Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Leiden University. The university to discover.
NAP ISO –
Internationale Studenten
en Onderwijskwaliteit
Werkpakket archite...
Leiden University. The university to discover.
Aanleiding project
Enige statistieken (uit 2007):
• Het percentage internat...
Leiden University. The university to discover.
Doel NAP project
• Instroom verhogen
• Aanmelden, toelaten, inschrijven
• S...
Leiden University. The university to discover.
Werkpakket 1 Online admission
- Geen systeem ontwikkeling
- Er zijn al veel...
Leiden University. The university to discover.
Wat waren de plannen?
- Procesanalyse
- Processen vergelijken, verschillen ...
Leiden University. The university to discover.
Generieke processen rond
inschrijving 1
Conclusies uit project:
- Grote mat...
Leiden University. The university to discover.
Generieke processen rond
inschrijving 2
Verschillen onder te verdelen in vi...
Leiden University. The university to discover.
Verschillen tussen de universiteiten
- In Leiden moet je een aanmeldingsfee...
Leiden University. The university to discover.
Verschillen HBO’s onderling en met
Uni’s
- Stenden vraagt direct om kopie p...
Leiden University. The university to discover.
Karakteristieken van het Intake
proces
DIGI-D Kopie paspoort
GBA Zit ie nie...
Leiden University. The university to discover.
Gevolgen van de karakteristieken
Vergunningen,
onderwijssysteem
Afvinklijst...
Leiden University. The university to discover.
Gewenste applicatie componenten
en diensten
- Checklistsysteem
- Communicat...
Leiden University. The university to discover.
Implementatie van de architectuur:
de applicaties
SL CS SLM Osi- oIEM Pro-
...
Leiden University. The university to discover.
Implementatie van de architectuur
gebruik van >1 applicatie
operationeel be...
Leiden University. The university to discover.
Architectuur en Studielink
- Studielink is geen onderzoeksdoel van NAP proj...
Leiden University. The university to discover.
Implementatie handboek
- Onderwerpen
- Beoordelen van een applicatie t.o.v....
Leiden University. The university to discover.
Leer punt
Het opbouwen en onderhouden van
expliciete, gedetailleerde kennis...
Leiden University. The university to discover.
Meer weten over NAP architectuur?
Peter Zandveld
P.Zandveld@BB.Leidenuniv.nl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SISLink10 - NAP ISO - Internationale studenten en onderwijskwaliteit - Peter Zandveld (Universiteit Leiden), Bote Folkertsma (Studielink)

228 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SISLink10 - NAP ISO - Internationale studenten en onderwijskwaliteit - Peter Zandveld (Universiteit Leiden), Bote Folkertsma (Studielink)

 1. 1. Leiden University. The university to discover. NAP ISO – Internationale Studenten en Onderwijskwaliteit Werkpakket architectuur Peter Zandveld – Universiteit Leiden Bote Folkertsma - Studielink
 2. 2. Leiden University. The university to discover. Aanleiding project Enige statistieken (uit 2007): • Het percentage internationale studenten in Nederland is 4% • Het OECD gemiddelde is 6% • In Frankrijk, Duitsland, Engeland en België > 10% • De instroom in Nederland stabiliseert Is dat erg? • Ja, want Nederland onderschrijft de Lissabon strategie • en Nederland wil een kenniseconomie worden • en de participatie uit HAVO/VWO is vrijwel maximaal
 3. 3. Leiden University. The university to discover. Doel NAP project • Instroom verhogen • Aanmelden, toelaten, inschrijven • Self assessments, remediërend materiaal • Doorstroom verbeteren • Competenties docenten • Online communities • Uitstroom • Aansluiting arbeidsmarkt • Beter relaties met alumni
 4. 4. Leiden University. The university to discover. Werkpakket 1 Online admission - Geen systeem ontwikkeling - Er zijn al veel systemen in dit domein - Processen uitgangspunt - Noodzakelijk om goed te kunnen sturen - Gewenst applicatie gebruik - Uitgedrukt in applicatiediensten en applicatiecomponenten - Conceptueel beschreven
 5. 5. Leiden University. The university to discover. Wat waren de plannen? - Procesanalyse - Processen vergelijken, verschillen opschrijven - Generiek proces opstellen - Flexibiliteitsaspecten benoemen - Modellering applicatiegebruik - Applicatiediensten en - Applicatiecomponenten definiëren - Evaluaties van applicaties - Een aantal SIS-en, SL en oIEM - Handboek implementatie maken
 6. 6. Leiden University. The university to discover. Generieke processen rond inschrijving 1 Conclusies uit project: - Grote mate van overeenstemming bij alle instellingen over de uit te voeren stappen (consultaties uit detailbesprekingen bij 6 instellingen en toets in IBIS traject) - Geheel aan processen kan goed worden uitgevoerd onderverdeeld in vier hoofdprocessen - De vier hoofdprocessen zijn weer onder te verdelen in 16 stappen - To apply: vanaf het eerste contact en tot het in behandeling nemen: controles! - To admit: tot de toelatingsbeslissing voor de opleiding is genomen - To prepare: MVV, TWV, etc. tot moment waarop de aanmelder arriveert bij de instelling. - To arrive: Vanaf het moment van aankomen tot de start van de opleiding. to apply to admit to prepare residence to arrive, start up Start study
 7. 7. Leiden University. The university to discover. Generieke processen rond inschrijving 2 Verschillen onder te verdelen in vijf groepen 1. Condities: - Voor accepteren aanmelding soms kopie paspoort nodig - Soms kopie diploma in originele taal 2. Verzendinstructies - Wie verstuurt wat en wanneer zoals inschrijfformulier 3. Gebruik documenten - Verschillen in aanhef, opmaak, stijl, inhoud 4. Workflow - Decentrale en centrale rol - Wie bepaalt wat in behandeling wordt genomen 5. Procesuitvoering - Wel/ niet vragen om een application fee - Borg voor afronden aanmelding
 8. 8. Leiden University. The university to discover. Verschillen tussen de universiteiten - In Leiden moet je een aanmeldingsfee betalen en mag je diploma ook in het Spaans of Italiaans gesteld zijn - Leiden stuurt de inschrijfformulieren naar het International Office, RUG naar de student. - Bij de RUG komen aanmeldingen merendeels binnen bij de faculteit, in Leiden bij het IO. - Naam, logo, huisstijl maar ook verschillen die voortkomen uit bovengenoemde verschillen - De VU heeft een ophaal service en begeleiding bij het afsluiten van verzekeringen.
 9. 9. Leiden University. The university to discover. Verschillen HBO’s onderling en met Uni’s - Stenden vraagt direct om kopie paspoort: fouten op webformulier voorkomen / controleren! - Hanzehogeschool: nu nog verschillende procedure voor buitenlandstalige opleidingen (-> eigen webintake) en Nederlandstalige opleidingen (->direct Studielink) - Hogeschool Utrecht: alle studenten melden zich direct bij Studielink - Ook worden Spaanse diploma’s geaccepteerd - TWV’s worden vrijwel niet afgegeven in het HBO - Assistentie bij huisvesting is verschillend voor EU studenten - Rol van faculteiten per instelling is erg verschillend: soorten commissies, waardering van motivation letter, cijfers diploma - Instellingen reorganiseren het intakeproces: rol international offices, rollen centraal en decentraal
 10. 10. Leiden University. The university to discover. Karakteristieken van het Intake proces DIGI-D Kopie paspoort GBA Zit ie niet in Afstand Ver weg Vergunningen, plichten MVV, VVR, TWV, … Vooropleiding Andere onderwijssystemenKwalificaties Echt beoordelen Taal en cultuur Mogelijke misverstandenVeel partijen Doorlooptijden, deadlines
 11. 11. Leiden University. The university to discover. Gevolgen van de karakteristieken Vergunningen, onderwijssysteem Afvinklijstjes, voortgangsbewaki ng Checklist systeem workflow Veel partijen, veel communicatie Stroomlijnen communicatie Automatisering communicatie Veel documenten Stroomlijnen document productie Automatiseren document productieVerschillen tussen groepen Afstemmen op groep Dynamische interface Taal, cultuur, complexiteit Behoefte aan overzicht, vragen kunnen stellen 1 digitaal dossier Q&A systeem Geen betrouwbare basisadministratie s Werken met documenten Web interface, uploaden
 12. 12. Leiden University. The university to discover. Gewenste applicatie componenten en diensten - Checklistsysteem - Communicatiestromen - Workflow - Documenten maken - Gebruikersinterface - Vragen beantwoorden - Contacten organiseren - Archiveren
 13. 13. Leiden University. The university to discover. Implementatie van de architectuur: de applicaties SL CS SLM Osi- oIEM Pro- ris gress - Checklist N J J/N J/N N N - Communicatie J/N J/N J/N J/N J N - Workflow N J/N ? N N N - Documenten J/N J/N J/N J/N J J/N - Interface J/N J/N ? J/N J/N N - Q&A N N N N J/N N - Contacten N N N N N N - Archivering N ? N N N N
 14. 14. Leiden University. The university to discover. Implementatie van de architectuur gebruik van >1 applicatie operationeel beheer Checklists weinig problemen minder overzicht Communicatie geen overzicht ingewikkelder Workflow geen overall bew. duplicering rollen Documenten weinig problemen veel ingewikkelder Interface niet eenduidig duplicering Q&A geen overzicht ingewikkelder Contacten moeilijk duplicering contactinfo Archivering geen probleem geen probleem to apply to admit to prepare residence to arrive, start up Start study
 15. 15. Leiden University. The university to discover. Architectuur en Studielink - Studielink is geen onderzoeksdoel van NAP project - Eerder IBIS onderzoek en bouw prototype laat integratie zien van architectuurcomponenten met eisen die ook in NAP geconstateerd zijn - Tools inzetten die configureerbaar zijn - Statusoverzichten student en checklisten medewerkers - Instelbare procesflow - Instelbare look-and-feel voor instellingen - Instelbare componenten: flexibele procesonderdelen - Dossieropbouw studenten - Onderzoeken NAP en Studielink sluiten bij elkaar aan - Verder onderzoek nodig naar - Integratie met lokale systemen - Verbetering uitwisselingssystematiek
 16. 16. Leiden University. The university to discover. Implementatie handboek - Onderwerpen - Beoordelen van een applicatie t.o.v. de architectuur - Analyseren van de verschillen voor operatie en beheer - Omgaan met die verschillen - Gebruik van meerdere applicaties - Duplicering van checklijstjes, templates, adresbestanden, enz. - Verlies van overzicht over alle communicatie - Ingewikkelder beheer - Verschillen: upload in de ene applicatie en in de andere niet.
 17. 17. Leiden University. The university to discover. Leer punt Het opbouwen en onderhouden van expliciete, gedetailleerde kennis van processen is nodig voor het bepalen van richting en het nemen van goede beslissingen
 18. 18. Leiden University. The university to discover. Meer weten over NAP architectuur? Peter Zandveld P.Zandveld@BB.Leidenuniv.nl

×