Leren Door Geven
SISLINKCONFERENTIE
18 juni 2009
Gerard van der Hoorn
• Ketens in het onderwijs
• Ambities en doelstelling
• Het Elektronisch LeerDossier
• Van concept naar realisatie
• Samenw...
Ketens in het Onderwijs
Jongeren & gezinJongeren & gezin
• Behoefte aan steeds meer informatie
– Individu
– Instelling
– Sector
– Maatschappij
• Toenemend aantal doelgroepen
• Tem...
• Onderwijsinstellingen
– Onderwijs (PO, VO, MBO en HO)
• Bestuurlijke overleg organen
– Plaatsing
– Uitvaldetectie
• Pass...
• Overheid
– Departement
– IB en Cfi-groep (NUO-organisatie)
– Inspectie
– ICTU en GBO-overheid
– NORA waaronder basisregi...
DoelgroepenDoelgroepen
DUODepartement
GemeenteJeugdzorg
Werk &
Inkomen
Justitie
Ambities en doelstellingen
• Introductie taal & rekenen
• Passend onderwijs
• Terugdringen van uitval
• Stimuleren van talent
• E-Portfolie
• Studiel...
Verbeteren van informatie uitwisseling:
• E-overheid (NORA, DigiD, sectorale bus ….)
• Ander sectoren (Gemeenten, jeugdzor...
Sector architectuur OCWSector architectuur OCW
Het Elektronisch LeerDossier
• Landelijke standaard voor de digitale uitwisseling
van gewaarborgde leergegevens
• Efficiëntere overdracht van leergegev...
• ELD is eerste project/platform waarin alle
onderwijsinstellingen samenwerken bij
informatieoverdracht tussen de sectoren...
Leerling Ouder /verzorgende
School
Informatie
SysteemSchool
Informatie
Systeem
Eindverantwoordelijke
“zendende” School
Hui...
Van concept naar realisatie
Stand van zakenStand van zaken
• Standaard ELD (actuele versie 1.1)
• Proof of Concept
– Oplevering Postkantoor
• Testomge...
KetenpilotKetenpilot
• Accent 2009- 2010
– PO-PO, PO-VO, VO-VO en VO-HO
• HOTSPOT-locaties:
– Deventer, Gorinchem en Ensch...
Proefdraaien in hotspotsProefdraaien in hotspots
• In de praktijk toetsen van:
– Techniek & Functionaliteit
– Documentatie...
• Studielink en ELD betreft processen over plaatsen
van en informeren over studenten/leerlingen
• Delen van kennis en erva...
SamenwerkingSamenwerking
• PGN-po (ketenpilot en beheer)
• Vereniging DoD (integratiestandaard)
• Oprichting leveranciersp...
Import en presentatie ELD in
SIS pakket HO (Osiris)
Importeren HO
• Hoe vanuit OSIRIS ELD wordt geïmporteerd
– Uiwisseling op basis van webservices waarmee
een dossier in XML...
Presentatie scherm OSIRIS
• Weergave van ELD importresultaat
– Dossier vanuit OSIRIS opvraagbaar (URL)
– Direct relevante ...
Afsluitend
SISLink09 - Leren door geven - Gerard van der Hoorn
SISLink09 - Leren door geven - Gerard van der Hoorn
SISLink09 - Leren door geven - Gerard van der Hoorn
SISLink09 - Leren door geven - Gerard van der Hoorn
SISLink09 - Leren door geven - Gerard van der Hoorn
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SISLink09 - Leren door geven - Gerard van der Hoorn

327 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SISLink09 - Leren door geven - Gerard van der Hoorn

 1. 1. Leren Door Geven SISLINKCONFERENTIE 18 juni 2009 Gerard van der Hoorn
 2. 2. • Ketens in het onderwijs • Ambities en doelstelling • Het Elektronisch LeerDossier • Van concept naar realisatie • Samenwerking STUDIELINK en overigen • Import en presentatie ELD in HO AgendaAgenda
 3. 3. Ketens in het Onderwijs
 4. 4. Jongeren & gezinJongeren & gezin
 5. 5. • Behoefte aan steeds meer informatie – Individu – Instelling – Sector – Maatschappij • Toenemend aantal doelgroepen • Tempo van verandering neemt toe • Dreigende “Informatiedialecten” Algemene trendAlgemene trend
 6. 6. • Onderwijsinstellingen – Onderwijs (PO, VO, MBO en HO) • Bestuurlijke overleg organen – Plaatsing – Uitvaldetectie • Passend onderwijs – Zorgadvies teams – Jeugdzorg – Gemeenten – Inspectie KetenpartnersKetenpartners
 7. 7. • Overheid – Departement – IB en Cfi-groep (NUO-organisatie) – Inspectie – ICTU en GBO-overheid – NORA waaronder basisregisters zoals GBA • CWI – Afstemming en plaatsing arbeidsmarkt • Leveranciers & Gebruikersgroepen – School Informatie Systemen KetenpartnersKetenpartners
 8. 8. DoelgroepenDoelgroepen DUODepartement GemeenteJeugdzorg Werk & Inkomen Justitie
 9. 9. Ambities en doelstellingen
 10. 10. • Introductie taal & rekenen • Passend onderwijs • Terugdringen van uitval • Stimuleren van talent • E-Portfolie • Studielink • Doorlopende leerlijn • Elektronisch leerdossier DoelstellingDoelstelling
 11. 11. Verbeteren van informatie uitwisseling: • E-overheid (NORA, DigiD, sectorale bus ….) • Ander sectoren (Gemeenten, jeugdzorg….) • (Inter) nationale standaardisatie (IMS/LIP, • Beveiliging (DigiD, digitale handtekening,….) • Inrichten van schakelpunten o eenmalig uitvragen o meervoudig gebruik o één-loket gedachte richting scholen en deelnemers o gezamenlijk gebruik basis registraties AmbitieAmbitie
 12. 12. Sector architectuur OCWSector architectuur OCW
 13. 13. Het Elektronisch LeerDossier
 14. 14. • Landelijke standaard voor de digitale uitwisseling van gewaarborgde leergegevens • Efficiëntere overdracht van leergegevens tussen onderwijsinstellingen • Belangrijke ondersteuning voor doorlopende leerlijnen in het onderwijs – Voorkomen van uitval – Stimuleren van talent Doelstellingen ELDDoelstellingen ELD
 15. 15. • ELD is eerste project/platform waarin alle onderwijsinstellingen samenwerken bij informatieoverdracht tussen de sectoren: • Sematiek, syntax en competentie • procesafspraken. • Student/leerling staat centraal • Reductie van studie-uitval door betere informatie overdracht vanuit de onderwijsinstelling Participatie HOParticipatie HO
 16. 16. Leerling Ouder /verzorgende School Informatie SysteemSchool Informatie Systeem Eindverantwoordelijke “zendende” School Huidige architectuurHuidige architectuur Eindverantwoordelijke “ontvangende” School ELD-postkantoor
 17. 17. Van concept naar realisatie
 18. 18. Stand van zakenStand van zaken • Standaard ELD (actuele versie 1.1) • Proof of Concept – Oplevering Postkantoor • Testomgeving • Proeftuinomgeving voor scholen • Productieomgeving – Demonstratie concept Rode Hoed (november 2007) – Ketenpilot (2008-2011) • Supportteam
 19. 19. KetenpilotKetenpilot • Accent 2009- 2010 – PO-PO, PO-VO, VO-VO en VO-HO • HOTSPOT-locaties: – Deventer, Gorinchem en Enschede – Weert – Castricum – Bollenstreek – Mijnstreek
 20. 20. Proefdraaien in hotspotsProefdraaien in hotspots • In de praktijk toetsen van: – Techniek & Functionaliteit – Documentatie, procedures en tools – Helddesk en supportteam • Administratieve voorbereiding en verwerking • Uitrol van de standaard vanuit diverse hotspots in het land
 21. 21. • Studielink en ELD betreft processen over plaatsen van en informeren over studenten/leerlingen • Delen van kennis en ervaring over Infrastructuur, koppelvlakken, implementatie- en changemanagementprocessen • Delen implementatie manager • Uitwisselen van documenten, leerervaring etc. • Op langere termijn inhoudelijke samenwerking Samenwerking StudielinkSamenwerking Studielink
 22. 22. SamenwerkingSamenwerking • PGN-po (ketenpilot en beheer) • Vereniging DoD (integratiestandaard) • Oprichting leveranciersplatform i.s.m. Studielink • NEN (standaardisatie en normering) • GBO-ITCU (NORA) • DUO & Kennisnet (semantische harmonisatie) • Gemeenten en regionale initiatieven •Deze ELD-versie is snel te implementeren in de ketenpilot
 23. 23. Import en presentatie ELD in SIS pakket HO (Osiris)
 24. 24. Importeren HO • Hoe vanuit OSIRIS ELD wordt geïmporteerd – Uiwisseling op basis van webservices waarmee een dossier in XML-formaat direct verwerkt kan worden in OSIRIS – Vanuit OSIRIS-perspectief is de gehanteerde werkwijze vergelijkbaar met Studielink.
 25. 25. Presentatie scherm OSIRIS • Weergave van ELD importresultaat – Dossier vanuit OSIRIS opvraagbaar (URL) – Direct relevante velden, in OSIRIS opgenomen – Volgende schermen (backoffice) geven een illustratie • Wat ziet de docent/mentor van geïmporteerd ELD-dossier? – Velden die in OSIRIS zijn opgenomen, kunnen via OSIRIS Docent en OSIRIS Begeleider worden geraadpleegd.
 26. 26. Afsluitend

×