. M. Masoud Sadrnezhaad
 

More Related Content

More from S. M. Masoud Sadrnezhaad

استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...S. M. Masoud Sadrnezhaad
 
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...S. M. Masoud Sadrnezhaad
 
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...S. M. Masoud Sadrnezhaad
 
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...S. M. Masoud Sadrnezhaad
 
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییآماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییS. M. Masoud Sadrnezhaad
 
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...S. M. Masoud Sadrnezhaad
 
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معناچارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معناS. M. Masoud Sadrnezhaad
 
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازماندهحوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازماندهS. M. Masoud Sadrnezhaad
 
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...S. M. Masoud Sadrnezhaad
 
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانیمعرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانیS. M. Masoud Sadrnezhaad
 
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...S. M. Masoud Sadrnezhaad
 
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزادنقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزادS. M. Masoud Sadrnezhaad
 
مطالعه آماری دانشگاه‌های برتر جهان
مطالعه آماری دانشگاه‌های برتر جهانمطالعه آماری دانشگاه‌های برتر جهان
مطالعه آماری دانشگاه‌های برتر جهانS. M. Masoud Sadrnezhaad
 
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروهمعرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروهS. M. Masoud Sadrnezhaad
 

More from S. M. Masoud Sadrnezhaad (20)

Facade Design Pattern
Facade Design PatternFacade Design Pattern
Facade Design Pattern
 
Epistemic Justification
Epistemic JustificationEpistemic Justification
Epistemic Justification
 
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
استفاده از داده‌های تجربی برای پشتیبانی از انتخاب فناوری در تصمیم‌گیری معماری...
 
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...
تاریخچه و پیشینهٔ نظری اندازه‌گیری عملکرد و معرفی اجمالی برخی مدل‌های بلوغ و ...
 
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...
تحلیل بده‌بستان‌ها میان ویژگی‌های کیفی برای پشتیبانی از تصمیم‌های معماری نرم‌...
 
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...
سامانهٔ پشتیبان تصمیم برای شناسایی معماری‌های نامزد و اتخاذ تصمیم‌های معماری ...
 
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سراییآماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
آماده‌سازی ذهن برای خلاقیت و ابزار داستان‌سرایی
 
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
نمایش اجرای فرایندهای حرفه به کمک ابزارهای پویانمایی و شبیه‌سازی زمان و هزینه...
 
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معناچارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
چارچوب توصیف منبع برای ذخیره و بازیابی معنا
 
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازماندهحوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
حوزه‌های پژوهش در زمینهٔ مهندسی نرم‌افزار سامانه‌های خودتطبیق و خودسازمانده
 
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
معرفی و اجرای سناریوی SWIM در چارچوب Rainbow برای شبیه‌سازی معماری نرم‌افزار ...
 
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانیمعرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
معرفی و آموزش نحوهٔ استفاده از نرم‌افزار ERPNext برای برنامه‌ریزی منابع سازمانی
 
Git Version Control System Part 2
 Git Version Control System Part 2 Git Version Control System Part 2
Git Version Control System Part 2
 
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
از فرهنگ اجازه تا فرهنگ آزاد یا چگونه رسانه‌ها از تکنولوژی و قانون برای محدود...
 
Git Version Control System
Git Version Control SystemGit Version Control System
Git Version Control System
 
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزادنقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
نقش جامعه و دولت در حمایت از نرم‌افزار آزاد
 
مطالعه آماری دانشگاه‌های برتر جهان
مطالعه آماری دانشگاه‌های برتر جهانمطالعه آماری دانشگاه‌های برتر جهان
مطالعه آماری دانشگاه‌های برتر جهان
 
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروهمعرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
معرفی نرم‌افزار آزاد و فعالیت‌های گروه
 
Hackers & Crackers (+ Software Freedom)
Hackers & Crackers (+ Software Freedom)Hackers & Crackers (+ Software Freedom)
Hackers & Crackers (+ Software Freedom)
 
Social Semantic Web
Social Semantic WebSocial Semantic Web
Social Semantic Web
 

بزرگ‌داده؛ مقیاسی از دنیای واقعی

 • 1. شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان بزرگ داده؛ مقیاسی از دنیای واقعی سیدمحمدمسعود صدرنژاد – ۴شهریور ۱۳۹۳
 • 2. فهرست مطالب ۱. سیر تاریخی رشد و تکامل داده ۲. بررسی نمون ههایی از بزرگ داده ۳. تعریف بزرگ داده به کمک شاخص ههای اصلی آن ۴. معرفی فناوری های موجود در زمینه بزرگ داده شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 3. بزرگ داده یعنی چقدر بزرگ؟ مفهوم داده  سیر تاریخی رشد و تکامل داده  اندازه بزرگ داده  تصور ما از اندازه بزرگ داده  بازه عاددی بزرگ داده  چند نمونه از بزرگ داده در دنیای واقعی  بزرگ داده از کجا تولید می شود؟  بررسی نمونه هایی از بزرگ داده  در دنیای مجازی  در دنیای غیرمجازی  شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 4. سیر تکاملی رشد داده راهبرد اطلعاات در حال شکل گیری  پیکربندی آسان، استفاده آسان  بزرگ داده ها توسط مردم و برای مردم  نیاز به تحلیل بلدرنگ داده  بزرگ داده و تحلیل های اجتماعای  اینترنت اشیاء  استفاده های تجاری از بزرگ داده  پردازش داده های بهداشتی  کشف تقلب در نظام مالی و بیمه  تشخیص خطا در تولید و صنعت  داده بزرگ داده شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 5. چقدر بزرگ؟ ( گوگل ( ۱۳۹۰  بیش از صد پتابایت داده  بیش از هزار میلیارد آدرس صفحات اینترنتی  ۳ میلیون کارگزار  ۷.۲ میلیارد بازدید در روز  ( فیسبوک ( ۱۳۹۲  بیش از یک میلیارد کاربر  بیش از ۳۰۰ پتابایت داده  به عالوه بیش از ۵۰۰ ترابایت در روز  بیش از ۳۵ درصد تمام عاکس های رقمی در جهان  شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 6. چقدر بزرگ؟ ( یوتیوب ( ۱۳۹۳  بیش از یک اگزابایت داده  بازدید بیش از یک میلیارد کاربر در ماه  بازدید از بیش از ۶ میلیارد ساعات ویدیو در ماه  ۸۰ ترافیک خارج از آمریکا ٪  به عالوه بیش از ۱۰۰ ساعات فیلم در هر دقیقه  بارگذاری بیش از ۳۷ میلیون ساعات فیلم در سال  ۴ میلیون بازدید در روز  بومی سازی شده به ۶۱ زبان گوناگون  شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 7. چقدر بزرگ؟ ( توییتر ( ۱۳۹۳ حدود یک میلیارد کاربر  ۲۷۱ میلیون کاربر فعال در ماه  بیش از ۱۲۴ میلیارد توییت در سال  بیش از ۵۰۰ میلیون در روز  حدود ۴۵۰۰ توییت در ثانیه  ۷۸ کاربران توییتر خارج از آمریکا ٪  با فقط ۳۳۰۰ کارمند در دفاتر شرکت در تمام جهان  مصرف ۵۸۵ گالن قهوه در هفته در دفاتر شرکت!  شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 8. چقدر بزرگ؟ ( پیامک متنی ( ۱۳۹۲  ۶.۱ هزار میلیارد پیامک در سال  ۱۹۳ هزار پیامک در ثانیه  ۸۷۶ پیامک به ازای هر نفر در سال  ( مکالمات تلفنی در آمریکا ( ۱۳۹۲  ۲.۲ هزار میلیارد دقیقه مکالمه در سال  به طور میانگین ۱۹ دقیقه مکالمه به ازای هر نفر در روز  شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 9. منابع تولید بزرگ داده کدامند؟ شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 10. تاثیر فناوری روی بزرگ داده افزایش سرعات خلقیت  شتاب بخشیدن به تغییرات اجتماعای  تغییر جریان اطلعاات  شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 11. اهمیت بزرگ داده و تحلیل آن «. تنها چیز ارزشمند ادراک و شهود مستقیم است » آلبرت انیشتین، فیزیکدان مشهور  بزرگ داده زیربنای تمام تحولت عاظیمی که امروز از جامعه تا »  «. تلفن های همراه و ابر و بازی ها اتفاق م یافتد است کریس لینچ، محقق و کارآفرین موفق در زمینه بزرگ داده  بزرگ داده اولین فناوری پس از شکل گیری اینترنت است که » «. م یتواند جهان را تغییر دهد کریس لینچ، محقق و کارآفرین موفق در زمینه بزرگ داده  داده اطلعاات نیست، اطلعاات دانش نیست، دانش فهم نیست و » «. فهم خرد نیست کلیفورد استول، ستاره شناس و نویسنده  شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 12. نمونه هایی از بزرگ داده در محیط غیرمجازی حسگرهای تلفن های همراه هوشمند  تشخیص میزان روشنایی  (3axis accelerometer) شتاب سنج ۳-قطبی  صفحات لمسی برای تشخیص فاصله  میکروفون  اندازه گیری میزان قند خون  ضربان قلب  شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 13. نمونه هایی از بزرگ داده در محیط غیرمجازی حسگرهای تلفن های همراه هوشمند  داد ههای جغرافیایی  • تخمین مکان جغرافیایی • حتی اگر خاموش باشد • موضوع حریم شخصی • به هنگام بودن داد هها و تجهیزات شبکه GPS • دستگاه های شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 14. تحلیل بزرگ داده ها اهمیت تحلیل بزرگ داده  مدل سازی و درک داده ها  مدیریت استعدادها  تحلیل داده های شتا بسنج های سه-قطبی  جنسیت ( ۷۱ درصد)  قد ( ۸۰ درصد)  وزن ( ۸۰ درصد)  نحوه راه رفتن ( ۱۰۰ درصد)  شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 15. تحلیل بزرگ داده تحلیل بزرگ داده  کشف الگوهای حاکم  پژوهش های اجتماعای  اهمیت بزرگ داده برای دول تها  امنیت حاکمیت و قدرت دولت ها برای بقا  حفظ جایگاه برتر بین المللی و شناخت افکار عامومی  تحلیل بزرگ داد هها در پزشکی  کاربرد بزرگ داده در عاکسبرداری پزشکی برای نمونه  شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 16. انفجار اطلعاات پزشکی گذشته  ۱۰۰ قطعه عاکس  ۵۱۲ پیکسل * ۵۱۲  ۵۰ مگابایت معادل ۴۰ عادد کتاب  امروز  ۲۴۰۰۰ قطعه عاکس  ۵۱۲ پیکسل * ۵۱۲  ۲۰ گیگابایت معادل ۸۰۰ عادد کتاب  فقط در چند ثانیه  شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 17. انفجار اطلعاات پزشکی گذشته  ۱۰۰ قطعه عاکس  ۵۱۲ نقطه (پیکسل) * ۵۱۲  ۵۰ مگابایت معادل ۴۰ عادد کتاب  امروز  ۲۴۰۰۰ قطعه عاکس  ۵۱۲ نقطه (پیکسل) * ۵۱۲  ۲۰ گیگابایت معادل ۸۰۰ عادد کتاب  فقط در چند ثانیه  آینده  ۱ ترابایت معادل ۸۰۰ هزار کتاب  فقط به ازای یک بیمار  شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 18. انفجار اطلعاات پزشکی مد لسازی اجزای بدن انسان  پیدا کردن مشکل  پزشکی قانونی  نقش پردازش گرافیکی در تحلیل بزرگ داده  لمس بزرگ داده و آینده ی عالم پزشکی  شبی هسازی ضربان قلب  عابور از اجزای بدن انسان  حس کردن اجزای بدن به وسیله ی قلم مکانیکی  وضوح بال  عاکسبرداری از عاملکرد مغز انسان  شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 19. رشد داده همگام با توسعه فناوری تحقق مفهوم اینترنت اشیاء  برنامه های تشخیص چهره  تصاویر ماهواره ای ارسال شده با وضوح بال  حسگرها و دوربین ها  مفاهیم ب یجان، جاندار و حساس می شوند!  حرکت به سمت سیار های هوشمندتر  ماشین ها به صورت خودکار راه م یروند  دستگاه ها نیاز شما را می شناسند  شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 20. مقایسه داده سنتی و داده در دنیای امروز انواع سنتی داده  مستندات مکتوب  ردیف های مالی  ثبت بورس  فای لهای کارکنان  بزرگ داده  عاک سها  پرونده های صوتی  محتوای چندرسان های  مدل های س هبعدی  شبی هسازی ها  اطلعاات جغرافیایی  داده ساختارنیافته  شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 21. تعریف و شاخصه های اصلی بزرگ داده مقدار  اختصاص منابع به صورت مؤثرتر  گوناگونی  افزایش انواع داده و دسته بندی آن ها  سرعات  بلدرنگ بودن  تعریف بزرگ داده  شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 22. فناوری های موجود در زمینه بزرگ داده پردازش توزیع شده  معرفی برخی از فناوری های موجود  (Hadoop) هدوپ  (MapReduce) مپ ریدیوس  طرز کار هدوپ و مپ ریدیوس  آینده فناوری های بزرگ داده  مسائل و مشکلت پیش رو  ورود، ذخیره سازی و خروج چندین پتابایت داده  از بین رفتن دیس کهای سخت  شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 23. م پریدیوس چگونه کار م یکند؟ شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 24. تشکر و قدردانی با سپاس از:  سیدابراهیم ابطحی، استاد دانشگاه صنعتی شریف  شما که وقتتان را در اختیار بنده گذاشتید.  شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 25. منابع اصلی  Hurwitz, Alan Nugent, Fern Halper, Marcia Kaufman, “Big Data For Dummies” (April 2013), NJ هورویتز، آلن نوگنت، فرن هالپر، مارسیا کافمن، (بهار ۱۳۹۲ ) بزرگ داده به زبان  ساده، انتشارات دامیز، نیوجرسی آمریکا  Christopher Barnatt, Explaining Big Data Video, from explainingcomputers.com: free online resource of non-technical overview of new technologies. http://explainingcomputers.com (October 2012) کریستفر بارنات، برنامه ی تصویری تشریح بزرگ داده، از سایت توضیح دادن  م(ومهضرو عا۱ا ۹ت۳ م۱ر)تبط با رایانه h ازt یtp ص/:ص /e خx تp رl یa غi nو i یn لg کc یom مای pنu :t هاerرs ی.وت cپoمmکا  Bill Hamilton, “Big Data is the Future of Healthcare” (September 2012), Cognizant, NJ بیل همیلتون، بزرگ داده آیند هی بهداشت و درمان است، (شهریور ۱۳۹۱ ) انتشارات  کوگنیزنت، نیوجرسی آمریکا شرکت فناوری اطلعاات بهستان رایان سیدمحمدمسعود صدرنژاد - ۴ شهریور ۱۳۹۳ بزر گداده؛ مقیاسی از دنیای واقعی
 • 26. پپررسسشش وو پپااسسخخ http://sadrnezhaad.ir/smm سیدمحمدمسعود صدرنژاد طراحی شده به وسیله