Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SISLink13 - 20/6 - ronde 2 - 360 graden zicht op de student - John Christiaanse

331 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SISLink13 - 20/6 - ronde 2 - 360 graden zicht op de student - John Christiaanse

 1. 1. SIS & DOCUMENTBEHEERALLE BELANGHEBBENDEN VERENIGD!John Christiaanse
 2. 2. WAT IS ER AAN DE HAND
 3. 3. DigitaliseringScanstraat XVerwerkingOpslagStudentgegevensDocu-mentenStudiemateriaalopleidingStudie resultaat gegevensDocu-menteninternScansFilestoreVindenApplicatiespecifiekezoek-omgevingFilmFoto 500MbInvoer
 4. 4. WIE HEBBEN BELANG
 5. 5. ICT/CIOEFFICIENCYIk wil mijnbeheerkosten zolaag mogelijkhouden. Mag hetonder architectuur.Graag meercentrale systemen.Hoe?STUDENTÉén systeem,makkelijk tebedienen, allesoorten dragersHoe?WAARDEDI / JURISTWET ENREGELGEVINGIk moet digitaalarchiveren en tijdigvernietigen. Ik wileen volledig dossierbij een proces datstabiel is.Hoe?DOCENTADMINISTRATIEWAARDEIk wil een 360 viewhebben, makkelijkvinden, geenrompslomp metdocumenten.Hoe?
 6. 6. WAT IS HUN PIJN
 7. 7. InvoerDigitaliseringVerwerkingOpslagGebruikX-keer inloggen X gebruikers-interfacesNieuwe kanalenNieuwe formatenDecentraleopslag scanMeerderesystemenSubstitutieAutorisatie GeenzaakopbouwGescheidenprocessen, nietgeïntegreerdDigitaalduurzaam?Op tijdverwijderd?BeheerkostenVolledigstudentendossierGeen overzichtJuridischeverdedigingAutorisatieAccreditatieVinden (PZ,Finad, Docent...)PROBLEMENBINGO
 8. 8. SAMENGEVATHYBRIDEVERZUILDPLURIFORM
 9. 9. DE REMEDIE
 10. 10. DigitaliseringScanstraat XVerwerkingOpslagStudentgegevensDocu-mentenStudiemateriaalopleidingStudie resultaat gegevensDocu-menteninternScansFilestoreVindenZoek-omgevingXYZFilmFoto 500MbInvoerRATIO-NALISERINGVINDEN OVERMINDER PLAATSENDECEN-TRALEINVOERCENTRALEVERWER-KINGDIGITAAL ARCHIEFVOOR NIET-GESTRUCTUREERDE ENGESTRUCTUREERDEINFORMATIEDOCUMENTEN(PAPIER OFDIGITAAL)GESCHIKT VOORAUTOMATISCHEVERWERKING
 11. 11. SAMENGEVATDIGITALISERENCENTRALISERENSTANDAARDISEREN
 12. 12. DE ARCHITECTUUR
 13. 13. Proces isde bronOpslag isde bronAchteraf ActueelOUD DIGITAALDIA(VenW of VROM)ZAAKSYSTEEMDigiplu(‘s Hertogenbosch)OUD ANALOOGCD-ROMPapierSTILLEARCHIVERINGDefensie (HNW)MileudienstRotterdamOPLOSSINGSSTIJLEN
 14. 14. INPUT ALLESDIGITALISERINGVERWERKINGARCHIEFGEBRUIKOPTIE: ZAAKSYSTEEMPROCESAUTOMATISERINGINPUT ALLESDIGITALISERINGVERWERKINGARCHIEFOPSLAGGEBRUIKOPTIE: STILLE ARCHIVERING
 15. 15. WAT VOOR FUNCTIESNODIG
 16. 16. DIGITALISERINGNA ONTVANGSTINPUT ALLESDIGITALISERINGVERWERKINGARCHIEFOPSLAGGEBRUIKOPTIE: STILLE ARCHIVERING
 17. 17. 17Copyright © Capgemini 2012. All Rights ReservedPresentation Title | DateScan omgeving: Input kanalenSystemen /ProcessenKernfunctiesVerschillende locatiesE-mails en bijlagenMulti-functional printersThuiswerkersOrganisatie-grensStudenten
 18. 18. VOORDELEN OPLOSSINGPatrick Buschman bij de stand van Capgemini
 19. 19. ARCHIEFVORMING(INFORMATION LIFECYCLEGOVERNANCEILG)INPUT ALLESDIGITALISERINGVERWERKINGARCHIEFOPSLAGGEBRUIKOPTIE: STILLE ARCHIVERING
 20. 20. OpslaanIntelligent innemenSelecteren voor bewaren en vernietigen
 21. 21. Selecteren voor bewaren en vernietigenOpslaanIntelligent innemen
 22. 22. VOORDELENILG
 23. 23. 360 graden viewControle makkelijkerVerantwoording simpelerCompliance, Governance beterKwalitatief
 24. 24. BEHEERKOSTEN
 25. 25. DI/JURIDISCHE KOSTEN# PROCESSEN# DOCUMENTEN# SCHIKKINGEN
 26. 26. APPLICATIE KOSTENGEMIDDELDE APPLICATIE
 27. 27. BEHEERSTE AANPAKABCDEGHFIJKLMNOPKANS DAT FOUT OPTREEDTIMPACT
 28. 28. InvoerDigitaliseringVerwerkingOpslagGebruikX-keer inloggen X gebruikers-interfacesNieuwe kanalenONGEACHTFORMAATOPSLAG OPÉÉN PLAATSÉÉN SYSTEEMVOOR DIGITAALMAKENSUBSTITUTIEGEBORGDAutorisatie MEERZAAKOPBOUWGescheidenprocessen, nietgeïntegreerdDUURZAMEOPSLAGTIJDIGEVERWIJDERINGBEHEERGOEDKOPER360 GRADENOVERZICHTAUTORISATIEVOLLEDIGERDOSSIERAccreditatieVINDEN FINAD,PZ, DOCENT ...VOORDELENBINGO
 29. 29. ICT/CIOEFFICIENCYIk wil mijnbeheerkosten zo laagmogelijk houden.Mag het onderarchitectuur. Graagmeer centralesystemen.Hoe?Digitalisering & ILGSTUDENTÉén systeem,makkelijk tebedienen, allesoorten dragers.Hoe?Digitalisering & ILGWAARDEDI / JURISTWET ENREGELGEVINGIk moet digitaal duurzaamarchiveren en tijdigvernietigen. Ik wil eenvolledig dossier van eenproces en dat duurzaamwordt bewaard.Hoe?Digitalisering & ILGDOCENTADMINISTRATIEWAARDEIk wil een 360 viewhebben, makkelijkvinden, geenrompslomp metdocumenten.Hoe?Digitalisering & ILG
 30. 30. SAMENVATTENDALLEBELANGHEBBENDEN ZIJNTE VERENIGEN METIEDER ZIJN EIGENVOORDEEL EN ER ISSOFTWARE VOOR!
 31. 31. VOORBEELDEN
 32. 32. VOORBEELD DIGITALEVERWERKINGUVAVenWDEFENSIE
 33. 33. VOORBEELDILGDEFENSIE
 34. 34. DE BOODSCHAPER IS SOFTWARE OMALLEBELANGHEBBENDEN TEVERENIGEN MET IEDERZIJN EIGEN VOORDEEL!
 35. 35. WAT IS UWVERVOLG?
 36. 36. HEEFT U VRAGEN
 37. 37. The information contained in this presentation is proprietary.© 2012 Capgemini. All rights reserved.www.capgemini.comAbout CapgeminiWith more than 120,000 people in 40 countries, Capgemini is oneof the worlds foremost providers of consulting, technology andoutsourcing services. The Group reported 2011 global revenuesof EUR 9.7 billion.Together with its clients, Capgemini creates and deliversbusiness and technology solutions that fit their needs and drivethe results they want. A deeply multicultural organization,Capgemini has developed its own way of working, theCollaborative Business ExperienceTM, and draws on Rightshore ®,its worldwide delivery model.Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini

×