Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HORA BIJ DE HVATine de Mik1
TOEPASSING HORAIn IT governance, sourcing en architectuuradvies2
IT GOVERNANCE HVA• Stuurgroep ICT• Strategische Informatievoorziening (PPM, informatiemanagement,sourcing, architectuur, o...
Generieke infrastructuurapplicatiesSturingOfficesuiteWeb contentmanagementsysteemSamenwerkingssysteemUnifiedcommunications...
SOURCING5• Inventarisatie informatiediensten• Ondersteunde bedrijfsfuncties• Sourcable units per dienst of applicatie• HOR...
ARCHITECTUURADVIES• AS-IS situatie van de HvA in kaart te brengen• Functies & applicaties (bedrijfsfunctiemodel & applicat...
Bedrijfsvoering Generiek GeneriekOnderwijs-onder-steuningOnderwijs-onders-teuningOnderwijs-onders-teuningOnderwijs-onder-s...
ONTSLUITEN FUNCTIONALITEITApplicatiecomponent Studentinformatiesysteem Portaal CMS Studiegids RoosterapplicatieFunctie PS ...
SAMENVATTING• Overal dezelfde herkenbare objecten• Afbakening van onderzoek naar impact• Verschillende doelgroepen• Inzich...
BEDANKT VOOR DE AANDACHT10
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SISLink13 - 20/6- ronde 1 - Referentiearchitectuur voor het HO - deel 2 - Tine de Mik

465 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SISLink13 - 20/6- ronde 1 - Referentiearchitectuur voor het HO - deel 2 - Tine de Mik

 1. 1. HORA BIJ DE HVATine de Mik1
 2. 2. TOEPASSING HORAIn IT governance, sourcing en architectuuradvies2
 3. 3. IT GOVERNANCE HVA• Stuurgroep ICT• Strategische Informatievoorziening (PPM, informatiemanagement,sourcing, architectuur, ondersteuning stuurgroep)• Expertisegroepen:• Onderwijs• Onderwijslogistiek• Onderzoek• Bedrijfsvoering• Basisdiensten• Inzicht geven aan de hand van HORA in:• Verantwoordelijkheden• Samenhang• Afbakening3
 4. 4. Generieke infrastructuurapplicatiesSturingOfficesuiteWeb contentmanagementsysteemSamenwerkingssysteemUnifiedcommunicationssysteemPortaalEnquetesysteemZoekmachineFormulierengeneratorOn-linekennisbankE-mail systeemBusiness processmanagementsysteemOnderwijsondersteuningOnderwijsplanningRoosteringDeelnemerwervingInschrijvingDeelnemercounselingCertificeringBedrijfsvoeringHuman ResourceManagementFinancieelmanagementFacilitairmanagementTechnologiemanagementCommunicatiemanagementInkoopmanagementContactmanagementJuridischmanagementInformatievoorzieningsmgt.SecretarieelmanagementOnderzoeksondersteuningOnderzoeksadministratieKennisuitnuttingKennisontsluitingOnderzoeksassistentieOnderzoekspublicatieOnderzoekOnderzoeksontwikkelingOnderzoeksopzetOnderzoeksuitvoeringOnderwijsOnderwijsontwikkelingOnderwijsuitvoeringToetsingBeleid enplanvormingVerandermanagementVerbetermanagementVerantwoordingStrategie engovernanceExpertisegroep onderwijsExpertisegroep onderwijsondersteuningExpertisegroep onderzoekExpertisegroep bedrijfsvoeringStuurgroep ICTExpertisegroep basisdiensten 444
 5. 5. SOURCING5• Inventarisatie informatiediensten• Ondersteunde bedrijfsfuncties• Sourcable units per dienst of applicatie• HORA• Bedrijfsfuncties herkenbaar• Identificatie overbodige en- of dubbele dienstenBedrijfsfuncties Functies Subfuncties Applicatiecomponenten Applicaties Org Servicedesk Functioneel Beheer Applicatief Beheer Technisch beheer Housing Ontwikkelingonderwijs onderwijsuitvoering leerrouteplanning Learning Management System PS CS (HvA-SIS)onderwijs onderwijsuitvoering leerrouteplanning Learning Management System Sharepoint 2010: Volgen studiedelen HvAonderwijs onderwijsuitvoering voorbereidingonderwijsactiviteitonderwijs onderwijsuitvoering uitvoering onderwijsactiviteit Learning Management System Blackboard DMRonderwijs onderwijsuitvoering uitvoering onderwijsactiviteit Learning Management System Chamilo DMCIonderwijs onderwijsuitvoering uitvoering onderwijsactiviteit Learning Management System Sharepoint 2010: Volgen studiedelen HvAonderwijs onderwijsuitvoering uitvoering onderwijsactiviteit Learning Management System Webcollege/Mediasite HvAonderwijs onderwijsuitvoering studiebegeleiding Digitaal Portfolio systeem Sharepoint 2007: Winvision DPF HvAonderwijs toetsing toetsbeoordeling Digitaal toetssysteem QMP DOOonderwijsondersteuning inschrijving deelnemerinschrijving Landelijk inschrijfsysteem Studielink HvAonderwijsondersteuning inschrijving deelnemerinschrijving sis PS CS (HvA-SIS) HvAonderwijsondersteuning inschrijving deelnemeruitschrijving Landelijk inschrijfsysteem Studielink HvAonderwijsondersteuning inschrijving deelnemeruitschrijving sis PS CS (HvA-SIS) HvAonderwijsondersteuning inschrijving deelnemermatching sis PS CS (HvA-SIS) HvAonderwijsondersteuning deelnemercounseling studiekeuzebegeleiding Learning Management System HvA/UvA studiegidsonderwijsondersteuning deelnemercounseling studiekeuzebegeleiding Learning Management System Sharepoint 2010: Volgen studiedelenonderwijsondersteuning deelnemercounseling studiekeuzebegeleiding SIS PS CS (HvA-SIS) UvA + HvAonderwijsondersteuning deelnemercounseling studiekeuzebegeleiding Digitaal Portfolio systeem Sharepoint 2007: Winvision DPF HvAonderwijsondersteuning deelnemercounseling persoonlijke situatiebegeleiding SIS PS CS (HvA-SIS)onderwijsondersteuning deelnemercounseling persoonlijke situatiebegeleiding SIS DRS HvAonderwijsondersteuning onderwijsadministratie Vastleggen beoordeling SIS PS CS (HvA-SIS)Bedrijfs-functiesFuncties SubfunctiesApplicatie-componentApplicatiesonderwijsOnderwijs-uitvoeringleerrouteplanningLearningManagementSystemPS CS (HvA-SIS)onderwijsOnderwijs-uitvoeringleerrouteplanningLearningManagementSystemSharepoint 2010:VolgenstudiedelenServicedeskFunctioneelBeheerApplicatiefBeheerTechnischbeheer Housing OntwikkelingGedeeldesourcingIn huisExterneleverancier
 6. 6. ARCHITECTUURADVIES• AS-IS situatie van de HvA in kaart te brengen• Functies & applicaties (bedrijfsfunctiemodel & applicatiemodel)• Applicaties & bedrijfsobjecten (applicatiemodel & objectmodel)• In verandertrajecten en projecten bepalen van scope en impact opde verschillende diensten, informatieobjecten, applicaties, systemenetc.• PPM en stuurgroep adviseren over samenhang/overlap in projecten6
 7. 7. Bedrijfsvoering Generiek GeneriekOnderwijs-onder-steuningOnderwijs-onders-teuningOnderwijs-onders-teuningOnderwijs-onder-steuningPersoneels-systeem PortaalSamenwerkings-systeemRooster-systeemStage-bemiddelings-systeemStage-bemiddelings-systeemStudent-informatie-systeemSAP HR Sharepoint Sharepoint Syllabus+ ParSys OnStage PeopleSoftCS SiSCompetentie BDeelnemer G G G G G BGroep G BKostenplaats GMedewerker B G G G G7Gebruik door:OnStageGebruik door:ParSySGebruik door:SharepointBron:PS CSDeelnemergegevens:Identity Managment SysteemBedrijfs-objectDeelnemerApplicatiecomponentONTSLUITEN GEGEVENSGroep Bron:PS CSGebruik door:SharepointGroepgegevens:Koppelvlak; integratie benodigd
 8. 8. ONTSLUITEN FUNCTIONALITEITApplicatiecomponent Studentinformatiesysteem Portaal CMS Studiegids RoosterapplicatieFunctie PS CS Sharepoint MijnHvA App www.hva.nl Studiegidsapplicatie Syllabus+Onderwijs : StudiebegeleidingHet helpen van studenten bijhun leerproces en het bewakenvan hun studievoortgang.B: opvragen studieresultaat G: opvragen studieresultaatvoor studentenOnderwijs : ToetsbeoordelingHet bepalen van het resultaatvan een summatieve toets ofwerkproduct dat is opgestelddoor een student (bijv. In hetkader van een project, stage ofafstudeeropdracht), het gevenvan een oordeel hierover en hetvastleggen en vaststellen ervan.B: vastleggen studieresultaat G: vastleggen studieresultaatvoor docentenOnderwijsondersteuning :AanmeldingsregistratieHet registreren van het formeleverzoek van een deelnemer omzich in te schrijven voor eenonderwijsproduct.B: Inschrijving G: Inschrijven niet regulierestudentOnderwijsondersteuning :OnderwijsadministratieDe administratieveondersteuning van deontwikkeling van het onderwijs,inclusief het publiceren van eenOER en de studiegids.B: vastleggen onderwijs G: volgen studiedelen G: publiceren onderwijs- enstudiegidsgegevensG: publiceren onderwijs- enstudiegidsgegevensG: publiceren onderwijs- enstudiegidsgegevensOnderwijsondersteuning :OnderwijseenheidinschrijvingHet (impliciet of expliciet)inschrijven van een deelnemervoor een onderwijseenheid ofeen daarbij behorende toets.B: inschrijven studiedeel G: ingeschreven studenten perstudiedeel uitnodigenG: inschrijven studiedeelOnderwijsondersteuning :RoosteringHet koppelen van mensen,middelen en activiteiten opbepaalde momenten in tijd, hetpubliceren van het resulterenderooster en het afhandelen vanroosterwijzigingen.G: Rooster webpart G: Opvragen persoonlijk rooster B: Publicatie rooster8ApplicatiecomponentFunctieStudent-informatiesysteem CMSPS CS MijnHvA App www.hva.nlOnderwijs-ondersteuning :Onderwijs-administratieB: vastleggenonderwijsG: publicerenonderwijs- enstudiegidsgegevensG: publicerenonderwijs- enstudiegidsgegevensWebservice
 9. 9. SAMENVATTING• Overal dezelfde herkenbare objecten• Afbakening van onderzoek naar impact• Verschillende doelgroepen• Inzicht in landschap informatievoorziening• Begrip creëren voor gecompliceerdheid informatievoorziening9
 10. 10. BEDANKT VOOR DE AANDACHT10

×