Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Zprava o cinnosti 2013 - Valná hromada SIMAR, veřejná verze

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 29 Ad

More Related Content

Similar to Zprava o cinnosti 2013 - Valná hromada SIMAR, veřejná verze (20)

More from SIMAR (20)

Advertisement

Zprava o cinnosti 2013 - Valná hromada SIMAR, veřejná verze

 1. 1. ZPRÁVA O ČINNOSTI listopad 2012 – listopad 2013 Zpracovaly: Hana Svěchotová & Hana Huntová
 2. 2. 5  Ovlivňování   4  Spolupráce   3  Kul5vace  partnerů   2  Výměna  zkušenosB   1  Kontrola  kvality  a  E5ka  
 3. 3. 5  Ovlivňování   4  Spolupráce   Insight  summit   3  Kul5vace   partnerů   Kulatý  stůl  –  výzkum   veřejného  mínění   2  Výměna   zkušenosB   Výzkumy  veřejného  mínění  –   pasporty  a  stránky   Mystery  shopping   Noví  členové     1  Kontrola  kvality  a   E5ka   VŠE,  ČMS,  MkTi   Kulatý  stůl   státní  zakázky   Expertní  setkání     Databáze  SIMAR   Audity   Kontroly   Vyjádření   Kom unik ační   ak5 vity,   web  
 4. 4. Realizované aktivity •  •  •  •  •  •  •  Insight summit •  Rozpočet – plán vs skutečnost Databáze SIMAR Kulaté stoly, setkání expertů, setkání s klienty Kontroly – výstupy Audity, posudky, vyjádření Komunikační aktivity, návštěvnost stránek SIMAR, úpravy obsahu Noví členové
 5. 5. Insight summit 6.6.2013
 6. 6. Konference Insight Summit •  138 účastníků •  •  •  •  •  •  42 platících klientů 76 lidí z agentur – část platících 7 prezentujících klientů 13 VIP + novinářů Náklady celkem: 142.598 Kč Výnosy celkem: 143.610 Kč Hodnocení IS bylo rozesláno v samostatné příloze.
 7. 7. Setkání expertní skupiny Tazatelské sítě/databáze SIMAR Schůzka expertní skupiny 24.1.2013 Účastníci: členské agentury SIMAR + Simply5 Cílem schůzky bylo upřesnit pravidla pro: •  •  •  •  •  •  •  Používání databází SIMAR Databáze účastníků FG/IDI Databáze opakovaně chybujících a podvádějících tazatelů Komunikaci s tazatelskou sítí Smlouvy s tazateli Ukončení spolupráce, zařazení do db Užitečná výměna informací
 8. 8. Kulatý stůl SIMAR Výzkum veřejného mínění •  Kulatý stůl za účasti členských agentur a ostatních subjektů, 7.8.2013 –  –  –  –  •  •  •  Širší platforma (CVVM, STEM, SC&C) Diskuse o výstupech VVM Passport VVM Společný postup při vzdělávání uživatelů VVM Zřízení podstránek SIMAR www.verejnemineni.eu Spolupráce s ČT Plánované setkání po volbách za účasti uživatelů, novinářů a odborné veřejnosti 27.11.2013
 9. 9. Setkání expertní skupiny Mystery shopping •  •  •  •  Schůzka expertní skupiny SIMAR k problematice Mystery Shoppingu, 21.8.2013 Účastníci: NMS, Median, ppm factum, TNS AISA Cílem schůzky nastavit pravidla pro Mystery Shopping (MS Projekt vs MS Výzkum) Formulace „Zásad pro provádění Mystery Shoppingu“ jako guideline pro zadavatele k použití členskými agenturami –  Zásady pro provádění Mystery Shoppingu jsou samostatnou přílohou
 10. 10. Kulatý stůl SIMAR Veřejné zakázky •  Kulatý stůl za účasti členských agentur a zadavatelů veřejných zakázek, 2.10.2013 •  Účastníci z řad zadavatelů: ČCCR-Czech Tourism, MMR, Česká pošta, Česká televize, ČEZ •  Klíčová pravidla zákona o veřejných zakázkách •  Způsob provádění veřejných zakázek –  Podmínky účasti ve výběrových řízeních –  Kvalita zadání –  Kritéria výběru a podávání nabídky •  Diskuse zkušeností uchazečů o zakázky
 11. 11. Kontroly a vyjádření
 12. 12. Kontroly SIMAR •  Rozšíření kontrolní skupiny: Hana Svěchotová, Václav Forst, Jitka Slavíková •  Počet kontrol k dnešnímu dni: •  Zahájeno: 9 •  Uzavřeno: 6 •  Plán do konce 2013: 12 (ve všech členských agenturách SIMAR) + „černý Petr“ ?
 13. 13. Kontroly SIMAR V rámci realizovaných kontrol v členských agenturách nebyly zjištěny žádné zásadní nesrovnalosti ani porušení standardů, které by mohly mít za následek snížení kvality získávaných informací.
 14. 14. Kontroly SIMAR •  Zjištěné nesrovnalosti: –  Zadávání rodných čísel respondentů kvalitativního výzkumu do databází SIMAR (občas se zpožděním, výjimečně rodné číslo některého z respondentů nevloženo, některé agentury mají málo zadaných respondentů v poměru k objemu prováděných výzkumů => bylo řešeno na schůzce expertní skupiny v lednu 2013 či individuálně) –  V jednom případě byl využit tazatel z databáze opakovaně chybujících a podvádějících tazatelů
 15. 15. Audity, posudky, vyjádření •  6 vyjádření Celkový obrat: 144.425,- Kč •  ESOMAR (reakce na stížnost) •  Reakce na podněty tazatelů a veřejnosti (cca 15)
 16. 16. Komunikační aktivity
 17. 17. Přehled komunikačních aktivit ESOMAR CEE Konference partner Tisková zpráva Odhad obratu trhu Tisková zpráva Obrat trhu Pro ESOMAR Ročenka ESOMAR Web VVM Výkonná ředitelka SIMAR hodnotila Effie Založen účet SIMARvyzkum Tisková zpráva Insight Summit ČMS Partner marketéra roku Tisková zpráva SIMAR Facebook ČMS Partner Dialog se zákazníkem
 18. 18. LinkedIn skupina SIMAR má k 6.11.2013 celkem 108 členů (v prosinci 2012 jich bylo 17)
 19. 19. Web SIMAR •  Nová záložka Insight Summit (nyní ve vzdělávání), nová záložka VVM •  Příspěvky jednotlivých agentur jsou nevyrovnané (množství) •  Návštěvnost webu se zvýšila o 22% •  Homepage (články), volná místa, standardy, Insight summit a profily agentur jsou nejvíce navštěvované oblasti
 20. 20. Nové podstránky o VVM
 21. 21. Publikované články •  Množství příspěvků se liší podle agentury stav k 5.11.2013
 22. 22. Návštěvnost webu SIMAR leden – říjen 2012
 23. 23. Návštěvnost webu SIMAR 1-10 2013 Vs. 1-10 2012: +22%
 24. 24. Návštěvnost webu SIMAR
 25. 25. Návštěvnost webu SIMAR Struktura obsahu (leden – říjen 2013) 15%   20%   home  page   2%   2%   volná  místa   3%   standardy   insight  summit   5%   profily  agentur   hot  news   7%   veřejné  mínění   20%   o  SIMAR   členství   články   10%   12%  
 26. 26. Návštěvnost webu SIMAR Struktura obsahu období IS (pol. dubna – pol. června 2013) 3%   1%   4%   10%   1%   15%   home  page   volná  místa   15%   standardy   5%   insight  summit   profily  agentur   hot  news   veřejné  mínění   7%   o  SIMAR   členství   články   kalendář  akcí   39%  
 27. 27. Návštěvnost webu SIMAR Struktura obsahu období VVM (pol. září – říjen 2013) 4%   17%   home  page   19%   volná  místa   standardy   15%   insight  summit   profily  agentur   3%   hot  news   veřejné  mínění   o  SIMAR   členství   články   16%   11%   4%   7%   kalendář  akcí   o  nás  
 28. 28. Členství v SIMAR
 29. 29. •  SIMAR přijímá do svých řad nové členy. •  Bylo osloveno několik agentur s nabídkou členství. •  Sdružení SIMAR je připraveno do diskusí zahrnout další případné zájemce se zodpovědným přístupem k problematice výzkumu trhu a veřejného mínění.

×