Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Co vše "umí" otázka

Download to read offline

Prezentace Jana Tučka z agentury STEM/MARK o tom, jak je důležité se ve výzkmu veřejného mínění správně zeptat.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Co vše "umí" otázka

 1. 1. Co vše „umí“ otázka? Jan Tuček | září 2016 Seminář k VVM
 2. 2. Jen hlupák bude manipulovat data, když stačí vybrat správnou formu a jít v ústrety výsledku. (platí alespoň u těch chytřejších) 2
 3. 3. Volební výzkumy 3 13 16 16 20 21 20 26 29 30 29 24 18 19 29 17 16 21 22 27 24 29 30 33 35 27 28 23 28 26 24 22 26 22 17 17 15 16 14 29 31 29 29 28 28 26 27 11 23 24 21 20 21 20 22 26 32 32 35 32 36 33 27 33 32 24 22 28 23 20 16 16 13 14 12 9 8 6 5 5 5 5 9 6 9 10 8 9 10 11 14 17 15 14 14 16 20 16 18 14 12 10 11 12 11 12 11 11 11 11 14 11 10 11 12 11 12 6 6 6 8 7 9 7 9 8 11 11 10 10 8 8 5 6 7 8 9 8 9 7 6 4 7 7 5 6 6 5 5 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 8 10 8 8 9 2 6 7 6 5 1 1 5 23 24 23 22 20 13 17 22 24 16 1515 25 27 2522 12 12 10 12 16 15 20 19 99 9 12 11 14 11 13 0 5 10 15 20 25 30 35 93/9 94/3 94/9 95/3 95/9 96/3 96/9 97/3 97/9 98/3 98/9 99/3 99/9 00/3 00/9 01/3 01/9 02/302/1003/3 03/9 04/3 04/9 05/3 05/9 06/3 06/9 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/910/0310/0911/0311/0912/0312/0913/0313/0914/0314/0915/0315/0916/03 % ČSSD ODS KSČM KDU-ČSL TOP 09 ANO
 4. 4. Formulace otázky
 5. 5. Pokud by se v tomto týdnu konaly volby do PS Parlamentu ČR, které politické straně či hnutí byste dali svůj hlas, bez ohledu na Vaši případnou volební účast? Vyberte a klikněte na jednu z možností a)  b)  c)  … 5 Může mít formulace otázky vliv na výsledek výzkumu? Kde je chyba? Socialistické zřízení je: a)  o mnoho lepší než … b)  o trochu lepší než … c)  stejné jako … kapitalistické
 6. 6. Který ze sedmi uvedených „hříchů“ neboli problémů považujete za nejvíce neslučitelný s výkonem vrcholné politické funkce? Vyberte a klikněte na jednu z možností a)  Korupci b)  Lež c)  Nesplněné sliby d)  Nemanželské děti e)  Milenky f)  Podezření ze spojení s lidmi zapojených do organizovaného zločinu g)  Hulvátství a vulgaritu h)  Žádný i)  Všechny j)  Nevím 6 Kde je chyba?
 7. 7. Která z uvedených kauz podle Vašeho názoru nejvíce ohrožuje důvěryhodnost koaliční vlády premiéra Petra Nečase? Vyberte a klikněte na jednu z možností a)  Kauza sledování politiků bezpečnostní agenturou ABL dříve vlastněnou ministrem dopravy Vítem Bártou (VV) b)  Kauza bývalého ministra životního prostředí Pavla Drobila (ODS) c)  Kauza ProMoPro, ve které figuruje stávající ministr obrany Alexandr Vondra (ODS) d)  Kauzy ministra školství za Věci veřejné Josefa Dobeše (spekulace o jeho údajné milence, vysoké odměny některým ze zaměstnanců, obvinění z vypracování části seminární práce pro svou podřízenou, drahé promo fotky) e)  Jiná f)  Všechny g)  Žádná h)  Nevím 7 Kde je chyba?
 8. 8. Považujete kauzu ProMoPro za natolik závažnou, že by stávající ministr obrany Alexandr Vondra, jehož jméno právě v této aféře figuruje, měl neprodleně rezignovat na svůj post ministra obrany? Tato kauza se týká audiovizuální zakázky v celkové výši 525 mil. Kč, jež během českého předsednictví EU (první pololetí roku 2009) realizovala firma ProMoPro. Přičemž zakázka byla této společnosti zadána vládní sekcí pro evropské předsednictví pod vedením tehdejšího vicepremiéra pro evropské předsednictví Alexandrem Vondrou, a to bez výběrového řízení. Původní cena zakázky neměla přesáhnou 85 mil. Kč. Vyberte a klikněte na jednu z možností a)  Ano b)  Spíše ano c)  Ne d)  Spíše ne e)  Nevím 8 Kde je chyba?
 9. 9. 9 Kde je chyba? Proč dáváte přednost minerální vatě před ostatními druhy tepelné stavební izolace? Vadí Vám na lidech pár kilo navíc? Myslíte si, že by Jiří Paroubek nedokázal zhubnout o 20 kilogramů? Souhlasíte s názorem, že Jiří Paroubek je členem tajné zednářské lóže, která jej řídí?
 10. 10. Jak (si) klást otázky?
 11. 11. WHO? SAYS WHAT? IN WHICH CHANNEL? TO WHOM? WITH WHAT EFFECT? Proč??? Harold. D. Lasswell (klíčová postava světové politologie) a jeho komunikační model
 12. 12. ü Odborné zázemí, zkušenost a kapacity ü Historie, systematický dlouhodobý sběr dat - časové řady ü Otevřenost, transparentnost (…Pasport SIMAR) ü Schopnost interpretovat a umístit na trhu 12 Kdo? Who
 13. 13. ü  Záměr – strategické rozhodnutí – predikce – osvěta/PR – aktivizace ü  Obsah – soubor poznatků či jednotlivá čísla - vazby a souvislosti ü  Metodika Jeden znak či třídění znaků? Volba znaků Variantnost Soubor či podsoubor Technika sběru Kontext Dotazovací situace 13 Co? Says what Otázka: •  stručná, jasná •  spontánní vers. navozená •  seznam?
 14. 14. Zamysleli jsme se? Kontroly? ü  Dotazujeme se v kontextu dalších otázek? ü  Jsou otázky na preference předřazeny ostatním politickým otázkám a čím jsou uvozeny? ü  Mohou odpovědi souviset s tématem dotazování na jiné otázky? ü  Sledujeme vliv tazatele na odpovědi? ü  Uplatňujeme míry interní validizace ü  Upravujeme vážením? Máme velké váhy? ü  Srovnáváme alternativní způsoby dotazování? Says what Kamenný výzkum je spolehlivý v klidných dobách. Blesky a ad hoc sondy zachytí lépe zvraty.
 15. 15. Jakým sdělovacím prostředkem? 15 TELEVIZE ROZHLAS NOVINY, ČASOPISY WEBOVÉ STRÁNKY In which channel
 16. 16. S jakým výsledkem? 16 Základní otázkou je to, zda výzkum pomáhá porozumět společenskému dění. Interpretovat nejen stav, ale i proces. Kritéria hodnocení u predikce volebního výsledku: 1.  Vítěz voleb 2.  Počet stran překročivších práh 3.  Pořadí stran 4.  Číselné odchylky od výsledku Zachytil se vývojový trend? With what effect
 17. 17. Úskalí interpretace procesu 17 Situace z počátku 90. let. Dotaz zněl, zda je respondent spokojen s průběhem transformace. Odpověď z terénu byla převážně negativní. Následovala interpretace, že překotné společenské změny většina lidí odmítá. Teprve když se v dalším výzkumu přidala otázka, zda změny probíhají příliš rychle, příliš pomalu nebo správným tempem, se ukázalo, že lidé byli nespokojeni s pomalostí reforem. With what effect
 18. 18. Příklady
 19. 19. a)  Xxxxxxxxxxxxxxx b)  Xxxxxxxxxxxxxxx c)  Xxxxxxxxxxxxxxx d)  Xxxxxxxxxxxxxxx e)  Xxxxxxxxxxxxxxx f)  Xxxxxxxxxxxxxxx g)  Xxxxxxxxxxxxxxx h)  Xxxxxxxxxxxxxxx i)  Xxxxxxxxxxxxxxx j)  Xxxxxxxxxxxxxxx k)  Xxxxxxxxxxxxxxx l)  Xxxxxxxxxxxxx Pořadí na kartě 19 Změna metodiky v průběhu dlouhodobého měření V 90. letech známý výzkumník komentoval propad určité strany. Ale zapříčinila to změna pořadí stran na předkládané kartě. Zmíněná strana se dostala na kartě až dolů a respondenti až na konec seznamu mnohdy nedošli. Když si na změnu pořadí zvykli, vrátil se výsledek strany tam, kde byl předtím. a)  Xxxxxxxxxxxxxxx b)  Xxxxxxxxxxxxx c)  Xxxxxxxxxxxxxxx d)  Xxxxxxxxxxxxxxx e)  Xxxxxxxxxxxxxxx f)  Xxxxxxxxxxxxxxx g)  Xxxxxxxxxxxxxxx h)  Xxxxxxxxxxxxxxx i)  Xxxxxxxxxxxxxxx j)  Xxxxxxxxxxxxxxx k)  Xxxxxxxxxxxxxxx l)  Xxxxxxxxxxxxxxx
 20. 20. „Neodpověděl“ u preferencí, uhýbavé odpovědi, missingy 20 Výsledky se mohou měnit i zásadně! Podíl odpovědí „nevím“, „nerozhodnut“ či „bez odpovědi“ se mohou u různých výzkumných agentur i výrazně lišit. Odráží se tu nejen metodika dotazu, ale i technika dotazování, zavedené praktiky firem, složení a kvalifikovanost tazatelské sítě. Záleží dokonce i na layoutu dotazníku, jakou podobu má možnost odpovědi „nevím“. Zevšeobecnění stojí na nepodložené hypotéze, že ti, kteří ještě nevědí, budou volit stejně jako rozhodnutí.
 21. 21. Vágní představy o tématu 21 Kolik lidí si přeje vstup do NATO?Ministr Zieleniec: Mínění je velmi syrové a různé dotazy poskytují různé výsledkyVýzkumník: 27% - vyber z následujících sedmi variant možného zajištění obrany 30% - nabízené ano-ne-nevím 40% - prosté ano x ne 50% - ano-ne a nevím nenabízet 60% - když se zeptáme, zda vstup do NATO je v současnosti nejlepším způsobem zajištění naší bezpečnosti Později, když se povrchní názory staly hlubšími postoji, rozdíly u různé formulace otázek se zmenšily.
 22. 22. Síla interpretace
 23. 23. Dezinterpretace, selekce, záměr…? h"p://zpravy.idnes.cz/pruzkum-stem-lidovci- by-se-do-snemovny-nedostali-:6-/ domaci.aspx?c=A060419_145216_domaci_skr (jen rozhodnuJ) h"p://www.novinky.cz/domaci/266833-zeman- na-hrad-v-pruzkumu-se-dotahl-na-favority- fischera-a-svejnara.html (takhle bych se uměl dotáhnout taky) 23
 24. 24. 10 nejčastějších chyb médií při interpretaci výzkumu 1.  Záměna ankety se seriózním výzkumem 2.  Zobecnění výsledků výzkumu z konkrétní cílové skupiny na běžnou populaci (či širší cílovou skupinu) 3.  Interpretace výsledků nad rámec zjišťovaných údajů 4.  Nepřesná interpretace znění otázky (či variant odpovědí) 5.  Záměna výzkumu a tvrdých dat 6.  Neúplné sdělení (Důvěra ve veřejného činitele „X“ klesla; ale klesla v rámci statistické chyby a zároveň je důvěra v něj stále nejvyšší v porovnání s ostatními veřejnými činiteli) 7.  Srovnávání výsledků metodicky nesrovnatelných výzkumů (jiný vzorek, jiná metoda – např. anketa versus kvótní sběr) 8.  Uvedení výsledků výzkumu bez zdroje (kdo a jak realizoval…) 9.  Použití časově zastaralých či věcně překonaných dat 10.  Neověření si původu výzkumu, solidnosti realizátora 24
 25. 25. KONTAKTNÍ OSOBA @stemmark slideshare.net/stemmark www.stemmark.cz STEM/MARK, a.s. Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Jan Tuček Director +420 ​724 433 888 tucek@stemmark.cz Ptejte se

Prezentace Jana Tučka z agentury STEM/MARK o tom, jak je důležité se ve výzkmu veřejného mínění správně zeptat.

Views

Total views

208

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×