Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panel discussions, SIGMA Public procurement review bodies conference, Ohrid 9 June 2016 (Turkish)

155 views

Published on

Panel discussions for the regional conference organised by SIGMA on Public procurement review bodies, which took place in Ohrid, the former Yugoslav Republic of Macedonia on 9-10 June 2016.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Panel discussions, SIGMA Public procurement review bodies conference, Ohrid 9 June 2016 (Turkish)

  1. 1. 2 Rue André Pascal 75775 Paris Cedex 16 France mailto:sigmaweb@oecd.org Tel: +33 (0) 1 45 24 82 00 Fax: +33 (0) 1 45 24 13 05 www.sigmaweb.org This document has been produced with the financial assistance of the European Union. It should not be reported as representing the official views of the EU, the OECD or its member countries, or of beneficiaries participating in the SIGMA Programme. The opinions expressed and arguments employed are those of the author(s). This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. AB Genişleme Ülkelerinin Kamu İhale Şikayet İnceleme Kurumları için Bölgesel Konferans Panel oturumlarında gündeme getirilecek sorular 1. OTURUM: İHTİLAF ÇÖZÜMÜ SİSTEMLERİNDE ŞEFFAFLIĞIN ARTTIRILMASI Moderatör: Maja Malahova, Devlet Şikayet Komisyonu Başkanı, Üsküp 1. Ülkenizde kamu ihalelerinde ihtilaf çözümü sistemlerinin şeffaflığını nasıl sağlıyorsunuz? Şikayet inceleme kurumunun kararlarına erişimle ilgili deneyimlerinizi, başarı hikayelerini ve karşılaştığınız güçlükleri belirtiniz. Bu kararlara kimler erişebiliyor? Kamuoyuyla, idarelerle ve isteklilerle iletişim kurmak için başka hangi yöntemleri kullanıyorsunuz (örneğin, bültenler, bilgilendirme materyalleri, rehberler ve standart belgeler aracılığıyla ihtilaf çözümü sistemleri hakkında bilgi paylaşımı)? 2. Şeffaflık ve bilgiye erişim ile müteşebbislerin gizli bilgilerinin ve iş çıkarlarının korunması: Bir yandan müteşebbislerin gizli bilgilerini korurken öte yandan kamu ihaleleriyle ilgili gereken bütün bilgilere erişim hakkını temin etme konusunda karşılaşılan başlıca sorunlar nelerdir? 3. İhtilaf çözümü sisteminin işleyişiyle ilgili verilerin derlenmesi, analizi ve yayınlanması süreçlerini nasıl düzenliyorsunuz? Başlıca hatalar ve usulsüzlükler nasıl tespit edilebilir ve böylece politika yapıcılarına önleyici tedbirleri ve yaptırımları iyileştirmede yardımcı olunabilir?
  2. 2. 2 2. OTURUM: İNCELEME KURUMLARININ BAĞIMSIZLIĞI VE KARAR VERME SÜRECİNDE TARAFSIZLIK KURALI Moderatör: Gentian Kёri, Arnavutluk Kamu İhale Komisyonu Başkanı 1. Kurum içinde karar verme süreçlerinin tarafsızlığını nasıl sağlıyorsunuz? Çıkar çatışması durumlarının tespiti ve yönetilmesi için nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? 2. Şikayet inceleme kurumunun bağımsızlığını sağlamada, özellikle finansman, personel yapısı ve kurumun yeterli altyapı ile donatılması hususlarında karşılaşılan başlıca zorluklar nelerdir? 3. İnceleme kurumunun üyelerinin bağımsızlığını sağlamada karşılaşılan en büyük zorluklar nelerdir? Karar verme sürecinde takdir yetkisinin uygulanmasında karşılaşılan zorluklar nelerdir? 3. OTURUM: ŞİKAYET İNCELEME KURUMLARINI ÇALIŞMA ŞEKLİ Moderatör: Vesna Gojković Milin, Kamu İhalelerinde Hakların Korunması Komisyonu Başkan Yardımcısı, Sırbistan 1. Kurumunuzda inceleme sürecini nasıl işliyor (örneğin, gelen şikayetlerin dağıtılması, kararların hazırlanması, kararların alt kurullar veya kurumun tamamı tarafından alınması, daimi kurul veya geçici kurullar, vesaire)? Mevcut işleyişinizin artıları ve eksileri nelerdir? 2. Şikayetlerin hızlı şekilde çözüme kavuşturulmasıyla ilgili ne tür güçlükler yaşıyorsunuz? 3. İhaleyi düzenleyen idarenin verdiği kararın veya ihalenin tamamının askıya alınması gibi ara tedbirler ile hukuka aykırı bir ihale kararının iptali, ihale ilanından veya belgelerinden ayrımcılığa neden olan koşulların çıkarılması gibi iptal tedbirlerinin uygulanmasında ne tür güçlükler yaşanıyor? Bekleme süresinin (standstill period) uygulanmasında sorun yaşıyor musunuz? 4. Kararlarınızın uygulanışını nasıl izliyorsunuz? Kararların uygulanması süreci nasıl işliyor? 4. OTURUM: KARARLARIN KALİTESİ Moderatör: Zoran Živković, Karadağ Kamu İhale Kontrol Komisyonu Başkanı 1. Kurum içi uzmanlık – kurum dışı uzmanlık: kamu ihalelerine ilişkin şikayetlerin incelenmesi sırasında hukuk bilgisi dışında ihtiyaç duyulan finans, mühendislik, işletme, teknoloji gibi alanlarda uzmanlık bilgisinden nasıl yararlanılıyor? 2. Şikayetlerin zamanında çözüme kavuşturulması ihtiyacı, kararların kalitesini nasıl etkiliyor? Hız ve kalite arasında denge nasıl sağlanıyor? 3. Kararlarda tutarlılığın sağlanması için kurumunuzda ne tür yöntemler uyguluyorsunuz? Kamu ihale mevzuatının farklı şekilde yorumlanmasını engellemek için Sayıştay, Kamu İhale Kurumu, mahkemeler gibi diğer ilgili paydaşlarla kurumsal işbirliği yapıyor musunuz?

×