Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kom verder. Saxion.
Masterclass nieuwe bekostiging enMasterclass nieuwe bekostiging en
Regeling collegegelden 2010Regeling...
Kom verder. Saxion.
Waarom deze masterclass en wat gaanWaarom deze masterclass en wat gaan
we doen?we doen?
• Inwerkingtre...
Kom verder. Saxion.
Nieuw bekostigingstelselNieuw bekostigingstelsel
• Bekostiging inschrijving: maximaal nominale studied...
Kom verder. Saxion.
Wanneer bekostiging van inschrijving?Wanneer bekostiging van inschrijving?
• De student dient op de pe...
Kom verder. Saxion.
Wanneer bekostiging van een graad?Wanneer bekostiging van een graad?
• Persoon staat op het moment van...
Kom verder. Saxion.
Regeling collegegelden 2010Regeling collegegelden 2010--20112011
Wettelijk collegegeld 2010Wettelijk c...
Kom verder. Saxion.
Wanneer wettelijk collegegeld?Wanneer wettelijk collegegeld?
• Student heeft niet eerder een bachelor-...
Kom verder. Saxion.
Instellingscollegegeld (artikel 7.46 WHW)Instellingscollegegeld (artikel 7.46 WHW)
Het instellingscoll...
Kom verder. Saxion.
Voldoening collegegeldVoldoening collegegeld
Door of namens de student middels:
• Betaling ineens, dan...
Kom verder. Saxion.
• Student is verantwoordelijk voor voldoende saldo
> indien niet geïnd kan worden gaat vordering na éé...
Kom verder. Saxion.
Vermindering, vrijstelling enVermindering, vrijstelling en
terugbetaling collegegeldterugbetaling coll...
Kom verder. Saxion.
Vragen?Vragen?
Hoe doen andere instellingen het?Hoe doen andere instellingen het?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SISLink10 - Masterclass: Nieuwe bekostiging en regeling collegegelden 2010 - 2011 - Sander Annink (Saxion)

273 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SISLink10 - Masterclass: Nieuwe bekostiging en regeling collegegelden 2010 - 2011 - Sander Annink (Saxion)

 1. 1. Kom verder. Saxion. Masterclass nieuwe bekostiging enMasterclass nieuwe bekostiging en Regeling collegegelden 2010Regeling collegegelden 2010--20112011 SanderSander AnninkAnnink -- TeamleiderTeamleider StudentregistratieStudentregistratie SaxionSaxion SISLINK 2010SISLINK 2010
 2. 2. Kom verder. Saxion. Waarom deze masterclass en wat gaanWaarom deze masterclass en wat gaan we doen?we doen? • Inwerkingtreding nieuwe bekostiging (uitvoeringsbesluit 2008) > in -en uitschrijving • Inwerkingtreding Wet Versterking Besturing (september 2010) • Regeling collegegelden Saxion 2010-2011 • Vragen en opmerkingen aan het eind
 3. 3. Kom verder. Saxion. Nieuw bekostigingstelselNieuw bekostigingstelsel • Bekostiging inschrijving: maximaal nominale studieduur + eenmaal de bijbehorende graad • Bachelors en masters aparte opleidingen • Alle jaren dat de student inschrijving(en) in het Nederlandse hoger onderwijs heeft gehad tellen mee (teller gaat dus niet meer op nul bij inschrijving bij nieuwe instelling) • Uitzonderingen: > Subsidieregeling tweede graad (ins. 2009/2010) > Bekostiging inschrijving zorg of onderwijs (1e keer)
 4. 4. Kom verder. Saxion. Wanneer bekostiging van inschrijving?Wanneer bekostiging van inschrijving? • De student dient op de peildatum 30 september (dit was 1 oktober) het volledige wettelijke collegegeld te hebben voldaan. NB >Instellingen hebben geen invloed meer op de bekostiging. DUO bepaalt aan de hand van de aanlevering van inschrijvingen met status betaald ‘Ja’ of ‘Nee’ welke inschrijvingen wel en welke inschrijvingen niet bekostigd worden.
 5. 5. Kom verder. Saxion. Wanneer bekostiging van een graad?Wanneer bekostiging van een graad? • Persoon staat op het moment van afstuderen ingeschreven als student (dus geen extraneus) + • Student voldoet aan het nationaliteitsvereiste • Student voldoet aan het woonlandbeginsel (GBA verificatie aanwezig bij instelling, bij maand afstuderen moet er sprake zijn van een GBA adres, probleem internationale studenten en Nederlandse studenten die adres opzeggen in Nederland). Deze maatregel staat lijnrecht tegen over internationalisering van onderwijs!! NB > Er mag niet eerder een graad in het HO zijn behaald (uitgezonderd zorg of onderwijs of vallend onder de subsidieregeling) > Per bachelor- of masteropleiding mag slechts 1 graad worden verleend
 6. 6. Kom verder. Saxion. Regeling collegegelden 2010Regeling collegegelden 2010--20112011 Wettelijk collegegeld 2010Wettelijk collegegeld 2010Wettelijk collegegeld 2010Wettelijk collegegeld 2010----2011 (artikel 7.45 WHW)2011 (artikel 7.45 WHW)2011 (artikel 7.45 WHW)2011 (artikel 7.45 WHW) € 1.672,- € 1.672,- € 1.672,- € 1.295,- •Compacte opleidingen (ABR, MIM, FEM) •Master Advanced Nursing Practice •Master Health Care & Social Work •Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO) € 1.420,-Deeltijd Geen€ 1.672,-Voltijd en duaal UITZONDERINGENUITZONDERINGENUITZONDERINGENUITZONDERINGENBEDRAGBEDRAGBEDRAGBEDRAGOPLEIDINGSVORMOPLEIDINGSVORMOPLEIDINGSVORMOPLEIDINGSVORM
 7. 7. Kom verder. Saxion. Wanneer wettelijk collegegeld?Wanneer wettelijk collegegeld? • Student heeft niet eerder een bachelor- of mastergraad behaald. Geldt niet wanneer student een opleiding op het gebied van onderwijs of zorg volgt. • Student is woonachtig in Nederland, België, Luxemburg of een van de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen of Bremen in Duitsland. • Student behoort tot één van de groepen van personen, bedoeld in artikel 2.2 van de Wet studiefinanciering 2000 of bezit de Surinaamse nationaliteit. Dit dient de student bij inschrijving aan te tonen. In alle andere gevallen: instellingscollegegeld
 8. 8. Kom verder. Saxion. Instellingscollegegeld (artikel 7.46 WHW)Instellingscollegegeld (artikel 7.46 WHW) Het instellingscollegegeld is ten minste gelijk aan de hoogte van het wettelijk voltijds collegegeld € 1.672,-Studieroute BK5 (kopopleiding Technische Bedrijfskunde) € 4.900,-Student die eerder een bachelor- of mastergraad heeft behaald Geen€ 1.672,-Student die zich inschrijft via het UAF, de stichting voor vluchtelingenstudenten Geen€ 7.200,-Student met een niet EU/EER-nationaliteit of student die niet voldoet aan woonlandbeginsel UITZONDERINGENUITZONDERINGENUITZONDERINGENUITZONDERINGENBEDRAGBEDRAGBEDRAGBEDRAGCATEGORIE STUDENTCATEGORIE STUDENTCATEGORIE STUDENTCATEGORIE STUDENT Overgangsregeling voor zittende studenten: ingeschreven voor 30 september 2009 mogen opleiding afmaken tegen wettelijk voltijds collegegeld
 9. 9. Kom verder. Saxion. Voldoening collegegeldVoldoening collegegeld Door of namens de student middels: • Betaling ineens, dan wel • Betaling in termijnen (via machtiging) > 10 termijnen vanaf augustus > administratiekosten € 24,- > machtigen is alleen mogelijk indien er geen schulden uit een voorgaand studiejaar openstaan. • Collegegeld is verschuldigd vóór realisatie van de inschrijving • Indien de werkgever betaalt, dient de student voor aanvang van de studie een schuldbekentenis te hebben ondertekend > na 1 september dient de student zelf het collegegeld te voldoen en dit terug te vragen aan de werkgever
 10. 10. Kom verder. Saxion. • Student is verantwoordelijk voor voldoende saldo > indien niet geïnd kan worden gaat vordering na één aanmaning over naar het incassobureau > bij een tweede aanmaning moet de student het resterende collegegeld in één keer voldoen en wordt de student uitgesloten van termijnbetaling • Iedere betaling van de student heeft altijd betrekking op de oudste openstaande schuld • Wanneer een student nog een schuld heeft openstaan en geen regeling heeft getroffen kan de student zich niet herinschrijven en ontvangt de student geen getuigschrift Strakkere regels wanbetalersStrakkere regels wanbetalers
 11. 11. Kom verder. Saxion. Vermindering, vrijstelling enVermindering, vrijstelling en terugbetaling collegegeldterugbetaling collegegeld Wettelijk collegegeld: • Bij tussentijdse inschrijving is de student een gedeelte van het collegegeld verschuldigd, naar rato van het aantal maanden van inschrijving • Iedere student die wettelijk collegegeld betaalt, heeft na uitschrijving recht op terugbetaling van het betaalde collegegeld over de maanden dat de student niet meer is ingeschreven (NIEUW) Instellingscollegegeld: • Regels zijn per groep verschillend. Lijn is alleen restitutie bij afstuderen vóór februari
 12. 12. Kom verder. Saxion. Vragen?Vragen? Hoe doen andere instellingen het?Hoe doen andere instellingen het?

×