Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KEPIMPINAN

106,841 views

Published on

Definisi, Ciri-Ciri Kepimpinan dan Gaya Kepimpinan

Published in: Education, Technology, Business
 • Pemimpin adalah orang yang mendapat amanah serta memiliki sifat, sikap, dan karakter yang baik untuk mengurus, membimbing, dan mengatur diri sendiri dan orang lain dengan penuh tanggung jawab
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • tima kasih atas perkongsian..
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • baik tu bah
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Pemimpin perlu memimpin jangan sampai perlu dipimpin oleh orang yang dipimpin.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Kepimpinan dan pembelajaran tidak boleh terasing antara satu sama lain.
  Kepimpinan dapat diringkaskan sebagai kombinasi daripada elemen-elemen berikut:
  * Satu proses kumpulan
  *Satu bentuk pengaruh
  *Satu bentuk pemujukan
  *Hubungan kuasa
  *Seni mendapatkan kepatuhan
  *Personaliti individu
  *Sesuatu kekuatan
  *Suatu alat pencapaian matlamat organisasi
  *Hasil daripada interaksi kumpulan
  *Pelbagai peranan
  *Pengwujudan struktur
  L.L Berbard(1927): Pemimpin dipengaruhi oleh keperluan & kehendak pengikut yang seterusnya menumpukan tenaga pengikut ke arah yang diinginkan.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

KEPIMPINAN

 1. 1. Definisi Kepimpinan <ul><li>Kepimpinan adalah suatu proses menggerakkan sekumpulan manusia menuju kepada suatu yang telah ditetapkan melalui dorongan yang tidak memaksa. Kepimpinan yang baik menggerakkan manusia untuk memenuhi kehendak jangka panjang. </li></ul>
 2. 2. Definisi Kepimpinan <ul><li>Kepimpinan melibatkan kebolehan mempengaruhi dan menyakinkan manusia di dalam dan di luar organisasi untuk bekerja dan membantu ke arah pencapaian matlamat organisasi (Lee Ong Kim). </li></ul>
 3. 3. Definisi Kepimpinan <ul><li>Kepimpinan ialah tingkahlaku individu apabila ia sedang mengarahkan aktiviti kelompok ke arah matlamat yang dikongsi bersama (Hemphill & Coons). </li></ul><ul><li>Kepimpinan adalah pendayautamaan dan penyelenggaraan struktur dalam interaksi. (Stogdill). </li></ul>
 4. 4. Definisi Kepimpinan Kepimpinan dalam Islam bukan hanya mempengaruhi orang, tetapi pemimpin menurut Islam adalah pemandu umat dalam melaksanakan amanah ketuhanan, “ devine trust ” –memelihara agama dan menguruskan dunia. Kepimpinan dalam Islam merupakan Tanggungjawab dan Amanah,bukannya suatu “ tasrif” (kebesaran/kebanggaan). (Dr.Siddiq Fadzil).
 5. 5. Ciri-ciri pemimpin 10/31/09 Pengertian , Ciri , Gaya <ul><li>Kuasa dan pengaruh </li></ul><ul><li>Perwatakan, media, persekitaran dan iklim </li></ul><ul><li>Sentiasa aktif dan berubah mengikut kekuatan </li></ul><ul><li>Mengikut prinsip dan kadar. </li></ul>
 6. 6. Kepimpinan Berkesan <ul><li>Menghasilkan wawasan yang jelas </li></ul><ul><li>Mewujudkan strategi / pendekatan yang rasional. </li></ul><ul><li>Memastikan sokongan dan kerjasama semua ahli </li></ul><ul><li>Memberi dorongan / motivasi </li></ul><ul><li>Memastikan kawalan yang berkesan </li></ul>
 7. 7. Kepimpinan Berkesan Memastikan pencapaian matlamat yang dikehendaki Penerusan budaya kerja cemerlang Penyelesaian masalah yang efektif Dalam keadaan ini seorang pemimpin mungkin merupakan seorang pengurus,penyelia atau pengikut yang dapat menggerakkan seluruh organisasi tersebut kepada pencapaian matlamat bersama. Kesepaduan faktor di atas amat perlu.
 8. 8. Ciri-Ciri Kepimpinan <ul><li>Hisham Al Talib menggariskan antara beberapa unsur atau faktor yang berpengaruh dalam menentukan kepimpinan:- </li></ul><ul><li>Kemampuan mental. </li></ul><ul><li>Sihat dan berkemampuan </li></ul><ul><li>Kemahiran berkomunikasi yang baik </li></ul>
 9. 9. Ciri-Ciri Kepimpinan <ul><li>Kematangan </li></ul><ul><li>Kekuatan motivasi </li></ul><ul><li>Berkemahiran sosial yang baik </li></ul><ul><li>Berkemahiran pengurusan </li></ul>
 10. 10. Ciri-Ciri Kepimpinan <ul><li>Akhlak yang baik </li></ul><ul><li>Berkemanusiaan </li></ul><ul><li>Adil dan saksama </li></ul><ul><li>Kematangan emosi </li></ul><ul><li>Jujur dan amanah </li></ul><ul><li>Menghormati orang lain </li></ul>
 11. 11. Ciri-Ciri Kepimpinan 10/31/09 Pengertian , Ciri , Gaya <ul><li>Pantas, Cergas dan Proaktif </li></ul><ul><li>Berfikiran mendidik dan Mendorong </li></ul><ul><li>Sedia membantu dab Bertimbangrasa </li></ul><ul><li>Daya Imiginas, Kreatif dan Inovetif </li></ul><ul><li>Tegas, Arahan Jelas dan Bijak mengawal serta mengarah manusia </li></ul>
 12. 12. Mengikut Islam Bijaksana Berjiwa besar Mencintai ilmu Berakhlak mulia Azam dan berani Adil dan saksama <ul><li>Mencintai kebenaran </li></ul><ul><li>Daya ingatan tinggi </li></ul><ul><li>Mempunyai Kewibawaan </li></ul><ul><li>Kefahaman mendalam </li></ul>
 13. 13. Kesimpulannya Kepimpinan suatu kemahiran hidup yang perlu untuk menjayakan sesuatu organisasi mengikut matlamat yang telah dirancangkan dengan mengambil kira faktor-faktor yang berkaitan. Kecemerlangan sesebuah organisasi adalah terletak kepada keberkesanan kemahiran kepimpinan. Islam melihat kepimpinan adalah suatu amanah tuhan yang perlu dipertanggungjawabkan sepenuhnya dalam seluruh aktiviti kehidupan manusia.
 14. 14. Gaya Kepimpinan Gaya kepimpinan banyak bergantung kepada kepercayaan dan andaian seorang pemimpin terhadap orang – orang yang ada di bawah organisasinya. Gaya Kepimpinan sebenarnya melibatkan perkara berikut:
 15. 15. Gaya Kepimpinan <ul><li>Berkait rapat dengan proses membuat keputusan </li></ul><ul><li>Keadaan memilih atau memaksa </li></ul><ul><li>Kepatuhan atau penentangan </li></ul><ul><li>Lingkungan kuasa mengikut penerimaan </li></ul><ul><li>Keberkesanan organisasi dan aktiviti </li></ul>
 16. 16. Gaya Kepimpinan <ul><li>Membina budaya kerja cemerlang </li></ul><ul><li>Mewujudkan budaya ilmu </li></ul><ul><li>Mewujudkan perancangan strategik </li></ul><ul><li>Pembinaan pasukan / kolegialiti </li></ul><ul><li>Pemimpin merupakan pengurus berkesan </li></ul>
 17. 17. Gaya Kepimpinan <ul><li>Demokratik </li></ul><ul><li>Autokratik </li></ul><ul><li>Laissez – faire </li></ul>
 18. 18. Demokratik <ul><li>Mementingkan keputusan bersama </li></ul><ul><li>Mengambil kira semua pandangan Majoriti </li></ul><ul><li>Kritikan yang objektif </li></ul><ul><li>Paling berkesan </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Dasar dan keputusan mengenai sesuatu aktiviti adalah hasil daripada perbincangan </li></ul><ul><li>Ketua membantu ahli membentuk matlamat dan alternatif sendiri </li></ul><ul><li>Ketua sebagai pemudah cara </li></ul><ul><li>Ketua bersikap objektif dan adil dalam memberi teguran, pujian dan kritikan. </li></ul><ul><li>Matlamat ketua ialah ahli dapat memberi sumbangan yang optimum. </li></ul><ul><li>Ketua memberi kebebasan kepada ahli </li></ul><ul><li>ketua mementingkan peningkatan prestasi, pencapaian dan kesungguhan </li></ul>
 20. 20. Kesan kepimpinan demokratik <ul><li>Ahli dapat membina disiplin </li></ul><ul><li>Menggalakkan semangat kerjasama, hormat dan hubungan yang mesra </li></ul><ul><li>Ahli lebih bermotivasi </li></ul><ul><li>Ahli sentiasa bekerja keras walaupun semasa ketiadaan ketua. </li></ul><ul><li>Semangat kekitaan yang tinggi </li></ul><ul><li>Interaksi 2 hala </li></ul>
 21. 21. Autokratik <ul><li>Kurang kepercayaan </li></ul><ul><li>Bersifat kuku besi / tanpa soal </li></ul><ul><li>Bersifat / menunggu arahan </li></ul><ul><li>bergantung pada ganjaran </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Pemimpin yang menentukan semua matlamat dan dasar mengenai aktiviti termasuk peraturan, prosedur dan teknik </li></ul><ul><li>Melantik jawatankuasa dan menentukan tugas,masa dan tempat bagi sesuatu aktiviti. </li></ul><ul><li>Orang bawahan tidak diberi peluang untuk memberi cadangan </li></ul><ul><li>Hubungan sehala. </li></ul><ul><li>Memberi pujian dan kritikan secara peribadi. </li></ul>
 23. 23. Kesan kepimpinan autokratik <ul><li>Orang bawahan mempunyai motivasi rendah </li></ul><ul><li>Orang bawahan bekerja sungguh-sungguh semasa ada ketua sahaja </li></ul><ul><li>Interaksi sehala </li></ul><ul><li>Orang bawahan terlalu bergantung kepada ketua </li></ul><ul><li>Suasana tegang </li></ul>
 24. 24. Laissez – faire T idak ada keyakinan diri Tidak menetapkan matlamat kumpulan Interaksi kurang Pengurusan lemah
 25. 25. <ul><li>Ketua memberi kebebasan sepenuhnya kpd ahli untuk membuat keputusan </li></ul><ul><li>Ketua tidak membuat penilaian, tidak memberi pujian,kritikan, idea dan nasihat kecuali diminta oleh ahli </li></ul><ul><li>Ketua tidak mementukan tugas dan tanggungjawab ahli </li></ul><ul><li>Ketua tidak menekankan prestasi,pencapaian dan kecemerlangan ahli </li></ul><ul><li>Ketua memberi tanggungjawab sepenuhnya kepada ahli dan kadangkala ahli mengambil tugas ketua </li></ul>
 26. 26. Kesan kepimpinan laissez-faire <ul><li>Wujud masalah disiplin </li></ul><ul><li>Kualiti kerja sangat kurang </li></ul><ul><li>Kadar motivasi kendiri sangat rendah </li></ul><ul><li>Interaksi antara ketua dan ahli bebas atau tidak ada sempadan langsung. </li></ul><ul><li>Semangat kekitaan sangat rendah. </li></ul>
 27. 27. T A M A T S E K I A N T E R I M A K A S I H

×