Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stanje i perspektive na tržištu rada na području međuopštinske saradnje Niš, Leskovac, Gadžin Han, Doljevac i Merošina

347 views

Published on

Stanje i perspektive na tržištu rada na području međuopštinske saradnje Niš, Leskovac, Gadžin Han, Doljevac i Merošina

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Stanje i perspektive na tržištu rada na području međuopštinske saradnje Niš, Leskovac, Gadžin Han, Doljevac i Merošina

  1. 1. Stanje i perspektive na tržištu rada napodručju međuopštinske saradnje Niš, Leskovac, Gadžin Han, Doljevac i Merošina USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Beograd, jun 2012 Mihail Arandarenko Galjina Ognjanov
  2. 2. Stanje i perspektive na tržištu rada: Niš• Prezentacija rezultata Ankete poslodavaca 2012 (NSZ) • Nacionalni nivo • Nivo područja međuopštinske saradnje• Razgovor o stanju i perspektivama na tržištu rada na području međuopštinske saradnje Niš • Zaposlenost i zapošljavanje mladih
  3. 3. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ) Sadržaj instrumenta Cilj • podaci o poslodavcu • zaposlenost u prethodne dve godinepraćenje i predikcija • odliv i priliv zaposlenih u prethodnoj godinipotreba poslodavaca za • planirani odliv i priliv zaposlenih uodređenim tekućoj godinizanjimanjima, • zapošljavanje osoba saveštinama i invaliditetomkompetencijama. • problemi prilikom zapošljavanja novih radnika • nedostajuće veštine i potrebe za obukama zaposlenih u preduzećima
  4. 4. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): Nacionalni rezultati– osnovni nalaziStruktura broja zaposlenih po sektorima delatnosti, u %
  5. 5. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): Nacionalni rezultati– osnovni nalazi• Bruto stopa kreiranja poslova (2011): 7.45%• Bruto stopa gašenja poslova (2011) : 5.42%• Neto stopa kreiranja poslova (2011): 2.03% • Razlike po sektorima:Brža dinamika gašenja poslova od kreiranja u sektoru Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (A).Brža dinamika kreiranja poslova od gašenja u makrosektorima: Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (G), Stručne, naučne, inovacijske i tehničke delatnosti, Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, Zdravstvena i socijalna zaštita u privatnom sektoru, Umetnost, zabava i rekreacija (M+N+Q+R), Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja, Poslovanje nekretninama (K+L).
  6. 6. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): Nacionalni rezultati– osnovni nalazi Bruto i neto stope kreiranja i gašenja poslova prema veličini preduzeća, u %
  7. 7. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): Nacionalni rezultati – osnovni nalazi Bruto i neto stope kreiranja i gašenja poslova po regionima, u % kreiranja poslova 2011. godina Prognoza za 2012. godina kreiranja poslova kreiranja poslova kreiranja poslova gašenja poslova gašenja poslova Bruto stopa Bruto stopa Bruto stopa Bruto stopa Neto stopa Neto stopa Region (+/-) (+/-)Beogradski region 7,00 4,93 2,07 2,89 1,53 1,36Region Južne i Istočne Srbije 7,05 5,46 1,59 4,96 2,19 2,77Region Kosovo i Metohija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Region Šumadije i Zapadne Srbije 7,50 5,25 2,25 4,81 2,45 2,36Region Vojvodine 8,52 6,51 2,02 4,43 3,25 1,18 Ukupno: 7,45 5,42 2,03 3,87 2,18 1,7
  8. 8. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): Nacionalni rezultati –osnovni nalaziPotrebe poslodavca za znanjima i veštinama kod planiranog zapošljavanjaprema stručnoj spremiStepen stručne Stručna posebna Prenosiva posebna znanja i Šire kompetencije i lične spreme znanja i veštine veštine karakteristike I 6 0 8 II 14 7 54 III 77 208 321 IV 65 357 459 V 2 11 10 VI - 1 1 97 97 VI - 2 0 5 5 VII - 1 68 278 185 Ukupno: 233 964 1.140
  9. 9. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): Nacionalni rezultati– osnovni nalazi • Licima koja trenutno rade u anketiranim preduzećima, kao i budućim zaposlenim licima, najpotrebnija su veštine koje smo nazvali šire kompetencije i lične karakteristike. • Udeo ove grupe veština u ukupno navedenim veštinama lica koja su se zaposlila u anketiranim preduzećima u 2011. godini je iznosio 46,7%, a u veštinama koje će biti potrebne licima koja poslodavci planiraju da zaposle u 2012. godini, njihov udeo se povećava na 48,8%.
  10. 10. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): Nacionalni rezultati– osnovni nalazi• Stručna znanja i veštine: oblasti tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih znanja i veština.• Prenosiva znanja i veštine: potrebe za znanjima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija - IKT, stranih jezika, kao i za posedovanjem različitih vrsta dozvola.• Šire kompetencije i lične karakteristike: najzastupljenije su karakteristike: 1. preciznost, 2. komunikativnost, 3. uslužnost, 4. spremnost na timski rad, kao i 5. motivisanost.
  11. 11. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): Nacionalni rezultati– osnovni nalaziProblemi u zapošljavanju novih radnika la zi vo h ni . or d in ot m ka ač ka iv v ra ađ op er ip Pr na vi go Tr
  12. 12. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): Nacionalni rezultati– osnovni nalaziProblemi u zapošljavanju novih radnika Problemi u zapošljavanju Stepen stručne spreme Da Da (%) I 23 1,7 II 39 2,9 III 553 41,1 IV 195 14,5 V 16 1,2 VI - 1 60 4,5 VI - 2 7 0,6 VII - 1 438 32,5 VII - 2 15 1,1 Ukupno: 1.346 100,0
  13. 13. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): Nacionalni rezultati –osnovni nalazi • Najčešći razlozi nezadovoljenih potreba za radnicima: • na nivou III stepen stručnosti su nedostatak znanja i veština deficitarna zanimanja, kao i činjenica da ne postoji u obrazovnom sistemu. • na nivou VII-1 stepena stručne spreme najčešće se navodi razlog radnog iskustva i deficitarno zanimanje. • na nivou IV stepena stručne spreme dominantan razlog je nedostatak znanja i veština
  14. 14. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): Nacionalni rezultati– osnovni nalazi • Potrebe poslodavaca za • Najzastupljenije potrebe za posebnim znanjima i znanjima i veštinama iz tehničko- veštinama kod nedostajuće tehnološke i društveno radne snage (kao i kod humanističke oblasti. planiranog zapošljavanja) : • Prenosiva znanja i veština: • Nedovoljnost širih znanja stranih jezika i kompetencija i ličnih informaciono-komunikaciona karakteristika, kao i tehnološka znanja i veštine. prenosivih znanja i veština. • Šire kompetencije i lične • Stručnim znanjima i karakteristike: komunikativnost, veštinama se pridaje veština pregovaranja i ubeđivanja najmanja pažnja. i spremnost za učenjem i profesionalnim usavršavanjem.
  15. 15. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): Nacionalni rezultati –osnovni nalaziPotrebe za obukama la zi vo h ni m or iza ot am ur it . vk d ije in ra ac a op čk ik ip va un na i m ađ vi ko er go Pr j, Tr ća ra ob Sa
  16. 16. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): Nacionalni rezultati– osnovni nalaziPotrebe za obukama Veličina preduzeća Ukupno Stepen stručne 10-49 zaposlenih 50-249 zaposlenih 250 i više zaposlenih spreme Ukupno Ukupno Ukupno % % % zaposlenih zaposlenih zaposlenih I 13 0,5 253 17,7 0 0,0 265 II 50 1,8 84 5,9 52 5,8 186 III 930 33,0 348 24,4 100 11,2 1.377 IV 779 27,6 318 22,3 229 25,6 1.325 V 25 0,9 3 0,2 28 3,1 56 VI - 1 146 5,2 118 8,3 138 15,4 402 VI - 2 7 0,2 1 0,1 0 0,0 8 VII - 1 868 30,8 262 18,4 346 38,6 1.475 VII - 2 0 0,0 35 2,5 2 0,2 37 VIII 0 0,0 5 0,3 0 0,0 5 Ukupno: 2.817 100,0 1.425 100,0 894 100,0 5.137
  17. 17. Po grupa Niš ljo p riv reRu da da ,š rst um vo ar ,e stv ne o rg ir eti ib ar Pr ka stv er ađ iv o od G iv ra ač opr đe ka ivr vi in ed na rs d. a Tr t go vo Struktura preduzeća i zaposlenih po sektorima vi na ip op Sa ra o vk br a am ća j, ot k or om niFi h un i na vo k zi ac ns la ij ije e ,o it u sig ri ur za U an m slu je ge in ek re tn Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): međuopštinska radna in e
  18. 18. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): međuopštinskaradna grupa NišStruktura zaposlenih po veličinipreduzeća
  19. 19. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): međuopštinskaradna grupa Niš• Region Južne i Istočne Srbije- neto stopa kreiranja poslova 2011 – 1.59 2012 – 2.77• Međuopštinska radna grupa Niš, Leskovac, Gadžin Han, Doljevac i Merošina - neto stopa kreiranja poslova 2011 – 2.00 2012 – 4.88
  20. 20. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): međuopštinskaradna grupa NišKreiranje, gašenje poslova i neto stopa – Niš o stv e in ar etn ib ir kr ne o stv i je ar an um ur ,š sig da ,o re ije riv ns p ljo na Po Fi
  21. 21. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): međuopštinskaradna grupa NišStope planiranog smanjenja i povećanja posla po sektorima la zi vo h ni or ot am vk ra o . tv op đe ind rs ip na G čka na vi a vi iv go ra ađ Tr er Pr
  22. 22. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): međuopštinskaradna grupa Niš Potrebe za znanjima i veštinama kod zaposlenih koji rade • Najveći broj poslodavaca (25) je izrazilo potrebe za posebnim (prenosivim) znanjima i veštinama i to za: IKT, različitim dozvolama, jezicima, bezbednost i zaštita na radu (2) (najviše za III, IV, VI-1, VII-1 stepen stručne spreme) • Slede potrebe za potrebe za širim kompetencijama i ličnim karakteristikama: uslužnost, preciznost i timski rad (većinom za I i VII – 1 stepen stručne spreme) koje je izrazilo 18 poslodavaca. • Manji broj poslodavaca (8) je izrazio potrebe za stručnim znanjima i veštinama i to u oblastima: Tehničko tehnološkim (8)
  23. 23. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): međuopštinskaradna grupa Niš • Kod planiranog zapošljavanja 9 poslodavaca je izrazilo potrebe za stručnim znanjima i veštinama (tehničko-tehnološke 8 - stučna sprema VII-1, ali i druge i društveno humanističke – 1, VII-1) • Za prenosivim znanjima i veštinama potrebe je izrazilo 20 poslodavaca i to dozvole, bezbednost i zaštita na radu, IKT i jezici (stučna sprema II, III, IV i VII-1) • Za širim kompetencijama i ličnim karakteristikama 13 poslodavaca je izrazilo potrebe (uslužnost, stučna sprema III)
  24. 24. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): međuopštinskaradna grupa Niš20 preduzeća prepoznalo probleme u zapošljavanju radnika la zi vo h ni or ot am d. vk ip o na rstv in ra ka op na ač vi iv đe ađ ra vi er G go Pr Tr
  25. 25. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): međuopštinskaradna grupa NišProblemi u zapošljavanju radnika prema stručnoj spremi
  26. 26. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): međuopštinskaradna grupa Niš • Najčešći razlozi • Potrebe poslodavaca za nezadovoljenih potreba za posebnim znanjima i radnicima su: veštinama kod nedostajuće radne snage: • Nedostatak radnog iskustva (III i VII-1) • Stručna znanja i veštine (3) • Nedostatak znanja i veština – u oblasti tehnike i tehnologije (III i VII-1) • Prenosiva znanja (1) - jezici • Deficitarno zanimanje, Nezadovoljavajući uslovi • Šire kompetencije (2) - rada, neodgovarajući nivo uslužnost obrazovanja (III, VII-1)
  27. 27. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ): međuopštinska radnagrupa NišPreduzeća koja imaju potrebe za obukama la zi vo m za h ri ni u it or ot ij e m ac ka i k v un ra op om ip k j, na ća vi a br go o Tr Sa

×