Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
6. Tema
Rundt om Schein
• MIT Sloan School of Management.
• Har en Ph.D. i social psychology.
– Inspireret af psykologi (bl.a. Fre...
Schein 1993 & 2010
Scheins definition af kultur
”Et mønster af grundlæggende antagelser udviklet af en bestemt gruppe,
samtidig med at den læ...
Scheins 3 niveauer i kulturen
Artefakter
Værdier
Antagelser
• Symboler, ritualer,
historier
• Reflekterede, bevidste
skuev...
Kulturelle artefakter (Schein)
Fysiske ting
• Kunst/design/logo/Bygninger/indretning
• Tøj/personlig fremtræden
• Materiel...
Bevidste værdier (Schein)
• De værdier som organisationens medlemmer er bevidste om.
• Værdisæt, strategier og mål
• Etisk...
Grundlæggende antagelser (Schein)
• Fælles grundlæggende antagelser giver en gruppe stabilitet og en følelse af
mening.
• ...
Schein om grundlæggende antagelser
1. Organisationens forhold til
omgivelserne:
2. De menneskelige
handlingers natur:
3. O...
Schultz om kulturanalyse og
videreudvikling af Scheins teori om
organisationskultur
Forskellige perspektiver på kultur
• Funktionalisme
– Kulturen er som den er, fordi den fungerer.
• Symbolisme
– Man kan l...
Schulz fokuserer på to funktionsområder
i analysen
Funktionsområder relateret til ekstern tilpasning:
• Mission og strateg...
Grundlæggende antagelser som Schulz
identificerer i analysen af departementet
• Ingen andre kan gøre det bedre end os
• Vi...
Schulz om de grundlæggende antagelser
• De ligger bag en række relationer og situationer
• Fælles ramme om uenigheder og f...
Artefakters funktion i forhold til værdier
og grundlæggende antagelser
Artefakter kan være:
• Harmoniserende og spændingsr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

6. tema

3,161 views

Published on

oa

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6. tema

 1. 1. 6. Tema
 2. 2. Rundt om Schein • MIT Sloan School of Management. • Har en Ph.D. i social psychology. – Inspireret af psykologi (bl.a. Freud). • Helt central organisations- kultur- teoretiker. • Kulturteorien udviklet i kontekst af hans virke som management konsulent. – Han har fokus på ledelsens rolle i kulturen – Han guider os til, hvordan vi kan analysere kulturen som udefrakommende.
 3. 3. Schein 1993 & 2010
 4. 4. Scheins definition af kultur ”Et mønster af grundlæggende antagelser udviklet af en bestemt gruppe, samtidig med at den lærer at mestre sine problemer i forbindelse med ekstern tilpasning og intern integration, og som har fungeret tilstrækkelig godt til at det opfattes som sandt, hvorfor nye medlemmer oplæres til at anse det for den rigtige måde at opfatte, tænke over og føle på i relation til disse problemer.” (Oversættelse af Schein 1993, s. 373-374).
 5. 5. Scheins 3 niveauer i kulturen Artefakter Værdier Antagelser • Symboler, ritualer, historier • Reflekterede, bevidste skueværdier • Taget for givet • Synlige, men svære at afkode • Synlige/ vi kan interviewe os frem til dem. • Usynlige/ vi må analysere os frem til dem.
 6. 6. Kulturelle artefakter (Schein) Fysiske ting • Kunst/design/logo/Bygninger/indretning • Tøj/personlig fremtræden • Materielle objekter/Fysiske rammer • Dokumenter med regler og standarder Handlinger • Ceremonier/ritualer • Kommunikationsmønstre • Traditioner/belønninger/straffe Ord/sprog • Anekdoter, jokes, jargon, kælenavne • Forklaringer/metaforer som anvendes • Historier/myter som fortælles Bonus Skriften på væggen
 7. 7. Bevidste værdier (Schein) • De værdier som organisationens medlemmer er bevidste om. • Værdisæt, strategier og mål • Etiske retningslinjer • De kan være i overensstemmelse/modstrid med hinanden • De kan være i overensstemmelse/modstrid med de grundlæggende antagelser • De kan være aspirationer for fremtiden
 8. 8. Grundlæggende antagelser (Schein) • Fælles grundlæggende antagelser giver en gruppe stabilitet og en følelse af mening. • Ting vi tager så meget for givet at det opleves meget ubehageligt/uacceptabelt hvis vi konfronteres med modsatte antagelser. • Former vores handlinger. • Har tendens til at være selvopfyldende fordi de påvirker den måde vi opfatter verden.
 9. 9. Schein om grundlæggende antagelser 1. Organisationens forhold til omgivelserne: 2. De menneskelige handlingers natur: 3. Opfattelse af sandhed: 4. Tidsopfattelse 5. Opfattelsen af menneskets natur: 6. Syn på relationer mellem mennesker: 7. Syn på konflikt: Dominans/underkastelse/ harmonisk/ nicheorienteret? Pro-aktiv/passiv/ rationel/ følelsesmæssig? Hvordan afgøre sand/falsk?: vi kamp?/via viden/ via konsensus? Fortids- fremtids- eller nutidsorienteret? God/neutral/ond/afhænger af situationen ? Konkurrence/kooperation? Individualisme/ kollektivisme? Baseret på følelser eller rationalitet? Et onde/et vilkår/et gode? Destruktive eller produktive? Skovgaard (2012)
 10. 10. Schultz om kulturanalyse og videreudvikling af Scheins teori om organisationskultur
 11. 11. Forskellige perspektiver på kultur • Funktionalisme – Kulturen er som den er, fordi den fungerer. • Symbolisme – Man kan læse organisationens kultur igennem dens brug af symboler. – Kulturen er det fortolkningsmønster der binder organisationsmedlemmernes sammen og skaber en fælles forståelsesramme. (Schulz, 1990)
 12. 12. Schulz fokuserer på to funktionsområder i analysen Funktionsområder relateret til ekstern tilpasning: • Mission og strategi • Mål • Midler • Målesystem • Korrektionsmekanismer Funktionsområder relateret til intern integration: • Fælles sprog • Grænser og kriterier for optagelse/eksklusion • Fordeling af magt og status • Normer for intimitet, venskab og kærlighed • Definition og tildeling af belønning og straf • Forklaring af det uforklarlige – ideologi og religion Oversigten er ikke en del af pensum – den er bare med for at forklare, hvad Schulz mener med Scheins begreb ”funktionsområder”. Schulz (1990)
 13. 13. Grundlæggende antagelser som Schulz identificerer i analysen af departementet • Ingen andre kan gøre det bedre end os • Vi befinder os i centrum • Ejendomsretten er vigtig • Evne og villighed til passiv tilpasning • Der er kun én sandhed, den findes hierarkisk • Vi udgør en familie der fungerer De går altså lidt på tværs af de dimensioner Schein udpeger.
 14. 14. Schulz om de grundlæggende antagelser • De ligger bag en række relationer og situationer • Fælles ramme om uenigheder og forskelle • Ikke sammenhængende formuleret, man kan optræde i ”brudstykker” direkte i interviews/ ved observationer. Schulz (1990)
 15. 15. Artefakters funktion i forhold til værdier og grundlæggende antagelser Artefakter kan være: • Harmoniserende og spændingsreducerende: skaber sammenhold. • Konfliktfyldt og spændingsskabende: splitter gruppen. • ”I modsætning til Schein, der anvender artefakt niveauet som indgang til kulturanalysen, har artefakt niveauet her en væsentlig selvstændig funktion som enten harmoniserende eller konfliktskabende” (Schultz 1990: 66).

×