Kapitel 2: Kultur

S
SamfundslitteraturSamfundslitteratur
Kultur
Kapitel 2
Mie Femø Nielsen og Brian L. Due
Indhold
• Kultur er dynamisk
• Kultur i internationale virksomheder
• Det 4-leddede kultursyn
• Essentialisme vs. socialkonstruktivisme
• Niveauer i identitet
• Kultur som dynamisk ressource
• Ex på en persons facetterede
identitetsmæssige ressourcer
• Hofstedes 6 dimensioner
• Ex på sammenligning af DK og Indien ud
• Goffman om frontstage og backstage
• Kultur som proces
• Cullberg 1975: menneskers
følelsesmæssige reaktioner på kriser
• Ex på individuel oplevelse af
organisatoriske forandringer
• Individer kan gennemgå deres
organisatoriske liv i meget forskellige
forløb
Kultur er dynamisk
• Kultur er normer og værdier, der kommer til udtryk igennem praksisser og
kommunikative handlinger.
• Kultur er en social og tillært konstruktion, der samler og adskiller.
• Ikke en spand men et sæt fortolkningsprincipper.
• Struktur vs. aktørniveau.
• Kultur skabes og genskabes gennem daglige interaktionelle handlinger.
• Kultur udkrystalliseres i identiteter for individer og grupper, og de er altid til
forhandling, nyskabelse og muligvis i kamp med andre kulturer og
identiteter.
Kultur i internationale virksomheder
• Det er godt at kende til overordnede kulturelle og etniske træk, men man
kan ikke forudsætte, at kultur har en bestemt betydning.
• Alle mennesker er på en og samme tid del af flere forskellige kulturelle
sammenhænge og systemer, og derved er kultur en mulig ressource at
trække på i interaktioner.
• Stammer og forestillede fællesskaber.
• Tværgående fællesskaber.
• Vagabonden, flygtningen, turisten, nomaden og den forretningsrejsende har
forskellige vilkår.
• Latente ressourcer i alle situationer.
• Kultur i internationale virksomheder er både en ressource for medarbejdere
og et fænomen, man som analytiker kan studere, og som ledelser strategisk
kan forsøge at styre.
Det 4-leddede kultursyn
Det 4-leddede kultursyn: Kultur som…
1 Organisk-dynamisk konstruktion: Her er fokus på deltagerens lokale og løbende
samskabelse af kultur.
1 Dynamisk ressource: Her er fokus på deltagerens brug af kultur som noget, der kan udnyttes
situationelt som en ressource i interaktionen. Det at udtrykke kultur som noget permanent
kan fx anvendes situationelt som interaktionel ressource til at få sin vilje, og dette kan være
med til at ændre på kulturen såvel som at stabilisere den.
1 Analytisk iagttaget produkt: Her er fokus på analytikerens tilgang til kultur, at der er
elementer af en interaktion, som ikke er synlige, men som af deltagere udledes af
interaktionen. Analytikeren vil undersøge de kulturelt specifikke implicitte antagelser, der
kommer til udtryk i interaktionen. Sådanne iagttagelser kan også anvendes som en
ressource til at ændre på en dynamik, men da vil det ofte være koblet til det 4. perspektiv.
1 Strategisk udviklingsobjekt: Her er fokus på styring og ledelse af kultur, hvordan man med en
bevidst og strategisk indsats kan udvikle og præge en kultur i en ønsket retning vha.
ledelseshandlinger og initiativer. Det handler om at identificere kulturpraksisserne, fx med
afsæt i analytiske iagttagelser, med henblik på at bruge dem som en ressource i
virksomheden og/eller forandre og tilpasse kulturpraksisserne til en ønsket
forretningsmæssig identitet.
Essentialisme vs. socialkonstruktivisme
Der er to grundlæggende kulturforståelser: den socialkonstruktivistiske
(som bogen deler), hvor kultur er noget, man ‘gør’ og løbende forhandler
indbyrdes, og den essentialistiske, hvor kultur er noget, man ‘er’, ‘har’,
‘kommer fra’ eller ‘bor i’.
Niveauer i identitet (Zimmerman 1998)
• Den diskursive identitet: ændres løbende i interaktion, alt efter om
deltageren er taler, publikum, tavs, grinende, styrende, passiv osv., og
dermed alt efter hvordan kulturelle praksisformer og koder de facto kommer
til udtryk her og nu i situationen.
• Den situationelle identitet: en mere fast og bestemt rolle, der udleves gang
på gang i bestemte institutionelle sammenhænge, som fx at være chef,
ekstern konsulent, bruger eller webmedarbejder. Ligeledes kulturelle
karakteristika til udtryk i mere permanente roller.
• Den transportable identitet: går igen på tværs af situationer, fx race, køn og
karakteristika, der er grundlæggende og sjældent lader sig ændre. Fx hvis
en dansker er hvid og taler engelsk med tung, dansk accent på tværs af
sammenhænge.
Kultur som dynamisk ressource
Expåenpersonsfacetterede
identitetsmæssigeressourcer
Hofstedes 6 dimensioner
• Magtdistance: Et udtryk for den magt og ind ydelse, der ‘er’ mellem en leder
og en under- ordnet, som det opleves af den underordnede.
• Usikkerhedsundvigelse: Et udtryk for, i hvilken udstrækning medlemmerne
af en kultur føler sig truede i usikre og ukendte situationer – herunder også
graden af tillid til institutioner.
• Individualisme versus kollektivisme: Individualisme vedrører kulturer, hvor
båndene mellem individerne er løse. Det forventes, at enhver sørger for sig
selv og den nærmeste familie. Omvendt er kollektivisme typer af samfund,
hvor mennesker fra fødslen integreres i stærke sammenhængende grupper,
der livet igennem fortsat beskytter dem mod til gengæld at have deres
ubestridte loyalitet.
• Materialisme versus humanisme: En materiel kultur betegnes som
maskulin, når de sociale kønsroller adskiller sig tydeligt: Mænd ses som
selvsikre og koncentrerede om at opnå materiel succes, mens kvinder
forventes at være mere beskedne, bløde og optagede af livskvalitet. Et
samfund betegnes som humanistisk og feminint, når de sociale kønsroller
overlapper hinanden.
• Kort versus langt tidsperspektiv: Langsigtet orientering handler om
fremtidige belønninger – i særlig grad vedholdenhed og sparsommelighed.
Den kortsigtede orientering står omvendt for at fostre dyder forbundet med
respekt for traditionen, ikke at tabe ansigt og at fuldføre sociale krav.
• Overbærenhed versus selvbeherskelse: i kulturer præget af overbærenhed
udtrykker mennesker åbent glæde ved at have det godt og nyde livet. I
selvbeherskelseskulturer mener man, at denne form for glæde skal tøjles og
styres af sociale normer.
Hofstedes 6 dimensioner
Ex på sammenligning af DK og Indien ud fra de 6
parametre
Kapitel 2: Kultur
’Dybden’ er et analytisk konstrukt, der udledes af
analyse af ’overfladen’
• Analytisk kan man behandle verbale udsagn og dokumenter såvel som
kontorlandskaber, møbler, dresscode, sprog osv. ud fra begreber som
– ‘kategorier’ (Strauss og Corbin 1990),
– ‘diskurser’ (Foucault 1970),
– ‘scripts’ (Go man [1959] 1990),
– ‘plots’ (Gergen 1997),
– ‘felter’ (Bourdieu 1977),
– ‘systemer’ (Luhmann 1995) osv.
• Fra en uendelig stor overflade, hvor der foregår en masse hele tiden,
udleder vi nogle ret simple fortolkninger af, hvad der foregår og hvorfor.
• Det gør det muligt at rumme kompleksitet mentalt.
Goffman om frontstage og backstage
• Frontstage-adfærd: når man opfører sig som forventet i forhold til rollen og
situationen, fx sælgere over for kunder eller sygeplejersker over for
patienter, med den professionelle tilgang, der hører til opgaven og
professionen.
– Alt det, der foregår frontstage, er i relation til kommunikation i
internationale virksomheder også beskrevet som onstage af Varner og
Beamer (2010). Onstage er alt det synlige, der tydeligt kommunikerer
kulturel oprindelse. Fx den ortodokse muslims brug af tørklæde eller
den uformelle danskers ‘manglende’ slips under forretningsmøder.
Onstage er også kommunikationen (det synlige i figur 2.6), der kan
tilgås og let ændres af deltagere.
• Backstage-adfærd: når de samme mennesker fx slapper af i et baglokale,
hvor kunder eller patienter derfor ikke har adgang, og hvor man fx kan tale
med rå humor om frontstage-oplevelser.
Kultur som proces
• Procesperspektiv kan anlægges på regional og national kultur
• Konsensus og kaos
• Optøning og bevægelse
• Organisationskulturer som forandringsproces
• Kulturelt bestemte metoder til udvikling af kulturer
Cullberg 1975: menneskers følelsesmæssige
reaktioner på kriser
1 Chokfasen
1 Reaktionsfasen
1 Bearbejdningsfasen
1 nyorienteringsfasen
Ex på individuel oplevelse af organisatoriske
forandringer
Individer kan gennemgå deres organisatoriske liv
i meget forskellige forløb
1 of 20

Recommended

La gestion du temps — La grande illusion! [webinaire] by
La gestion du temps — La grande illusion! [webinaire]La gestion du temps — La grande illusion! [webinaire]
La gestion du temps — La grande illusion! [webinaire]Technologia Formation
4.1K views31 slides
Gestion du temps.pptx by
Gestion du temps.pptxGestion du temps.pptx
Gestion du temps.pptxAHMEDAHMED331251
845 views55 slides
Absenteisme outils-et-methodes by
Absenteisme outils-et-methodesAbsenteisme outils-et-methodes
Absenteisme outils-et-methodesM'hammed Hamdaoui
700 views44 slides
PROCESS COMMUNICATION by
PROCESS COMMUNICATIONPROCESS COMMUNICATION
PROCESS COMMUNICATIONLITTLE FISH
12.3K views17 slides
La Process Communication : un management sur mesure by
La Process Communication : un management sur mesureLa Process Communication : un management sur mesure
La Process Communication : un management sur mesureShake Your Mind
75.1K views53 slides
Analyse et conception des scénarios d’apprentissage - Activité 2 séminaire ec... by
Analyse et conception des scénarios d’apprentissage - Activité 2 séminaire ec...Analyse et conception des scénarios d’apprentissage - Activité 2 séminaire ec...
Analyse et conception des scénarios d’apprentissage - Activité 2 séminaire ec...bitagogo
5.2K views21 slides

More Related Content

What's hot

Policies And Procedures by
Policies And ProceduresPolicies And Procedures
Policies And Proceduresduffyri
17.3K views25 slides
Jeu Fondamentaux de la communication 2018 by
Jeu Fondamentaux de la communication 2018Jeu Fondamentaux de la communication 2018
Jeu Fondamentaux de la communication 2018CIPE
7.4K views37 slides
Le processus d'élaboration d'une stratégie by
Le processus d'élaboration d'une stratégieLe processus d'élaboration d'une stratégie
Le processus d'élaboration d'une stratégieUniversité de Dschang
41.8K views58 slides
Améliorez votre communication interpersonnelle avec la PNL by
Améliorez votre communication interpersonnelle avec la PNLAméliorez votre communication interpersonnelle avec la PNL
Améliorez votre communication interpersonnelle avec la PNLJean-ChristopheSchott
2.1K views31 slides
Changements type 1 et 2 by
Changements type 1 et 2Changements type 1 et 2
Changements type 1 et 2Svir Consulting
888 views14 slides
Méthode DISC by
Méthode DISCMéthode DISC
Méthode DISCNesserine Ben Guirat
2K views41 slides

What's hot(20)

Policies And Procedures by duffyri
Policies And ProceduresPolicies And Procedures
Policies And Procedures
duffyri17.3K views
Jeu Fondamentaux de la communication 2018 by CIPE
Jeu Fondamentaux de la communication 2018Jeu Fondamentaux de la communication 2018
Jeu Fondamentaux de la communication 2018
CIPE7.4K views
Améliorez votre communication interpersonnelle avec la PNL by Jean-ChristopheSchott
Améliorez votre communication interpersonnelle avec la PNLAméliorez votre communication interpersonnelle avec la PNL
Améliorez votre communication interpersonnelle avec la PNL
Outils d'organisation de Projet by Rémi Bachelet
Outils d'organisation de ProjetOutils d'organisation de Projet
Outils d'organisation de Projet
Rémi Bachelet11.1K views
Proposition conciergerie by Conciergery
Proposition conciergerieProposition conciergerie
Proposition conciergerie
Conciergery3.3K views
Gérer une equipe dans laquelle chacun trouve sa place by Françoise HECQUARD
Gérer une equipe dans laquelle chacun trouve sa placeGérer une equipe dans laquelle chacun trouve sa place
Gérer une equipe dans laquelle chacun trouve sa place
Gestion du temps en 10 slides by mcollin
Gestion du temps en 10 slidesGestion du temps en 10 slides
Gestion du temps en 10 slides
mcollin6.8K views
バクラク請求書サービス説明資料 V1.1 by yujigokan
バクラク請求書サービス説明資料 V1.1バクラク請求書サービス説明資料 V1.1
バクラク請求書サービス説明資料 V1.1
yujigokan968 views
Micromanagement : Pratiques à éviter - Pratiques à développer by HR SCOPE
Micromanagement : Pratiques à éviter - Pratiques à développerMicromanagement : Pratiques à éviter - Pratiques à développer
Micromanagement : Pratiques à éviter - Pratiques à développer
HR SCOPE2.7K views
Codification et documentation by Hamza MERIOUT
Codification et documentationCodification et documentation
Codification et documentation
Hamza MERIOUT2.9K views
Les Objectifs SMART (SMART GOALS) by Mohcine Boudanes
Les Objectifs SMART (SMART GOALS)Les Objectifs SMART (SMART GOALS)
Les Objectifs SMART (SMART GOALS)
Mohcine Boudanes3.7K views
Jeu plateau projet by CIPE
Jeu plateau projetJeu plateau projet
Jeu plateau projet
CIPE8K views
Cours sur la programmation neurolinguistique redouane boulguid lp icsi-ensa s... by Rednef68 Rednef68
Cours sur la programmation neurolinguistique redouane boulguid lp icsi-ensa s...Cours sur la programmation neurolinguistique redouane boulguid lp icsi-ensa s...
Cours sur la programmation neurolinguistique redouane boulguid lp icsi-ensa s...
Rednef68 Rednef681.3K views

Similar to Kapitel 2: Kultur

Kultur, Rennison by
Kultur, RennisonKultur, Rennison
Kultur, RennisonBetina Rennison
7.5K views73 slides
Relationsledelse by
RelationsledelseRelationsledelse
RelationsledelsePer Guldbrandsen MBA
1.9K views34 slides
Kap. 1 nye interaktionelle realiteter by
Kap. 1 nye interaktionelle realiteterKap. 1 nye interaktionelle realiteter
Kap. 1 nye interaktionelle realiteterSamfundslitteratur
380 views15 slides
Når kultur får betydning by
Når kultur får betydningNår kultur får betydning
Når kultur får betydningDitte Hansen
1.7K views8 slides
Meningsskabende processer (Weick) by
Meningsskabende processer (Weick) Meningsskabende processer (Weick)
Meningsskabende processer (Weick) Betina Rennison
39.4K views36 slides
Interkulturelkommunikationkursus1november12 by
Interkulturelkommunikationkursus1november12Interkulturelkommunikationkursus1november12
Interkulturelkommunikationkursus1november12Anne Lindhardt tlf. 22958845
137 views1 slide

Similar to Kapitel 2: Kultur(20)

Når kultur får betydning by Ditte Hansen
Når kultur får betydningNår kultur får betydning
Når kultur får betydning
Ditte Hansen1.7K views
Meningsskabende processer (Weick) by Betina Rennison
Meningsskabende processer (Weick) Meningsskabende processer (Weick)
Meningsskabende processer (Weick)
Betina Rennison39.4K views
Pædagogik 29.4 selvdannelse og giddens by PGUUCSJ
Pædagogik 29.4 selvdannelse og giddensPædagogik 29.4 selvdannelse og giddens
Pædagogik 29.4 selvdannelse og giddens
PGUUCSJ2.2K views
Pædagogik 29.4 uge 43 giddens by PGUUCSJ
Pædagogik 29.4 uge 43 giddensPædagogik 29.4 uge 43 giddens
Pædagogik 29.4 uge 43 giddens
PGUUCSJ1.3K views
Global ledelse v/Senior Client Partner Kai Hammerich, KornFerry by Aarhus BSS
Global ledelse v/Senior Client Partner Kai Hammerich, KornFerryGlobal ledelse v/Senior Client Partner Kai Hammerich, KornFerry
Global ledelse v/Senior Client Partner Kai Hammerich, KornFerry
Aarhus BSS766 views
Kultur, kulturmoeder og medier by Martin Skødt
Kultur, kulturmoeder og medierKultur, kulturmoeder og medier
Kultur, kulturmoeder og medier
Martin Skødt2.1K views
Etik og dannelse i en digital verden by Kim Escherich
Etik og dannelse i en digital verdenEtik og dannelse i en digital verden
Etik og dannelse i en digital verden
Kim Escherich362 views
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion by Samfundslitteratur
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktionKapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Kapitel 4: Kommunikation og Medarbejderes daglige interaktion
Samfundslitteratur1.2K views
IKV- i et livshistorisk og livslangt læringsperspektivForsk lvis by Vidensemergens
IKV- i et livshistorisk og livslangt læringsperspektivForsk lvisIKV- i et livshistorisk og livslangt læringsperspektivForsk lvis
IKV- i et livshistorisk og livslangt læringsperspektivForsk lvis
Vidensemergens544 views

More from Samfundslitteratur

Eksempler på quizspørgsmål by
Eksempler på quizspørgsmålEksempler på quizspørgsmål
Eksempler på quizspørgsmålSamfundslitteratur
43.1K views5 slides
Kapitel 24: Undersøgelsesmetoder by
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderKapitel 24: Undersøgelsesmetoder
Kapitel 24: UndersøgelsesmetoderSamfundslitteratur
2.8K views16 slides
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning by
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningKapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningSamfundslitteratur
349 views17 slides
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding by
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingKapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingSamfundslitteratur
1K views27 slides
Kapitel 19: Innovation og idéudvikling by
Kapitel 19: Innovation og idéudviklingKapitel 19: Innovation og idéudvikling
Kapitel 19: Innovation og idéudviklingSamfundslitteratur
479 views15 slides
Kapitel 18: Viden i netværk by
Kapitel 18: Viden i netværkKapitel 18: Viden i netværk
Kapitel 18: Viden i netværkSamfundslitteratur
864 views28 slides

More from Samfundslitteratur(20)

Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning by Samfundslitteratur
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivningKapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Kapitel 21: Interaktionel kommunikationsrådgivning
Samfundslitteratur349 views
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding by Samfundslitteratur
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre brandingKapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 20: Ledelsesrådgivning og indre branding
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder by Samfundslitteratur
Kapitel 17: Teams i internationale virksomhederKapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Kapitel 17: Teams i internationale virksomheder
Samfundslitteratur571 views
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser by Samfundslitteratur
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesserKapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 14: Kommunikation i forandringsprocesser
Kapitel 13: Socialisering i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 13: Socialisering i organisationerKapitel 13: Socialisering i organisationer
Kapitel 13: Socialisering i organisationer
Samfundslitteratur1.4K views
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer by Samfundslitteratur
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationerKapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Kapitel 12: Den stabile organisation: Rutiner i organisationer
Samfundslitteratur706 views
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation by Samfundslitteratur
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikationKapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Kapitel 11: Den virtuelle medarbejders kommunikation
Samfundslitteratur272 views
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis by Samfundslitteratur
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksisKapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Kapitel 9: Supply chain management som interaktionel praksis
Samfundslitteratur405 views
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon by Samfundslitteratur
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefonKapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Kapitel 7: Møder via video, web eller telefon
Samfundslitteratur284 views

Kapitel 2: Kultur

 • 1. Kultur Kapitel 2 Mie Femø Nielsen og Brian L. Due
 • 2. Indhold • Kultur er dynamisk • Kultur i internationale virksomheder • Det 4-leddede kultursyn • Essentialisme vs. socialkonstruktivisme • Niveauer i identitet • Kultur som dynamisk ressource • Ex på en persons facetterede identitetsmæssige ressourcer • Hofstedes 6 dimensioner • Ex på sammenligning af DK og Indien ud • Goffman om frontstage og backstage • Kultur som proces • Cullberg 1975: menneskers følelsesmæssige reaktioner på kriser • Ex på individuel oplevelse af organisatoriske forandringer • Individer kan gennemgå deres organisatoriske liv i meget forskellige forløb
 • 3. Kultur er dynamisk • Kultur er normer og værdier, der kommer til udtryk igennem praksisser og kommunikative handlinger. • Kultur er en social og tillært konstruktion, der samler og adskiller. • Ikke en spand men et sæt fortolkningsprincipper. • Struktur vs. aktørniveau. • Kultur skabes og genskabes gennem daglige interaktionelle handlinger. • Kultur udkrystalliseres i identiteter for individer og grupper, og de er altid til forhandling, nyskabelse og muligvis i kamp med andre kulturer og identiteter.
 • 4. Kultur i internationale virksomheder • Det er godt at kende til overordnede kulturelle og etniske træk, men man kan ikke forudsætte, at kultur har en bestemt betydning. • Alle mennesker er på en og samme tid del af flere forskellige kulturelle sammenhænge og systemer, og derved er kultur en mulig ressource at trække på i interaktioner. • Stammer og forestillede fællesskaber. • Tværgående fællesskaber. • Vagabonden, flygtningen, turisten, nomaden og den forretningsrejsende har forskellige vilkår. • Latente ressourcer i alle situationer. • Kultur i internationale virksomheder er både en ressource for medarbejdere og et fænomen, man som analytiker kan studere, og som ledelser strategisk kan forsøge at styre.
 • 6. Det 4-leddede kultursyn: Kultur som… 1 Organisk-dynamisk konstruktion: Her er fokus på deltagerens lokale og løbende samskabelse af kultur. 1 Dynamisk ressource: Her er fokus på deltagerens brug af kultur som noget, der kan udnyttes situationelt som en ressource i interaktionen. Det at udtrykke kultur som noget permanent kan fx anvendes situationelt som interaktionel ressource til at få sin vilje, og dette kan være med til at ændre på kulturen såvel som at stabilisere den. 1 Analytisk iagttaget produkt: Her er fokus på analytikerens tilgang til kultur, at der er elementer af en interaktion, som ikke er synlige, men som af deltagere udledes af interaktionen. Analytikeren vil undersøge de kulturelt specifikke implicitte antagelser, der kommer til udtryk i interaktionen. Sådanne iagttagelser kan også anvendes som en ressource til at ændre på en dynamik, men da vil det ofte være koblet til det 4. perspektiv. 1 Strategisk udviklingsobjekt: Her er fokus på styring og ledelse af kultur, hvordan man med en bevidst og strategisk indsats kan udvikle og præge en kultur i en ønsket retning vha. ledelseshandlinger og initiativer. Det handler om at identificere kulturpraksisserne, fx med afsæt i analytiske iagttagelser, med henblik på at bruge dem som en ressource i virksomheden og/eller forandre og tilpasse kulturpraksisserne til en ønsket forretningsmæssig identitet.
 • 7. Essentialisme vs. socialkonstruktivisme Der er to grundlæggende kulturforståelser: den socialkonstruktivistiske (som bogen deler), hvor kultur er noget, man ‘gør’ og løbende forhandler indbyrdes, og den essentialistiske, hvor kultur er noget, man ‘er’, ‘har’, ‘kommer fra’ eller ‘bor i’.
 • 8. Niveauer i identitet (Zimmerman 1998) • Den diskursive identitet: ændres løbende i interaktion, alt efter om deltageren er taler, publikum, tavs, grinende, styrende, passiv osv., og dermed alt efter hvordan kulturelle praksisformer og koder de facto kommer til udtryk her og nu i situationen. • Den situationelle identitet: en mere fast og bestemt rolle, der udleves gang på gang i bestemte institutionelle sammenhænge, som fx at være chef, ekstern konsulent, bruger eller webmedarbejder. Ligeledes kulturelle karakteristika til udtryk i mere permanente roller. • Den transportable identitet: går igen på tværs af situationer, fx race, køn og karakteristika, der er grundlæggende og sjældent lader sig ændre. Fx hvis en dansker er hvid og taler engelsk med tung, dansk accent på tværs af sammenhænge.
 • 11. Hofstedes 6 dimensioner • Magtdistance: Et udtryk for den magt og ind ydelse, der ‘er’ mellem en leder og en under- ordnet, som det opleves af den underordnede. • Usikkerhedsundvigelse: Et udtryk for, i hvilken udstrækning medlemmerne af en kultur føler sig truede i usikre og ukendte situationer – herunder også graden af tillid til institutioner. • Individualisme versus kollektivisme: Individualisme vedrører kulturer, hvor båndene mellem individerne er løse. Det forventes, at enhver sørger for sig selv og den nærmeste familie. Omvendt er kollektivisme typer af samfund, hvor mennesker fra fødslen integreres i stærke sammenhængende grupper, der livet igennem fortsat beskytter dem mod til gengæld at have deres ubestridte loyalitet.
 • 12. • Materialisme versus humanisme: En materiel kultur betegnes som maskulin, når de sociale kønsroller adskiller sig tydeligt: Mænd ses som selvsikre og koncentrerede om at opnå materiel succes, mens kvinder forventes at være mere beskedne, bløde og optagede af livskvalitet. Et samfund betegnes som humanistisk og feminint, når de sociale kønsroller overlapper hinanden. • Kort versus langt tidsperspektiv: Langsigtet orientering handler om fremtidige belønninger – i særlig grad vedholdenhed og sparsommelighed. Den kortsigtede orientering står omvendt for at fostre dyder forbundet med respekt for traditionen, ikke at tabe ansigt og at fuldføre sociale krav. • Overbærenhed versus selvbeherskelse: i kulturer præget af overbærenhed udtrykker mennesker åbent glæde ved at have det godt og nyde livet. I selvbeherskelseskulturer mener man, at denne form for glæde skal tøjles og styres af sociale normer. Hofstedes 6 dimensioner
 • 13. Ex på sammenligning af DK og Indien ud fra de 6 parametre
 • 15. ’Dybden’ er et analytisk konstrukt, der udledes af analyse af ’overfladen’ • Analytisk kan man behandle verbale udsagn og dokumenter såvel som kontorlandskaber, møbler, dresscode, sprog osv. ud fra begreber som – ‘kategorier’ (Strauss og Corbin 1990), – ‘diskurser’ (Foucault 1970), – ‘scripts’ (Go man [1959] 1990), – ‘plots’ (Gergen 1997), – ‘felter’ (Bourdieu 1977), – ‘systemer’ (Luhmann 1995) osv. • Fra en uendelig stor overflade, hvor der foregår en masse hele tiden, udleder vi nogle ret simple fortolkninger af, hvad der foregår og hvorfor. • Det gør det muligt at rumme kompleksitet mentalt.
 • 16. Goffman om frontstage og backstage • Frontstage-adfærd: når man opfører sig som forventet i forhold til rollen og situationen, fx sælgere over for kunder eller sygeplejersker over for patienter, med den professionelle tilgang, der hører til opgaven og professionen. – Alt det, der foregår frontstage, er i relation til kommunikation i internationale virksomheder også beskrevet som onstage af Varner og Beamer (2010). Onstage er alt det synlige, der tydeligt kommunikerer kulturel oprindelse. Fx den ortodokse muslims brug af tørklæde eller den uformelle danskers ‘manglende’ slips under forretningsmøder. Onstage er også kommunikationen (det synlige i figur 2.6), der kan tilgås og let ændres af deltagere. • Backstage-adfærd: når de samme mennesker fx slapper af i et baglokale, hvor kunder eller patienter derfor ikke har adgang, og hvor man fx kan tale med rå humor om frontstage-oplevelser.
 • 17. Kultur som proces • Procesperspektiv kan anlægges på regional og national kultur • Konsensus og kaos • Optøning og bevægelse • Organisationskulturer som forandringsproces • Kulturelt bestemte metoder til udvikling af kulturer
 • 18. Cullberg 1975: menneskers følelsesmæssige reaktioner på kriser 1 Chokfasen 1 Reaktionsfasen 1 Bearbejdningsfasen 1 nyorienteringsfasen
 • 19. Ex på individuel oplevelse af organisatoriske forandringer
 • 20. Individer kan gennemgå deres organisatoriske liv i meget forskellige forløb