Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SISLink10 - Cijfers over verzoeken tot inschrijving

189 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SISLink10 - Cijfers over verzoeken tot inschrijving

 1. 1. Cijfers over verzoeken tot inschrijving Op weg naar eenduidige management informatie over het komende studiejaar
 2. 2. Overzicht • Achtergrond • Samenwerking • Doelen • Bestand van Studielink – Instellings-/opleidingsgegevens – Verzoekgegevens – Studentgegevens – Meerdere verzoeken – Koppeling met CRIHO – Koppeling met 1-cijfer-HO
 3. 3. Achtergrond • Proceswijzing door invoering Studielink – Completer: (bijna) iedereen doet VTI – Overcompleet: herinschrijving als VTI – Jaren zijn niet met elkaar vergelijkbaar • Veel aandacht in media voor aanmeldingen – Verschillende bronnen & definities – Cijfers niet herleidbaar/transparant – Groei blijft groot, maar valt toch mee
 4. 4. Achtergrond • Wetenschappelijk Onderwijs – “ruim 25% meer vooraanmeldingen dan vorig jaar” (17 augustus 2009) – “bijna 12% meer nieuwe studenten dan vorig jaar” (9 november 2009) – 10,5% volgens realisatie in begroting OCW, terwijl 4,2% geraamd was • Hoger Beroepsonderwijs – “18% meer vooraanmeldingen binnengekomen dan afgelopen studiejaar” (9 augustus 2009) – “een stijging van de instroom van 6,3%” (9 november 2009) – 6,8% volgens realisatie in begroting OCW, terwijl 1,3% geraamd was
 5. 5. Samenwerking • Alle betrokkenen bij elkaar – Studielink – OCW & DUO – VSNU & universiteiten – HBO-raad & hogescholen
 6. 6. Doelen • Algemeen – Één bron met aanmeldingsgegevens – Cijfers transparant en herleidbaar – Vergelijkbaarheid met voorgaand jaar • Bruikbaarheid – Planning onderwijs – Evaluatie effectiviteit marketing – Landelijke beleidsvorming en begroting
 7. 7. Bestand gemaakt door Studielink • Wekelijks voor iedereen beschikbaar • Alle verzoeken tot (her)inschrijving • Instellings-/opleidingsgegevens • Verzoekgegevens • Studentgegevens • Meerdere verzoeken • Koppeling actueel CRIHO • Koppeling historisch 1-cijfer-HO
 8. 8. Instellings-/opleidingsgegevens • Soort HO >> hbo of wo • Type HO >> ad, ba, ma of pim • Instelling >> brincode en volgnummer • Opleiding >> isatcode en vorm • Fixus – Geen fixus – Instellingsfixus – Opleidingsfixus (centraal)
 9. 9. Verzoekgegevens • Jaar >> studiejaar • Maand >> startmaand • Hogerejaars >> verzoek hoger studiejaar • Status – Verzoek tot inschrijven – Inschrijving – Geannuleerd/ingetrokken/afgewezen/afgekeurd – Uitgeschreven – Afgekeurd, bezwaar mogelijk
 10. 10. Studentgegevens • Geslacht >> man of vrouw • Herkomst >> NL, EER of overig
 11. 11. Meerdere verzoeken • Meercode – Aantal verzoeken (of inschrijvingen) van de student die kans maken om inschrijving te worden (dus niet zijn ingetrokken, afgewezen of geannuleerd) – [verzoeken / meercode] geeft indicatie van uiteindelijk aantal studenten
 12. 12. Koppeling actueel CRIHO • Herinschrijving (ja/nee) – Eerst op basis van opgave student via Studielink (alleen ja mogelijk als instelling dat open zet) – Indien nee, dan controle in actueel CRIHO of er niet een (nu!) actieve inschrijving is bij dezelfde instelling én opleiding
 13. 13. Koppeling historisch 1-cijfer-HO • Wie zijn nu echt eerstejaars? – In 1-cijfer-HO wordt gewerkt met verschillende domeinen – Deze zijn in verschillende volgordes te plaatsen, bij de aanmeldingen worden twee reeksen gebruikt 1. HO, Soort-HO, Type-HO, Instelling/Type-HO, Instelling/Opleiding 2. HO, Soort-HO, Instelling, Instelling/Opleiding

×