Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kepimpinan Berkualiti

52,583 views

Published on

Slideshare Kepimpinan Berkualiti ini merupakan satu bahan rujukan samada untuk pelajar atau guru. Boleh juga digunakan sebagai bahan ceramah.

Published in: Education, Technology, Business

Kepimpinan Berkualiti

 1. 1. PEMIMPIN BERKUALITI.
 2. 3. Apa Itu Kepimpinan
 3. 4. <ul><li>Wan Halim Othman (2000) </li></ul><ul><li>Pemimpin dianggap mengisi jawatan tertentu atau sebagai ketua secara rasmi. </li></ul><ul><li>Kepimpinan kemahiran mempengaruhi tingkahlaku orang lain,mencapai matlamat & mengekalkan perpaduan. </li></ul><ul><li>Pemimpin tidak semestinya mempunyai sifat kepimpinan. </li></ul>Definisi
 4. 5. BEBERAPA DEFINISI KEPIMPINAN <ul><li>Koontz & O’Donnel </li></ul><ul><li>Secara amnya semata-mata bermakna pengaruh, satu seni atau proses mempengaruhi orang lain supaya berusaha secara sukarela ke arah pencapaian matlamat bersama dan mengekalkan perpaduan. </li></ul>
 5. 6. KONSEP KEPIMPINAN <ul><li>Seorang pemimpin boleh lahir dalam berbagai situasi – keluarga, organisasi dan masyarakat. </li></ul><ul><li>Seorang pemimpin tidak lahir dengan bakat untuk memimpin. </li></ul><ul><li>Pemimpin perlu dibentuk, dipupuk dan dilengkapi kemahiran tertentu. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Selalu digambarkan sebagai tokoh </li></ul><ul><li>Pemimpin merujuk kepada seorang individu </li></ul><ul><li>Kepimpinan cara memimpin. </li></ul><ul><li>Walau bagaimanapun kisah pemimpin bermula sejak wujudnya manusia . </li></ul>Kepimpinan
 7. 8. PENGERTIAN KEPIMPINAN <ul><li>Keupayaan mempengaruhi serta meyakini orang lain untuk berusaha kearah sesuatu matlamat. </li></ul><ul><li>Mendapatkan orang lain mengikut sesuatu yang dikehendaki. </li></ul><ul><li>Mempengaruhi ahli kumpulan untuk mencapai cita-cita kumpulan. </li></ul>
 8. 9. FUNGSI PEMIMPIN <ul><li>SESEORANG PEMIMPIN PERLU: </li></ul><ul><li>Merancang aktiviti </li></ul><ul><li>Menjadi tempat rujuk </li></ul><ul><li>Menjadi lambang organisasi </li></ul><ul><li>Menjadi model kepada ahli </li></ul><ul><li>Meneruskan matlamat organisasi. </li></ul><ul><li>Menyelesaikan masalah. </li></ul><ul><li>Dapat membahagikan tugas ahli dengan adil. </li></ul><ul><li>Dapat memberi penghargaan kepada ahli kumpulan. </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Pemberi ganjaran dan denda </li></ul><ul><li>Orang tengah (perunding)-urus konflik </li></ul><ul><li>Simbol kelompok </li></ul><ul><li>Role Model </li></ul><ul><li>Biri-biri hitam (tempat dipersalahkan) </li></ul><ul><li>Pembangunan kerjaya –peluang naik pangkat dan melanjutkan pelajaran. </li></ul>
 10. 11. CIRI LAZIM SEORANG PEMIMPIN <ul><li>BERFIKIRAN JAUH(FUTURISTIK) </li></ul><ul><li>JUJUR </li></ul><ul><li>MAHIR BERHUBUNG </li></ul><ul><li>SENANG DIDEKATI </li></ul><ul><li>BERTANGGUNG JAWAB </li></ul>
 11. 12. CIRI-CIRI LAZIM SEORANG PEMIMPIN. <ul><li>Bersemangat = ada cita-cita, tabah , tekun, berdaya usaha, hasrat untuk berjaya. </li></ul><ul><li>Jujur =boleh dipercayai, bersikap terbuka. </li></ul><ul><li>Boleh mendorong orang lain untuk mencapai tujuan atau matlamat. </li></ul><ul><li>Yakin diri = sangat percaya kepada kebolehan diri. </li></ul><ul><li>Pintar = tahu bidang tugas yang diamanahkan. </li></ul><ul><li>Kreatif = boleh mencipta idea-idea baru dan berguna. </li></ul><ul><li>Fleksibiliti= pandai sesuaikan diri mengikut keperluan situasi dan masa. </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Seimbang mental </li></ul><ul><li>Berkebolehan dan cekap </li></ul><ul><li>Mahir berkomunikasi </li></ul><ul><li>Matang </li></ul><ul><li>Bermotivasi tinggi </li></ul><ul><li>Mahiran mengurus </li></ul>KUALITI PEMIMPIN
 13. 14. <ul><li>Adil </li></ul><ul><li>Tinggi ilmu </li></ul><ul><li>Taat kepada Allah SWT </li></ul><ul><li>Akhlak yang tinggi </li></ul><ul><li>Tabligh </li></ul><ul><li>Amanah </li></ul><ul><li>Bijaksana </li></ul><ul><li>Berani </li></ul><ul><li>Sempurna pancaindera </li></ul>CIRI PEMIMPIN YANG BAIK MENURUT ISLAM
 14. 15. IMEJ DAN PENAMPILAN SEORANG PEMIMPIN <ul><li>Memiliki wajah ( air muka )yang menarik dan mudah tersenyum. </li></ul><ul><li>Berpakaian kemas dan bersih. </li></ul><ul><li>Berdiri dan berjalan dengan tegak dan bertenaga. </li></ul><ul><li>Menjaga kebersihan diri, rambut tersisir rapi, kuku dan kulit yang bersih. </li></ul><ul><li>5. Bertutur dengan teratur dan bersopan. </li></ul>
 15. 16. MENGAPA ANDA DIPILIH? <ul><li>KERANA </li></ul><ul><li>ANDA ADA </li></ul><ul><li>3 K </li></ul>
 16. 17. APA ITU 3 K ? <ul><li>K = KEPERCAYAAN </li></ul><ul><li>K = KUALITI </li></ul><ul><li>K = KEYAKINAN </li></ul>
 17. 18. <ul><li>PEMIMPIN JUGA TIDAK BOLEH TAKUT/ MUDAH: </li></ul><ul><li>3 K </li></ul>
 18. 19. <ul><li>K = KECEWA </li></ul><ul><li>K = KAWAN </li></ul><ul><li>K = KESUNYIAN </li></ul>
 19. 20. SIAPAKAH PEMIMPIN PELAJAR DI SEKOLAH? <ul><li>PENGAWAS </li></ul><ul><li>PENGAWAS PUSAT SUMBER </li></ul><ul><li>KETUA/ PENOLONG KETUA DARJAH </li></ul><ul><li>PENGERUSI KELAB/ PERSATUAN </li></ul><ul><li>KETUA RUMAH SUKAN </li></ul><ul><li>KETUA UNIT BADAN BERUNIFORM </li></ul>
 20. 21. PENGAWAS ? <ul><li>Dari perkataan AWAS yang bermaksud: </li></ul><ul><li>Tajam pandangan atau penglihatan. </li></ul><ul><li>Sentiasa bersedia dan berwaspada memerhatikan gerak geri orang lain. </li></ul><ul><li>Menjaga/ menguatkuasakan sesuatu keadaan , tempat atau peraturan </li></ul>
 21. 22. PENGAWAS SEKOLAH <ul><li>PELAJAR YANG DIPILIH UNTUK MENGAWASI DAN MENJAGA SEKOLAH MELALUI USAHA MEMBANTU PENGUATKUASAAN DISIPLIN DAN PERATURAN SEKOLAH. </li></ul>
 22. 23. APAKAH TUGAS PEMIMPIN PELAJAR DI SEKOLAH? <ul><li>PENGAWAS </li></ul><ul><li>Membantu menguatkuasaan peraturan sekolah </li></ul><ul><li>PENGAWAS PUSAT SUMBER </li></ul><ul><li>Membantu pengurusan dan pentadbiran Pusat Sumber (Perpustakaan) </li></ul><ul><li>3. KETUA /PENOLONG KETUA DARJAH </li></ul>
 23. 24. KELEBIHAN MENJADI PEMIMPIN PELAJAR DI SEKOLAH <ul><li>Dikenali ramai </li></ul><ul><li>Mendapat pendedahan kepimpinan </li></ul><ul><li>Berguna dalam permohonan ke institusi tertentu </li></ul><ul><li>Berguna dalam hidup bermasyarakat </li></ul><ul><li>Peluang mengasah bakat dan potensi diri </li></ul><ul><li>Kemahiran berkomunikasi dan interpersonal. </li></ul><ul><li>Membantu pengurusan di dalam kelas. </li></ul>
 24. 25. RUMUSAN (Membina Pemimpin Yang berkesan) <ul><li>Beriman kepada Allah S.W.T </li></ul><ul><li>Kefahaman yang mendalam tentang dirinya </li></ul><ul><li>Keyakinan diri – (personal security) </li></ul><ul><li>Sensitiviti yang sesuai kepada keadaan </li></ul><ul><li>Keupayaan mengenal masalah </li></ul><ul><li>Fleksibility- pandai sesuaikan diri dengan keadaan. </li></ul><ul><li>Penggunaan teknik yang saintifik </li></ul><ul><li>Anggap kerja sebagai ibadah </li></ul>
 25. 26. TERIMA KASIH <ul><li>Sekian, selamat maju semoga menjadi pemimpin yang berkaliber. </li></ul><ul><li>Daripada: </li></ul><ul><li>Mohd Zaim Sharif </li></ul><ul><li>Kaunselor SMKDato Onn. </li></ul>
 26. 27. FUNGSI PEMIMPIN Krech & Crutchfield (1962) <ul><li>Mentadbir dan menyelaraskan kelompok </li></ul><ul><li>Perancang altiviti yang jelas,tepat </li></ul><ul><li>Pembuat polisi,misi organisasi </li></ul><ul><li>Tempat rujuk </li></ul><ul><li>Jurucakap kelompok </li></ul><ul><li>Menyelesaikan Masalah </li></ul>
 27. 28. <ul><li>AUTOKRATIK </li></ul><ul><li>DEMOKRATIK </li></ul><ul><li>LAISSEZ-FAIR </li></ul>Gaya Kepimpinan
 28. 29. Cara Gaya Kepimpinan Pemimpin memberikan arahan dan menentukan cara-cara untuk capai matlamat. Anggota lain Cuma ikut arahan. Kejayaan Organisasi kejayaan pemimpin Guna kuasa rasmi dan ada unsur denda dan paksa. Pergantungan ahlikepada pemimpin Komunikasi adalah sehala Caragaya Kepimpinan Autokratik
 29. 30. <ul><li>Ahli diberi kebebasan untuk capai matlamat </li></ul><ul><li>Pemimpin ditukar-tukar ikut keadaan </li></ul><ul><li>Perasaan tidak puas hati boleh diluahkan. </li></ul><ul><li>Ahli matang dan buat keputusan sendiri. </li></ul><ul><li>Pemimpin bukan pembuat keputusan </li></ul><ul><li>Konflik boleh selesai sendiri </li></ul>Caragaya Kepimpinan Demokratik
 30. 31. <ul><li>Ahli dianggap matang & boleh berfikir </li></ul><ul><li>Perbezaan pendapat dihormati </li></ul><ul><li>Dasar ditentukan oleh penyertaan majoriti anggota. </li></ul><ul><li>Pergantungan kepada pemimpin sedikit </li></ul><ul><li>Pemimpin adalah penentu jika berlaku konflik. </li></ul><ul><li>Pemimpin biasanya mempengaruhi untuk mendapat sokongan majoriti. </li></ul>Caragaya Kepimpinan Laissez- Fair
 31. 32. <ul><li>Apabila keluar 3 orang dalam satu perjalanan, hendaklah salah seorang daripadanya dijadikan pemimpin. </li></ul><ul><li>Seorang pemimpin yang baik tahu dia harus menjadi seorang pengikut yang baik </li></ul>Sabda Rasulullah S.A.W
 32. 33. <ul><li>Sabda Nabi Muhamad S.A.W </li></ul><ul><li>(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim) </li></ul><ul><li>Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan kamu adalah bertanggung jawab ke atas yang dipimpin. Pelaksanaan amanah dan risalah yang datang daripada Allah. S.w.t kepada hambanya. </li></ul><ul><li>Ketua darjah – terhadap rakan dalam kelasnya. </li></ul><ul><li>Lelaki – pemimpin keluarganya </li></ul><ul><li>Guru – bertanggung jawab ke atas muridnya . </li></ul>Definisi
 33. 34. Tugas Utama Pemimpin Mengekal Perpaduan Mengubah ahli Mencapai matlamat Pada pendapat anda, tugas manakah yang paling penting ? Kenapa ?
 34. 35. APA SEBAB MENJADI PEMIMPIN <ul><li>Mencari kuasa – selesai masalah </li></ul><ul><li>Status dan prestige </li></ul><ul><li>Sebagai landasan untuk membuat sesuatu yang memberi kebaikan kepada ahli kumpulan . </li></ul>
 35. 36. <ul><li>Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul Allah dan juga kepada Uli Amri dari kalangan kamu. </li></ul>ANNISA Ayat 59
 36. 37. <ul><li>Melibatkan keupayaan atau kekuatan untuk meyakinkan orang lain bagi bekerja keras ke arah sesuatu matlamat dan kemahiran atau kebolehan membantu mereka mencapainya . </li></ul>FULMER Definisi
 37. 38. <ul><li>Kemudian kami menjadikan kamu(wahai umat Muhammad) khalifah-khalifah di bumi menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu supaya kami melihat apakah pula corak dan bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan </li></ul>SURAH YUNUS Ayat 14
 38. 39. <ul><li>Setiap orang diantara kamu adalah penggembala. Setiap penggembala bertanggung jawab terhadap gembalaannya </li></ul>At Tarmizi Dan Bukhari
 39. 40. <ul><li>1. Peter Drucker </li></ul><ul><li>proses sosial yang dibentuk untuk mendapatkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahli dalam organisasi </li></ul><ul><li>2. Knezerich </li></ul><ul><li>proses memusatkan, penyelenggaraan, kawalan dan penyertaan sumber tenaga manusia atau bahan dalam satu sistem untuk mencapai objektif. </li></ul>PENGURUSAN
 40. 41. <ul><li>Melaksanakan hukum syarak </li></ul><ul><li>memelihara kesucian agama Allah </li></ul><ul><li>Bt/jawab menjamin kemerdekaan </li></ul><ul><li>memastikan keamanan & kesejahteraan </li></ul><ul><li>menjamin keselamatan negara </li></ul><ul><li>Bt/jawab menguruskan kekayaan negara </li></ul><ul><li>Bt/jawab dalam perlantikan menteri/pegawai </li></ul>TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN DARI PANDANGAN ISLAM
 41. 42. <ul><li>1. Pengurus mentadbir </li></ul><ul><li>Pemimpin memperbaharui </li></ul><ul><li>2. Pengurus meniru idea </li></ul><ul><ul><li> Pemimpin memberi idea </li></ul></ul>PENGURUS VS PEMIMPIN
 42. 43. <ul><li>3.Pengurus mantains </li></ul><ul><li>Pemimpin membangunkan </li></ul><ul><li>4.Pengurus memfokus </li></ul><ul><li>kepada sistem </li></ul><ul><li>Pemimpin fokus kepada </li></ul><ul><li>pekerja. </li></ul>PENGURUS VS PEMIMPIN
 43. 44. <ul><li>5. Pengurus lebih kepada mengawal </li></ul><ul><li>Pemimpin membina kepercayaan </li></ul><ul><li>6. Pengurus sentiasa betul dalam </li></ul><ul><li>semua keadaan </li></ul><ul><li>Pemimpin menjalankan kerja secara </li></ul><ul><li>right things </li></ul>PENGURUS VS PEMIMPIN
 44. 45. <ul><li>Kualiti pengikut menentukan kualiti pemimpin. </li></ul><ul><li>Pemimpin yg baik boleh gagal apabila pengikutnya buruk. </li></ul><ul><li>Pemimpin average boleh berjaya apabila pengikutnya baik. </li></ul><ul><li>Kepemimpinan yg berjaya perlukan pengikut patuh kepada pemimpin, tetapi patuh ada batas dan syaratnya. </li></ul>PENGIKUT
 45. 46. <ul><li>Taat dan setia/patuh kepada pemimpin </li></ul><ul><li>Menjadi pancaindera kepada pemimpin </li></ul><ul><li>Mengetepikan kepentingan dan muslihat diri </li></ul><ul><li>Menentang segala bentuk penjajahan fizikal dan kerohanian </li></ul>PENGIKUT YANG BAIK DARI PANDANGAN ISLAM
 46. 47. KUASA-KUASA PEMIMPIN <ul><li>KUASA YANG SAH (Legitimate Power) </li></ul><ul><li>GANJARAN (Reward Power) </li></ul><ul><li>PAKAR (Expert Power) </li></ul><ul><li>PAKSAAN (Coercive power) </li></ul><ul><li>MAKLUMAT (Information Power) </li></ul><ul><li>HUBUNGAN (Connection Power) </li></ul><ul><li>RUJUKAN (Referent Power) </li></ul>
 47. 48. KUASA PENGARUH WIBAWA + <ul><li>Karisma </li></ul><ul><li>Pengetahuan/ </li></ul><ul><li>kepakaran </li></ul><ul><li>Watak </li></ul><ul><li>Perhubungan </li></ul>autoriti KUASA PEMIMPIN
 48. 49. <ul><li>memandu orang-orang lain ke arah objektif tertentu, </li></ul><ul><li>tanpa mereka sedar mereka sedang dipimpin atau </li></ul><ul><li>dimotivasikan. </li></ul>PEMIMPIN TERBAIK
 49. 50. <ul><li>Fasilitator </li></ul><ul><li>Linker/Networking </li></ul><ul><li>Jurulatih </li></ul><ul><li>Motivator/Communicator </li></ul><ul><li>Kordinator </li></ul><ul><li>Kaunselor Penyelesai masalah </li></ul><ul><li>Sumber maklumat/rujukan </li></ul><ul><li>Pembina budaya ilmu </li></ul>PERANAN GURU SEBAGAI PEMIMPIN
 50. 51. MASALAH HALANGAN <ul><ul><li>MAJU KE HADAPAN </li></ul></ul>MASALAH TIADA MASALAH (Edward de Bono)
 51. 52. <ul><li>TAK TAHU TAHU </li></ul>MAHU TAK MAHU MAHU TAHU Konflik Dalam Pengurusan 2 TAK TAHU TAK MAHU 1 TAHU TAK MAHU 3 TAK TAHU MAHU 4 TAHU MAHU
 52. 53. MASALAH EMOSI <ul><li>KAWALAN EMOSI </li></ul><ul><li>TAK BOLEH BOLEH </li></ul>PENYATAAN EMOSI TAK BOLEH NYATA BOLEH NYATA 2 TAK BOLEH KAWAL TAK BOLEH NYATA 1 BOLEH KAWAL TAK BOLEH NYATA 3 TAK BOLEH KAWAL BOLEH NYATA 4 BOLEH KAWAL BOLEH NYATA
 53. 54. Degree of CONTROL Degree of FREEDOM 1. Ketua buat keputusan, kemudian beritahu orang bawahannya. 2. Ketua buat Keputusan,kemudian berusaha jual keputusannya kepada orang bawahannya. 3. Ketua cadang idea,kemudian ajak orang bawahannya soal idea itu. 4. Ketua cadangkan idea, tertakluk kepada perubahan. 5. Ketua terangkan masalah, dapatkan cadangan ramai, kemudian buat keputusan. 6. Ketua minta orang bawahannya buat keputusan,selagi dalam kawalan kuasanya.
 54. 55. LEADERSHIP PROBLEMS <ul><li>1. STUPID </li></ul><ul><li>2. IGNORANT </li></ul><ul><li>3. OVERTRAINED </li></ul><ul><li>4. TOO TALENTED </li></ul><ul><li>5. TOO KIND </li></ul><ul><li>6. CLOSED TO NEW IDEAS </li></ul><ul><li>7. INAPPROPRIATE STYLES </li></ul><ul><li>8. PUT HIMSELF AHEAD OF THE TEAM </li></ul><ul><li>9. DON’T REALLY KNOW THE TEAM </li></ul><ul><li>10. INCONSISTENT </li></ul><ul><li>11. CANNOT BE FOLLOWER </li></ul><ul><li>12. REFUSE TO AKNOWLEDGE TEAM MEMBERS </li></ul><ul><li>13. PLAY FAVOURITES </li></ul><ul><li>14. DO NOT ALLOW FAILURES </li></ul><ul><li>15. PROTECT AND BLAME </li></ul><ul><li>16. UNETHICAL </li></ul><ul><li>17. REMOTE </li></ul><ul><li>18. FAIL TO BE A MODEL </li></ul><ul><li>19. UNWILLING TO FIGHT FOR THE TEAM </li></ul><ul><li>20. UNWILLING TO TAKE RISKS </li></ul><ul><li>21. CANNOT PERMIT CONFLICT </li></ul><ul><li>22. DO NOT VALUE DIVERSITY </li></ul><ul><li>23. PASSIVE </li></ul>
 55. 56. Kalau guru….. <ul><li>Mengajar duduk, pelajar belajar dengan mengantuk </li></ul><ul><li>Mengajar tanpa alat, pelajar belajar dengan ralat </li></ul><ul><li>Mengajar ambil ringan, pelajar akan berangan-angan </li></ul><ul><li>Mengajar menghadap buku, pelajar belajar dengan kaku </li></ul>
 56. 57. Kalau guru…. <ul><li>Mengajar dengan kasih sayang, pelajar tetap akan mengenang </li></ul><ul><li>Mengajar dengan berlakon, pelajar belajar dengan tekun </li></ul><ul><li>Mengajar dengan teliti, pelajar belajar sepenuh hati </li></ul>

×