SISLink13 - 21/6 - ronde 2 - DLWO en de burcht - Nico Juist, Bert van Zomeren (SURF)

537 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
537
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
113
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SISLink13 - 21/6 - ronde 2 - DLWO en de burcht - Nico Juist, Bert van Zomeren (SURF)

 1. 1. SURF-Innovatie-ProgrammaVisie op DLWODLWO en de Burcht21 juni 2013Bert van ZomerenNico JuistSISLink, 20 & 21 juni 2013 1
 2. 2. Definitie DLWODe digitale leer- en werkomgeving is het geheel vansystemen dat het studenten, onderzoekers,medewerkers en gasten van hogeronderwijsinstellingen mogelijk maakt om hunactiviteiten uit te voeren. De DLWO is daarmee dusgeen systeem of applicatie, maar een door eeninstelling georganiseerd samenstel van digitalediensten.WTR, 2010SISLink, 20 & 21 juni 2013 2
 3. 3. Aanleiding/aanloop2010 SURF vraagt WTR om advies ten aanzien van DLWOWTR signaleert in advies rapport:Er lijken drie ontwikkelingen gaande:1. de nadruk op de didactische inzet van ICT verschuift naar derandvoorwaardelijke inzet van ICT: het wegnemen van organisatorische enadministratieve lasten ten gunste van het onderwijsproces;2. meer ruimte voor de gebruikers (studenten en medewerkers) omzelfstandig te bepalen welke voorzieningen worden gebruikt, hoe,wanneer en met welke apparaten;3. een herijking van de benodigde faciliteiten en functionaliteiten om degebruikers goed te bedienen en een heroverwegen waar deze dienstengeproduceerd dienen te worden: externe leveranciers of zelf centraalproduceren. (Trend naar meer generieke toepassingen)SISLink, 20 & 21 juni 2013 3
 4. 4. Aanleidingen programmaMogelijkheden vanSURFconextWeb2.0 applicatiesvrij beschikbaarOntwikkelingenrondom cloudAandacht voorverantwoording eninformatiebeveiligingVeranderendewet- enregelgevingNoodzaak omlicenties teverlengen/ aan teschaffenOntwikkelingenrondom OpenEducationalResourcesBehoeften vangebruikers aankeuzevrijheidKansen voorsamenwerkingkennisinstellingenSISLink, 20 & 21 juni 2013 4
 5. 5. De essentiële vraag…Wat moet je als instelling inregelen en wat laat je over aan degebruiker?En vooral voor welke informatie (dragers/systemen) neem je of heb jede verantwoordelijkheid? vb:Gebruiker InstellingLaptop HDIpadUsb stickDropbox,SkydriveGoogle driveEdugroepenFacebookPersoonlijke inboxFileshares?Functionele inboxen?ELO?KernsystemenDMSCMSSISLink, 20 & 21 juni 2013 5
 6. 6. Vragen rondom DLWO• Welke keuzes kunnen instellingen maken bij het inrichtenvan de DLWO• Welke strategieën kunnen instellingen hanteren om vande huidige situatie naar de gewenste situatie te komen?• Welke componenten en resultaten van andere SURF-projecten vormen bouwstenen voor het vormgeven vaneen DLWO• Wat moeten instellingen inkopen of zelf ontwikkelen?• Op welke onderdelen levert samenwerking meerwaardeop?SISLink, 20 & 21 juni 2013 6
 7. 7. Doelstelling programmaHet belangrijkste doel van het programmaVisie op DLWO is dat instellingen eenstevig instrumentarium in handen krijgenwaarmee ze hun eigen visie op de DLWOverder kunnen ontwikkelen.SISLink, 20 & 21 juni 2013 7
 8. 8. de Burcht als metafoorBORGINGLeren en werkenInteractieSISLink, 20 & 21 juni 2013 8
 9. 9. StadDe burchtPlattelandSISLink, 20 & 21 juni 2013 9
 10. 10. StadAlgemene karakterisering van gebiedenPlattelandCentrale sturingCentrale randvoorwaarden,decentrale sturingVrijheidSISLink, 20 & 21 juni 2013 10
 11. 11. Drivers, perspectieven en relevante vragenvoor plaatsing van gegevens in burchtGebruikers maximalevrijheid gevenVoldoen aanwet/regelgeving engedragscodesSnel toegang totgegevens met hogekwaliteitBeheersen risico’sEfficiënt omgaan metmiddelenGegevensbeheer• Dienen de gegevens breder in de organisatie beschikbaar te zijn?• Zijn de gegevens de basis voor veel andere gegevens? (mastergegevens)• Zijn de gegevens noodzakelijk voor bedrijfsvoering of verantwoording?Archivering• Zijn de gegevens archiefwaardig?• Worden de gegevens digitaal gearchiveerd?• Worden de gegevens gestructureerd gearchiveerd?Informatiebeveiliging• Dienen de gegevens een hoge mate van beschikbaarheid te hebben?• Dienen de gegevens een hoge mate van integriteit te hebben?• Dienen de gegevens een hoge mate van vertrouwelijkheid te hebben?Risicomanagement• Is de instelling aansprakelijk voor de gegevens?• Is er een faciliteit van de instelling gebruikt bij creatie van het gegeven?• Heeft (een medewerker van) de instelling auteursrecht op het gegeven?SISLink, 20 & 21 juni 2013 11
 12. 12. Burchtmetafoor geeft dus inzicht• zo veel mogelijk vrijheid voor studenten endocenten• instelling neemt verantwoordelijkheid voorbepaalde facilteiten• voldoet aan wettelijke voorschriften• stelt dus grenzen• inrichting van en koppelingen tussen decomponenten obv referentiearchitectuurSISLink, 20 & 21 juni 2013 12
 13. 13. PRAKTIJK CASUSHOGESCHOOL LEIDENSISLink, 20 & 21 juni 2013 13
 14. 14. Hs Leiden: status praesensBB (SAAS )MAIL/Agenda(office365File-sharesEDUGROEPENFilemaker(kernsystemen)OSIRIS/SYLABUSINTRANETCMSFacebookSISLink, 20 & 21 juni 2013 14
 15. 15. Ambitie• “een goede mix van elkaar versterkende,fysieke en virtuele (of digitale) componenten”• uit: Onderwijsvisie HL•• “eerst en vooral is het dus belangrijk dat wijsteeds weer doel en gewenst resultaat van deles en leerproces vooropstellen en daarna kijkenin hoeverre ICT behulpzaam kan zijn om datdoel te bereiken”• uit: Visie op ICT-O HLSISLink, 20 & 21 juni 2013 15
 16. 16. SISLink, 20 & 21 juni 2013 16
 17. 17. De negen IM principes:• We werken actief aan een optimale inzet van informatie en ICT vooronderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering• De informatievoorziening en ICT van HL wordt optimaal gebruikt• We kennen, koesteren en benutten de waarde van informatie• Informatie is tijdig, betrouwbaar en relevant• Informatie is (waar nodig) optimaal beveiligd• De informatievoorziening en ICT van HL is zo kostenefficiëntmogelijk• De informatievoorziening en ICT ondersteunen ons streven naarduurzaamheid• Eigenaarschap, verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht zijnhelder belegd• We omarmen creativiteit en flexibiliteitSISLink, 20 & 21 juni 2013 17
 18. 18. Uitgangspunten voor de DLWO HL:• De omgeving is een samenstel van losse, liefstgenerieke componenten. (IM principe 6 en 9)• De omgeving is makkelijk uitbreidbaar en schaalbaar,waarmee goed tegemoet gekomen kan worden aanspecifieke wensen vanuit organisatie en onderwijs (IMprincipe 1)• De componenten worden via SURFconext geïntegreerd(IM principe 5) Waarmee de autorisatie en authenticatiegoed gewaarborgd kan worden• Op basis van de “sourcing strategie” wordt bepaald ofcomponenten internet of extern gehost worden (IMprincipe 6)SISLink, 20 & 21 juni 2013 18
 19. 19. Burcht/StadSISLink, 20 & 21 juni 2013 19
 20. 20. PraktischeINFO:Hs LeidenkennisbronMini PortalOver alle applicatiesWEBLECTURESKringen(communicatie)Profiel paginaMailagendaLYNCGOOGLE APPS?Aanleg DLWO Landschap > HS LeidenInformationFramework: OSIRIS, SYLLABUS, ADDocument Management; archief,zaakgericht…BLACKBOARDHBO-KENNISBANKEDUGROEPEN/SHAREPOINTWORDpressBURCHT: kasteelmuur = webservicesSURFConextFiles.hsleidenSISLink, 20 & 21 juni 2013 20
 21. 21. Bert van Zomerenvanzomeren@surf.nlNico Juistjuist@surf.nl
 22. 22. Werkpakket 1: DLWO & de BurchtWerksessie&presentaties25 juniVoorbereidingmetKernteamDLWO, CIOberaad ectWerksessie 24mei4 werksessiesmet SURFnet,SURFmarket,Taskforcecloud4 werksessiesmet SURFnet,SURFmarket,Taskforcecloud4 werksessiesmet SURFnet,SURFmarket,Taskforcecloud4 werksessiesmet SURFnet,SURFmarket,TaskforcecloudAfronding +vertaling naarDLWOwerkboekPresentatiesopOnderwijsdag2013SISLink, 20 & 21 juni 2013 22
 23. 23. Opmerkingen uit WTR rapport 2010• De markt en de maatschappij omarmen deze nieuwe ontwikkelingen in eenrazend tempo, soms zo snel dat veel gebruikers vrij nonchalant, of wellichtnaïef, lijken om te gaan met privacy- en beveiligingsaspecten.• Niet alleen de maatschappij worstelt met het vervagen van grenzen tussenprivé, publiek, werk en studie, maar in het bijzonder ook het hogeronderwijs en onderzoek.• Van oudsher is het hoger onderwijs, en zeker het wo, een opengemeenschap. De nieuwe ontwikkelingen vragen echter om het opnieuwvaststellen van de grenzen van openheid.• Welke informatie mag van binnen naar buiten en wie mag van buiten naarbinnen en waar krijgt men dan toegang toe?• Deze vraagt klemt des te meer omdat de technische en maatschappelijkeontwikkelingen sneller gaan dan de ho instellingen op dit moment lijkente kunnen absorberen.SISLink, 20 & 21 juni 2013 23
 24. 24. Professioneel omgaan met…• Studenten die onderwijseenheid x samen volgen, werken in subgroepen.Subgroep a maakt een groepspagina op Facebook aan om samen tewerken, subgroep b gebruikt Google plus, subgroep c gebruikt de ELO,subgroep d gebruikt de ‘ouderwetse’ e-mail.• Een opleiding zet alle documenten op Google en gebruikt Google plus alsalternatieve elektronische leeromgeving.• Een docent verplicht zijn studenten om voor een bepaaldeonderwijseenheid allemaal een Facebookpagina aan te maken.• Een docent laat de studenten hun werk inleveren via Dropbox.• Een docent raadt de studenten aan om video’s met bewijzen van hunpraktijkhandelen op YouTube te zetten• Uit mailtje “dos and donts rond sociale media“: Marion Keiren HANSISLink, 20 & 21 juni 2013 24

×