Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Thử thách online" - Ngô Phương Thảo

297 views

Published on

Bài dự thi "Thử thách online" của bạn Ngô Phương Thảo

Published in: Design
 • Login to see the comments

"Thử thách online" - Ngô Phương Thảo

 1. 1. THÔNG TIN và QUYẾT ĐỊNH trong Quản trị doanh nghiệp
 2. 2. - Thông tin trong doanh nghiệp - Hệ thống thông tin trong quản trị doanh nghiệp
 3. 3. - Quyết định quản trị - Quá trình ra quyết định quản trị trong doanh nghiệp
 4. 4. Phán đoán Sự kiện Ý tưởng
 5. 5. Người gửi Người nhận
 6. 6. Vai trò của thông tin trong quản trị doanh nghiệp
 7. 7. Thực hiện chức năng quản trị Gắn hoạt động của doanh nghiệp với môi trường bên ngoài Phương tiện đặc trưng của hoạt động quản trị
 8. 8. Vai trò của thông tin quản trị
 9. 9. Thông tin Thông tin Quá trình quản trị Thông tin = Đối tượng lao động Thông tin = Sản phẩm Nhà quản trị 1 2 3 Thông tin Hoạt động quản trị
 10. 10. Quá trình thông tin
 11. 11. Những chướng ngại Người phát tin (Nguồn) Kênh truyền thông tin Thông tin phản hồi Người nhận (Đích) Yêu cầu làm sáng tỏ Mã hoá Giải mã
 12. 12. Phân loại thông tin ?
 13. 13. Cấp quản trị Thông tin lên trên Thông tin chéo Thông tin xuống dưới Hình thức truyền tin Thông tin liên lạc bằng văn bản Thông tin liên lạc sử dụng bằng lời Thông tin liên lạc không lời Tính chất pháp lí của thông tin Thông tin chính thức Thông tin không chính thức
 14. 14. Yêu cầu đối với thông tin quản trị ?
 15. 15. - Phải được cung cấp kịp thời - Phải có tính cập nhật - Phải đảm bảo tính thường xuyên, liên tục - Phải có tính thẩm quyền, tính hiệu lực (chỉ thị, mệnh lệnh…) - Phải có tính bí mật Phải đảm bảo tính hiệu quả

×