Kapitel 6: Møder

S
SamfundslitteraturSamfundslitteratur
Møder
Kapitel 6
Mie Femø Nielsen, Ann Merrit Rikke Nielsen, Birte
Asmuß, Liv Otto Hassert og Sae Oshima
Indhold
• Møder er medier
• Det der adskiller medier fra hinanden
• Typer af møder og deres formål
Møder er medier
Mediers fyldighed. Efter Siemens 2010, der er inspireret af Daft
m.fl. 1987; Connaughton og Daly 2004; Poole og Zhang 2005
Det der adskiller medier fra hinanden
• Samtidighed: Foregår kommunikationen synkront eller asynkront?
• Rum og sted: Befinder de kommunikerende sig på samme lokalitet?
• Interaktivitet: Kan afsender og modtager være i dialog?
• Semiotiskbåndbredde, dvs. er der flere indgange til at skabe betydning, via
så mange sanser som muligt, så man kan se, høre, mærke, lugte og
smage?
(Nielsen 2014a)
Typer af møder og deres formål
De tre mødetyper relateret til de tre kommunikationsparadigmer
Møder er et af organisationens vigtigste medier for rådslagning, idéudvikling,
beslut- ningstagning, planlægning, koordinering, konfliktløsning og ajourføring.
Mødets tre dimensioner
Møder er kulturelle manifestationer
• Der kan være store forskelle på mødedeltagernes værdier, handlemønstre,
vaner, normer m.m.
• Verbal og non-verbal kommunikation, som fx tavshed, stemmestyrke og
øjenkontakt, kan opfattes meget forskelligt alt efter hvor i verden man
befinder sig og hvilken organisationskultur man er en del af.
• Positive mødedeltageridentiteter kan se meget forskellige ud i forskellige
mødekontekster.
• Som mødeleder, facilitator og mødedeltager skal man derfor først og
fremmest gøre sig bevidst om egen adfærd og normer.
Gensidig forståelse
Hvornår betyder et ja faktisk ja?
Hvornår betyder ja faktisk ja?
Hvornår betyder ja faktisk ja?
Hvordan kan man genkende et nej?
• Det er en fordom, at asiater, som fx indere, ikke kan sige nej.
• Indere har fx ingen problemer med at høre hinandens modvilje mod eller
uenighed i noget. De har lært sig, hvordan et nej ser ud, og det kan alle
andre også lære.
• Et indisk nej ligner et dansk nej rigtig meget. Danskere siger nemlig heller
ikke altid bare “Nej!”, når de mener nej.
• Nej’er er derfor slet ikke så vanskelige at høre. Man skal groft sagt bare
lytte efter tavshed og interessere sig for den ved at følge op på det, der ikke
blev sagt.
Hvordan kan man vide, om man er på linje?
• Det at være på linje kan beskrives teknisk med termer som alignment og
affiliation.
• Alignment er, når man leverer den type respons, der lægges op, dvs. man fx
siger ja til et ja/nej-spørgsmål.
• Affiliation går på den affektive og sociale side af at være på linje; samtidig
med at man markerer enighed, arbejder man på fx at have en god relation
til den anden.
• Alignment – det at være på linje og at kunne skabe enighed – er bydende
nødvendigt for praktikeren i den internationale virksomhed, idet alignment er
en forudsætning for, at alle efterfølgende er klar til at samarbejde.
Hvornår er der taget en beslutning?
• Hvordan man når frem til en beslutning, er både kulturafhængigt og præget
af organisationsstrukturen.
• Der er forskel på, hvilke præferencer og normer der er for
beslutningsprocesser i forskellige lande.
• I praksis løser mødedeltagere uklarheder ved at anvende formulationer
(Garfinkel og Sacks 1970; Heritage og Watson 1979; Barnes 2007; Clifton
2009).
• Formulationer bliver brugt til at annoncere en beslutning og synliggøre det
aftalte for alle mødedeltagere.
• En formulation kan fx se således ud: “Så er vi enige om X og Y, og at vi hver
især gør Z før næste møde?”
Mødets funktion
• Mange møder har både en eksplicit og en implicit funktion.
• Den eksplicitte funktion kan eksempelvis være en opgave, der skal løses så
resultateffektivt og tidseffektivt som muligt.
• Den implicitte funktion kan eksempelvis være at dele viden, skabe retning
og mening for en medarbejdergruppe, styrke gruppens indbyrdes relationer
eller at tage temperaturen på, hvor folk er lige nu.
Mødets redskaber
• Dagsorden:
– sikrer at mødedeltagerne holdes på sporet og gøres trygge i forhold til,
hvad der kommer til at ske.
– bidrager til deltagernes oplevelse af mødets meningsfuldhed ved klart at
informere om, hvorfor mødet er der, hvad der skal drøftes, og hvad der
skal besluttes.
• Referat:
– Minder efterfølgende alle deltagere om, hvad der blev drøftet, hvad der
er blevet besluttet, og hvem der efterfølgende er ansvarlig for hvad.
1 of 15

Recommended

Kapitel 5: Formel og uformel interaktion by
Kapitel 5: Formel og uformel interaktionKapitel 5: Formel og uformel interaktion
Kapitel 5: Formel og uformel interaktionSamfundslitteratur
1.6K views17 slides
Interkulturelkommunikation by
InterkulturelkommunikationInterkulturelkommunikation
InterkulturelkommunikationAnne Lindhardt tlf. 22958845
65 views1 slide
Interkulturelkommunikation1 by
Interkulturelkommunikation1Interkulturelkommunikation1
Interkulturelkommunikation1Anne Lindhardt tlf. 22958845
139 views1 slide
Kapitel 24: Undersøgelsesmetoder by
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderKapitel 24: Undersøgelsesmetoder
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderSamfundslitteratur
2.8K views16 slides
4. tema by
4. tema4. tema
4. temaSamfundslitteratur
4.2K views29 slides
7. tema by
7. tema7. tema
7. temaSamfundslitteratur
5.1K views24 slides

More Related Content

Similar to Kapitel 6: Møder

Kapitel 8: Skriftlig interaktion by
Kapitel 8: Skriftlig interaktionKapitel 8: Skriftlig interaktion
Kapitel 8: Skriftlig interaktionSamfundslitteratur
414 views27 slides
Effective Virtuelle teams by
Effective Virtuelle teamsEffective Virtuelle teams
Effective Virtuelle teamsJohnny Ryser
448 views16 slides
11. tema by
11. tema11. tema
11. temaSamfundslitteratur
2.5K views30 slides
Anerkendende samtaler by
Anerkendende samtalerAnerkendende samtaler
Anerkendende samtalerTyge Mortensen
3.5K views52 slides
Få styr på dine og dine kollegaers vaerdier by
Få styr på dine og dine kollegaers vaerdierFå styr på dine og dine kollegaers vaerdier
Få styr på dine og dine kollegaers vaerdierOfficekonsulenterne
516 views14 slides
Christian Dinesen - Når vi går forrest...At være rollemodel i din lederrolle by
Christian Dinesen - Når vi går forrest...At være rollemodel i din lederrolleChristian Dinesen - Når vi går forrest...At være rollemodel i din lederrolle
Christian Dinesen - Når vi går forrest...At være rollemodel i din lederrolleChristian Dinesen Head of Institute - Director of Training
312 views3 slides

Similar to Kapitel 6: Møder(20)

Effective Virtuelle teams by Johnny Ryser
Effective Virtuelle teamsEffective Virtuelle teams
Effective Virtuelle teams
Johnny Ryser448 views
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion by Samfundslitteratur
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktionKapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Samfundslitteratur1.2K views
Gode råd til samtaleteknik by Rhetorica
Gode råd til samtaleteknikGode råd til samtaleteknik
Gode råd til samtaleteknik
Rhetorica3.4K views
Meningsskabende processer (Weick) by Betina Rennison
Meningsskabende processer (Weick) Meningsskabende processer (Weick)
Meningsskabende processer (Weick)
Betina Rennison39.4K views
Struer anerkendende kommunikation by bessierauff
Struer anerkendende kommunikationStruer anerkendende kommunikation
Struer anerkendende kommunikation
bessierauff353 views
Struer anerkendende kommunikation by bessierauff
Struer anerkendende kommunikationStruer anerkendende kommunikation
Struer anerkendende kommunikation
bessierauff722 views
Tim Christensens oplæg på cafémødet 12. april by FTF-A
Tim Christensens oplæg på cafémødet 12. aprilTim Christensens oplæg på cafémødet 12. april
Tim Christensens oplæg på cafémødet 12. april
FTF-A1.2K views

More from Samfundslitteratur

Eksempler på quizspørgsmål by
Eksempler på quizspørgsmålEksempler på quizspørgsmål
Eksempler på quizspørgsmålSamfundslitteratur
43.1K views5 slides
Kapitel 22: Træning i kulturforståelse by
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseKapitel 22: Træning i kulturforståelse
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseSamfundslitteratur
587 views12 slides
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning by
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningKapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningSamfundslitteratur
349 views17 slides
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding by
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingKapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingSamfundslitteratur
1K views27 slides
Kapitel 19: Innovation og idéudvikling by
Kapitel 19: Innovation og idéudviklingKapitel 19: Innovation og idéudvikling
Kapitel 19: Innovation og idéudviklingSamfundslitteratur
479 views15 slides
Kapitel 18: Viden i netværk by
Kapitel 18: Viden i netværkKapitel 18: Viden i netværk
Kapitel 18: Viden i netværkSamfundslitteratur
864 views28 slides

More from Samfundslitteratur(20)

Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning by Samfundslitteratur
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningKapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Samfundslitteratur349 views
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding by Samfundslitteratur
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingKapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder by Samfundslitteratur
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederKapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Samfundslitteratur571 views
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser by Samfundslitteratur
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesserKapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 13: Socialisering i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 13: Socialisering i organisationerKapitel 13: Socialisering i organisationer
Kapitel 13: Socialisering i organisationer
Samfundslitteratur1.4K views
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationerKapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Samfundslitteratur706 views
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation by Samfundslitteratur
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikationKapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Samfundslitteratur272 views
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis by Samfundslitteratur
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksisKapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Samfundslitteratur405 views
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon by Samfundslitteratur
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefonKapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Samfundslitteratur284 views

Kapitel 6: Møder

 • 1. Møder Kapitel 6 Mie Femø Nielsen, Ann Merrit Rikke Nielsen, Birte Asmuß, Liv Otto Hassert og Sae Oshima
 • 2. Indhold • Møder er medier • Det der adskiller medier fra hinanden • Typer af møder og deres formål
 • 3. Møder er medier Mediers fyldighed. Efter Siemens 2010, der er inspireret af Daft m.fl. 1987; Connaughton og Daly 2004; Poole og Zhang 2005
 • 4. Det der adskiller medier fra hinanden • Samtidighed: Foregår kommunikationen synkront eller asynkront? • Rum og sted: Befinder de kommunikerende sig på samme lokalitet? • Interaktivitet: Kan afsender og modtager være i dialog? • Semiotiskbåndbredde, dvs. er der flere indgange til at skabe betydning, via så mange sanser som muligt, så man kan se, høre, mærke, lugte og smage? (Nielsen 2014a)
 • 5. Typer af møder og deres formål De tre mødetyper relateret til de tre kommunikationsparadigmer Møder er et af organisationens vigtigste medier for rådslagning, idéudvikling, beslut- ningstagning, planlægning, koordinering, konfliktløsning og ajourføring.
 • 7. Møder er kulturelle manifestationer • Der kan være store forskelle på mødedeltagernes værdier, handlemønstre, vaner, normer m.m. • Verbal og non-verbal kommunikation, som fx tavshed, stemmestyrke og øjenkontakt, kan opfattes meget forskelligt alt efter hvor i verden man befinder sig og hvilken organisationskultur man er en del af. • Positive mødedeltageridentiteter kan se meget forskellige ud i forskellige mødekontekster. • Som mødeleder, facilitator og mødedeltager skal man derfor først og fremmest gøre sig bevidst om egen adfærd og normer.
 • 9. Hvornår betyder ja faktisk ja?
 • 10. Hvornår betyder ja faktisk ja?
 • 11. Hvordan kan man genkende et nej? • Det er en fordom, at asiater, som fx indere, ikke kan sige nej. • Indere har fx ingen problemer med at høre hinandens modvilje mod eller uenighed i noget. De har lært sig, hvordan et nej ser ud, og det kan alle andre også lære. • Et indisk nej ligner et dansk nej rigtig meget. Danskere siger nemlig heller ikke altid bare “Nej!”, når de mener nej. • Nej’er er derfor slet ikke så vanskelige at høre. Man skal groft sagt bare lytte efter tavshed og interessere sig for den ved at følge op på det, der ikke blev sagt.
 • 12. Hvordan kan man vide, om man er på linje? • Det at være på linje kan beskrives teknisk med termer som alignment og affiliation. • Alignment er, når man leverer den type respons, der lægges op, dvs. man fx siger ja til et ja/nej-spørgsmål. • Affiliation går på den affektive og sociale side af at være på linje; samtidig med at man markerer enighed, arbejder man på fx at have en god relation til den anden. • Alignment – det at være på linje og at kunne skabe enighed – er bydende nødvendigt for praktikeren i den internationale virksomhed, idet alignment er en forudsætning for, at alle efterfølgende er klar til at samarbejde.
 • 13. Hvornår er der taget en beslutning? • Hvordan man når frem til en beslutning, er både kulturafhængigt og præget af organisationsstrukturen. • Der er forskel på, hvilke præferencer og normer der er for beslutningsprocesser i forskellige lande. • I praksis løser mødedeltagere uklarheder ved at anvende formulationer (Garfinkel og Sacks 1970; Heritage og Watson 1979; Barnes 2007; Clifton 2009). • Formulationer bliver brugt til at annoncere en beslutning og synliggøre det aftalte for alle mødedeltagere. • En formulation kan fx se således ud: “Så er vi enige om X og Y, og at vi hver især gør Z før næste møde?”
 • 14. Mødets funktion • Mange møder har både en eksplicit og en implicit funktion. • Den eksplicitte funktion kan eksempelvis være en opgave, der skal løses så resultateffektivt og tidseffektivt som muligt. • Den implicitte funktion kan eksempelvis være at dele viden, skabe retning og mening for en medarbejdergruppe, styrke gruppens indbyrdes relationer eller at tage temperaturen på, hvor folk er lige nu.
 • 15. Mødets redskaber • Dagsorden: – sikrer at mødedeltagerne holdes på sporet og gøres trygge i forhold til, hvad der kommer til at ske. – bidrager til deltagernes oplevelse af mødets meningsfuldhed ved klart at informere om, hvorfor mødet er der, hvad der skal drøftes, og hvad der skal besluttes. • Referat: – Minder efterfølgende alle deltagere om, hvad der blev drøftet, hvad der er blevet besluttet, og hvem der efterfølgende er ansvarlig for hvad.