Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kwaliteit in verscheidenheid:Selectie en plaatsing in plaats van lotingDésirée SchipperChangemanager Studielink
De belangrijkste wijzigingen• Aanmelddeadline en studiekeuzeactiviteit• Toelating in het hoger onderwijs– Vervallen toelat...
Stand van zaken• Wet aangenomen in de 2e kamer• Bespreking in 1e kamer gaande– 14 juni memorie van toelichting– 18 juni be...
Een mogelijk scenarioVan loting naar selectie en plaatsing
Vervallen van de loting• Wat gebeurt er:– De fixus blijft maar de loting vervalt– Ministersplaatsen vervallen– Automatisch...
Wel fixus, geen loting• Capaciteitsbeperking• Onderwijsinstelling mag selecteren indien hetaantal inschrijfverzoeken de fi...
Uitdagingen• We zien de volgende uitdagingen:– Student kan zonder extra regelgeving onbeperktmeedoen– Hoe zorg je dat je n...
Beperking op aantal verzoeken?• Veel meer studenten die zich aanmelden voorselectie. Zonder nadere regelgeving kan eenstud...
Wanneer ga je selecteren?• Afwijzen mag alleen indien aantal studentengroter is dan de fixus:– Op welk moment bepaal je da...
Hoe regel je plaatsing• Hoe zorg je dat je niet te veel en niet te weinigstudenten krijgt:– Studenten doen mee aan meerder...
LotingHuidige situatie
Huidige loting• Instellingen geven capaciteitsbeperking door• Studenten doen VTI voor 15 mei– Bij decentrale selectie voor...
Verzilvering en vervolg• Verzilvering• Tweede loting• Na-plaatsing• Wachtlijsten
globale procesbeschrijving opgesteldn.a.v. input uit diverse bijeenkomstenSelectie en plaatsing
Uitgangspunten• De onderwijsinstelling mag allen selecteren indien hetaantal studenten hoger is dan de capaciteitsbeperkin...
Globaal proces schema1 oktober 1 september
Selectiefase• Instellingen geven voor 1 oktober aan voor welke opleidingen eenselectie gaat gelden en wat de capaciteit da...
Plaatsing en na-inschrijving• In de 2e ronde kunnen nieuwe studenten alsnogVTI doen voor de selectie opleidingen:– zij kri...
Volledige informatie• Volledige informatie over kans op plaats is ergbelangrijk in dit model (transparantie)– Studenten kr...
Opvullen plaatsen• Instellingen bewaken dat student tijdig inschrijften trekken de verzoeken van studenten die datniet op ...
Samenvattend
Belangrijke wijzigingen• Eén selectieronde– Liefst met landelijke deadline aanmelding– Tijdelijke stop op inschrijving voo...
Wensen / ideaalplaatje• Eén landelijke deadline (bijvoorbeeld 1 april)• Instellingen geven capaciteitsbeperking doorvoorda...
Voordelen• Proces is eenduidig over alle selectieopleidingen heen– Er zijn geen uitzonderingen.• Vaste deadlines zodat stu...
Nadelen• Bij (per ongeluk) intrekken VTI door instelling komt directvolgende student aan de beurt– Maatregel: instelling k...
Van loting naar selectie2014 uitwerkenen ontwikkelenVoorjaar 2015release metondersteuningselectie (in KVA)Najaar 2015versi...
Vragen? Suggesties!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SISLink13 - 21/6 - ronde 2 - Van loting naar selectie: verkenning van een scenario - Désirée Schipper (Studielink)

490 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SISLink13 - 21/6 - ronde 2 - Van loting naar selectie: verkenning van een scenario - Désirée Schipper (Studielink)

 1. 1. Kwaliteit in verscheidenheid:Selectie en plaatsing in plaats van lotingDésirée SchipperChangemanager Studielink
 2. 2. De belangrijkste wijzigingen• Aanmelddeadline en studiekeuzeactiviteit• Toelating in het hoger onderwijs– Vervallen toelatingsrecht HBO propedeuse tot WO– Vervallen van de loting, vervangen door selectie– Nadere inhoudelijke eisen voor doorstromers MBO –HBO• Enkele andere wijzigingen:– Versneld traject voor vwo-studenten– Herordenen opleidingen (CROHO omzettingen)– Hoger collegegeld excellente opleidingen
 3. 3. Stand van zaken• Wet aangenomen in de 2e kamer• Bespreking in 1e kamer gaande– 14 juni memorie van toelichting– 18 juni bespreken vervolgtraject• Plenaire behandeling 1e week juli• Laatste lotingronde juli 2015
 4. 4. Een mogelijk scenarioVan loting naar selectie en plaatsing
 5. 5. Vervallen van de loting• Wat gebeurt er:– De fixus blijft maar de loting vervalt– Ministersplaatsen vervallen– Automatische toelating 8,5 en hoger vervalt• Gevolgen:– Onderwijsinstelling moet gaan selecteren– Loting functionaliteit moet verwijderd worden uitStudielink
 6. 6. Wel fixus, geen loting• Capaciteitsbeperking• Onderwijsinstelling mag selecteren indien hetaantal inschrijfverzoeken de fixus overschrijdt– Instelling kan vast selectieproces starten– Indien de fixus niet vol komt moet iedereentoegelaten worden• Altijd minimaal 2 criteria– Eén criterium mag gemiddeld eindcijfer zijn• Er mogen niet meer studenten ingeschrevenworden dan het aantal van de fixus
 7. 7. Uitdagingen• We zien de volgende uitdagingen:– Student kan zonder extra regelgeving onbeperktmeedoen– Hoe zorg je dat je niet te veel en niet te weinigstudenten krijgt– Verschillende deadlines– Verschillen in wensen tussen landelijke fixus eninstellingsfixus
 8. 8. Beperking op aantal verzoeken?• Veel meer studenten die zich aanmelden voorselectie. Zonder nadere regelgeving kan eenstudent:– 4 actieve VTI’s doen in Studielink– Zich bij verschillende instellingen voor dezelfdeselectie aanmelden– Zich meerdere jaren achter elkaar voor dezelfdeselectie aanmelden
 9. 9. Wanneer ga je selecteren?• Afwijzen mag alleen indien aantal studentengroter is dan de fixus:– Op welk moment bepaal je dat– Wanneer ga je selecteren– Wat als je niet selecteert en er melden zich eindaugustus uiteindelijk toch te veel studenten
 10. 10. Hoe regel je plaatsing• Hoe zorg je dat je niet te veel en niet te weinigstudenten krijgt:– Studenten doen mee aan meerdere selecties– Onderwijsinstellingen zullen dezelfde goedestudenten selecteren– Niet alle geselecteerde studenten zullen dusinschrijving definitief maken– Hoe lang krijgt een geselecteerde student de tijd omzijn inschrijving af te ronden? Mag de instelling hierprocedurele eisen aan stellen?– Hoe vul je de plaatsen op? Wanneer komt de“volgende” op de lijst aan de beurt?
 11. 11. LotingHuidige situatie
 12. 12. Huidige loting• Instellingen geven capaciteitsbeperking door• Studenten doen VTI voor 15 mei– Bij decentrale selectie voor deadline opleiding• Instelling selecteert student en geeft door aanDUO– Alleen indien er decentrale selectie geldt• DUO deelt studenten in lotingsklassen in• 2e week juli wordt geloot en volgt uitslag
 13. 13. Verzilvering en vervolg• Verzilvering• Tweede loting• Na-plaatsing• Wachtlijsten
 14. 14. globale procesbeschrijving opgesteldn.a.v. input uit diverse bijeenkomstenSelectie en plaatsing
 15. 15. Uitgangspunten• De onderwijsinstelling mag allen selecteren indien hetaantal studenten hoger is dan de capaciteitsbeperking• Student kan bij meerdere selecties meedoen enderhalve zullen niet alle geselecteerde studenten ookhun inschrijving definitief maken• Studenten moet als hij is afgevallen bij de opleiding vaneerste voorkeur nog voldoende gelegenheid hebben omzich nog bij een andere opleiding in te schrijven• Een simpeler oplossing is gewenst dan hethuidige lotingsysteem met 2e lotingen enwachtlijsten
 16. 16. Globaal proces schema1 oktober 1 september
 17. 17. Selectiefase• Instellingen geven voor 1 oktober aan voor welke opleidingen eenselectie gaat gelden en wat de capaciteit daarvan is.• Studenten die voor de sluitingsdatum voor de selectie een verzoektot inschrijving hebben gedaan, krijgen op basis van hetselectieproces een ranking nummer (dus geen afwijzing)• Via Studielink horen studenten die binnen de capaciteit vallen dat zedefinitief kunnen gaan inschrijven en voor welke datum ze datmoeten doen
 18. 18. Plaatsing en na-inschrijving• In de 2e ronde kunnen nieuwe studenten alsnogVTI doen voor de selectie opleidingen:– zij krijgen automatisch het eerstvolgende rankingnummer (Er vindt dus geen selectie meer plaats)– Student krijgt hierbij volledig inzicht in kans dat hijdaadwerkelijk geplaatst worden (zie volgende sheet)
 19. 19. Volledige informatie• Volledige informatie over kans op plaats is ergbelangrijk in dit model (transparantie)– Studenten krijgt in Studielink een overzicht vanselectie opleidingen, beschikbaar aantal plaatsen enaantal reeds ingediende verzoeken hiervoor– Bij het daadwerkelijk indienen van een VTI ziet destudent:• de capaciteit van de betreffende opleiding• het hoogste reeds uitgeven ranking nummer• hoeveel studenten zich reeds definitief hebbeningeschreven
 20. 20. Opvullen plaatsen• Instellingen bewaken dat student tijdig inschrijften trekken de verzoeken van studenten die datniet op tijd doen in• Bij opengevallen plaatsen krijgt de student methet eerstvolgende ranking nummer degelegenheid zich in te schrijven
 21. 21. Samenvattend
 22. 22. Belangrijke wijzigingen• Eén selectieronde– Liefst met landelijke deadline aanmelding– Tijdelijke stop op inschrijving voor selectieopleidingen tijdens selectieproces• Doorlopende plaatsing• Nog slechts 2 verzoeken tot inschrijving inStudielink– Mogen ook 2 selectie opleidingen zijn– Slechts 1 verzoek (in selectieronde) voor dezelfdeopleiding
 23. 23. Wensen / ideaalplaatje• Eén landelijke deadline (bijvoorbeeld 1 april)• Instellingen geven capaciteitsbeperking doorvoordat de inschrijving open gaat (voor 1oktober)• 2e inschrijfronde start voor alle selectieopleidingen op het zelfde moment
 24. 24. Voordelen• Proces is eenduidig over alle selectieopleidingen heen– Er zijn geen uitzonderingen.• Vaste deadlines zodat studenten geen problemen hebben dat dataover verschillende opleidingen / instellingen niet synchroon lopen• Instellingen kunnen selectie inplannen en uitvoeren voor 15 juni.• Studenten die op tijd zijn maken allemaal evenveel kans in deselectieronde (o.b.v. kwaliteiten)• Studenten moeten focussen op hun eerste voorkeur• Kans dat student niet komt is aanzienlijk kleiner doordat de studentbewust moet kiezen• Transparantie voor student over kans om geplaatst te worden• Geen wachtlijsten, student hoeft niet te wachten op 2e loting• Prikkel voor de student om zich tijdig in te schrijven
 25. 25. Nadelen• Bij (per ongeluk) intrekken VTI door instelling komt directvolgende student aan de beurt– Maatregel: instelling kan/moet dit herstellen, maar heeft risico opeen “extra” student• Indien een student met een laag ranking nummer zijnverzoek intrekt vervalt automatisch zijn plaatsing– Maatregel: student voldoende wijzen op consequenties intrekking• Student kan in 2e ronde ook verzoek plaatsen vooropleiding die al vol zit– Maatregel: student transparant inzicht geven inkans op plaatsing. Eigen verantwoordelijkheidstudent
 26. 26. Van loting naar selectie2014 uitwerkenen ontwikkelenVoorjaar 2015release metondersteuningselectie (in KVA)Najaar 2015versie waaruitloting isverwijderd
 27. 27. Vragen? Suggesties!

×