Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 S I Roadshow Microsoft

748 views

Published on

Microsoft

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5 S I Roadshow Microsoft

 1. 1. Microsoft Citizen Service Platform - en plattform for offentligetjenester<br />Øystein Sulutvedt <br />oysteins@microsoft.com<br />www.microsoft.no/offentlig<br />
 2. 2. Sharepoint fagdag for kommunal sektor 11.02.2010 Påmelding: www. microsoft.no/offentlig <br />
 3. 3. Prioriterte områder innen kommunal sektor <br />2: Høyereoperasjonelleffektivitet<br />1: Bedreservice tilinnbyggerne<br />3: Etterrettlighet<br />9: Deltetjenester<br />(f.eks. NAV, kommunesamarbeid)<br />4: Utnytteteknologi<br />8: Bedreskole<br />5: Ta varepåmiljøet<br />6: Opprettholdelokal-økonomien<br />7: LeveremerHelse- ogsosialtjenester<br />
 4. 4. Plattform for innbyggerdialog<br />
 5. 5. Citizen Service Platform (CSP)<br />The Business Challenges An effective, highly responsive government organization.<br />People, Services & Processes<br />All local government organizations revolve around the people and processes required to deliver their wide range of services to the community.<br />The applications and template packagesMicrosoft and third‑party solutions that government organizations need to operate effectively, from core business applications through to applications that enable rich citizen and business connections.<br />The platform layerMicrosoft’s end-to-end infrastructure provides a secure,scalable and easy to manage foundation on which government organizations can overlay the applications they need.<br />
 6. 6. Citizen Service Platform Struktur<br />
 7. 7. Whats in it for me?- Fordeler med CSP<br />Kunder:<br />Bedre utnyttelse av eksisterende plattform og investeringer<br />Lav risiko – velprøvd teknologi<br />Økt effektivitet for enkeltpersoner og organisasjon<br />Partnere:<br />Gjenbruk av funksjonalitet i MS-platform<br />Sharepoint<br />Arbeidsflyt<br />Søk<br />Virksomhetsstyring<br />«Outsourcet» videreutvikling av kjernekomponenter og templates<br />
 8. 8. Systemintegrasjon<br />Fra eKommune 2012 - avsnitt 14: <br />Integrasjon av IKT Systemer:<br />”De siste årene har integrasjon mellom portalløsninger, sak/arkivsystemer og<br />fagsystemer kommet i fokus. Mangel på integrasjon og muligheter for sømløs<br />overføring av data mellom ulike løsninger er trolig den største hindringen for<br />automatisert saksbehandling. Ved å sørge<br />for sømløs overføring av data mellom ulike systemer vil en også i betydelig grad<br />kunne effektivisere offentlig saksbehandling og sikre bedre datakvalitet.<br /> <br />Mål:<br />I løpet av 2010 skal kommuner og fylkeskommuner ha tatt i<br />bruk IKT-løsninger som sikrer sømløs overføring av data mellom<br />portaler, databaser, sak-/arkivsystemer og fagsystemer for ett eller flere av de viktigste tjenesteområdene.”<br />
 9. 9. Utfordringer for informasjonsmedarbeidere<br />IKT løsningene i kommunene er mange og ofte komplekse:<br /><ul><li>Ansatte må forholde seg til mange ulike systemer
 10. 10. Systemene har ulike brukergrensesnitt
 11. 11. Vanskelig og tidkrevende å forholde seg til
 12. 12. Enkelte systemer benyttes sjeldnere enn andre
 13. 13. Relevante dokumenter, data og informasjon finnes gjerne i ulike baser
 14. 14. Frustrerende og lite effektivt</li></li></ul><li>Takk for oppmerksomheten!<br />Øystein Sulutvedt<br />oysteins@microsoft.com<br />Tlf. 93494794<br />

×