Stanje i perspektive trzista rada na podrucju medjuopstinske saradnje Novi Sad

335 views

Published on

Izvestaj o stanju i perspektivama lokalnog trzista rada na podrucju medjuopstinske saradnje koje obuhvata Novi Sad, Temerin, Beocin i Sremske Karlovce

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stanje i perspektive trzista rada na podrucju medjuopstinske saradnje Novi Sad

 1. 1. Izveštaj o stanju i perspektivamalokalnih tržišta rada na područjumeđuopštinske saradnje Novi Sad Galjina Ognjanov
 2. 2. SADRŽAJ:1. Opšte informacije i strateški prioriteti2. Opisni statistički podaci o potrebnim veštinama iz istraživanja poslodavaca (Anketa poslodavaca 2012)3. Razvojne i investicione mogućnosti i zapošljavanje mladih4. Mogućnosti i izazovi rasta i zapošljavanja: zaključci na osnovu strukturirane diskusije sa interesnim grupama5. Zaključci i preporuke6. Preporuke za međuopštinske radne grupe za mladeAneksi
 3. 3. Opšte informacije i strateški prioriteti• USAID projekat Lokalnog MP 1: Novi Sad MP 5: Niš održivog razvoja (SLD Projekat) pokrenuo je inicijativu za formiranje je 8 MP 2: Zrenjanin MP 6: Užice područja međuopštinske saradnje (MP)• Cilj: pokretanje i sprovođenje MP 3: Subotica MP 7: Novi Pazar inicijativa koje treba da doprinesu lokalnom ekonomskom i društvenom MP 4: Vranje MP 8: Kraljevo razvoju
 4. 4. Opšte informacije i strateški prioriteti• Pripadnost određenom statističkom regionu određuje i nivo razvijenosti pojedinih međuopštinskih područja.• Najrazvijenija MP su na teritoriji Vojvodine. MP Novi Sad čine opštine koje spadaju u I grupu.• MP sa najvećim brojem opština koje spadaju u III i IV grupu kao i devastirana područja su na Jugu i Istoku Srbije (MP4 Vranje), ali u u Centralnoj i Zapadnoj Srbiji (MP7 Novi Pazar).
 5. 5. MP 1 MP 2 MP 3 MP 4 MP 5 MP 6 MP 7 MP 8Površina(km2) * 1118 2718 2592 1955 2261 3257 2540 3925Poljoprivrednapovršina, 63 87.3 86.33 53 68.76 48.18 59.47 46.14 jeprosek (%)* je niBroj nistanovnika 388,280 ije 205,899 250,922 125,328 257,867 173,342 148,784 335,813 je(2011) ** zvUčešće mladih vi(15-29) (%) 21.66 20.23 20.14 21.99 20.15 20.92 25.1 20.08 ra az(2002) * j erStopa na jnnezaposlenostiu opštini sa Novi Sad: Zrenjanin Subotica Vranje Niš Užice Novi Pazar Kraljevo nanajvećim 27.6 31.8 25.7 28.2 28.8 17.8 48.2 29.6brojemstanovnika ***Stanovništvo15+ premanivouobrazovanja *(%):bez 31 44.92 47.46 58.66 41.43 46.96 59.3 45.9kvalifikacijasrednja škola 51 45.04 43.36 27.67 40.61 43.51 31.8 43.17viša škola ifakultet 17 9.5 9 6.86 11.72 8.78 3.4 9.6
 6. 6. Opšte informacije i strateški prioriteti• Prema broju zaposlenih, u strukturi privrede dominira Prerađivačka industrija. Osim toga, značajni sektori po broju zaposlenih U MP Novi Sad: Trgovina na veliko i malo i popravke motornih vozila,Finansije, osiguranje i nekretnine, Građevinarstvo i Saobraćaj, komunikacije i turizam.
 7. 7. Opšte informacije i strateški prioriteti• Mađu najvažnijim lokalnim • Strateški pravci razvoja partnerima ističu se definisani su u strateškim• regionalne razvojne agencije dokumentima koji uključuju (Regionalna razvojna agencija regionalne razvojene Bačka) i kancelarije za lokalni strategije, ekonomski razvoj (Novi Sad i • strategije privrednog Beočin), razvoja gradova i opština,• lokalni socio-ekonomski saveti, • strateške planove razvoja, lokalni saveti za zapošljavanje, • Strategija privrednog• lokalne kancelarije za mlade (Novi razvoja grada Novog Sada Sad, Sremski Karlovci, Beočin), 2010-2014 i Strateški plan kao i regionalne i lokalne razvoja opštine Temerin privredne komore. 2010-2015.
 8. 8. Anketa poslodavaca 2012• Nacionalna služba zapošljavanja (NSZ) sprovela je anketu poslodavaca početkom 2012. godine na slučajnom, reprezentativnom uzorku za nivo Republike Srbije i za 8 područja međuopštinske saradnje.• Na području međuopštinske saradnje Novi Sad, Beočin, Temerin i Sremski Karlovci uzorkom je obuhvaćeno 346 poslodavaca, od čega je 172 poslodavaca (49.71%) pristalo da učestvuje u istraživanju.
 9. 9. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ)• Po broju zaposlenih dominira Prerađivačka industrija kao najveći privredni sektor. Sledi sektor Rudarstva, energetike i vodoprivrede, Građevinarstvo i Finansije, osiguranje i nekretnine.• Osim toga, prema broju preduzeća koja obavljaju delatnost u pojedinima sektorima, značajan sektor predstavlja Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila.
 10. 10. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ)• U prethodnom periodu, postojala je izražena Više poslova Više poslova dinamika kreiranja i gašenja kreirano ugašeno poslova u svih 8 područja međuopštinske saradnje. MP Užice MP Novi Sad i MP Vranje MP Subotica• Najveći broj ugašenih i MP Zrenjanin kreiranih poslova zabeležen MP Kraljevo je u MP Novi Sad i MP Kraljevo. Izjednačen broj kreiranih i• U MP Novi Sad više je ugašenih poslova ugašenih nego kreiranih MP Niš i MP Novi Pazar poslova
 11. 11. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ)• Najizraženija dinamika • Najviša dinamika gašenja i gašenja i kreiranja poslova kreiranja prema stepenima zabeležena je u sektoru stručne spreme bila je kod III Prerađivačke industrije. stepena.• Izvesna dinamika je • U MP Novi Sad registrovano postojala i u je značajnije povećanje od sektorimaTrgovine na veliko gašenja poslova za stepen i malo i popravke motornih stručne spreme VII-1 vozila, Usluga i Saobraćaja, komunikacija i turizma i Građevinarstva.
 12. 12. 2011 prognoza 2012 kreiranja poslova kreiranja poslova kreiranja poslova kreiranja poslova gašenja poslova gašenja poslova Region, Bruto stopa Bruto stopa Bruto stopa Bruto stopa Neto stopa Neto stopa Okrug, (+ / -) (+ / -) Sektor delatnosti/ Veličina preduzeća/ Tip vlasništva Republika Srbij a 7,45 5,42 2,03 3,87 2,18 1,70 Region Voj v odine 8,52 6,51 2,02 4,43 3,25 1,18 Region Južne i I st očne Sr bij e 7,05 5,46 1,59 4,96 2,19 2,77 Region Šu m adij e i Zapadne 7,50 5,25 2,25 4,81 2,45 2,36 Srbij eMP Novi Sad, Beočin , Tem eri n i 5,98 3,63 2,35 2,84 3,23 -0,39 Srem sk i Kar lovci MP Zrenj ani n, Kik inda i Nov i 12,27 8,31 3,95 4,82 2,67 2,15 BečejMP Sub ot ica, Som bor, Kanj i ža 6,54 5,38 1,16 1,81 1,40 0,41MP Vranj e, Buj an ovac, Pr eševo 6,33 3,63 2,70 7,77 0,44 7,33 i Vladičin HanMP Niš, Lesk ovac, Gadži n Han , 8,63 6,63 2,00 6,24 1,36 4,88 Dolj evac i Mer ošina MP Užice, Nova Var oš, 9,85 3,23 6,62 7,60 1,43 6,17 Čaj et ina, Prij epolj e i Prib ojMP Novi Pazar, Sj eni ca, Tut in 7,97 6,53 1,44 8,03 3,79 4,24 MP Kralj ev o, Čačak , Gornj i Milan ovac, Vrnj ačk a Banj a i 7,28 5,31 1,96 5,11 3,13 1,97 Rašk a
 13. 13. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ)• Kod zaposlenih koji trenutno rade, najviše poslodavaca je izrazilo potrebe za prenosivim znanjima i veštinama i to: IKT, jezicima i različitim dozvolama.• Manji broj poslodavaca je izrazio potrebe za širim kompetencijama i ličnim karakteristikama, a najmanji za stručnim znanjima i veštinama i to gotovo isključivo u tehničko tehnološkim i društveno-humanističkim oblastima.• Znanja i veštine potrebna traže se kod zaposlenih sa stepenom stručne spreme VII-1, VI-1 i IV pretežno u MP Novi Sad.
 14. 14. Anketa poslodavaca 2012 (NSZ)• Najviše problema je uočeno u zapošljavanju radnika sa VII-1 i, znatno manje, III stepenom stepenom stručne spreme.• Najčešći problemi u zapošljavanju novih radnika vezuju se za: nedostatak radnog iskustva, nedostatak znanja i veština i deficitarna zanimanja.• Anketirani poslodavci izrazili su potrebe za obukama zaposlenih, najviše u sektorima Prerađivačke industrije, Saobraćaja, komunikacija i turizma za stepen stručne spreme VII-1.
 15. 15. Razvojne i investicione mogućnosti i zapošljavanje mladih • Osim podataka dobijenih iz ankete poslodavaca prilikom predviđanja mogućnosti za zapošljavanje treba uzeti u obzir i podatke o investicijama stranog i domaćeg kapitala, kao i o investicijama iz javnih i drugih izvora. • Nepostojanje sistematičnog prikupljanja ove vrste podataka predstavlja problem. • USAID u saradnji s lokalnim savetima za zapošljavanje i kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj nastojao da dođe do ovih podataka. • U perspektivi time bi trebalo da se bavi NSZ na sistematičan način.
 16. 16. Razvojne i investicione mogućnosti i zapošljavanje mladih • Privlačenje investicija najuspešnije je realizovano u sektorima proizvodnje (tekstilna industrija, industrija obuće, auto delova, nameštaja, proizvodnja hrane) i trgovine, i to na područjima međuopštinske saradnje na teritoriji Vojvodine. Ova područja su i tokom prethodnih godina bila veoma atraktivna za investitore, a postoje indicije da će se taj trend nastaviti i tokom 2012.
 17. 17. Razvojne i investicione mogućnosti i zapošljavanje mladih • U MP Novi Sad privučeno je oko 21 milion Evra privatnog kapitala, dok je u MP Zrenjanin i MP Subotica investirano po oko 14 miliona Evra privatnog kapitala. • Investicije u značajnijem obimu takođe su registrovane u MP Niš, i to u opštini Leskovac, gde je generisano oko 17 miliona Evra privatnog kapitala. • U ostalim područjima međuopštinske saradnje ukupne investicije iz privatnih i javnih fondova uglavnom kreću se između 3,1 miliona Evra u Užicu i 11,25 miliona Evra u Kraljevu.
 18. 18. Razvojne i investicione mogućnosti i zapošljavanje mladih • MP Novi Sad 21 mil EUR privatnog kapitala: Novi Sad i Beočin • Grinfild, sektori prerađivačke proizvodnje i trgovine, kreirano 275 novih radnih mesta. • Očekivano 3,7 miliona u Novom Sadu, još 89 novih radnih mesta. • U Beočinu u kompaniji Mars zaposleno oko 200 radnika, plan je da se tokom naredne tri godine ovde zaposli još 350 radnika.
 19. 19. Razvojne i investicione mogućnosti i zapošljavanje mladih • Podrška SLD projekta u formiranju radnih grupa i pokretanju inicijativa koje doprinose održivom razvoju • U skladu s definisanim razvojnim prioritetima • Najviše u domenu privlačenja investicija • Podrška područjima međuopštinske saradnje kroz SLD projekat je posebno se fokusira na smanjenje marginalizacije mladnih na lokalnom tržitšu rada. • Na području Novi Sad, Temerin, Beočin i Sremski Karlovci pokrenut je Program radnih praksi i podrške omladinskom preduzetništvu.
 20. 20. Mogućnosti i izazovi rasta i zapošljavanja• Strukturirana diskusija s predstavnicima interesnih grupa održana je juna 2012. godine u Novom Sadu.• Razgovor je vođen o stanju i perspektivama loklanog tržišta rada, u kontekstu prezentovanih rezultata Ankete poslodavaca 2012, kao i imajući u vidu neposredni uvid lokalnih aktera u probleme lokalnih tržišta rada.• Posebna pažnja u razgovoru posvećena je uočenim potrebama poslodavaca za određenim veštinama i znanjima zaposlenih i problemima u zapošljavanju mladih.
 21. 21. Postoji disbalans i izazovi rasta ii zapošljavanjaMogućnosti obrazovnog sistemapotreba poslodavaca – onih koje želiteda zaposlite, nema na tržištu rada (MPNovi Sad, predstavnik poslodavaca). • Aktivne mere i programi• Problemi u NSZ poput Prva šansa i zapošljavanju mladih su Obuka za poznatog često posledica U postojećoj situaciji poslodavci se bore za opstanak firme, za obučsu poslodavca izrazito avanje neadekvatnog potrebni i lokalni je potrebno 3-6 meseci, a to je nešto što obrazovnog sistema. poslodavci priušte, već oni sebi ne mogu da ih obilato moraju odmah da osposobe zaposlene koriste. Pomoć u da rade (MP Novi Sad, predstavnik organizovanju obuka je poslodavaca). poslodavcima od ključnog značaja.
 22. 22. Mogućnosti i izazovi rasta i zapošljavanja Treba podsticati preduzetnički duh kod mladih (MP Novi Sad, predstavnik poslodavaca).Od mladih se najviše traže bazične veštine, posebno spremnost da uče i da rade. Uočeni problemi kod mladih su takođe vezani za nedostatak komunikativnosti, snalažljivosti, inicijative za donošenje odluka, samopouzdanja. Mladi koji su bili na praksama imaju prednost u zapošljavanju (MP NoviMladima nedostaju praksa i Sad, predstavnik poslodavaca). iskustvo.
 23. 23. Treba prevazići problem proistekao izMogućnosti tokom formalnog i zapošljavanja činjenice da su i izazovi rasta obrazovanja mladi uglavnom tekCivilni sektor može da ima uđu u aktivni slušaoci, a zatim treba da odlučujuću ulogu u sistem rada koji potpuno drugačiji (MP neformalnom obrazovanju, posebno mladih. Novi Sad, predstavnik civilnog sektora).Programi neformalnog obrazovanja mlade su intenzivirane(od Obuke za na svim nivoima kroz predškolskog do visokog obrazovanja) su odza mlade. rad lokalnih kancelarija ključnog značaja za razvoj potrebnih veštinausluge koje serada. Pored toga, za tržište pružaju mladima uključuju informisanje o Reč je, pre svega, o unapređenju motivacije, radnim mestima, obuke za aktivno samostalnosti i pokretanjatraženje posla,kod mladih.(NS, inicijativa pregovaranje predstavnik kancelarije za mlade).
 24. 24. Preporuke• Nastaviti sa sprovođenjem Ankete poslodavaca.• Unaprediti upitnik.• Pokrenuti diskusiju o potrebi daljeg usklađivanja obrazovnog sistema i tržišta rada.• Pružiti podršku lokalnim poslodavcima u oragnizovanju programa obuke za zaposlene.• Kreirati i podržati programe aktivnih mera tržišta rada. Programi za mlade sa završenim visokim i srednjim obrazovanjem uključivali bi radne prakse, obuke za tržite rada, kao i obuke za poznatog poslodavca. S druge strane, obuke za poznatog poslodavca i obuke za tržište rada adekvatniji su programi za mlade bez kvalifikacija.
 25. 25. Preporuke za međuopštinske radne grupe za mlade• Insistiranje na konitinuiranom praćenju zapošljavanja mladih• Kreiranje programa zapošljavanja kojima se targetiraju mladi i zagovaranje uključivanja takvih programa u lokalne akcione planove zapošljavanje• Promocija programa radnih praksi među lokalnim poslodavcima, ali i aktiviranje mladih da učestvuju u navedenim programima• Pružanje podrške programima razvoja preduzetništva kod mladih, kroz saradnju sa civilnim sektorom• Saradnja sa centrima za karijerno vođenje i savetovanje• Promocija potrebe unapređenja postojećeg obrazovnog sistema, iniciranje formiranja edukativnih centara i promocija koncepta celoživotnog učenja među mladima
 26. 26. HVALA NA PAŽNJI!

×