Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
7. Tema
Becker om kulturanalyse
Beckers eksempel
• Musikere der spiller i varierende konstellationer hver lørdag aften.
(Becker 1982)
Kulturdefinition
• Definition af kultur: ”…the shared understandings that people use to
coordinate their activites” (Becke...
Positionerer sig i forhold til et
antropologisk kulturbegreb
• Kultur er ikke nødvendigvis et større paradigme eller værdi...
Becker >< Schein
• Grupper kan dele kultur på tværs af organisationer.
• Så kultur kan opstå i f.eks. fag, professioner el...
Overblik over kulturteori
Schultz (2014)
Funktionalistisk Symbolsk/
fortolkningsorienteret
Kulturen findes i statiske mønstre, som er
opstået, fordi de har vist si...
3 perspektiver på kultur
Martin (2002 og 1992)
Martin identificerer 3 perspektiver
på kulturanalyse:
• Integration
• Differentiering
• Fragmentering
Hun mener selv, at m...
Integrationsperspektivet
• Schein skriver fra
integrationsperspektivet: ”…only what
is shared is by definition cultural”
(...
Differentieringsperspektivet:
• Forhold mellem subkulturer kan være:
- Gensidigt forstærkende
- I konflikt
- Uafhængige
• ...
Fragmenteringsperspektivet
Metafor: Forestil dig, at alle individer i en
kultur har en pære over deres hoved. Når de
er en...
Perspektiv Integration Differentiering Fragmentering
Orientering mod
konsensus
Konsensus i hele
organisationen
Konsensus i...
En anden inddeling af kulturanalysen:
3 typer af kulturelle manifestationer
Handlemønstre
• Formelle (skrevet ned, styret ...
Martins kulturmatrix
Temaer Handlemønstre Kulturelle former
Eksterne Interne Formelle Uformelle Historier Ritualer Jargon ...
Martins definition af kultur
”The manifestations of cultures in organizations
include formal and informal practices, cultu...
Sammenligning af teorier:
Martin >< Schein
• Martin har mere fokus på praksis end på skjult tanke/erkendelses niveau
end S...
Kulturmatrix
én for hele organisationen
OZCO: Differentiation view
Kulturmatrix: (jf. differentierings
perspektivet) én for hver subkultur.
OZCO: Fragmentation view
Kulturmatrix: (jf. Fragmenteringstilgangen)
fokus på flertydighed/dilemmaer.
Martins 3
Martin (1992) s. 79
Martin (1992)
• Viser at OZCOs kultur er multipel.
• Afhængig af hvilken hjemmel/perspektiv, der bliver brugt, kommer der ...
Martins pointer
• Man kan ikke se kultur fra ét perspektiv.
• Det er ikke produktivt at forsøge at fjerne eller afgrænse u...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7. tema

3,463 views

Published on

oa

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

7. tema

 1. 1. 7. Tema
 2. 2. Becker om kulturanalyse
 3. 3. Beckers eksempel • Musikere der spiller i varierende konstellationer hver lørdag aften. (Becker 1982)
 4. 4. Kulturdefinition • Definition af kultur: ”…the shared understandings that people use to coordinate their activites” (Becker 1982, s. 517). • Den fælles forståelse behøver ikke være opstået indenfor en organisation – kan være profession etc. Becker (1982)
 5. 5. Positionerer sig i forhold til et antropologisk kulturbegreb • Kultur er ikke nødvendigvis et større paradigme eller værdisystem. • Kultur er ikke nødvendigvis nedarvet gennem generationer. • Kultur findes ikke blot blandt mennesker i stabile relationer. • Kultur kan opstå på tværs af organiserede grupper.
 6. 6. Becker >< Schein • Grupper kan dele kultur på tværs af organisationer. • Så kultur kan opstå i f.eks. fag, professioner eller brug.
 7. 7. Overblik over kulturteori Schultz (2014)
 8. 8. Funktionalistisk Symbolsk/ fortolkningsorienteret Kulturen findes i statiske mønstre, som er opstået, fordi de har vist sig at fungere. Kulturen dannes og gendannes i løbende fortolkninger. Der er overensstemmelse mellem lagene i kulturen. Der kan være uoverensstemmelser mellem og inden for lagene i kulturen. Artefakterne er udtryk for/produkt af de underliggende værdier og antagelser. Fortolkningen af artefakter kan have en selvstændig impact på kulturen. For at forstå hvad artefakterne betyder i kulturen, og hvordan de påvirker handlinger, må vi forstå de dybere lag. Vi kan få vigtig forståelse for handlinger i organisationen ved alene at fokusere på relationerne mellem artefakterne. Kulturelle fortolkning er entydige. Kulturelle fortolkninger kan være tvetydige. Tendens til fokus på ledelsens rolle som kulturskabere. Tendens til fokus på medarbejdernes rolle som kulturskabere. Schein (1993; 2010) Schultz (1990) anvender og kritiserer den funktionalistiske tilgang. Schultz (2014)
 9. 9. 3 perspektiver på kultur Martin (2002 og 1992)
 10. 10. Martin identificerer 3 perspektiver på kulturanalyse: • Integration • Differentiering • Fragmentering Hun mener selv, at man bør trække på alle tre for at få en tilstrækkelig mangefacetteret kulturanalyse.
 11. 11. Integrationsperspektivet • Schein skriver fra integrationsperspektivet: ”…only what is shared is by definition cultural” (Schein 1991, s. 247-248 citeret i Martin 2002, s. 97-98). • Normativt fordi mangel på konsensus ses som et problem, der bør løses. Definition: • ”(…) focuses on those manifestations of a culture that have mutually consistent interpretations.” (Martin 2002, s. 94). • ”Kultur” er det man er enige om. Alt andet, det flertydige, ekskluderes fra ”kultur”. Metafor: Kultur er som en solid monolit – den ser ens ud for de fleste – lige meget fra hvilken vinkel de anskuer den. (Martin 2002, s. 94).
 12. 12. Differentieringsperspektivet: • Forhold mellem subkulturer kan være: - Gensidigt forstærkende - I konflikt - Uafhængige • Opdeling i subkulturer kan være ud fra: profession, placering i hierarki, netværk af venner etc. Definition: • ”(…) focuses on cultural manifestations that have inconsistent interpretations (…)” (Martin 2002:, s. 94). • Forventer, at man kan se enighed/konsensus på subkulturniveau. • Ser uenighed og forskelle som normale og hensigtsmæssige. Metafor: Subkulturer er som øer af klarhed i et hav af ambiguitet. (Martin 2002, s. 94).
 13. 13. Fragmenteringsperspektivet Metafor: Forestil dig, at alle individer i en kultur har en pære over deres hoved. Når de er engagerede i et tema, lyser pæren. ”From a distance, patterns of light would appear and disappear in a constant flux (…)” (Martin 2002, s. 94). Definition: • ”(…)placing ambiguity, rather than clarity, at the core of culture. (…) Consensus is transient and issue specific.” (Martin 2002, s. 94). • Usikkerhed = mangel på information. • Ambiguitet = har info, men modstridende hensyn, paradokser, ironi, dillemmaer. • ”(…) view ambiguity as a normal, salient, and inescapable part of organizational functioning in the contemporary world.” (Martin 2002, s. 105).
 14. 14. Perspektiv Integration Differentiering Fragmentering Orientering mod konsensus Konsensus i hele organisationen Konsensus indenfor subkulturer Flerhed af opfattelser – ingen konsensus Relation mellem kulturelle manifestationer Konsistens Inkonsistens Kompleksitet – hverken konsistent eller inkonsistens Orientering mod tvetydighed Ekskluderet Kanaliseres uden for subkulturer Er i fokus Metaforer Monolit – homogen, ser ens ud fra alle vinkler Øer af klarhed Lyspære = opmærksomhed Netværk Hvordan kan I bruge skemaet ved en kulturanalyse til empirisk analyse? Kilde: Tilpasning af Schultz (2014, s 219) illustration af Martin (1992)
 15. 15. En anden inddeling af kulturanalysen: 3 typer af kulturelle manifestationer Handlemønstre • Formelle (skrevet ned, styret af ledelsen) • Uformelle (sjældent skrevet ned, udviklet gennem interaktion over tid) Kulturelle former • Historier • Ritualer • Jargon, humor • Fysiske arrangementer/ indretning (arkitektur, design, dresscode) Temaer (knytter en gruppes kulturelle former og handlemønstre sammen) • Eksternt rettet (er bevidste/skue-temaer) • Internt rettet (kan både være bevidste og ubevidste antagelser) (Martin, 1992)
 16. 16. Martins kulturmatrix Temaer Handlemønstre Kulturelle former Eksterne Interne Formelle Uformelle Historier Ritualer Jargon Fysiske arrange menter Lige fordeling og lige ind- flydelse Medarbej dernes ret til deltagelse i overskuds -deling Manage- ment by walking around Retreat faldt til jorden fordi Strategisk planlæg- ning er ikke OZCO CEO går selv rundt og hilser på alle ved ceremoni er Corpo- rate head- quarter = Retire- ment village Casual dress Ét cafeteria Åbne kontorer • Matrixen kan anvendes til analyse ud fra alle tre perspektiver, her integrationsperspektivet. • Den kan anvendes på analyse på organisations, gruppe eller individ niveau.
 17. 17. Martins definition af kultur ”The manifestations of cultures in organizations include formal and informal practices, cultural forms (such as rituals, stories, jargon, humor, and physical arrangements), and content themes. Interpretations of these cultural manifestations vary. The pattern or configuration of interpretations (underlying a matrix of cultural manifestations) constitutes culture.” (Martin 1992, s. 37-38). Bemærk kontrasten til Schein
 18. 18. Sammenligning af teorier: Martin >< Schein • Martin har mere fokus på praksis end på skjult tanke/erkendelses niveau end Schein => mindre fortolkning hos kulturanalytikeren. • Martin formidler, hvad hun ser/hører relativt råt til læseren i form af citater – så læseren kan se hende over skulderen, når hun generaliserer ud fra materialet. Schein giver sjældent adgang til sine data, men formidler blot sin analyse. • Schein: Kultur er det man er fælles om >< Martin: Der kan godt være uenighed om centrale kulturelle temaer. • Martin argumenterer for brug af alle tre perspektiver, Schein tilhører et af dem. • Martin opdeler kulturen i 3 typer kulturelle manifestationer, Schein opdeler kulturen i 3 niveauer.
 19. 19. Kulturmatrix én for hele organisationen
 20. 20. OZCO: Differentiation view Kulturmatrix: (jf. differentierings perspektivet) én for hver subkultur.
 21. 21. OZCO: Fragmentation view Kulturmatrix: (jf. Fragmenteringstilgangen) fokus på flertydighed/dilemmaer.
 22. 22. Martins 3 Martin (1992) s. 79
 23. 23. Martin (1992) • Viser at OZCOs kultur er multipel. • Afhængig af hvilken hjemmel/perspektiv, der bliver brugt, kommer der et specifikt resultat. • Behov for flere perspektiver i analysen.
 24. 24. Martins pointer • Man kan ikke se kultur fra ét perspektiv. • Det er ikke produktivt at forsøge at fjerne eller afgrænse usikkerhed og inkonsistens. • Det er i selve usikkerheden og forvirringen, at der opstår unikke muligheder for at forstå og påvirke kultur. • Kultur skal forstås ud fra alle tre perspektiver.

×