Kapitel 3: Sted og rum

S
SamfundslitteraturSamfundslitteratur
Sted og rum
Kapitel 3
Bergur Rønne Moberg, Brian L. Due, Mie Femø Nielsen
Indhold
• Tid og rum
• En fænomenologisk og en poststrukturalistisk tilgang til sted
• Forskellen på det stedbaserede
og det stedbundne arbejde
• Udlejring
• Kosmopolitisme
• Eksempel: Jysk
Tid og rum
• International virksomhedskommunikation har altid og vil altid foregå i tid
og i rum eller på steder, men betydningen af disse forandrer sig, i takt
med at medarbejdere og virksomheder ikke længere alene er knyttet til et
bestemt og tydeligt geografisk afgrænset sted.
• Rum forstår vi som et tomt geografisk begreb, der indikerer et målbart
område af en eller anden art, fx Danmark som geografisk afgrænset stat.
• Sted er rummet fyldt ud med levende mennesker, der handler og føler.
En fænomenologisk og en poststrukturalistisk
tilgang til sted
• Inden for fænomenologien er stedet præget af værdi og tilhørsforhold.
Stedsoplevelsen formidler nærvær. Hos Edward S. Casey bliver det den
sansende krop, der garanterer erfaringen af sted, fordi vores krop altid
befinder sig på et sted (Casey 1993).
• Den poststrukturalistiske tilgang til sted udgår fra teoriretningerne spatial
humanities, globaliseringsteori og fransk filosofi og strukturalisme. Her
tales blandt andet om det ikke-privilegerede sted, der er et produkt af et
givet socialt og fysisk defineret fællesskab, fx en bestemt arbejdsplads,
by osv.
• Forskellen er, at fænomenologerne peger på stedets betydning som den
mening, enkelte medarbejdere tilskriver det, og poststrukturalisterne
peger på den magt og de betydninger, der på forhånd knyttes til et sted.
Forskellen på det stedbaserede
og det stedbundne arbejde
• I globaliseringen er stedet mere end før gennemtrængt af en fortsat
bevægelighed, og ifølge Doreen Massey gør det mennesker mere
stedbaserede end egentlig stedbundne (2011: 184). Mennesket er
således ikke længere som den bofaste feudale bonde ('bonde' har
samme oprindelse som ordet 'bo' og betyder fastboende) knyttet til et
bestemt, fysisk sted, men har i højere grad mulighed for at bosætte sig
flere forskellige steder.
Kapitel 3: Sted og rum
Udlejring
• Overgangen fra den traditionelle, stedbundne verden til den moderne og i
højere grad stedbaserede verden er hos Giddens en proces, hvor stedets
interaktionskontekster udlejres og tømmes (ibid.: 26).
• De nye teknologiers vægtløse operationer, der kommer til udtryk, når
medarbejdere interagerer via fx mails, chat, Skype og computerprocesser
og harddiske i "skyen" ("cloud-computing") på tværs af tid og rum.
• Tilbage fra denne udlejring, relokalisering og flygtighed står kroppen, der
af samme grund er både besværlig og en redning. Kroppen fungerer som
en mere specifik udgave af stedet, men det er i grunden via kroppens
materiebundne eksistens, at geografien vender tilbage og forankres også
i det virtuelle rum. Knogler og kød er uafvendeligt fysisk forankret, uanset
hvor tankerne er henne.
Kosmopolitisme
• Kosmopolitisme uden provinsialisme er tom, provinsialisme uden
kosmopolitisme er blind” (Beck 2006: 7).
• Digitaliseringen og den kulturelle globalisering inden for kunst, humaniora
og i hverdagen generelt bidrager til at fortætte jordkloden til en global
landsby.
Eksempel: Jysk
• Før ansættelsen finder en gensidig kulturel erfaringsudveksling sted, hvor
medlemmer af ledelsesgruppen inviterer de nyansatte til virksomhedens
hovedsæde i Brabrand i Danmark, og ledelsen besøger også dét land og
dén by, hvor Jysk har åbnet nye butikker (Moberg 2015).
• Her er altså tale om, at Jysk foretager en kulturel påvirkning, fordi man
ønsker at holde fast i noget bestemt men nok udefinerbart ”dansk”, mens
man samtidig dermed implicit forstår, at sted er en dynamisk størrelse,
der kan fyldes ud med den mening, som medarbejdere tillægger det.
• Her fungerer stedet mere som "et horisontalt knudepunkt for globale
strømme" end som "et vertikalt forankringspunkt" (Ringgaard 2010: 276).
1 of 9

Recommended

Infographic 6 by
Infographic 6Infographic 6
Infographic 6sandra rodríguez
69 views1 slide
Eksempler på quizspørgsmål by
Eksempler på quizspørgsmålEksempler på quizspørgsmål
Eksempler på quizspørgsmålSamfundslitteratur
43.1K views5 slides
Kapitel 24: Undersøgelsesmetoder by
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderKapitel 24: Undersøgelsesmetoder
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderSamfundslitteratur
2.8K views16 slides
Kapitel 22: Træning i kulturforståelse by
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseKapitel 22: Træning i kulturforståelse
Kapitel 22: Træning i kulturforståelseSamfundslitteratur
587 views12 slides
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning by
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningKapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningSamfundslitteratur
349 views17 slides
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding by
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingKapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingSamfundslitteratur
1K views27 slides

More Related Content

More from Samfundslitteratur

Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder by
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederKapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederSamfundslitteratur
571 views18 slides
Kapitel 16: Globalt lederskab by
Kapitel 16: Globalt lederskabKapitel 16: Globalt lederskab
Kapitel 16: Globalt lederskabSamfundslitteratur
613 views21 slides
Kapitel 15: Tillid i relationer by
Kapitel 15: Tillid i relationerKapitel 15: Tillid i relationer
Kapitel 15: Tillid i relationerSamfundslitteratur
1.3K views20 slides
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser by
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesserKapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesserSamfundslitteratur
3K views22 slides
Kapitel 13: Socialisering i organisationer by
Kapitel 13: Socialisering i organisationerKapitel 13: Socialisering i organisationer
Kapitel 13: Socialisering i organisationerSamfundslitteratur
1.4K views29 slides
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer by
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationerKapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationerSamfundslitteratur
706 views11 slides

More from Samfundslitteratur(20)

Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder by Samfundslitteratur
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederKapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Samfundslitteratur571 views
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser by Samfundslitteratur
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesserKapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 13: Socialisering i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 13: Socialisering i organisationerKapitel 13: Socialisering i organisationer
Kapitel 13: Socialisering i organisationer
Samfundslitteratur1.4K views
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationerKapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Samfundslitteratur706 views
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation by Samfundslitteratur
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikationKapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Samfundslitteratur272 views
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis by Samfundslitteratur
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksisKapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Samfundslitteratur405 views
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon by Samfundslitteratur
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefonKapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Samfundslitteratur284 views
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion by Samfundslitteratur
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktionKapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Samfundslitteratur1.2K views

Kapitel 3: Sted og rum

  • 1. Sted og rum Kapitel 3 Bergur Rønne Moberg, Brian L. Due, Mie Femø Nielsen
  • 2. Indhold • Tid og rum • En fænomenologisk og en poststrukturalistisk tilgang til sted • Forskellen på det stedbaserede og det stedbundne arbejde • Udlejring • Kosmopolitisme • Eksempel: Jysk
  • 3. Tid og rum • International virksomhedskommunikation har altid og vil altid foregå i tid og i rum eller på steder, men betydningen af disse forandrer sig, i takt med at medarbejdere og virksomheder ikke længere alene er knyttet til et bestemt og tydeligt geografisk afgrænset sted. • Rum forstår vi som et tomt geografisk begreb, der indikerer et målbart område af en eller anden art, fx Danmark som geografisk afgrænset stat. • Sted er rummet fyldt ud med levende mennesker, der handler og føler.
  • 4. En fænomenologisk og en poststrukturalistisk tilgang til sted • Inden for fænomenologien er stedet præget af værdi og tilhørsforhold. Stedsoplevelsen formidler nærvær. Hos Edward S. Casey bliver det den sansende krop, der garanterer erfaringen af sted, fordi vores krop altid befinder sig på et sted (Casey 1993). • Den poststrukturalistiske tilgang til sted udgår fra teoriretningerne spatial humanities, globaliseringsteori og fransk filosofi og strukturalisme. Her tales blandt andet om det ikke-privilegerede sted, der er et produkt af et givet socialt og fysisk defineret fællesskab, fx en bestemt arbejdsplads, by osv. • Forskellen er, at fænomenologerne peger på stedets betydning som den mening, enkelte medarbejdere tilskriver det, og poststrukturalisterne peger på den magt og de betydninger, der på forhånd knyttes til et sted.
  • 5. Forskellen på det stedbaserede og det stedbundne arbejde • I globaliseringen er stedet mere end før gennemtrængt af en fortsat bevægelighed, og ifølge Doreen Massey gør det mennesker mere stedbaserede end egentlig stedbundne (2011: 184). Mennesket er således ikke længere som den bofaste feudale bonde ('bonde' har samme oprindelse som ordet 'bo' og betyder fastboende) knyttet til et bestemt, fysisk sted, men har i højere grad mulighed for at bosætte sig flere forskellige steder.
  • 7. Udlejring • Overgangen fra den traditionelle, stedbundne verden til den moderne og i højere grad stedbaserede verden er hos Giddens en proces, hvor stedets interaktionskontekster udlejres og tømmes (ibid.: 26). • De nye teknologiers vægtløse operationer, der kommer til udtryk, når medarbejdere interagerer via fx mails, chat, Skype og computerprocesser og harddiske i "skyen" ("cloud-computing") på tværs af tid og rum. • Tilbage fra denne udlejring, relokalisering og flygtighed står kroppen, der af samme grund er både besværlig og en redning. Kroppen fungerer som en mere specifik udgave af stedet, men det er i grunden via kroppens materiebundne eksistens, at geografien vender tilbage og forankres også i det virtuelle rum. Knogler og kød er uafvendeligt fysisk forankret, uanset hvor tankerne er henne.
  • 8. Kosmopolitisme • Kosmopolitisme uden provinsialisme er tom, provinsialisme uden kosmopolitisme er blind” (Beck 2006: 7). • Digitaliseringen og den kulturelle globalisering inden for kunst, humaniora og i hverdagen generelt bidrager til at fortætte jordkloden til en global landsby.
  • 9. Eksempel: Jysk • Før ansættelsen finder en gensidig kulturel erfaringsudveksling sted, hvor medlemmer af ledelsesgruppen inviterer de nyansatte til virksomhedens hovedsæde i Brabrand i Danmark, og ledelsen besøger også dét land og dén by, hvor Jysk har åbnet nye butikker (Moberg 2015). • Her er altså tale om, at Jysk foretager en kulturel påvirkning, fordi man ønsker at holde fast i noget bestemt men nok udefinerbart ”dansk”, mens man samtidig dermed implicit forstår, at sted er en dynamisk størrelse, der kan fyldes ud med den mening, som medarbejdere tillægger det. • Her fungerer stedet mere som "et horisontalt knudepunkt for globale strømme" end som "et vertikalt forankringspunkt" (Ringgaard 2010: 276).