Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PRIKUPLJANJE PODATAKA U TURIZMU

689 views

Published on

PRIKUPLJANJE PODATAKA U TURIZMU

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PRIKUPLJANJE PODATAKA U TURIZMU

 1. 1. PRIKUPLJANJEPODATAKA U TURIZMU USAID Projekat održivog lokalnog razvoja Beograd, jul, 2012.
 2. 2. Prikupljanje podatakaSituacione analize – da bi se obavila situaciona analiza treba sprovesti marketinško istraživanje kako bi se dobile kvantitativne/statističke i kvalitativne informacije iz sledećih izvora: Primarne informacije iz anketnog istraživanja na temu ponašanja, motivacije i zadovoljstva potrošača, studija geografskih segmenata, ispitivanja percepcije imidža i destinacije kao brenda, istraživanja potreba, želja, stavova i prioriteta klijenta Primarne informacije od turističkih radnika koji su u stalnom kontaktu sa ciljnim grupama Prognoze trendova i istraživanja u drugim oblastima (npr. ekonomskim ili društveno-ekonomskim)
 3. 3. Metodi prikupljanja podataka• Posmatranjem (npr. ispitivanje oznake dizajna)• Prikupljanje primarnih podataka – putem individualnih intervjua, upitnika, anketa (usmene, telefonske, itd.) – sa ciljem da se dobiju upotrebljivi podaci za kvalitativno i kvantitativno istraživanje• Prikupljanje sekundarnih podataka - novo tumačenje podataka (postojećih statističkih podataka)• Važnost interneta - statistika/web analitika (može se sortirati po potrebi)
 4. 4. Trendovi – drugi izvori za realizaciju situacionih analizaTrendovi ponude• Konkurentno okruženje – konkurentna destinacija/otkrivanje "novih destinacija“, povećanje lojalnosti destinaciji (proizvodu), konkurencija cena, akcenat na "Paket aranžmane“• Društveno okruženje – vikendi i kratki odmori• Okruženje kupca – pružanje pogodnosti klijentima, novi proizvodi koji se odnose na nova interesovanja• Tehničko i tehnološko okruženje - rezervacije preko interneta, tehnički napredak u segmentu prevoza• Ekonomsko okruženje – pritisak na cene pružaoca usluga i posrednika• Ekološko okruženje – potražnja za organskim proizvodima i destinacijama, proizvodi usmereni na zdrave životne stilove.
 5. 5. Trendovi potražnje• Demografsko okruženje – promene u starosnoj strukturi kupaca, promene u strukturi domaćinstava• Društveno okruženje – promene kulturnih navika i životnog stila, akcenat na kvalitet (okruženje, komunikacije, društveni odnosi)• Okruženje kupca – povećan nivo obrazovanja i iskustva klijenata po pitanju putovanja, veća mobilnost, specijalna interesovanja, porast segmenta gradskog (kulturnog) turizma, aktivni turizam i biznis, povećanje individualnih putovanja, porast broja putovanja tokom godine, smanjena prosečna dužina boravka• Tehničko i tehnološko okruženje - low cost avio-kompanije, drumsko- železnički prevoz, povećan broj last moment rezervacija, razvoj Interneta koji štedi vreme i novac klijentu• Ekonomsko okruženje – odnos cena/kvalitet, sve veća potražnja u nekim zemljama u razvoju• Ekološko okruženje – akcenat na “čiste" proizvode, sve veća odgovornost učesnika u turizmu po pitanju fizičkog i društveno-kulturnog okruženja
 6. 6. Analize ponude• Društveno-kulturne i fizičke (prirodni resursi)• Materijalno-tehnička osnova - smeštaj (broj objekata, kapacitet, upotrebljivost), objekti za ishranu, posrednici u MICE uslugama (tur operatori - broj, ponuda), usluge vodiča, kulturni i društveno- zabavni objekti, turističke organizacije• Pristupačnost
 7. 7. Analize potražnje• Statistički podaci o objektima kolektivnog smeštaja• Domaća i strana potražnja – po izboru tipa smeštaja, prosečnim troškovima/trošenju, vrsti prevoza, motivaciji da se učestvuje u turizmu, organizaciji putovanja, izvoru informacija o destinaciji
 8. 8. SWOT analizeSvrha ovog metoda leži u klasifikaciji i evaluaciji individualnih faktora, koji su podeljeni u četiri osnovne grupe: interni/interni: prednosti, nedostaci eksterni/eksterni uslovi: mogućnosti, pretnjeAnaliziranjem interakcije faktora - prednosti i nedostataka na jednoj strani, i mogućnosti i opasnosti na drugoj – mogu se dobiti nove kvalitativne informacije koje karakterišu i ocenjuju nivo njihovog međusobnog sukoba ili suprotnost međusobne podrškeUspeh = maksimiziranje prednosti i minimiziranje nedostaka, mogućnosti i pretnji
 9. 9. Mapiranje resursa• Anketa privatnog sektora• Anketa javnog sektora• Baya podataka

×